| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |  


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 26.06.2013


Kart fra Skog og landskap 2013.

Grini 14 - Vassbrekka
57/14.

Adresse i dag: Siljanv. 60, 3719 Skien.

Utskilt fra Hans Martin Danielsens eiendom i 1893. Se Grini(4).

Dette er den tidligere husmannsplassen Vassbrekka.

G.br., snekker, selveier
Halvor Nilsen Sem
(tvilling) fra Sauherad f. 20/7-1833 i Knollen under Låvell i Sauherad d. 1/1-1902 på Grini, s.a. Nils Rollefsen.
g. 11/6-1858 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Gravli(3) "Putten" f. 11/10-1830 d. etter 1910, d.a. Halvor Eriksen Putten.
Br. 1896.

Se Sem(12) "Semsgaten".

Halvor kjøpte jord her i 1896 og oppførte nye hus her sammen med sin svigersønn. Halvor døde her i 1902.
Halvor Nilsen med familie var under folketellingen 1900 her på Vassbrekka. Han var da nevnt som gårdbruker.
Se folketellingen 1900.

G.br., selveier
Severin Andreassen Grini
fra Siljan f. 18/2-1870 på Skovtvedt i Siljan, s.a. snekker Andreas Edvard Pedersen.
g1g 4/1-1891 m. Inger Turine Halvorsdatter fra Sem(12) "Semsgaten" f. 1/5-1864 d. etter 1910, d.a. Halvor Nilsen Sem. Se også ovenfor.
g2g m. Olga fra Arendals-kanten.
1. Maren Grini f. 6/4-1891 g.m. bakermester Otto Johannessen Bratsberg. Se nedenfor.
2. Halvor Grini f. 12/5-1892. Var vognmann. Bodde i Are Frodesv. 19 under Mæla.
3. Andreas Grini f. 2/5-1897 d. 4/6-1984 g.m. Klara f. 20/1-1895 d. 27/1-1986. Bodde på Nenset i Solum.
Br. 1896.

Severin Andreassen kjøpte denne eiendommen sammen med sin svigerfar i 1896.
Da svigerfaren døde i 1902 ble han eneeier.

Se folketellingen 1910.

Bakermester, leieboer
Otto Johannessen Bratsberg
fra Bratsberg i Skien f. 4/1-1885 d. 2/12-1957, s.a. Johannes Augensen Bratsberg. Se Familie 107 - Kleiva 1845.
g.m. Maren Grini herfra f. 6/4-1891 d. 4/5-1980.
1. Johannes Bratsberg f. 4/6-1911 i Skien. Se Petersborg under Mæla.
2. Toralv Bratsberg f. 15/7-1914 på Grini d. 4/5-1965 g.m. Annie f. 26/2-1916 d. 19/2-1992.

Denne familien benyttet nordre gravlund i Skien. De bodde i Hans Houensgate i Skien i 1911.

Kirketjener, g.br., selveier
Andreas Olsen Grini
fra Siljanv. 32 under Grini f. 29/1-1879 d. 29/10-1950, s.a. kirketjener Ole Pedersen Grini.
g. 5/11-1903 m. Karen Marie Andersen fra Leerstang i Eidanger f. 1/2-1878 d. 19/1-1919, d.a. husmann Anders Kristiansen.
Br. 1915.

Denne familien bodde her noen ganske få år. De fikk ei tomt utskilt fra farens eiendom og bygde der rundt 1923.
Se Griniv. 1 under Grini.

G.br., snekker, selveier
Knut Venstøp
fra Venstøp(10) ”Buslåtten” f. 3/6-1888 d. 3/2-1964, s.a. John Knudsen Venstøp.
g. 25/6-1921 m. Anne Olivia Langaard fra Langård under Grini f. 25/9-1895 d. 28/6-1984, d.a. Halvor Olsen Langaard.
1. John Venstøp f. 20/4-1922. Overtok gården.
2. Agnes Harriet Venstøp f. 22/5-1924 d. 28/7-2002 på Rælingen i Akershus g.m. Idar Thommessen f. 30/10-1924 d. 31/1-1992 på Rælingen.
3. Karen Elly Venstøp f. 22/9-1926 g.m. Odd Øystein Vasdal. Drev handelsgartneri på Gråten i Skien.
4. Anni Venstøp f. 17/3-1928 g.m. Kjell Venstøp. Se Venstøp(36).
5. Guro Synnøve Venstøp f. 20/9-1935 g.m. Helge Rønning f. 10/11-1933. Bosatt på Lillehammer.
Br. 1923.


Grini bnr 14 ca. 1990-tallet. Foto: Privat. Eier: Andreas Gården.


Grini bnr 14 sett fra Semsmyra. Foto: Gard Strøm 6. september 2012.

G.br., agronom, selveier
John Venstøp
herfra f. 20/4-1922 d. 19/10-1992.
g. 25/9-1948 m. friserdame Anne H. Kaasin fra Sauherad f. 19/6-1920 d. 7/1-2001, d.a. g.br. Harald Kaasin.
1. Gerd Inger Venstøp f. 1949 g.m. Andreas Gården. Se Sneltvedt(13) ”Gården”.
2. Eva Venstøp (Wenstøp) f. 1951 g.m. Jan Åge Wenstøp Eriksen. Se Venstøp(10) ”Buslåtten”.
Br. 1964.

John Venstøp overtok Buslåtten i 1977 etter sin farbror Nils Venstøp. Datteren Eva overtok
senere Buslåtten sammen med sin mann. Se Venstøp(10) ”Buslåtten”.

142/7 - Skog i Fjelldalen hører også med til denne gården.

Gerd Inger Gården ble eier av dette bruket på 1990-tallet. Se Sneltvedt(13) ”Gården”.

(C) Gard Strøm.