ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bøle 19 - Bøle midtre
Gammelt løpenr. 233. Utskilt fra Bøle i ca. 1770. Det senere bnr 19 m.fl.

Adresse i dag: Gunnarsv. 89, 3736 Skien.


G.br., leilending
Ole Haraldsen
fra S. Bøle dpt. 2/12-1688, s.a. Harald Nilsen Bøle.
Br. i 1723.

Se Høgset(A), hvor han ble boende med sin familie.

Matrikkelen 1723: Brukere: Harald Nielsen, Knud Nielsen, Ole Haraldsen. Samlet landskyld: 6 huder.
Det er her ikke nevnt hvem som brukte hvilket bruk.

Lærer, leilending
Even Olsen Bøhle
fra V. Borge(A) dpt. 13/3-1774 bg. 22/3-1802. ”Even Olessøn Bøle 28 aar.”, s.a. Ole Evensen V. Borge.
g. 25/7-1799 m. Inger Johannesdatter fra N. Bøle dpt. 29/9-1776 d. 19/1-1841, d.a. Johannes Engebretsen Bøle.
Forlovere: Johannes Bøle og Hans Jensen Ballestad.
1. Marie Evensdatter dpt. 3/11-1799 g.m. Hans Larsen Aas. Se S. Ås(A).
2. Ole Evensen dpt. 11/1-1801. Se Sørbø(3).
Br. 1799.

F.f. Even Olessøns Maria f. Bøle: Lars Olessøns k., Karen Maria Larsdtr., Lars Walen, Erik Erikssøn, Jens Johannissøn.
F.f. Even Olessøns Ole f. Bøle: Abraham Sneltveds k., Lisbeth Johannisdtr., Lars Walen, Isak Aasterøe, Engelbert Johannissøn.


Even Olsen stammer direkte fra den gamle Borge-ætta. De bodde her da disse barna
ble født. Even kjøpte Sørbø(3) i ca. 1800.

Tjenestegutt i 1801: Jon Jacobsen (19).

Enka Inger Johannesdatter ble g2g med Halvor Andersen. Se nedenfor.

G.br., leilending av 1 ½ huds skyld
Halvor Andersen Bøle
trolig fra Bjørntvetkåsa i Solum dpt. 12/8-1781 d. 2/8-1852 på Bøle, s.a. skomaker Anders Andersen og Kirsti Olsdatter.
g. 7/7-1803 m. enke Inger Johannesdatter herfra dpt. 29/9-1776 d. 10/1-1841 på Bøle, d.a. Johannes Engebretsen Bøle.
Forlovere: Lars Follaug og Jens Johannesen.
1. Even dpt. 9/6-1805 bg. 29/9-1805. ”Halvor Anderssøns db. Even f. Bøle 1/3 aar.”
2. Johannes Halvorsen dpt. 22/3-1807. Kjøpte gården. Se nedenfor.
3. Kirsten f. 20/1-1812 bg. 31/1-1813. ”Halvor Bøhles pb. Kirsten 1 aar.”
Br. 1803.

F.f. Halvor Anderssøns Even f. Bøle: Karan Andersdtr., Lisbeth Johannisdtr., Engelbert Johannissøn, Anders og Torsten Anderssøn.
F.f. Halvor Anderssøns Johannes f. Bøle: Lisbeth Johannesdtr., Anne Andersdatter, Anders og Torsten Anderssøn, Engelbert Johannissøn.
F.f. Halvor Anderssøns pb. Kirsten f. Bøle: Ingebor og Johanne Johannisdtr., Jens og Engelbert Johannissøn, Torsten Anderssøn.

Snekker, møbelhandler og borgermester Jørgen Bøhle i Skien stammer fra denne familien.
Følg den linjen videre nedenfor og til Bøle(3) "Ødegården".

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

233  

Bøle

Halvor Andersen

1 hud 6 skind

1 daler - 3 ort - 9 skilling

Eiere som S. Bøle til 1847. M. Bøle ble solgt til Johannes Halvorsen Bøhle i 1847.

