| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Follaug ligger litt nord-vest for dette kartet, men husmannsplassene Kolkinn (Kolkinn/Kolkjøn) kan sees her.
Man kan også se noe av Follaug på kartet over Bratsberg.
 

Follaug 4
Gammelt løpenr. (192b, 207f-217)d. Gnr 64 bnr 4 (64/4).

Eiere.
De adlerske arvinger
til den siste av disse, baronesse Bertha von Adeler til Adelsborg i
Danmark, solgte Gimsøy kloster med Bratsberg og Follaug i 1823 til Diderik von Cappelen jr.
Skattefogd Gerhard Hoffgaard ca. 1828. Herman Bagger 1830, Hoffgaard igjen 1838. Han
solgte dette igjen i 1847 til kjøpmann Hans Houen i Skien.
 

En stor feil på Follaug har blitt rettet opp!
Jeg har lenge hatt en følelse av at noe ikke stemte på Follaug. Feilen var, i første omgang, begått av forfatteren av Gjerpen Bygds Historie. Denne feilen har jeg tatt med meg over til "Gamle Gjerpen". Jon Olav Strand (på Kolkinn) har på sin side hatt den samme følelsen og har nå funnet ut hva som var feil. Det var på Follaug(1) og Follaug(4) hvor beboerne var blitt byttet om i en forholdsvis lang tidsperiode. Feilen er nå rettet opp, takket være Jon Olav Strand. G.S. 24/11-2014.


G.br., leilending
Børger Johannesen
fra Åsterød dpt. 17/3-1720 bg. 29/7-1772. ”Børger Folloug 54 aar.”, s.a. Johannes Børgersen.
g1g 28/11-1742 m. Lisbeth Halvorsdatter fra Hauen(A) dpt. 11/3-1714 bg. 23/10-1755. ”Børger Ballestads kone 42 aar.”, d.a. Halvor Tronsen Houen.
Forlovere: "Ole og Hans Ballestad."
g2g 27/2-1756 m. enke Gjertrud Nilsdatter fra Kverna under Ås dpt. 25/2-1714 i Eidanger bg. 30/9-1784. ”Børger Follougs enke 70 1/2 aar.”, d.a. Nils Jensen.
1. Isak Børgersen dpt. 24/11-1743. Bodde i Porsgrunn, men kom til Follaug på sine eldre dager. Se nedenfor.
2. Berthe dpt. 13/3-1746 bg. 1/5-1746. ”Børger Ballestads pigebarn Berthe, 7 uger gl.”
3. Sidsel dpt. 30/4-1747 bg. 29/9-1748. ”Børger Ballestads dtr. Sidsel 2 1/2 aar.”
4. Halvor Børgersen dpt. 14/9-1749. Se Kolkin.
5. Peder dpt. 28/10-1753 bg. 11/8-1754. ”Børger Ballestads s. Peder 3/4 aar.”
6. Peder bg. 23/10-1755. ”Børger Ballestads søn Peder 1 dag.”  Gravlagt sammen med sin mor.
Br. 1763.

F.f. Børe Ballestads Isak: Ole Johanssøn, Anders Vetlessøn, Jon Løbergs qde. Anne Halvorsdatter.
F.f. Borger Ballestads barn Berthe: Jon Løbergs kone, Anne Jacobsdatter, Peder Eiconrøe, Ole Johannesen fra Ballestad, Tollef Isaksen fra Søli.
F.f. Borger Ballestads pb. Zidsel: Ole Ballestads kone, Anne Johannisdtr., Peder Eiconrøe, Anders Jacobsen, Ole Johannessen.
F.f. Børger Ballestads db. Halvor: Peder Eichonrøes kone, Else Vetlesdtr., Anders Ballestad, Hans Schouen, Nils Johannesen.
F.f. Borger Ballestads db. Peder: Anders Ballestads kone, Anne Jacobsdtr., Ole Schyer, Hans Schouen, Isak Johannisen.


