| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.11.2022


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Follaug 6
Gammelt løpenr. (192b, 207f-217)f. Gnr 64 bnr 6 (64/6).

Utskilt fra Follaug(4) i 1866.

Adresse i dag: Håvundv. 253, 3714 Skien.

G.br., tømmermann (tømrer), selveier
Jacob Thorsen Follaug
fra Bratsberg(33) ”Skauen” f. 21/2-1824 d. 26/12-1889 på Follaug, s.a. Thor Andersen Skauen.
g. 27/6-1856 m. Anne Svenkesdatter fra Follestad f. 25/1-1832 d. 27/2-1896, d.a. Svenke Larsen på Follestad. Se Familie 8 - Follestad 1835.
1. Maren Jacobsdatter Follaug f. 6/5-1857 på Follaug g.m. Lars Eriksen Ballestad. Se Ballestad(5).
2. Karoline Jacobsdatter Follaug f. 15/4-1859 g. 16/7-1886 m. Johannes Halvorsen Bøle. Se M. Bøle.
3. Thor Jacobsen f. 6/4-1861. Døde tidlig.
4. Severine Jacobsdatter Follaug f. 16/11-1863.
5. Svenke Jacobsen Follaug f. 5/3-1866. Overtok gården.
6. Theodor f. 27/12-1868 d. 15 mnd. gml.

7. Theodor Jacobsen Follaug f. 23/5-1871.
8. Jonas Jacobsen Follaug f. 3/8-1875.
Br. 1868.

Jacob Thorsen Follaug, oppførte i 1858 Luksefjell kapell. Jacob Thorsen var sønn av
lærer Thor Andersen (1787-1851) og Marie Jacobsdatter fra Melum (1791-1863).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

(192b, 207f-217) d 

Follaug og Bratsberg 

Jacob Thorsen 

2 daler - 1 ort - 14 skilling 

(192b, 207f-217) f Follaug og Bratsberg Jacob Thorsen 3 - 1 - 21
202 Skougen Jacob Thorsen (bruger) 1 - 0 - 10


G.br., selveier
Svenke Jacobsen Follaug
herfra f. 5/3-1866 d. 13/5-1950.
g. 27/2-1898 m. Inga Bertea Pedersdatter Kolkjen fra Kolkinn f. 20/7-1870 d. 12/11-1943, d.a. Peder Olsen Kolkjen.
1. Anna Marie Follaug f. 5/5-1898 på Follaug.
2. Jacob Follaug f. 24/12-1899. Se
Follaug(32).
3. Per Sigurd Follaug f. 12/12-1904. Se Bratsberg(11).
4. Ivar S. Follaug f. 1/11-1909. Overtok gården.
Br. 1897.

Folketellingen 1900:
Tjenestefolk: Jordbruksarbeider Hans Evensen f. 1872, tjenestejente Oline Olsen
fra Lunde f. 1873 ”kreaturstell” og Aase Evensen fra Åmotsdal, f. 1883, ”husstell”.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

64 

Follau 

Follau 

Svenke Jacobsen 

12 mark 60 øre 


Svenke Follaug
kjøpte Løberg(10) sammen med Olav Kolkinn i 1914. Svenke ble eneeier av Løberg-bruket i 1923.
Astrid Follaug
kjøpte bruket i 1957. Se Follaug(32).


    Fra Varden 5/3-1946. Innsendt av Hans Aas.


G.br., selveier
Ivar S. Follaug
herfra f. 17/11-1909 d. 29/11-1991.
g.m. Ingebjørg Susanne Skoe fra Lunde, Telemark f. 18/1-1910 d. 27/6-1970, d.a. Halvor Skoe og Margit Hanto.
1. Marit Follaug f. 1937.

2. Svenke Follaug f. 1947.
Overtok gården.
Br. 1940.

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Ivar Follaug:
”Sør: Isak Follaug, vest: mot Jacob Follaug, nord: Astrid Follaug, øst: Isak Follaug og Palmer Ballestad.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

64 

6

Follau

 Ivar S. Follaug

6 mark 26 øre 

Ivar Follaug eide i 1950, i sammen med sine brødre, Jacob Follaug og Per Follaug, Løberg(10).
Landskyld 1 mark 07 øre.

G.br., selveier
Svenke Follaug
herfra f. 1947.
g.m. Torild Dahle fra Skien f. 21/8-1948 d. 11/8-2022, d.a. Margit og Sverre Dahle.
Br. 1974.

Hennes bror: Sverre Bjørnar Dahle f. 21/9-1945 d. 26/12-2004.
Halvsøsken: Randi Nicolaisen og Helge Nicolaisen.

Bnr 12 utskilt i 1897.
Bnr 14 utskilt i 1899.
Bnr 32 utskilt i 1929.

(C) Gard Strøm.