G.br., selveier
Johannes Halvorsen Bøhle
herfra dpt. 22/3-1807 d. 21/12-1871 på Bøle.
g. 4/9-1832 m. Karen Maria Jonsdatter fra M. Løberg(A) dpt.11/12-1803 d. 11/3-1874 på Bøle, d.a. Jon Svendsen Løberg.
1. Halvor Johannesen f. 1/1-1834. Overtok bruket.
2. John Johannesen f. 28/4-1838. Se Bøle(3) "Ødegården".
3. Johan Johannesen f. 22/7-1840. Se Ballestad(43).
Br.  1847.

Det var nevnt i folketellingen for Gjerpen 1835 at Johannes Halvorsen som da bodde
her med sin kone og  sønn Halvor, eide 1 ½ skinn i ”Skarpeland” u. Ballestad nordre.
Han kjøpte "Putten" u. N. Ballestad i 1845, da forrige eier emigrerte til Amerika.
Denne gården kjøpte han i april 1847 av tidligere grunneiere, Ole Olsen Holtan og
Gunder Thomassen Follaug. Dermed ble midtre Bøle selveiergård.

Tjenestepike i 1835: Maria Karen Andersdatter (23).
Tjenestepiker i 1845: Maren Svendsdatter(19) og Inger Hansdatter(15).

G.br., selveier
Halvor Johannesen Bøhle
herfra f. 1/1-1834 d. 24/2-1900 på Bøle.
g. 29/12-1856 m. Berthe Marie Olsdatter fra Vierød u. Gonsholt i Siljan f. 24/6-1834 på Torsåshaugen (22/2) i Lardal, Vestfold d. 28/5-1899 på Bøle, d.a. Ole Christophersen og Olene Ellefsdatter i Siljan.
1. Karen Marie Halvorsdatter f. 29/3-1857 g.m. Jacob Jacobsen Langerød. Se Langerød(1).
2. Johannes Halvorsen f. 22/10-1858. Se nedenfor.
Br. 1871.

Andre beboere her i 1891: Tjenestepike Lene Karoline Olsdatter f. 1875 i Eiker.
Dessuten en gift mann, Johan Pedersen (”Bromann”), fattiglem, f. 1832 i Skien.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

233

Bøhle

Halvor Johannesen

2 daler - 1 ort - 3 skilling

  En del eiendommer ble skilt ut herfra før 1900.

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

67

19

233a

Bøle

Bøle

Halvor Johannessen

1 - 2 - 5

4 mark 97 øre

67 20 233b Bøle (Hustomt) N. Kittilsen 0 - 0 - 3 0 mark 09 øre
67 21 233c Bøle Bøle H. Løvenskiold 0 - 0 - 2 0 mark 04 øre
67 22 233d Bøle Bøle H. Løvenskiold 0 - 0 - 19 0 mark 54 øre
67 23 233e Bøle Bøle Jernbanen 0 - 0 - 4 0 mark 11 øre

Innerst
Johannes Halvorsen Bøhle
herfra f. 22/10-1858, s.a. g.br. Halvor Johannesen Bøle.
g. 16/7-1886 m. Karoline Jacobsdatter fra Follaug(6) f. 15/4-1859, d.a. g.br. Jacob Thorsen Follaug.
1. Halvor Bøhle f. 19/1-1887 på Bøle.
2. Jacob Bøhle f. 11/1-1890 på Follaug.
3. Hjørdis Bøhle f. 1898 i Skien.
4. Einar Bøhle f. 29/11-1900 i Skien.

Johannes Halvorsen Bøhle ble handelsmann i ”Torvgaden” i Skien, hvor han hadde både forretning og
bosted. Under folketellingen for Skien 1900, var han oppført som Johannes Bøhle.

G.br., selveier
Jacob Jacobsen Langerød
fra Langerød(1) f. 28/1-1886 d. 3/11-1961.
g.m. Karen Marie Halvorsdatter herfra f. 9/12-1987 d. 21/9-1968, d.a. Halvor Johannesen Bøhle.
Br. 1894.

