ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follestad
Under gård nr. 63 Bratsberg i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1854.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 18.05.2024Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Follestad 1835
Kilder: Folketellingen 1835. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.

Ifølge folketellinga bodde det da 13 familier i 11 hus på Follestad.


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.


Familie 1.
Follestad 1835. To familier i samme hus. 1/2.

Kobberslager
Johannes Hansen
fra Gulset dpt. 19/3-1786, s.a. Hans Halvorsen og Anne Nilsdatter. Se Familie 15 - Gulset 1801.
g1g i Solum 17/4-1825 m. Anne Maria Christensdatter fra Gråten i Solum dpt. 15/1-1791 d. 20/11-1838 på Follestad, d.a. Christen Clausen fra Hoppestad nedre(A).
g2g i Gjerpen 7/7-1841 m. enke Anne Beathe Larsdatter fra Gråten i Solum dpt. 9/4-1792, d.a. Lars Bæruldsen fra N. Holm og Karen Auensdatter.
Forlovere: "Jens Thorsen under Frogner og Niels Abrahamsen Wattenberg."
1. Mariane Johannesdatter f. 17/2-1828. ”Sindsvag.”
2. Christiane Johannesdatter f. 19/1-1830 g. i Skien 18/10-1861 m. Gunnar Nilsen Venstøp. Se Venstøp(11).
3. Hans Christian Johannesen f. 27/12-1831.

Denne familien bodde her også i 1845.

Johannes var født på en plass under N. Foss. Ved vielsen mellom Johannes og Anne Beathe var det nevnt at
de begge bodde på Follestad.

Anne Beathe Larsdatter var enke etter Claus Christensen. De bodde på Klosterhaugene i Solum.

Tjenestepike i 1835: Kirsten Jørgensdatter(21).  

14/11-1840     ANNE MARIE CHRISTENSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. *)
Follestad      Arvinger: Enkem. Johannes Hanssen
u/Bratsberg    som ville gifte seg påny, og barna:
               1. Hans Christian Johannessen, ca.  9 år.
               2. Marie Anne Johannesdtr.     -"- 13 "
               3. Christiane Johannesdtr.     -"- 12 "(?)
               Formynder ble Jørgen Kjøstolfssen Follestad.

Brt: 467 - 1 - 22
Net: 177 - 0 - 15
*) A: BS 18 s.258b. B: BS 21 s.432b. C: BS 23 s.460.
 


Familie 2.
Follestad 1835. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Sjømann (styrmann), tollrorskar, inderst
Rasmus Johan Bentsen Wiig
fra Ø. Porgrunn dpt. 23/10-1803, s.a. styrmann Bent Johannesen Wiig og Christine Rasmusdatter.
g. i Porsgrunn 18/7-1826 m. Cecilia Pedersdatter Wenstøb fra Skien f. ca. 1802, d.a. snekker Peder Wenstøb i Skien.
Forlovere: "Malermester Ole Andersen Harpa og Huustømmermand John Flaatten."
1. Ingjeld Johannes Rasmusen Wiig f. 14/11-1826 i Ø. Porsgrunn.
2. Christine Rasmusdatter Wiig f. 24/9-1828 i Porsgrunn.
3. Benedictus Rasmusen Wiig f. 9/8-1830 i Porsgunn.
4. Rachel Serene Rasmusdatter Wiig f. 4/5-1832 i Follestad.
5. Johanne Georgine Rasmusdatter Wiig "Hanne" f. 23/8-1834 på Follestad.