Børger Johannesen bodde tidligere på N. Ballestad(D) jfr. manntall av 1762. Det var da også
oppført ei datter (mer enn 12 år gammel) ved navn Maren Christensdatter f. 1747 på Hoppestad.
Dette er Gjertruds datter med hennes forrige mann, Christen Monsen Hoppestad. Se øvre Hoppestad(B)

6/8/1772       BØRGE JOHANNESSEN FOLLAUG    Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 79b.
Follaug        Arvinger:                            
               Enka Gjertrud Nielsdatter og Børge Follaugs barn:
               Av 1.ekteskap med Lisbeth Halvorsdtr.:
                   a. Isak Børgessen,  29 år, myndig, bor på Follaug.
                   b. Halvor Børgessen 24 ", broren Isak verge.
               Av 2.ekteskap med Gjertrud Nielsdtr. (ingen barn).
               Enkas laugverge ble hennes svoger Thor Jonssen Hougen.
Brt: 231 - 0 - 13
Net: 128 - 0 -  3
Isak og Halvor hadde en stedsøster som var g.m. Thor Jonssen Houen.

Los, innerst
Isak Børgersen Folloug
(herfra) dpt. 24/11-1743 d. 30/5-1817 på Augestad, s.a. Børger Johannesen Follaug.
g. 24/9-1767 m. Karen Halvorsdatter fra Kleiva dpt. 24/2-1743, d.a. Halvor Gundersen Follaug. Se Familie 46 - Kleiva 1762.
1. Halvor Isaksen dpt. 18/6-1769 g. i Porsgrunn 17/8-1800 m. Maria Solvesdatter Spar. Han var da styrmann. Forlovere: Anders Bachen og Børger Petter Isaachsen.
2. Elisabeth Isaksdatter dpt. 12/1-1772 i Porsgrunn g. 13/11-1796 m. Anders Thorsen Bakken. Se S. Bakken.
3. Gunhild Maria Isaksdatter Borgersen f. ca. 1776 d. 1844 g. 1803 m. styrmann Hans Andersen Karth. Se Storgt. 170 i Porsgrunn.
    Gunhild Maria ble g2g i 1821 m. styrmann Jacob Anthon Holm f. 1800. Skipper fra 1855. Han var visstnok s.a. garver Peder Holm i Skien.
3. Børger Petter Isaksen (Børgersen) f. ca. 1779.
4. Karen Maria Isaksdatter Børgersen f. 1782 g.m. Jacob Bentzen. Se Augestad(6).

F.f. Isak Borgersens db. Halvor fra Folloug: Gunder Halvorsens kone, Maria Halvorsdtr., Lars Svenchesen, Anders Jonsen, Jens Halvorsen.

Isak Børgersen var los i Porsgrunn. Han bygde Storgt. 170 (siden Isak Sølis hus) i Porsgrunn og
bodde der til han flyttet til sin datter Karen Maria på Augestad(6).
 
Hans hus i Porsgrunn ble solgt i 1810 til hans svigersønn, Hans Andersen Karth.

G.br., leilending
Steen Gundersen Follaug
fra Gulset dpt. 10/3-1754 i Holla bg. 16/9-1809. ”Steen Gunderssøn f. Folloug, sagt at være ved 56 aar.”, s.a. Gunder Andersen. Se Familie 3 - Gulset 1762.
g. 9/10-1777 m. enke Marthe Isaksdatter f. sommeren 1736 på Bratsbergkleiva, d.a. Isak Jacobsen. Se Familie 2 - Kleiva 1762.
1. Karen (tvilling) dpt. 18/10-1778 bg. 22/11-1778. ”Steen Follougs d. Karen 5 uger.”
2. Gunder (tvilling) dpt. 18/10-1778 bg. 21/3-1779. ”Steen Follougs s. Gunder 5 mnd.”
Br. ca. 1777.

F.f. Steen Follougs tvillingbørn Gunder og Karen: Jacob Bommens kone, Søren Sems kone, Marthe Gundersdtr., Inger Solvesdtr., Ole Isaksen,
      Jacob Isaksen, Halvor Gundersen, Gunder Strømdal, Ole Isachsen, Svend Gundersen.

Marthe Isaksdatter ble konfirmert i Gjerpen i 1753. Hun oppholdt seg da på Bratsbergkleiva.
Marthe Isaksdatter var enke etter Gunder Halvorsen Follaug. Se Familie 26 - Kleiva 1762.

