| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grini 3 - Langård - Grini nordre
Opprinnelig husmannsplass kalt nordre Grini-rønningen.

Tidligere eid og til tider også brukt av eierne av N. Grini(A).
Gammelt løpenr. 148b. Utskilt fra N. Grini(A) og skyldsatt i 1785 til 6 ½ skinn.

Adresse i 1985: Langårdv. 31, 3721 Skien. (Eksisterer ikke i 2010).

Norges matrikkel 1838: Løpenr. 148b, 150 og 63c. Løpenr. 63c er en bit av
Buslåtten u. Venstøp.

Første kjente beboer:

Skomaker, husmann
Ole Langaard
f. ca. 1643 bg. 7/3-1714. ”Ole Skomager fra Nr. Grinj eje. 71 aar gl.”
g1g NN
g2g før 1681 m. Else Pedersdatter f. ca. 1670.
1. Inger dpt. 4/10-1685 bg. 25/10-1691 ”Ole Skomagers datter paa Grinni ejer Inger 6 aar g.”
2. Inger Olsdatter dpt. 1/11-1689.
3. Gunhild Olsdatter dpt. 16/2-1690. Se nedenfor.
4. Kai Olsen dpt. 6/1-1694.
Br. ca. 1691.

Ole Skomagers datter Inger.
Ole Skomagers d. Inger. - t. n. annot.
F.f. Ole Skomagers d. paa Grinni ejer, Gunnil: Johan Hammersmed, Halvor Møller, Magrete Tron Limies, Maren Lauritz Limis, Helje Lauritzd. Holder til hos Ole Skomager paa Grinni ejer.
F.f. Ole Skomagers søn fra Grinniejer, Keje: Falentin Wenstøb, Nils Svensen, Ingebret Venstøb, Anne Limi, Guri Rising.

Denne familien ble kalt ”Viigværinger”.

Ingeborg Pedersdatter f. ca. 1676 bg. 18/12-1698 ”Ingebor Pedersdatter som var
Ole Langgards qndes søster 22 aar. -i fattig Jord.”

Helge Lauritzdatter bodde her i 1690. Ole Skomagers kvinne Else i N. Grini-Rønningen nevnt i januar 1697.
I april 1697 bodde ei jente her som het Anne: ”Anne, en Vigveringspige holder til hos Ole Skomager paa Grinni ejer.”

Skoskatten 1711:
Huusfolch. Ole Schomager Self, 3, kone og 1 daatter 18 sk.
Een Svendsk Schomager, holder til der (trolig Hans Olsson) 6 sk.

Barnedåp i Gjerpen krk. 17/1-1712: Ole Hansen.
”et uægte barn Ole fra Nr. Grinj eje. Moderen Ole Langgaards datter Gunnild. Barnefader udlagt Hans Olssøn, hid kommen fra Viigsiden, hvor hand haver sin ægte hustru.
Test: Svend Madssøn, Torier Svendssøn, Rasmus Grinis qde Rønnou, Svends qvinde Gunnild.

Barnedåp i Gjerpen krk. 20/3-1715: U=ægte barn fra Nr. Grinj ejer: Inger.
Test: Svend Grinjhaven. Samuel Rising. Ole Langgaards qnde., Tore Bruchmejer.
Moderen Gunnild Olsdatter. Barnefaderen udlagt Hans Olsøn Svensk skomager hendis forrige barnefader.

Tollef Langgaard bodde her i 1720. Som nevnt i Gjerpen kirkebok.
Jon Langaard
og kvinne i 1721. Som nevnt i Gjerpen kirkebok.

Eier fra 1790 – 1804: Forvalter F. C. Johnsen.
Eier fra 1804 – 1850: Ole Paus.
Eier fra 1850 – 1871: Byfogd Christian Paus.
Eier fra 1871 – 1894: Otto J. Eberhardt.
Eier fra 1894 – 1898: Erik Gregoriusen Sem

Ingen beboere funnet igjen her før i 1801.

Snekker, husmann
Ole Olsen
f. ca. 1741.
g.m. Anne Halvorsdatter f. ca. 1743.