F.f. Styrm. Rasmus John Wiig og Cicilie Wenstøb af Porsgrunds Christine: Moderen og pige Benedicte Wiig, faderen, Ole Andersen Harpa og Jørgen Johnsen.
F.f. Styrm. Rasmus Johan Viig og h. Cicilia Wenstøb af Ø. Porsgrunds Benedictus: Moderen selv, p. Anne Karine Johnsd., Tolf Nielsen, Søren Ingebretsen, Amund Hansen, Abraham Johnsen.
F.f. Rasmus Johan Viig og Cecilia Venstøb, Follestads Rachel Serene: Peder Arnesens kone af Skien, pige Benedicte Christine Viig, Ø. Porsgrund, Skibscapt. Jørgen Johnsen ibid.,
      Snedker P. Venstøb, Skien, Lars Østved, Eidanger.
F.f. Rorskarl ved Toldboden, Rasmus Wiig, Follestad og Cicilia Wenstøbs Johanne Georgeine: Johannes Johnsen fra Porsgrund, pige Anne Margrethe Winther, Isak Hansen farver i Skien,
      Thor Andersen Skoven, Johannes Hansen, Follestad.

Cecilia var i tjeneste i Ø. Porsgrunn før hun giftet seg. Rasmus var styrmann og bodde også i Ø. Porsgrunn.

Tjenestepike her i 1835: Inger Olsdatter (20).

Denne familien bodde her også i 1845.


Familie 3.
Follestad 1835.

Arbeider
Christen Kjøstolfsen
fra Borgen(A) under Søve i Holla dpt. 9/9-1798 i Holla, s.a. Kjøstol Christensen Borgen og Anne Halvorsdatter.
g1g i Holla 27/10-1821 m. Berthe Nilsdatter fra Ulefoss sagbruk dpt. 18/1-1804 i Holla d. 3/10-1851 på Follestad, d.a. sagarbeider Nils Clemmetsen. Se Familie 12 - Sagene 1801.
Forlovere: "Rasmus Olsen Verket og Lars Andersen Verket."
g2g i Gjerpen 4/5-1854 m. Karen Svenkesdatter fra Lia und. Bjerva i Helgen sogn i Holla prestegjeld f. 13/1-1812, d.a. Svenke Olsen Bjerven og Inger Bentsdatter.
1. Inger Christensdatter f. 29/11-1821 g. 19/11-1848 m. Thyge Jacobsen fra Bratsbergkleiva f. 2/3-1821, s.a. Jacob Rasmussen. Se Familie 55 - Kleiva 1845.
2. Nils Christensen f. 11/10-1826 på Ulefoss jernverk.
3. Kjøstolf Christensen f. 19/9-1830 i Follestad. Se Familie 14 - Follestad 1845.
4. Anders Christensen f. 5/7-1834 på Follestad.
5. Christian Christensen f. 2/3-1837.
6. Maren Anne Christensdatter f. 26/
9-1840.
7. Andreas f. 3/2-1846 d. 8/4-1847 på Follestad.

F.f. Christen Tiøstolfsen Follestad og Berthe Nielsdatters Tiøstolf: Ketil Nielsens K., Falkum, P. Inger Torkelsd. Skien, Simon Gulliksen ib., Ole Gulliksen Follestad, Halvor Tiøstolfsen, Porsgrund. HD Christine Bommen.
F.f. Christen Kiøstolfsen Follestad og Birthe Nielsdatters 
Anders: Ole Gulliksen Follestad, Halvor Hansen ib., Niels Nielsen af Skien, Karen Kiøstolfsd. Falkum, Gunild Pedersd. Follestad. HD Gjordemoder Madame Amundsen.
F.f.
Christen Kiøstolfsen Follestad og Berthe Nielsdatters Christian: Kittel Nielsen Falkum, Ole Gullichsen Follestad, Lars Halvorsen i Skien, Karen Pedersd., Halvor Kiøstolfsens Kone under Klyve i Solum Sogn, P. Christiane Larsd. i Skien.
F.f. Christen Kiøstolfsen Follestad og Berthe Nielsdatters 
Maren Anne: Anders Holms Kone, Maren Larsd. Follestad, P. Inger Christensd. ib., Kittel Nielsen Falkum, Niels Kittelsen ib., Faderen selv.
F.f. Christen Kiøstolfsen Follestad og Berthe Nielsdatters 
Andreas: Torkild Børresens Kone Karen Kirstine Aslaksd. Follestad, pige Inger Christensd. ib., Niels Christensen ib., Kiøstolf Christensen ib., Tyge Jacobsen BbKlev.