Andre som bodde hos dem i 1801:
Tjenestefolk: Asloug Olsdatter(20) og Maren Pedersdatter(32). Begge ”opfødt som krøbling”. Begge ugifte.
”Stebørn til opfostring”: Gunder Thomassen 10 år og Karen Thomasdatter 12 år. Disse barna er hans bror-
sønner fra Bratsbergskauen. Hans bror Thomas Gundersen døde i 1794 på Bratsberg(19) "Skauen".

Se Gunder Thomassen: Familie 62 - Kleiva 1845

22/9/1809      STEEN GUNDERSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 251a.
Follaug        Arvinger:                           
               Enka Marthe Isaksdatter og avdødes søsken:
               1. Halvor Gunderssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                 a. Jon Halvorssen, myndig, bor på Venstøp.
                 b. Gunder Halvorssen, myndig.
                 c. Dorthe Halvorsdtr.
                 d. Abigel Halvorsdtr. g.m. Tollev Waldemarssen v/Aashammeren.
               2. Anders Gunderssen, død, etterlatt seg 1 barn:
                 a. Karen Maria Andersdtr. g.m. Erik Henrikssen u/Gulset
               3. Gunder Gunderssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Jens Gunderssen, myndig.
                 b. Karen Maria Gundersdtr. g.m. Jacob Jenssen Aarhus.
               4. Thomas Gunderssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Gunder Thomassen, 19 år, tjener i boet.
                 b. Kari Thomasdtr.   21 " , er i boet hos enka.
               5. Kirsti Gundersdtr. død, etterlatt seg 3 barn:
                 a. Isak Sørenssen, myndig.
                 b. Søren Sørenssen, myndig.
                 c. Anne Sørensdtr. gift på Fredrikshald.
               6. Marthe Gundersdtr. enke etter Jon Jacobssen Klosterøen
               Dertil kom enka Marthe Isaksdtr's 2 barn etter 1.ekteskap
               der tilfaller arv av det halve bo etter hennes død:
               A. Isak Gunderssen, myndig.
              
B. Anne Maria Gundersdtr. g.m. Erik Nielssen Bratsbergkl.
              
Enkas laugverge: Thor Helgessen Ballestad.
Brt:   204 - 1 - 4
Gjeld:  62 - 0 - 0. Gården tilhørte Gimsøy Kloster.
”Det forelå testamente, godkjent ved kongl. bevilling. Både det og opgjøret i boet skulle ligge hen til også enka var død.”

22/2/1810      STEIN GUNDERSSEN                  Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 297a.
Follaug        og MARTHE JACOBSDATTER     (Barnløse.) 
               Arvinger:
            I. Marthes barn etter 1.ekteskap med Gunder Halvorssen:
               1. Isak Gunderssen, myndig.
              
2. Anne Marie Gundersdtr. g.m. Erik Nielssen.
           
II. Steins søsken:
               1. Halvor Gunderssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                 a. Jon Halvorssen Venstøp, myndig.
                 b. Gunder Halvorssen, myndig.
                 c. Dorthe Halvorsdtr. g.m. Simon Simonssen.
                 d. Abigael Halvorsdtr. g.m. Tolv Walmarssen?
               2. Anders Gunderssen, død, etterlatt seg 1 barn:
                 a. Karen Maria Andersdtr. g.m. Erik Henrikssen u/Gulset
               3. Gunder Gunderssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Jon (Jen?) Gunderssen, myndig.
                 b. Karen Maria Gundersdtr. g.m. Jacob Jenssen Gulset.
               4. Thomas Gunderssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Gunder Thomassen, 19 år.
                 b. Karen Thomasdtr.  21 "
                    Formynder: Thor Helliessen Ballestad.
               5. Karen Gundersdtr.,  død, etterlatt seg 3 barn:
                 a. Isak Sørenssen, myndig.
                 b. Søren Sørenssen, myndig.
                 c. Anne Sørensdtr. g. på Fredrichshald med Ole Haverskid. (Navnet må være feilskrevet.)
               6. Marthe Gundersdtr., enke etter Jon Jacobssen Klosterhaugene.
”Det ble senere i skiftet oplyst at søstera Karen (der nevnt som Kirsti) hadde etterlatt seg enda en søn
Hans Sørenssen. Men nå var han død og hadde etterlatt seg dattera Karen Marie Hansdtr. 14 år. (Formynder: farbroren Isak Sørenssen.)”
Brt: 722 - 2 - 13
Net: 311 - 3 - 16

Kaptein, forpakter
Hagmann
Br. i 1819.

