ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 19.05.2024
 


Frogner 7 - Frogner nordre - Dahl
Gammelt løpenr. 165g. Utskilt fra Frogner(2) i 1852.

Adresse 2000: Frogner Ring 74, 3715 Skien.

G.br., selveier
Erik Pedersen Frogner
fra Åsen under Tufte dpt. 21/3-1802 d. 2/4-1867 på Frogner, s.a. Peder Madsen.
g1g 23/10-1828 m. Karen Maria Eriksdatter fra Gulset f. 30/12-1809 d. 9/3-1834 på Frogner, d.a. Erik Henriksen. Se Familie 19 - Gulset 1801.
Forlovere: "Jacob Larsen Grinie, Johannes Olsen Grinie."
g2g 28/12-1834 m. enke Karen Nilsdatter fra Strømdal f. 27/3-1810 d. i USA, d.a. Nils Jacobsen Strømdal.
Forlovere: "Jacob Larsen Grinie, Lars Jacobsen Grinie."
1. Peder Eriksen f. 16/9-1829. Se Mustvedt(1). Han skrev seg for Peder Eriksen Mustvedt.
2. Andreas Eriksen f. 21/7-1831.
Barn i 2. ekteskap:
3. Marthe Karine Eriksdatter f. 2/4-1835 g. 31/1-1865 m. Christopher Ingebretsen fra Skien.
4. Nella Eriksdatter f. 3/2-1839 g. 2/6-1865 m. enkem. Andreas Johnsen. Se Søli(15) "Rønningen".
5. Anne Margrethe Eriksdatter f. 26/2-1842 g.m. Hans Andreas Andersen fra Sanni(10) "Ødesanni". Emigrerte 12/4-1869 til N. Amerika.
6. Karen Marie Eriksdatter f. 5/3-1847 i Solum. Til Amerika i 1869 med sin mor.
7. Berthe Kirstine Eriksdatter f. 20/10-1850 i Solum. Til N. Amerika 1869 med sin mor + sin nabo Lars Gundersen på Frogner(8).
8. Maren Susanne Eriksdatter f. 1853 i Solum. Til Amerika i 1869 med sin mor.
Eier 1852.

Erik Pedersen var født på Dyrendal under Fossum. Han vokste opp på Åsen under Tufte. Han og Karen Maria bodde
først på en av plassene under N. Frogner. Her var også Erik og Karen Nilsdatter en tid. Deretter flyttet de til Solum
hvor de var fra ca. 1840 til  ca. 1852, da han kjøpte dette jordstykket. Han etablerte denne gården rundt denne tiden.

Hans 2. kone Karen Nilsdatter var enke etter brennevinsbrenner og enkemann Nils Børresen Semb/ Wenstøb.
De bodde først på S. Venstøp, deretter på Brekkejordet. Se S. Venstøp(B).

Frogner(8) ble utskilt herfra i 1856.

20/2-1869      ERIK PEDERSSEN FROGNER     Bamble Skifteprot. *)
N. Frogner     Gaardmand, død 2/4-1867.                
               Arvinger:
               Enka Karen Nielsdatter og barna:
               1. Peder Erikssen Mustvedt.
               2. Nella Eriksdtr. g.m. Andreas Johnssen Rønningen.
               3. Anne Margrethe Eriksdtr. g.m Andreas Anderssen Sanni.
               4. Karen Eriksdtr.
               5. Berthe Eriksdtr.
               6. Maren Eriksdtr.
Brt: 623 - 39
Net: 558 - 76.
Jordegods: En del av nordre Frogner, solgt for 597 - 59.
*) B: Gj 2 s.198. C: Gj I s.353.

I skiftet mangler Marthe Karine Eriksdatter som ble g. i Gjerpen kirke med Kristoffer Ingebretsen i 1865.

Enka Karen Nilsdatter Frogner emg. i 1869 til Amerika med sine 2 døtre, Maren Susanne Eriksdatter(15) og
Karen Marie Eriksdatter(22).

Tollef Hansen
Br. 1869.