Berthe Nilsdatter hadde minst 2 søstre i nærheten: Gunhild Nilsdatter g.m. Ole Gulliksen (nedenfor), og
Anne Nilsdatter g.m. Simon Gulliksen. Se Familie 33 - S. Brekke 1845.

Kilde: Gjerpen kirkebok - Innflyttede.
Fra Holla til Gjerpen registrert i Gj. KB 1830:
Ægtefolkene
Christen Tjøstelsen, 37 aar og Berte Nielsd., 25 aar.

Børn:
Inger Christensd. f. 29/3-1821.
Niels Christensen f. 11/10-1826.

Fra: Holden. Til: Follestad. Attest dat. 24/10-1829.

Innflyttet fra Holden og Solum 1838.
Anmeldt: 5/11-1840.
Navn, alder: Pige Karen Svenkesd., 28.
Hensigt: Tiener her.
Til: Falkum.


Familie 4.
Follestad 1835.

Arbeider
Ole Gulliksen
fra Erlands Venstøp dpt. 24/11-1784, s.a. Gullik Amundsen.
g. 6/11-1827 m. Gunhild Nilsdatter fra Saga på Ulefoss f. 6/4-1801 i Holla d. 13/6-1848 på Follestad, d.a. sagarbeider Nils Clemmetsen. Se Familie 12 - Saga 1801.
Forlovere: "Niels Torbjørnsen, Simon Gulliksen."
1. Gullik f. 22/8-1828 d. 26/12-1828 i Follestad.
2. Gullik Olsen f. 30/7-1830 d. 24/2-1838 i Follestad.
3. Inger Maria f. 12/9-1833 d. 23/6-1846 i Follestad.
4. Nils Olsen f. 11/2-1836 i Follestad.

Denne familien bodde i Follestad fra 1828.

Gunhild Nilsdatter hadde minst 2 søstre i nærheten: Berthe Nilsdatter g.m. Christen Kiøstolfsen (ovenfor) og
Anne Nilsdatter g.m. Simon Gulliksen på S. Brekkejordet. Se Familie 33 - S. Brekke 1845.


Familie 5a.
Follestad 1835.

Arbeider
Peder Isaksen
fra Isaksplass under Gulset dpt. 28/11-1792, s.a. Isak Gundersen. Se Familie 20 - Gulset 1801.
g. i Skien 1/12-1825 m. Maren Karine Pedersdatter Sommer fra Skien dpt. 5/1-1806 i Skien d. 16/2-1851 på Follestad, d.a. Johan Olsens kone Marthe Olsdatter og enkemann Peder Sommer "paa baade her i byen".
Forlovere: "Sivert Nielsen Berth og Peder Arnesen."
1. John Petter Pedersen f. 27/9-1826. Se nedenfor.
2. Nils Christian Pedersen f. 30/10-1828. Var til sjøs i 1845.
3. Maren Dorothea f. 3/10-1830 d. 11/2-1834 på Follestad.
4. Petrea Marthine Pedersdatter f. 10/8-1833.
5. Peder Sommer Pedersen f. 4/3-1836.
6. Maren Carine Pedersdatter f. 6/4-1839.
7. Carl Fredrik f. 17/4-1842 d. 11/3-1852 på Follestad.
8. Hans Jacob Pedersen f. 4/3-1845.
9. Christian Fredrik Pedersen f. 21/3-1850.

Peder Isaksen (Peder Isachsen), var sjømann før han giftet seg.


Familie 5b.
Follestad 1835.

Arbeider, innerst
John Petter Pedersen herfra f. 27/9-1826, s.a. Peder Isaksen.
g. i Gjerpen 18/6-1851 m. Ingeborg Andrea Sørensdatter fra Bratsbergkleiva f. 16/2-1827, d.a. skredder Søren Jensen og Ingeborg Nilsdatter. Se Familie - Kleiva 1835.
1. Karen Maria f. 5/8-1837 d. 18/8-1837 på Follestad.
2. Ingeborg Sommer f. 24/12-1862 d. 18/6-1915 g.m. Peder Isaksen f. 28/3-1860 d. 30/1-1929. Bodde i Gjerpen.