G.br., sagmester, forpakter
Hans Christensen Skauen fra Bratsberg(31) ”Skauen” f. 3/9-1812 d. 2/3-1896 på Bratsbergskauen, s.a. Christen Pedersen Skouen.
g. 29/8-1844 m. Birthe Maria Olsdatter fra Skjelbed i Solum f. 27/3-1818 d. 19/6-1864 på Follaug, d.a. Ole Christophersen Skjelbred og Helvig Hansdatter.
1. Ole Christian f. 16/12-1844 på Bratsberg d. 23/12-1844. ”Døde før Hjemmedaabens Konfirmation.”
2. Karen Helene Skouen f. 4/3-1846 på Bratsberg. Karen Skauen bodde ugift på Bøle i 1910.
3. Christian Hansen f. 26/12-1848 på Bratsberg ("Krestian Skauen"). Se Kjær(8).
4. Ole Hansen f. 20/9-1851 på Follaug. Se Familie 60 - Borgestad 1910.
5. Andreas Hansen f. 11/7-1854 på Follaug g. 11/6-1891 m. Laura Larsdatter fra Bratsberg(36) "Ekornrød". Bodde en kort periode i Solum, før de kjøpte gården N. Ås i Ramnes, Vestfold.
    Sønn: Hans Barth.
Da Hans begynte på skolen trodde læreren at Barth var etternavnet.  Siden har slekten brukt Barth som etternavn. Se foto nedenfor. 
    Sønnen Hans kalte Børsesjø for ”Kjærravannet”  Han var døv men leste uten problemer på munnen til folk (kilde: Ragnar Kjær).

6. Martin Hansen Skauen f. 21/6-1857 d. 4/2-1875. Han ble knust av en maskin.
Br. 1851.

Hans Skauen forpaktet denne Follaug-gården i tiden 1851 til like før han døde i 1896.


Hans Christensen Skauen.                                                                      Andreas og Laura Skauen med sønnen Hans.
Begge originalfoto utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.


Hele Follaug ble i 1854 kjøpt opp av følgende:
Svennung Østensen Tvedt. Se Follaug(1).
Ole Thomassen Flom. Se Follaug(2).
Elling Knudsen Flom. Se nedenfor.
Hans Jørgensen Tvedt. Se Follaug(3).

Disse eide og drev hele Follaug i fellesskap fram til 1860, da de delte opp gården i 4 "like gode" bruksenheter.

Selveier
Elling Knudsen Flom
Br. 1860.

G.br., leilending
Even Evensen fra Follaug(3) f. 3/4-1831, s.a. Even Christophersen.
Br. 1862. Se Follaug(3).

G.br., selveier
Jacob Thorsen
g.m. Anne Svenkesdatter
Br. 1868. Se Follaug(6).

Follaug(6) ble utskilt herfra i 1868. Sammenføyd fra samme tid.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

192b, 207f-217d 

Follaug og Bratsberg 

Jacob Thorsen 

2 daler - 1 ort - 14 skilling 

192b, 207f-217f Follaug og Bratsberg Jacob Thorsen 3 - 1 - 21
202 Skougen Jacob Thorsen (bruger) 1 - 0 - 10

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

64 

192b, 207f-217d 

Follau  

Follau

Jacob Thorsen 

1 - 3 - 10 

5 mark 98 øre 

64 6 192b, 207f-217f Follau Follau Jacob Thorsen 2 - 2 - 6 8 mark 71 øre


Svenke Jacobsen Follaug.

g.m. Inga Kolkinn.
Br. 1897. Se Follaug(6).

Ivar S. Follaug
g.m. Ingebjørg Skoe.
Br. 1940. Se Follaug(6).

G.br., selveier
Svenke Follaug
g.m. Torild Dahle fra Skien.
Br. 1974. Se Follaug(6).

Follaug(6) ble utskilt herfra i 1868. Sammenføyd fra samme tid.

(C) Gard Strøm.