Arbeider, husmann
Trond Olsen f. ca. 1767 (ikke i Gjerpen).
g.m. Karen Nilsdatter f. ca. 1776 bg. 7/10-1803. ”Tron Olessøns kone f. N. Grinie, Karen Nilsdtr, meldt at være ved 28 aar.”
1. Ole Trondsen f. ca. 1798.
-   bg. 7/10-1803. ”Same ægte-folks dødfødte pb.”

Ikke gift i Gjerpen, Skien, Siljan, Porsgrunn, Herre eller Eidanger. Heller ikke i Sauherad, Holla eller Solum.

Det var ingen Trond, Tron eller Thrond nevnt på Grini i 1782.
Under folketellingen 1801 var ”Tron Olssøn” gårdsarbeider her. Tjenestepike s.å.: Gunhild Sørensdatter(38).
Etter at kona døde i barselseng i begynnelsen av oktober 1803, er det mulig han flyttet tilbake dit han kom fra.
Han kan ikke sees i Gjerpen etter dette.

Arbeider, husmann
Christen Olsen Langgaard
g.m. Kari Rasmusdatter f. 1775 d. 16/2-1840. ”Kari Rasmusdatter Langgaard, fattiglem paa Aas, 65 aar gml.”
1. Ole Christensen f. 1811. Se nedenfor.

Det var ingen beboere på Langård i 1845.

Skredder
Ole Christensen Langgaard
herfra f. 1811, s.a. Christen Olsen.
g1g m. Aslaug Nilsdatter fra Ulefoss f. 16/2-1811 d. 6/2-1859. ”Aslaug Olsd.(!), Skrædder Ole Christensen Langaards kone, Hyni, 48 aar.”
, d.a. Nils Jensen og Ellen Jensdatter fra Ulefos jernverk.
g2g 18/12-1859 m. Aslaug Olsdatter fra Holmen u. Rising f. 8/4-1814 d. 6/2-1859, d.a. arb. Ole Jacobsen.
1. Nils Christian Olsen Langaard f. 30/5-1845 under Tufte. Se Roligheten øvre under Sneltvedt.
2. Anne Gurine Olsdatter f. 21/2-1847 under S. Venstøp.
3.
Emil August Olsen f. 23/8-1851 u. Tufte. Se Familie 4 - Frogner 1900.

Innfl.: I April-1845.
Anmeldt: 5/9-1845.
Navn, alder: Aslaug Nielsd., 34.
Hensigt: Gift med Underofficer Ole Christensen.
Fra: Født i Holden og indfl. fra Solum.

Til: Under Tufte.

Hus u. Midtre Venstøp, eid av Cudrio i 1845:
”Aslaug Nielsd., kone til Sergiant Ole Langaard i Christiansand, gift, 34.
Niels Christian Langaard, deres søn, 1.”
Han ble kalt “underofficer” da de døpte Anne Gurine i 1847.

Smed, g.br., selveier
Knud Peter Christophersen
fra Fossum dpt. 1/6-1811 på Kongsberg, s.a. Christopher Pedersen (Berg) på Fossum. Se Familie 33 - Fossum 1835.
Br. ca. 1860. Se Familie 13 - Venstøp 1845.

Malersvenn
Johan Martinius Christensen
fra Bragernes i Drammen, Buskerud, f. 13/5-1846, s.a. maler Ole Christensen og Anne Marie Torgersdatter.
g. i Gjerpen 12/11-1871 m. Pauline Olsdatter fra Hveum, Ø. Toten, Opland f. 3/9-1843, d.a. Ole Johannesen og Margrethe Pedersdatter Hveums-eie.
1. Thora Margrete Christensen f. 4/1-1873 på Venstøp g.m. Halvor Olsen Bjørnstad. Bodde på Poppeplassen u. Fossum på 1950-tallet.
2. Olaf Christensen f. 25/11-1874 på Venstøp.
3. Karl Ingvald Christensen f. 10/5-1877 på Langgård.
Br. 1875.

Denne familien kom til Gjerpen i ca. 1872. I 1875 bodde de på Otto E. Eberhardts eiendom N. Grini (trolig her).
Christensen tilhørte i 1891 intet trossamfunn. I 1873 og 1874 bodde de ”paa Venstøp.” Johan Martinius var da
malersvend. I 1891 var de oppført i et hus under S. Mæla. Da var han malermester. De var ikke i Gjerpen i 1900.