Familie 6.
Follestad 1835.

Fisker
Ole Hansen
"fra Klosterhaugene i Solum" dpt. 25/10-1790 i Solum, s.a. Hans Olsen Bøhle og Karen Pedersdatter.
g. 30/12-1820 m. Magdalene Elisabeth Abrahamsdatter fra Veholt dpt. 24/8-1789 i Solum, d.a. Abraham Torstensen og Birthe Halvorsdatter.
Forlovere: "Niels Kiøstolfsen Holt, Iver Flasserud."
1. Maren Bertine Olsdatter f. 5/5-1826 på Gråten i Solum.

Magdalene Elisabeth var født på Gravklev under Solum prestegård. Hun bodde med sine
foreldre på Veholt i Solum i 1801. Ingen barn funnet født i Gjerpen.


Familie 7.
Follestad 1835.

Her var oppført fattiglem Christen Bærulfsen (77) og kona Berthe Maria Rasmusdatter (67). Se Familie 4 - Follestad 1801.


Familie 8.
Follestad 1835. To familier i samme hus. 1/2.

Sagmester, senere snekker
Svenke Larsen
fra Bratsberg(19) "Skauen" dpt. 10/2-1805 d. 27/1-1848 på Follestad, s.a. Lars Jonsen Skouen.
g. 2/7-1829 Anne Cathrine Olsdatter fra Øvald under Eidanger prestegård dpt. 24/6-1806 i Eidanger, d.a. Ole Gundersen Øvald og Karen Halvorsdatter.
Forlovere: "Peder O. Holm, Christen Isaksen Lund."
1. Olaus Svenkesen f. 25/12-1829 på Follestad.
2. Anne Svenkesdatter f. 25/1-1832 g.m. Jacob Thorsen. Bodde noen år på Kleiva, kjøpte siden Follaug(6) og ble bonde.
3. Karen Svenkesdatter f. 18/11-1834.
4. Gunder f. 9/1-1837 d. 21/3-1843.
5. Maren Svenkesdatter f. 1/1-1839.
6. Lars Svenkesen f. 3/12-1840 g. 16/8-1866 m. Ida Andrea Vasdalen fra S. Bøle f. 22/2-1846 i Skien.
 
   Barn 1. Severin Larsen f. 6/3-1868 på Bøle.
7. Gunder f. 1/12-1843 d. 11/2-1844.
8. Gunder Karenius Svenkesen f. 29/4-1846.
9. Svenkine Svenkesdatter f. 9/5-1848.

Denne familien bodde her fra de giftet seg i 1829.


Familie 9.
Follestad 1835. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Sjømann, innerst
Johan Frederik Mørk
fra Hedrum/Lardal? f. ca. 1795.
g. (ikke i Gj.) m. Anne Olsdatter f. ca. 1799.
1. Joachima Frederikke Mørk f. 11/7-1830 i Skien.
2. Fredrik Johansen Mørk f. 25/8-1833 på Follestad.
3. Martine Johannesdatter Mørk f. 1835 i Skien g. i Skien 30/11-1860 m. snekker Kittil Evensen fra Lunde i Telemark f. ca. 1824, s.a. Even Gundersen.
    Bosatt i Skien i 1865 i huset til hennes søster Joachima Mørk.

Denne familien bodde her fra ca. 1833.


Familie 10.
Follestad 1835.