Garvermester
Johan Hansen
.
Eier 1872. Bodde i Skien.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld

 165g

 Frogner nordre

 Garver Joh. Hansen

 0 - 3 - 2


G.br., selveier
Nils Helgesen Dahl
fra Dalsbygda i Solum f. 15/12-1832 d. 11/11-1895, s.a. Helge Tovsen Dahl fra Dalsbygda i Solum og Marthe Marie Gundersdatter Sperrebakken.
g. i Melum kirke 5/3-1870 m. Karen Thorsdatter fra Svennskjenn i Melum, Solum prestegjeld f. 10/12-1846, d.a. Thor Thorsen.
1. Marthe Marie Nilsdatter Dahl f. 29/3-1872 på Dahl i Melum g. 22/1-1892 med Hans Peter Hansen Grøtsund.
2. Maren Kristine Nilsdatter Dahl f. 8/1-1875
på Dahl i Melum g.m. Andreas Zakariassen Holm. Se Holm(9).
3. Helge Dahl f. 12/1-1880 i Gjerpen. Overtok gården.
4. Thora Karoline Dahl f. 26/1-1886 g.m. Nils Johnsen Sneltvedt. Se Sneltvedt(10).
5. Gunnar Dahl f. 6/4-1888.
Overbetjent ved Skien politikammer.
Eier 1879.

Enke som hadde føderåd her under folketellingen 1900: Maren Christensdatter f. ca. 1815 i Solum.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

62 

7 

165g 

Frogner 

Frogner nordre 

Nils Helgesen Dahl 

0 - 1 - 17 

1 mark 57 øre

 
  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 62

7 

Frogner 

Frogner nordre 

Nils Helgesen Dahl (enka)

 1 mark 57 øre


G.br., selveier
Helge Dahl
herfra f. 12/1-1880 d. 1/12-1953.
g.m. Anna Laurine Pedersen fra Nevlunghavn i Brunlanes f. 29/11-1882 d. 18/6-1967, d.a. Karl Pedersen og Ingeborg NN fra Brevik.
1. Ingebjørg Dahl f. 22/1-1904 g.m. Thorleif Bjørge Dolva. Se Mælag. 87A.
2. Nora Helene Dahl f. 3/12-1908 g. 1937 m. Anders Johan Heisholt. Se Grini(33) ”Dalen”.
3. Asbjørn Dahl g.m. Elsa Winger.
Han var lensmannsfulmektig i Brunlanes.
4. Karl Dahl f. 21/1-1911.
Overtok gården.
5. Arne Dahl f. 3/11-1913. Se Venstøp(60) ”Løvstad”.
Eier 1914.

Nytt våningshus ble oppført i 1911 og uthuset i 1923.

G.br., selveier
Karl Dahl
herfra f. 21/1-1911 d. 4/3-1996.
g. 1935 m. Sigrid Marie Simonsen fra Mæla(113) "Solstad" f. 1/6-1913 d. 3/1-1986, d.a. Simon Simonsen f. 6/8-1886 og Ragna Sofie Kise.
1. Ingebjørg Anna Sofie Dahl (Ingebjørg Dahl) f. 1936 g.m. Søren Sem. Se Mælag. 129 under Mæla.
2. Arnhild Dahl f. 1943 g.m. Tore Dørnes. Bosatt i Frogner ring 36 D.
3. Ragna Synnøve Dahl f. 1947 g.m. Leiv Grønnevet fra Sunnmøre f. 1945. Bosatt på Hessa ved Ålesund.
4. Simon Helge Dahl f. 1951. Overtok gården.
Eier 1949.

Karl Dahl forpaktet tidligere forskjellige gårder inntil han overtok farsgården i 1949.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 62

7

Frogner nordre 

Karl Dahl

1 mark 57 øre


Kilde: Norske gårdsbruk, Telemark 1953. Gårdens besetning: 1 hest, 10 kyr, 1 okse, 4 ungdyr, 6 griser og 25 høner.

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Karl Dahl:
”Nord: Arthur Sølland, øst: Børsesjø, syd: Ivar Frogner, vest: bebyggelsen mot Frogner landbruksskole.”

Sammeie med Frogner(53) "Frogner lille" siden 1976.

G.br., selveier
Simon Helge Dahl
herfra f. 1951.
g1g m. lærer Grethe Nøklegaard fra N. Nøklegård f. 1951, d.a. Ole Nøklegård.
g2g m. Unni Gundersen f. 1956.
1. Martha Nøklegaard Dahl f. 1977.
2. Ole Marius Nøklegaard f. 1984.
Eier 1978.

Første ekteskap ble oppløst i 2002.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra gårdeieren (utdrag).
Gården er på 175 dekar jord, 152 dekar skog og 237 dekar annet areal. Eieren driver med gulrot- og potetdyrking i stort omfang. Han leier i tillegg jord på mange bruk bl.a. på Fossum hovedgård, sammen med Per Hoppestad. Driftsenheten er totalt på 839 dekar.

 


Kilde
: Gårdskart fra
Nibio 2024.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no