Det var ingen dyr på Langgård i 1875. Det så heller ikke ut til at det bodde noen på Langgård i 1891 i følge folketellingen.

Eier før Halvor Olsen Langaard var, en kort tid, Nils Modalen.

G.br., selveier
Halvor Olsen Langaard
fra Venstøp(24) f. 30/10-1853 på Lindkåsa under S. Norheim i Lunde d. 6/5-1940, s.a. Ole Halvorsen Venstøp.
g. 6/5-1892 m. Anne Olsdatter Vegen fra Sauherad f. 8/12-1862 d. 2/5-1920, d.a. g.br. Olaf Olsen Vegen.
Forlovere: "Abraham Venstøp og Peder Abrahamsen Venstøp."
1. Ole H. Langaard f. 2/12-1893. Se nedenfor.
2. Anne Olivia Langaard f. 25/9-1895 g.m. Knut Venstøp. Se Grini(14).
3. Ingeborg Langaard f. 26/9-1903 g.m. Johannes Bø Langaard. Se nedenfor.
Br. 1898.

Gunhild Olsdatter Langaard f. 30/10-1853 d. 5/9-1942. Hun var tvillingsøsteren til Halvor Olsen og bodde på gården.
Anne Olsdatter ble konf. i Sauherad i 1877. Halvor bodde på Venstøp før han giftet seg.

Halvor Olsen emigrerte til Chicago. Han var under FT 1891 hjemme på besøk hos faren på Venstøp(24) som da var enkemann.
Halvor hadde vært kolonialhandler i Chicago og amerikansk statsborger. Han arvet Venstøp-gården i 1892 og solgte den 3 år
senere til neste bruker. Halvor ble hjemme og giftet seg med datteren på Langgård.

Innerst
Ole H. Langaard
herfra f. 2/12-1893 d. 38/2-1925.
g. i Soknedal 20/10-1928 m. Gudrun Østebø fra Soknedal f. 31/5-1907, d.a. fisker Tønnes Østebø.
Forlovere: Bestyrer Torstein Pettersen Limi og hjemmeværende datter Ingeborg Langård.

G.br., selveier
Johannes Bøe Langaard
fra Bø(12) f. 11/10-1900 d. 11/3-1989, s.a. agronom Halvor Olsen Bøe.
g. 12/4-1930 m. Ingeborg Langaard herfra f. 26/9-1903 d. 13/5-1992, d.a. g.br. Halvor Olsen Langgaard.
Forlovere: "Daniel Bø, stasjonsbetjent, Mæla og g.br. Halvor Langaard."
1. Halvor Bø Langaard f. 19/11-1930. Se nedenfor.
2. Anne-Sofie Langaard f. 1934.
Br. 1938.

Før de giftet seg var Johannes Bøe forpakter på Mæla og Ingeborg var hjemme på Langård.

Herfra er det utskilt en rekke hustomter.

Kilde: Norske gårdsbruk, Telemark Fylke 1, bind 12 (1955), side 550:
”Langaard Gnr. 54 bnr. 3. P.adr. Gjerpen pr. Skien, Tlf. Skien 34 120.
Dyrket jord 55 dekar (mold på leire), utmark 30 dekar. Våningshus svært gammelt, ombygd 1910, bryggerhus bygd 1912, fjøs 1899, uthus 1920.
Besetning: 2 hester, 8 kyr, 2 ungdyr, 3 griser, 50 høner.
Halvor Langaard, svigerfra til eieren, kjøpte gården i 1898 av Nils Modalen. Eieren tok over i 1938.
Hesteavl. I 1920 ble det funnet et smykkeskrin som er sendt til Oldsaksamlingen. Eier: Johannes Bø Langaard, sønn av Halvor Olsen Bø og Sofie Johannesen Bø f. 1900, gift 1930 m. Ingeborg Langaard. Barn: Halvor f. 1930, Anne-Sofie f. 1934."


G.br., selveier
Halvor Bø Langaard
herfra f. 1930.
g.m. Kjersti Hagen fra Vinje f. 1930.
1. Jahn Inge Langaard f. 1965.
Br. 1971.

Nedlagt som gårdsbruk. Mesteparten av jorda ble utskilt til hustomter i ”Langårdfeltet”
fra slutten av 1990-tallet.


Fra Grenlandskart.no 2012.

(C) Gard Strøm.