| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.12.2014


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.

Grini 33 - Dalen
57/33, 43. Utskilt fra Grini(1) i 1909. De første husene ble oppført i 1914.


Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn Forlag 2004).
 

Adresse i dag: Luksefjellv. 162 og 164, 3721 Skien.

Torsten Hansen Doksrød kjøpte denne utskilte parten i 1911 og solgte den i 1914 til Karl Jacobsen som satte
opp husene her.

G.br., selveier
Karl Jacobsen Kaste
fra Heimholt under Foss f. 1/3-1884 d. 12/2-1967, s.a. baker Jacob Pedersen Kaste.
g. 29/9-1913 m. Inga Kirstine Eriksrød fra Sandbakken under Tufte f. 9/3-1893 d. 27/7-1990, d.a. skomaker Thomas Jacobsen Eriksrød.
1. Maren Jacobsen f. 29/1-1915 d. 11/11-1997 g.m. Halvor Johnsen. Se Merdinv. 25 under Mæla.
2. Marie Jacobsen f. 21/8-1916 d. 28/4-1990 g.m. Tomas Rekvik fra Bjørndalen(A) under Bø. Bodde på Limi. Ingen barn.
3. Johanne Jacobsen f. 14/9-1917. Konfirmert i Gjerpen i 1932.
4. Thalie Jacobsen f. 14/3-1918.
5. Ingebjørg Jacobsen f. 23/5-1921.
6. Kåre Jacobsen f. 29/1-1923. Bodde på Limi.
7. Borghild Jacobsen f. 24/10-1924 g. i Gamlebyen kirke i Oslo 1964 m. Oskar Henry Gåskjenn fra Holt (v/ Tvedestrand) f. 28/11-1918. Bosatt i Lyngv. 2 i Skien.
8. Gunvor Jacobsen f. 1927.
9. Ragnhild Jacobsen f. 1928.
10. Martha Jacobsen f. 1930.
11. Ruth Jacobsen f. 1932.
12. Johannes Jacobsen f. 1933. Ikke i Skien kommune i 1994.
13. Kjell Jacobsen f. 1934. Bosatt i Stulenv. 207 under V. Haugerød.
Br. 1914.

Inga bodde på Limi med sin sønn Kåre Jacobsen i 1969.

G.br., selveier
Anders Johan Pettersen Heisholt
f. 17/9-1903 d. 30/7-1979, s.a. Gunder Pettersen Heisholt og Anna Louise f. Lauritsen.
g. 1937 m. Nora Helene Dahl fra Frogner(7) f. 3/12-1908 d. 28/3-1993, d.a. Helge Dahl.
1. Marit Heisholt (tvilling) f. 1938. Overtok gården.
2. Vigdis Heisholt (tvilling f. 1938.
3. Ragnhild Heisholt f. 1942.
4. Astrid Helene Heisholt f. 1947.
Br. 1930.

Ifølge ”Norske Gårdsbruk Telemark” (1955), drev de en del med grønsaker. De hadde 1 hest, 5 kyr, 1 kalv, 5 griser,
2 sauer og 50 høner. Det ble i Anders Heisholts tid funnet en sandsteinøks på eiendommen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 164 (Gnr 57, bnr 217) er overdradd til Marit Heisholt (03.10.1966)."
Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 162 (Gnr 57, bnr 33) er overdradd til Marit Heisholt og Harry William Olsen (28.09.1979)."

Selveiere
Harry William Olsen
f. 1937.
g.m. Marit Heisholt herfra f. 1938.
1. Bjørn Roger Heisholt Olsen f. 1960.
Br. 1979.

Leieboer
Kåre Olsen f. 13/1-1923 d. 14/5-1981.
g.m. Marit Helene Helmundsen (Marit Olsen) fra Hoppestadv. 18 under Venstøp f. 1938, d.a. Johan Helmundsen.

Enka Marit Helene Olsen flyttet til sitt barndomshjem i Hoppestadv. 18.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 164 (Gnr 57, bnr 217) er solgt for kr 850.000 fra Marit Heisholt til Freddy Forland og Elin Rusten (02.10.1996)."
Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 164 (Gnr 57, bnr 217) er solgt for kr 500.000 fra Elin Rusten til Freddy Forland (19.07.2000)."

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 162 (Gnr 57, bnr 33) er overdradd fra Marit Heisholt og Harry William Olsen til
Bjørn Roger Heisholt Olsen
(12.08.1997)."

Selveier
Bjørn Roger Heisholt Olsen herfra f. 1960.
g.m. Reidun Helene f. 1962.
Br. 1997.

Bjørn Roger Heisholt Olsen bygde ny kårbolig her med adresse: Luksefjellv. 162 B.

Driftsbygningen er revet. Dalen er ikke lenger drevet som tradisjonelt gårdsbruk.                                                                                                                                                                                                                                                  

(C) Gard Strøm.