Arbeider
Paul Paulsen
fra Skien f. ca. 1795, s.a. Paul Andersen i Skien.
g1g i Skien 7/12-1826 m. Anne Halvorsdatter f. ca. 1802 d. 5/12-1838 i Follestad. Hun døde i barselseng.
Forlovere: "Peder Poulsen og Lars Thordsen."
g2g 10/4-1845 m. Johanne Albertine Johannesdatter fra Skien f. 1816, d.a. Johannes Ahlberg i Skien.
Forlovere: "Claus Eidorph i Skien og Ole Rasmussen i Skien."
1. Anne Marie Paulsdatter f. 1827.
2. Paul Paulsen f. 1829 g.m. Dorthe Marie Johnsdatter. Bodde i Follestad i 1856.
3. Halvor Paulsen f. 1831.
4. Else Marie Paulsdatter f. 1833.
5. Peder f. 1838 d. 2/4-1845 i Follestad.
Barn i 2. ekteskap:    
6. Petrea Paulsdatter f. 1844.

Poul Poulsen var sjømann i 1835. Marie Laurine Mortensdatter f. 1841 bodde her i 1845. Hun var Johanne Albertines ”uægte barn”.
Hun vokste opp her som et barn i familien. 

23/1-1845      ANNE HALVORSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. *)
Follestad      Arvinger:                            
               Enkem. Paul Paulssen og barna:
               (Han ville gifte seg påny.)
               1. Paul Paulssen        15 år.        Formynder:
               2. Halvor Paulssen      14 "         Morbroderen
               3. Peder Paulssen        6 "          Ole Rasmussen
               4. Anne Maren Paulsdtr. 17 "     af Skien.
               5. Else Marie Paulsdtr. 11 "
Brt:   27 - 14
Gjeld: 40 -  0 (Insolvent).
*) A: BS 18 s.456 og bd. 20 s.18b-52-71b-108-162.
B: BS 22 s.140b-225.
   C: BS 25 s.190b.

26?/9-1848          ANNE HALVORSDATTER FOLLESTAD   Bamble Skifteprot. nr. 25, side184b.
Follestad               Arvinger:                            
"Enkem. Paul Paulssen som opplyste at kreditorene var fornøydd med at
han overtok boet mot å tilsvare boets gjeld.”
 


Familie 11.
Follestad 1835. To familier i samme hus. 1/2.

Fabrikkarbeider
Isak Tollefsen
fra Vik under Ånnerød i Solum dpt. 11/1-1801 d. 25/11-1886 på Follestad, s.a. husmann Tollef Andersen og Dorthe Pedersdatter.
g. 23/6-1826 m. Anne Kirstine Olsdatter fra Fossum dpt. 14/11-1802 d. 3/1-1852 på Follestad, d.a. Ole Jacobsen. Se Familie 14c - Fossum 1782.
Forlovere: "Mads Madsen, Fossum og Jacob Olsen, Fossum."
1. Andrea Isaksdatter f. 11/5-1828 under Bratsberg.
2. Maren Gurine Isaksdatter f. 31/7-1832 på Langeland under Bratsberg.
3. Tellefine Isaksdatter f. 29/7-1835.
4. Olaus Isaksen f. 13/6-1838 i Follestad.
5. Carl Isaksen f. 18/8-1843 i Follestad.


Familie 12.
Follestad 1835. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Arbeider
Ole Olsen Skinnert
fra Follestad dpt. 2/5-1784 i Solum d. 15/11-1849 på Follestad, s.a. Ole Christophersen. Se Familie 8 - Follestad 1801.
g. i Skien 5/5-1807 m. Anne Margrethe Rasmusdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 24/3-1782 d. 23/11-1845 på Follestad, d.a. Rasmus Hansen. Se Familie 69 - Kleiva 1801.
1. Ole Olsen Skinnert dpt. 13/9-1807 i Solum. Se Familie 1 - Follestad 1845.
2. Hans Andreas Olsen Skinnert dpt. 29/7-1810 i Solum. Se Familie 1 - Follestad 1845.

Anne Margrethe var, under folketellingen 1801, oppført som 19 år og i tjeneste hos forvalter Christopher Malte
på Gjemsø kloster.


Familie 13.
Follestad 1835.

Underrettsbetjent
Peter Malling Torp
f. ca. 1787.
g.m. Christine Marie f. ca. 1787.

Tjenestepike i 1835: Tomine Nielsdatter (18).


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no