Denne familien bodde på Langerød og drev begge gårdene. Se Langerød(1).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

67 

19

Bøle

Bøle 

 Jacob J. Langerød

4 mark 24 øre


Vognmann, leieboer
Peder Anton Andreassen (Anton Andreassen) fra Siljan f. 31/1-1868 (konf. i Kvelde), s.a. arbeider Andreas Edvard Skautvedt.
g. i Hedrum 26/11-1889 m. Anne Marie Andreasdatter fra Hedrum f. 1/9-1859 i Larvik, d.a. tobakspinder Andreas Andersen og Laurine Olsdatter.
Forlovere: "Kristian Hansen og Johan Kr. Amundsen Strandgaard."
1. Laura Marie f. 21/1-1890 på Borgeskogen d. 27/10-1891 på Bøle.
2. Andreas Edvard Andreassen f. 18/8-1892 på Bøle. Kjøregutt i 1910.
3. Laura Marie Andreassen f. 9/3-1894.
4. Mathilde f. 5/1-1896.
5. Anni Andreassen f. 7/7-1897.
6. Rakel Andreassen f. 20/1-1899.
7. Mathilde Andreassen f. 24/7-1901.
8. Sigrid Andreassen f. 28/8-1903.

Takk til Odd Roar Sulutvedt.

Ved vielsen i Hedrum i november 1889, var det nevnt at Peder Anton da var arbeider i Eidanger.
De bodde på Bøle også i 1891, som leieboere i et hus med 3 familier. Se Familie 8 - Bøle 1891 og Familie 63 - Bøle 1900.

G.br., selveier
Isak P. Sanni
fra Sanni(8) f. 2/2-1903 d. 30/8-1970 s.a. Peder Isaksen Sanni.
g. 26/9-1925 m. Anne Marie Eriksen ”Mimmi” fra Ballestad(12) f. 14/7-1906 d. 24/3-1993, d.a. Edvard Eriksen.
1. Per Sanni f. 8/8-1925. Overtok eiendommen.
2. Bjørg Sanni f. 26/6-1928 g.m. Carl Christian Darre f. 20/10-1922 d. 23/9-2002.
Bodde i Bølehøgda 22.
3. Anne Marit Sanni f. 1944 g.m. Elling Rui.
    Barn: Atle Rui f. 1965.
Br. 1926.

Da Isak kjøpte gården i 1926, fikk han Menstadseter av sin far. Derfra drev de tradisjonell seterdrift i
mange år. Isak Sanni var den siste gårdbruker på Bøle som drev melkeproduksjon. De siste dyrene
ble slaktet rundt 1963.


Midtre Bøle 1954. Privat foto fra "Sånn var'e på Bøle" - Thorbjørn Wahlstrøm 1999.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

67 

19

Bøle

Isak P. Sanni

2 mark 98 øre

67 212 Bøle - Skoglund Isak P. Sanni 0 mark 01 øre
67 219 Bøle - Utsikten Isak P. Sanni 0 mark 04 øre
95 2 Åsterød - Torbjørnsrød Isak P. Sanni 1 mark 16 øre
65 56 Ballestad - Rydningen Isak P. Sanni 0 mark 38 øre


Selveier
Per Sanni
herfra f. 8/8-1925 d. 22/4-1984.
g.m. Signe Svendsen fra Brunlanes f. 28/12-1931 d. 31/8-1990.
1. Laila Sanni f. 1950.
2. Halvor Sanni f. 1952. Overtok eiendommen.
Br. 1973.

Ifølge ”Sånn var’e på Bøle”, tente en nabo på låven i 1972. Den brant dermed ned til grunnen.
En rekke hustomter er utskilt og gårdsbruket er nedlagt.

Se også boka "Sånn var'e på Bøle" av Thorbjørn Wahlstrøm. Utgitt på Genius forlag i 1999.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm