ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune.

Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
 
Oppdatert 08.08.2023

 

 


 

Andre beboere på Mæla:
| Mæla 1762 | Mæla 1782 |
| Mæla 1801 | Mæla 1825 | Mæla 1835 | Mæla 1845 | Mæla 1865 | Mæla 1875 | Mæla 1891 |
| Mæla 1900 | Mæla 1910 | Mæla 1920 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.

 

 


Mæla 1891

Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1891. Supplert med opplysninger fra kirkebøker.

 Folketellingen 1891 inneholder en del feil med hensyn til både fødselsår og fødested.
Enkelte navn er også direkte feil. Jeg forsøker å rette opp underveis.

På denne tiden er den industrielle revolusjonen i sterk framdrift, noe som har resultert

i mange arbeidsplasser og stor tilflytting av folk av alle lag. De fleste menneskene her
hører ikke med i Gjerpen-slektshistorie, men siden de bodde her, for kortere eller lengere
tid, er de allikevel tatt med.


 

Familie 1.

Mæla 1891. 4/2. Huken.

 

Musikklærerinde, huseier

Kirsten Jørgensen fra Skien f. 1868, frøken, hovedpers., ug., huseier, musikklærerinde, noe formue, f. 1868 Skien.

Andre som bodde i samme hus i 1891:
Enke Inger Jørgensen, hennes mor, lever av sin formue, f. 1828 i Skien.
Tora Jørgensen hennes ugifte søster, lever av sin formue, f. 1870 i Skien.
Tjenestepike Maren Kristensdatter fra Bamble f. 1869.

På besøk: Edvard Raastad, agent ved melforretning f. 1860 i Sandefjord.


 

Familie 2.

Mæla 1891. 4/3 og 4. Huken.

 

Trevarefabrikant, møbelsnekker, huseier

Peder Andersen fra Modum f. 1846, s.a. stiger Anders Pedersen.
g. i Skien 10/2-1867 m. Henriette Marie Augusta Plesner fra Skien f. 1844, d.a. snekker Bendix Plesner.

1. Karen Annine Andersen f. 30/8-1867 i Skien.

2. Hedvig Andrea Andersen f. 6/11-1868 i Skien.

3. Anders Nicolai Andersen f. 26/2-1870 i Skien. Arbeidet i farens forretning i 1891.

4. Bendiks Plesner Andersen f. 30/11-1871 i Skien.

 

Andre som bodde her i 1891: Petrea Hansine Plesner, Andersens ugifte
svigerinne f. 1831 i Skien og tjenestepike

Kirsten Jansen fra Solum f. 1868.

 


 

Familie 3a.

Mæla 1891. 4/4. Festetomt.

 

Møbelsnekker, huseier

Anders Pedersen f. 3/11-1855 på Herre i Bamble, s.a. snekker Peder Andersen og Maren Johanne Lucasdatter..

g. i Skien kirke 20/2-1884 m. Emma Josephine Christensen f. 29/11-1858 i Solum d. 25/2-1896 på S. Mæla, d.a. skipsfører Jacob Christensen og Marianne Nilsdatter.
Forlovere: "Anders Farvolden og Karl Farvolden."

1. Maren Johanne Marie Pedersen f. 5/3-1884 i Duestien, Skien.

2. Marianne Pedersen f. 27/5-1887 i Skien.

3. Marthe Pedersen f. 21/7-1889 i Mælagata i Skien.
4. Jacob Andreas Pedersen f. 14/8-1892 på S. Mæla i Gjerpen.

 

Enkemann Anders Pedersen og 3 av barna bodde under folketellingen for Gjerpen 1900 i samme hus (4/49).
Se Familie 86 - Mæla 1900.

 


 

Familie 3b.

Mæla 1891. 4/5.

 

Klinkestensmurersvend, huseier

Klas Erland Johannesen fra Husabø sogn i Sverige f. 1854.

g.m. Petrine Andrea Johannesen fra Øyestad f. 1850.

 

De hadde en pleiesønn som bodde her i 1891: Karl Hartvig Guldbrandsen født i Kristiansand i 1882.
Et familiemedlem fra Sandefjord, Gunda Krømche f. 1871 bodde også her.

 


 

Familie 4.

Mæla 1891. 4/6.

 

Smed, cellulosearb., huseier

Gunnar Isaksen Mo fra Svarverplassen under Mo f. 19/2-1849, s.a. Isak Gundersen.

g. i Solum krk. 27/10-1875 m. Maren Guldbrandsdatter fra Moholt i Siljan f. 24/10-1841, d.a. Guldbrand Abrahamsen og Gunhild Maria Gundersdatter.

1. Karen Gurine Gundersen f. 15/3-1876 i V. Porsgrunn krk.

2. Isak Gunelius Gundersen f. 24/5-1878 på Ø. Klyve i Solum g. 18/8-1900 m. Ida Paulsen fra Skien f. 1870, d.a. baker Hans Petter Paulsen.

3. Gudbrand Gundersen f. 7/6-1884 på Klyvejordet i Solum.


Marens foreldre ved Moholt-verket i Siljan emigrerte i 50-års alderen til N. Amerika i 1870.
Denne familien bodde ca. 10 år på "Vessia" i Porsgrunn, hvor Gunnar arbeidet som smed.

 Familie 5.

Mæla S. 4/6. Samme hus som ovenfor.

 

Garversvend, innerst

Karl August Vilhelm van Gedde fra Växsjø i Sverige f. 1836 Veksjø, Sverige. Metodist.

g.m. Marthe Kirstine Guttormsdatter fra Andebu f. 1834.


Karl August van Gedde var metodist i 1891.

 


 

Familie 6.

Mæla S. 4/7. Huken.

 

Maskinist, arbeider på Cellulosefabrikk, huseier

John Johnsen f. 1855 i Heddal, s.a. John Johnsen.

g. i Flatdal 22/9-1877 m. Gro Anundsdatter fra Skaret i Flatdal sogn, Seljord pr.gj. f. 1856, d.a. Anund Bjørgufsen.
Forlovere: "Hølje O. Haugen og Knut O. Skaret."

1. John Johnsen f. 28/7-1877 på Skaret i Flatdal. Da han ble døpt skrev presten: "Uegte, født før Vielsen".

2. Ingeborg Johnsen f. 3/8-1879 i Kåsa u. Arud i Sauherad.

3. Alfred Karenius Johnsen  f. 4/12-1881 i Ø. Porsgrunn.

4. Gunda Kristine Johnsen f. 14/8-1884 i Vasslaus i Seljord.

5. Anna Gustava Johnsen f. 20/4-1888 på Huken u. Mæla.

6. Bjarne Johnsen f. juni 1890 i Gj.

John Johnsen hadde mange arbeidsplasser. I Seljord i 1884 ble det nevnt at han var maskinist.
Da familien kom til Gjerpen i ca. 1886/1887, var han fyrbøter på fabrikk. Tidligere drev han

litt gårdsbruk. Bl.a. i Sauherad.

 Familie 7.

Mæla S. 4/7. Samme hus som ovenfor.

 

Møbelsnekkersvend, innerst

Ole Magnussen f. 1853 i Lier.

Andre her: Hans mor, enke Anne Kirstine Hansen f. 1823 i Asker.
Hans søster: Andrea Olsen f. 1858 i Gjerpen.
Hun arbeidet som ”kjolesyerske” i 1891.


 

Familie 8.

Mæla S. 4/7. Samme hus som ovenfor.

 

Smedsvenn, innerst

Valdemar Hansen fra Thune i Østfold f. 1850.

g.m. Regine Larsdatter fra Thune i Østfold f. 1853.

1. Ludvig Marius Hansen f. 1879 på Onsøy.

2. Rikard Gerhard Hansen f. 1881 på Onsøy.

3. Gustav Gerhard Hansen f. 1881 på Onsøy.

4. Herman Hansen f. 1884 på Onsøy.

Det var nevnt i FT 1891 at Valdemar og Regine var i slekt. Barn nr. 2 og 3 var tvillinger.


 

Familie 9.

Mæla 1891. 4/8.

 

Renovasjonsarbeider, innerst

Mads Andreassen fra V. Sokka f. 4/10-1843 på Venstøp d. 19/7-1899 på Mæla, s.a. Andreas Madsen Sokka.

g1g 5/6-1867 m. Ingeborg Vetlesdatter fra Dyrland i Åmotsdal, Seljord pr.gj. f. 17/6-1835 i Seljord d. 7/5-1881 på Br.kl., d.a. Vetle Thorbjørnsen og Aslaug Aanundsdatter.
g2g i Skien 17/12-1882 m. Guro Vetlesdatter (Gurine Vetlesdatter i Gjerpen) fra Dyrland i Åmotsdal, Seljord f. 21/3-1848 d. etter 1905, d.a. Vetle Thorbjørnsen og Aslaug Aanundsdatter.

Forlovere: "Simon Pedersen, Ole Nilsen."

1. Ingeborg Maria Madsdatter f. 30/4-1867 på Sokka d. 1905 på Høyberg i Brunlanes (ved Oklungen) g.m. Anton Sivertsen fra Lardal f. 1865.
    De bodde en tid på Vassend under Mo før de flyttet til N. Omsland(7) ”Høyberg” i Brunlanes. Se Familie 26 - Mæla 1900.

2. Andreas Madsen f. 10/7-1870 på Løberg.

3. Ole Madsen f. 14/9-1872 i Skien, men døpt mens de bodde på Roligheten under Sneltvedt.

4. Anne Marie Madsdatter f. 4/4-1875 på Gravli

Barn i 2. ekteskap:

5. Martin Madsen f. 9/3-1884 i Duestien, Skien.

6. Georg Madsen f. 9/3-1886 i Skien. Sagbruksarbeider i 1900.

7. Isak Madsen f. 29/5-1888 på Foss.
8. Gunhild Marie Madsdatter f. 31/8-1892 på Sems Løkke i Duestien.


Ingeborg var i tjeneste hos Simon Gregoriusen og hans mor på Lund i 1865. Både Mads og Ingeborg
bodde på Sokka før de giftet seg. Familien bodde i et hus under Gravli i 1875. 
 

Hans andre kone, Gurine Vetlesdatter hadde ei datter fra hun var tjenestjente på
Roligheten u. Sneltvedt. Det var Anna Berthea Børgesdatter f. 7/6-1878. Faren var
Børge Mathisen Kjær.

Under FT 1900 finner vi enka Gurine Vetlesdatter med 3 barn boende i Keysersg. i Skien.
 Familie 10.

Mæla 1891. 4/9. Samme hus som nedenfor.

 

Bakersvend, innerst

Adolf Andersen fra Larvik f. 1866.

g.m. Marie F. Larsen fra Larvik f. 1869.

Andre som bodde her i 1891: Adolf’s svigermor, Berthe Jacobsdatter fra Brunlanes f. 1837. Hun levde av spinning, karving og
noe understøttelse. En bakerkarl, Helge Larsen fra Larvik, var på besøk f. 1873. Han bodde vanligvis i Skien. Ellers så losjerte
de to neste bakersvennene her: Hans Næs fra Langesund f. 1872. Han var baptist og N. G. Nilsen fra Sem sogn f. 1863.
Det var nevnt at Adolf Andersen var utmeldt av Staskirken før 1891.


 

Familie 11.

Mæla 1891. 4/9. Samme hus som ovenfor.

 
Gråsteinsmurer, innerst

Johan Gustafsen
fra Sverige f. 1856.
g.m. Gunhild Marie Pedersen fra Kragerø f. 1866.

1. Sofie Augusta Margrete Gustafsen f. 1884 i Larvik.
2. Henriette Anna Margrete Gustafsen f. nov. 1889 i Skien.

 Familie 12.

Mæla 1891. 4/10.

 

Snekkersvend, huseier

Even Klausen fra Asbom i Melum sogn, Solum pr.gj. f. 12/10-1856 i Heia, s.a. g.br. Klaus Olsen Asbom og Marthe Christensdatter.

g. i Melum krk. 26/5-1885 m. Aslaug Marie Brynhildsdatter fra Solum f. 14/6-1866 på Erikstad, d.a. g.br. Brynhild Andersen Erikstad og Berthe Marie Abrahamsdatter.
Forlover: G.br. Andreas Isaksen Stavdal og g.br. Ole Andreas Klausen.

1. Karlberg Evensen f. 9/6-1885 på Asbom.

2. Jacob Evensen f. 1888 i Gj.

3. Martinius Evensen f. juli 1890 i Gj.


Even Klausen bodde på Asbom i Melum da han giftet seg. Begge ble konf. i Gjerpen.
Losjerende i 1891: Snekkerlærling Karl August Thorvaldsen fra Larvik f. 1872 Larvik.

 


 

Familie 13.

Mæla 1891. 4/11.

 

Tresliperiarbider

Aslak Bjørnsen fra Gulset f. 1852 i Seljord, s.a. Bjørn Tollefsen. Se Familie 26 - Gulset 1875.

g.m. Berthine Berntsdatter fra Skien f. 1853.

1. Ragna Karoline Aslaksen f. 1885.

2. Anna Berthea Aslaksen f. 1887.

3. Karethe Aslaksen f. juni 1889.


Bodde her i 1891: Johan Bertinius Aslaksen (stesønn) f. 1881 i Skien.

 


 

Familie 14.

Mæla 1891. 4/11. To familier i samme hus. 1/2.

 

Bygningsarb., gråstensmurer

Torkild Olsen fra N. Grinilia f. 31/3-1851 i Økter, s.a. Ole Andersen.

g. 26/12-1885 m. kjolesyerske Marie Johnsdatter fra Gravli(1) f. 3/10-1865, d.a. John Klemetsen.


Torkild Olsen eide i 1891 halvdelen av huset. Det gjorde han også i 1900 og 1910, men tomta hadde da fått bnr 34.
Se Familie 63 - Mæla 1910.

 Familie 15.

Mæla 1891. 4/11. To familier i samme hus. 2/2.

 

Dagarb. ved jordbruk, huseier

Peder Olsen fra Strømdal(6) "Ødegården" f. 2/1-1865, s.a. Ole Knudsen.

Peder var født på S. Bø og vokste opp på Strømdal. Han eide en halvpart av huset i 1891 da han bodde her sammen med sin
søster Karen Olsdatter (husholderske) f. 14/1-1869. Hun ble g. i Solum kirke 30/12-1903 m. sjømann, boende i Gråten, Anton Olsen f. 11/3-1858, s.a. flaademand Ole Nilsen.

Se Peder Olsens familie på Gulset 18.

 


 

Familie 16.

Mæla 1891. 4/11.

 

Her var oppført hotelleier Aasmund Nordgaard. Se Mæla 11.

 Familie 1
7.

Mæla 1891. 4/11.

 

Postekspeditør, leieboer

Nikolai Jacobsen fra Flekkefjord f. 1854.

g.m. Louise Regine (Jacobsen?) fra Flekkefjord f. 1858.

1. Ragnvald Jacobsen f. 1880 i Kristiania.

2. Jan Magnus Jacobsen f. 1882 i Kristiania.

3. Torleif Jacobsen f. 1887 i Kristiania.

Tjenestepike: Elise Olsen fra Gjerpen f. 1875. Losjerende familiemedlem:
Jacob Rasmussen f. 1872 i Flekkefjord. Han var handelsbetjent i en bokhandel.


 

Familie 18.

Mæla 1891. 4/11.

 

Bankfunksjonær ved Norges Bank i Skien

Christian Reinskau fra Lier f. 1858.

g.m. Johanne Vilhelmine Taubøll fra Kristiania f. 1866.

Tjenestepike: Louise Johannesen fra Tønsberg f. 1869.

 Familie 19.

Mæla 1891. 4/11.

 

Omreisende malersvend

Anton Andersen fra Kristiania f. 1854.

g.m. Johanne fra Ålesund f. 1845.

Dette ekteparet bodde her i 1891 med Antons stesønn, Johan Andreas Pettersen som var klinkstensmurer og f. 1866 i Ålesund.
Losjerende: Johan Karlsen f. 1855 i Sverige.

Johanne drev med vask og stryking for andre.


 

Familie 20.

Mæla 1891. 4/11.

 

Infanterikaptein, veiassistent

Karl Oskar Solberg fra Kristiania f. 1849 Kristiania.


Solberg bodde her i 1891 sammen med sin tjenestepike Inger Hansine Kristiansdatter
fra Porsgrunn f. 1874.

 


 

Familie 21.

Mæla 1891. 4/11.

 

Rentenist, huseier, enkemann

Østen Olsen fra Lom i Gudbrandsdalen f. 1834.

Husbestyrinne var Marianne Augensen fra Skien f. 1849.
Losjerende; kontorbetjent i sparebank: Jacob Jacobsen Aasland fra Solum f. 1870.

 


 

Familie 22.

Mæla 1891. 4/11.

 

Tollbetjent, leieboer

Jørgen Ludvig Iversen fra Fredrikstad f. 1849.

g.m. Marie Iversen fra Kristiania f. 1851.

1. Klara Iversen f. 1876 i Kristiania.

2. Inga Iversen f. 1878 i Kristiania.

3. Signe Iversen f. mars 1890 i Skien.

Tjenestejente: Karine Skredsholdt f. 1870 i Porsgrund. Det var nevnt at Jørgen og Marie var slektninger.

 


 

Familie 23.

Mæla 1891. 4/11.

 

Kullhandler, trelasthandler, skipsreder, leieboer her

Hans Holta fra Sauherad f. 7/11-1859 på Holta, s.a. g.br. Halvor Bjørnsen Holta og Thore Hansdatter.

g. i Skien 30/12-1890 m. Dorthea Karethe Eriksen fra Skien f. 1867, d.a. kjøpmann Johan Eriksen.
Forlovere: "Ole H. Holta og N. Kittilsen."

Tjenestefolk: Signe Amundsdatter f. 1863 i Bø i Tel. og
August Martinius Johannesen f. 1869 i Solum.

 


 

Familie 24.

Mæla 1891. 4/11.

 

Kontorbetjent ved kullhandleri

Lars Mikael Larsen Bie fra Øyestad f. 1861.

g.m. Berthine Olsen fra Øyestad f. 1863.

1. Leif Larsen f. 1888 i Arendal.

2. Einar Larsen f. jan. 1890 i Gj.

 


 

Familie 25.

Mæla 1891. 4/11.

Gartner, leieboer
Jøns Jonason
fra Kristianstad i Sverige f. 1844.
g.m. Thora Eriksen fra Kristiania f. 1846.
1. Jenny Othilia Jonasen f. 1877 i Gj.
2. Sigrid Elise Jonasen f. 1881 i Gj. 


 

Familie 26.

Mæla 1891. 4/11.

 

Gråsteinsmurer

Ole Hansen Dahl fra Vang på Hedmark f. 1854.

g.m. Inger Nilsdatter fra Aurdal i Valdres f. 1864.

 


 

Familie 27.

Mæla 1891. 4/11.

 

Klinkstensmurmestersvenn

Oluf Andersen f. 1858 i Svea?/Svele?/Sem? (Stygg handskrift, G.S.)

g.m. Olufine Olusen fra Borre f. 1860.

1. Albert Oskar Andersen f. 1885 i Tønsberg.

2. Haakon Ditlef Andersen f. 1886 i Tønsberg.

3. Hilmar Andersen f. 1888 i Skien.

4. Martinius Andersen f. jan. 1890 i Gj.

 


 

Familie 28.

Mæla 1891. 4/11. Duestien.

 

"Rørlægger" (1887/88/90), gråsteinsmurer

Gudmund Torgrimsen fra Sauherad f. 6/1-1859 på Aadalen under Nordagutu, s.a. husmann Torgrim Gudmundsen og Gunhild Gulliksdatter.

g. i Solum kirke 11/12-1887 m. Maren Serine Torkildsdatter fra "Skauen" Solum f. 5/1-1856, d.a. sagmester Torkild Johnsen.
Forlovere: "Sagmester Johan Torkildsen Skauen og Hovslager Ole Wattenberg, Skien."

1. Trygve Torgrimsen f. 5/11-1888 i Skien.

2. Gudmund Emanuel Torgrimsen f. 9/3-1890 i Duestien i Skien.
3. Anne Torgrimsen f. 20/5-1893 på Skotfoss.
4. Johanne Torgrimsen f. 31/12-1896 på Skotfoss.
5. Aagot Torgrimsen f. 13/3-1900 på Skotfoss.

 

Denne familien flyttet i ca. 1892 til Skotfoss. Se folketellingen 1910 for Skotfoss i Solum prestegjeld.

 Familie 29.

Mæla 1891. 4/11.

 

Børsemaker

Levor Engebretsen fra Hol i Hallingdal f. 1866.

g.m. Hilda Pedersen fra Kristiania f. 1868.

1. Gunnar Leonard Engebretsen f. apr. 1889.

2. Lydia Engebretsen f. juli 1890 Gj.

 


 

Familie 30.

Mæla 1891. 4/11.

 

Arbeider på tresliperi, leieboer

Johan Otto Arvesen fra Sverige f. 6/4-1861.

g.m. Berthea Gurine Ellefsdatter fra Solum f. 15/5-1854.

1. Viktor Arvesen f. 1872 i Sverige. Tresliperiarb. i 1891.

2. Jan Olaves Arvesen f. 1888.

"
Innflyttet fra Solum til S. Mæla i 1889.
Sliberiarbeider Johan Otto Arvesson f. 6/4-1861.
Hustru Berthe Gurine Ellefsdatter f. 15/5-1854."

 


 

Familie 31.

Mæla 1891. 4/11.

 

Gråsteinsmurer, huseier

August Andersen fra Värmland i Sverige f. 1860. Tilhørte den frie misjon.

g.m. Anna Andersdatter fra Sauherad f. 1862.

1. Anna Andersen f. 1881 i Sauherad.

Losjerende: Steinarbeider Lars Olsen Bergsland fra Sauherad f. 1858.

 Familie 32.

Mæla 1891. 4/11.

 

Dagarb., huseier

Marie Helene Johansen fra Bohuslän i Sverige f. 1836.

1. Karl Johan Johansen f. 1877 i Arendal. Han var vedhugger i 1891.

”Mannen var graastensmurer, men er rømt fra sin hustru.”

 


 

Familie 33.

Mæla 1891. 4/11.

 

Gråsteinsmuere, innerst

Edvin Pettersen fra Sverige f. 1855.

g.m. Kristiane Charlotte Kristiansdatter fra Larvik f. 1865.

1. Inga Kristine Edvinsen f. 1887 i Skien.

2. Peder Kristian Edvinsen f. 1888 i Skien.

 


 

Familie 34.

Mæla 1891. 4/11.

 

Møbelhandler, huseier

Kristian Jacobsen fra Larvik f. 1843. ”Intet trossamfund.”, s.a. Jacob Kristoffersen.

g.m. Danina Sørensen fra Brunlanes f. 1841.

1. Jan Jacobsen, f. 1868 i Brunlanes. Tilhørte Frikirken. Hovslagersmed i 1891.

2. Jacob Jacobsen f. 1869 i Brunlanes. Salmaker i 1891.

3. Adolf Jacobsen f. 1872 i Brunlanes. Sjømann (jungmann).

Andre i huset i 1891: Jacob Kristoffersen, hans far, em., f. 1807 i Larvik og tjenestepike
Anne Pedersen f. 1849 i Brunlanes.


 

Familie 35.

Mæla 1891. 4/11. "Melagade i Skien" i Peder Marums hus.

 

Arbeidsskjærer, huseier

Anders Olsen Brændaas fra Sauherad f. 1854.

g.m. Anne Torbjørnsdatter fra Seljord f. 1858.

Se Familie 51 - Mæla 1900.

 Familie 36.

Mæla 1891. 4/11.

 

Steinhugger og gråsteinsmurer

Anders Jørgensen fra Hedrum f. 1827.

g.m. Berthe Marie Johannesdatter fra Ø. Toten f. 1831.

1. Karl Hjalmar Jørgensen f. 1872 i Larvik.
 

Deres datterdatter bodde her i 1891: Margit Amundsdatter f. 1886 i Larvik.

 


 

Familie 37.

Mæla 1891. 4/11.


Murerhåndtlanger

Johan Karlson fra Bohuslän i Sverige f. 1864. Svensk statsborger.

g.m. Charlotta Hansdatter fra Bohuslän f. 1855.

1. Karl August Karlsen f. 1882 i Bohuslän. Svensk statsborger.

2. Hilma Louise Karlsen f. 1884 i Bohuslän. Svensk statsborger.

3. Eva Amanda Karlsen f. 1886 i Bohuslän. Svensk statsborger.

4. Johan Oskar Karlsen f. 1888 i Bohuslän. Svensk statsborger.

5. Hans Karlsen f. okt. 1890 i Gj.

 


 

Familie 38.

Mæla 1891. 4/11.

 

Maskinsmører v/ cellulosefabr., huseier

Nils Johannesen fra Heddal f. 2/6-1841, s.a. g.br. Johannes Nilsen.

g. i Solum 16/7-1876 m. Hanna Kirstine Haraldsdatter fra Klyve i Solum f. 1851, d.a. hm. Harald Thorsen.

1. Hans Johannesen f. 1876 i Solum.

2. Johannes Johannesen f. 1877 i Skien.

3. Kara Helene Johannesen f. 1882 i Amerika.

4. Henry Johannesen f. 1888 i Solum.


Da de giftet seg var Nils Johannesen skomakersvenn og bodde på Klyve i Solum.
Bodde her og arbeidet i huset: Hanna Haraldsen fra Porsgrunn f. 1875.

 


 

Familie 39.

Mæla 1891. 4/11.

 

Gråsteinsmurer, huseier

Ingebret Jansen Sølvberg fra Ørkedalen i Trøndelag (Orkdal?) f. 1848. Tilh. Frikirken.

g.m. Margit Knudsdatter fra Meldal i Trøndelag f. 1836 Meldal, Trondhjem. Tilh. Frikirken.


Losjerende: Gustava Andersen fra Sverige f. 1858. (Hun var ”arbeidsskjærer” i 1891).

 


 

Familie 40.

Mæla 1891. 4/11.

 

Tømmerhugger, huseier

Anders Jacobsen Stendalen fra Siljan f. 1858.

Andre i huset i 1891: Hans ugifte søster Trine Jacobine Torstensen f. 1869 i
Siljan og hans søsters datter, Sigrid Bergithe Olsdatter f. des. 1889 i Holmestrand.
Det var nevnt under FT 1891 at Anders Jacobsen eide den ene halvdelen i huset.


 

Familie 41.

Mæla 1891. 4/11.


Arbeider 

Ole Aslaksen fra Siljan f. 7/4-1859, s.a. g.br. Aslak Rasmussen Hogstad nedre og Anne Olsdatter.

g. 16/4-1889 m. Asborg Anundsdatter fra Bø i Tel. (eller Lunde) f. 26/7-1860, d.a. g.br./arb. Anund Ivarson og Anlaug Johnsdatter.

1. Anna Olsdatter f. 7/7-1890 på Mæla.

F.f. Arbeider Ole Aslaksen og Asber Amundsdatters Anna:  Thorkel Olsen, Anders Jacobsen, Anders Eriksen, Marie Johnsd., Signy Amundsd.

 


 

Familie 42.

Mæla 1891. 4/11.

 

Snekkersvend, innerst

Andreas Magnussen fra Kristiania f. 1847.

g.m. Marie fra Kristiania f. 1846.

1. Jenny Magnussen f. 1880 i Larvik.

2. Sigurd Magnussen f. 1882 i Larvik.

3. Ole Magnussen f. 1883 i Skien.

4. Andreas Magnussen f. 1885 i Skien.

5. Asta Benedikte Magnussen f. 1886 i Skien.

6. Valborg Magnussen f. 1888 i Skien.

 


 

Familie 43.

Mæla 1891. 4/11.

 

Tømmermestersvend, huseier

Petter Eriksen fra Asker f. 1853.

g.m. Elise Svendsdatter fra Sverige f. 1851. (Naturalisert.)

1. Sigrid Eriksen f. 1875 i Kristiania. Arbeider ved cellulosefabr. i 1891.

2. Hansine Eriksen f. 1877 i Kristiania.

3. Hulda Eriksen f. 1882 i Porsgrund.

4. Valborg Eriksen f. 1886 i Skien.

5. Petter Eriksen f. 1888 i Skien.

6. Hjalmar Eriksen f. aug. 1890 i Skien.

 


 

Familie 44.

Mæla 1891. 4/12.

 

Sparebankkasserer, huseier

Julius Reinhart Rasmussen fra Fossum/Skien f. 26/4-1855, s.a. Hans Rasmussen og Amborgline Marthine Jensen. Se Familie 88 - Fossum 1865.


I 1891 bodde Rasmussen her sammen med sin mor, enke Amborgline Rasmussen (f. i Porsgrunn 1832), sine søstre:
Anne Louise Rasmussen (strikker) f. 1856, Elisabeth Rasmussen (butikkjomfru) f. 1867 i Skien, Minda Elevine Rasmussen
f. 1877 i Solum og bror Tidemann Rasmussen (bankbokholder ass.) f. 1873 i Solum.
 

Losjerende:

Julie Rasmussen fra Skien f. 1870 og kontorbetjent ved kanal og fløtningskontor,
Jens Gundersen Venstøb f. 1872 i Skien.

Se Familie 45 - Mæla 1900.  

 


 

Familie 45.

Mæla 1891. 4/13.

 

Snekkermester, huseier

Christoffer Ingvard Christoffersen fra Larvik f. 1840.

g.m. Andreanne Hansen fra Larvik f. 1843.

1. Petra Annette Christoffersen f. 1871 i Tvedestrand.

2. Hanna Christoffersen f. 1875 i Tvedestrand.

3. Johan Fredrik Christoffersen f. 1881 i Tvedestrand.

Se også Familie 47 - Mæla 1900.

 


 

Familie 46.

Mæla 1891. 4/14.

 

Handelsfullmektig ved manufakturforr., innerst

Jon Alfred Karlson fra Småland i Sverige f. 1850. ”Naturalisert.”

g.m. Anne Marie fra Kristiania f. 1865.
 

Tjenestepike: Hanna Karethe Augustiniusdatter fra Solum f. 1870.

 


 

Familie 47.

Mæla 1891. 4/15. Huken.

 

Malermester

Fredrik Berg Hansen fra Fossum/ Skien f. 11/12-1859, s.a. Hans Rasmussen Berg. Se Familie 88 - Fossum 1865.

g. 9/12-1886 m. Ingeborg Marie Jørgensen fra Ekornrød under Bøle f. 10/1-1859, d.a. tømmermann Fredrik Jørgensen fra Gulset. Se Familie 6 - Gulset 1835.

1. Borghild Berg Hansen f. des. 1889.


Ingeborg Marie var født på Gulset. Hun ble konf. i Skien den 12/4-1874. Fredrik ble også konf. i Skien den 4/4-1875.

Hans far var kontorist Hans Rasmussen Berg på Fossum.

Denne familien bodde i hus ved handelsgartner Ringstrøm. Berg Hansen hadde eget malerfirma.

 

Dette området ble overført til Skien kommune ved byutvidelsen i 1917.

 


 

Familie 48.

Mæla 1891. 4/15. Huken.

 

Handelsgartner, forpakter, huseier

Adolf Fredrik Ringstrøm fra Sverige f. 1857. ”Naturalisert”.

g.m. Selma Vilhelmine Bergstrøm fra Larvik f. 1857.

1. Selma Vilhelmine Ringstrøm f. 1882 i Skåne, Sverige. ”Naturalisert”.

2. Ulla Ringstrøm f. 1884 i Skåne.

3. Valla Ringstrøm f. 1887 i Gj.

4. Adolf Fredrik Ringstrøm f. 1888 i Gj.

5. Karl Seth Ringstrøm f. jan. 1890 i Gj.


Se også Familie 48 - Mæla 1900.

 

Dette området ble overført til Skien kommune ved byutvidelsen i 1917.
 


 

Familie 49.

Mæla 1891. 4/15. Huken.

Arbeider ved tresliperi

Hans Eriksen fra Sauherad f. 23/4-1862 på Kåsene under Tveten, s.a. Erik Hansen og Gunhild Brynildsdatter.

g. i Holla 1887 m. Anne Halvorsdatter fra Sauherad f. 22/9-1863 på Kåsa under Vejum, d.a. husmann Halvor Nilsen og Gunhild Olsdatter.

1. Emma Gunelia Hansdatter f. 1888 i Holden.

2. Hanna Marie Hansdatter f. 29/9-1890 på Mæla.
 

Losjerende: Jan Brynhildsen fra Sauherad f. 1830. Han var syk.

 

Denne familien bodde under folketellingen 1910 i Vinjesg. i Skien med yrkestittel: "tømmermand,
Svovelfyrer ved Union Cellulosefabrikk".

 

Dette området ble overført til Skien kommune ved byutvidelsen i 1917.

 


 

Familie 50.

Mæla 1891. 4/15. Huken.

 

Huseier, har losjerende

Berthe Olsdatter Hogstad fra Tormodsrød i Siljan f. 1849. (Ugift).

1. Peder Olaf Pedersen f. 22/2-1885 i Siljan.
Barnets far var, i følge Siljan kirkebok, Peder Johannessen Solverød.
 

Losjerende: Karl Moberg fra Kragerø f. 1851. Han var murerhåndtlanger.

 

Dette området ble overført til Skien kommune ved byutvidelsen i 1917.

 


 

Familie 51.

Mæla 1891. Under 4/29.

 

Snekkersvend, huseier

Hans Helmundsen fra Hobøl f. 1848.

g.m. Annette Johannesen fra Moss f. 1854.

1. Anne Helene Helmundsen f. 1877 i Kristiania.

2. Hulda Kristine Helmundsen f. 1878 i Kristiania.

3. Anne Marie Helmundsen f. 1880 i Larvik.

4. Hilda Helmundsen f. 1882 i Larvik.

5. Johan Helmund Helmundsen f. 28/5-1884 i Skien. Se Hoppestadv. 18 under Venstøp.

6. Hedevig Helmundsen f. 1887 i Skien.

7. Josef Emanuel Helmundsen f. apr. 1889 i Gj.

 


 

Familie 52.

Mæla 1891. Under 4/29.

 

Snekker

Hans Andersen fra Ullensaker f. 1857.

g.m. Anne Marie fra Solum f. 1857.

1. Anders Hansen f. 1881 i Solum.

2. Johanne Marie Hansen f. 1884 i Skien.

3. Gunda Hansen f. 1886 i Skien.


Hans Andersen var ”snekker for egen regning” (eget firma) i 1891.

 


 

Familie 53.

Mæla 1891. Under 4/29.

 

Muremester, huseier, litt jord

Jan Pedersen fra Hoff i Solør f. 1848.

g.m. Ingeborg Olsen fra Skoger f. 1854.

1. Peder Olaf Pedersen f. 1874 i Skoger.

2. Marte Marie Pedersen f. 1876 i Kristiania.

3. Aminda Josefine Pedersen f. 1878 i Kristiania.

4. Ingvald Martinius Pedersen f. 1881 i Kristiania.

5. Mathilde Eugenie Pedersen (tvilling) f. 1886 på Ski.

6. Margit Teresia Pedersen (tvilling) f. 1886 på Ski.

7. Oktava Laurentse Pedersen f. 17/10-1888 på Follestad i Skien.


Denne familien bodde på Follestad i Skien i sept. 1889.

 


 

Familie 54.

Mæla 1891. 4/20.
 

Kontorist v/trelastforretning, lærer i bokholderi ved Skien tekn. aftenskole, huseier

Wilhelm B. Larsen fra Skien f. 1849.

g.m. Aagot  Røed fra Sandefjord f. 1870.

Se Familie 48 - Mæla 1910.

Tjenestepike: Maren Olsdatter f. 1871 i Gj.


 

Familie 55.

Mæla 1891. 4/21, 27 – samt 5/8 (Århus).

 

Her var nevnt sorenskriveren og fogden som bodde på Store Mæla. Se der.

 


 

Familie 56.

Mæla 1891. 4/21, 27 – samt 5/8 (Århus).

 

Smed

Halvor Andersen Mæla fra Holla f. 1860 (ugift i 1891). Se Familie 73 - Mæla 1910.

Hans bror August Andersen f. 1863 i Holla som var maler, også ugift.

 


 

Familie 57.

Mæla 1891. 4/21, 27, samt 5/8 (Århus).

 

Tresliperiarb., leieboer

Ole Leifsen Glittenberg fra Heddal f. 1868.

g.m. Anne Berthea Andersdatter "Thea" fra plass und. Sannes i Holla f. 16/7-1869, d.a. husmann Anders Herlogsen und. Sannes og Bergith Andersdatter.

Se Familie 42 - Mæla 1910.

 


 

Familie 58.

Mæla 1891. Under 4/21. Bnr 61.

 

Her var oppført ungkar, dagarbeider og leieboer, Henrik Solvesen f. 1822 sammen med losjerende
enke og vaskekone Maren Isaksdatter f. 1829. Se Familie 2 - Mæla 1875.
Henrik Solvesen vokste opp på Mæla. Se Familie 20 - Mæla 1845.

Fra Tinglysingsprotokollen.

"Skjøde fra Henrik Solvesen til Ole O. Haavet (eieren av S. Mæla paa udsteders hus, med brugsret forbeholdt
sælgeren mod tidligere Panteret og afgift, dat. 25. juni, tinglyst 1. juli 1890."


Henrik Solvesen solgte sitt hus og tomt til eieren av S. Mæla i 1890. Han var derfor leieboer i sitt tidligere hus i 1891.

 


 

Familie 59.

Mæla 1891. Under 4/21. I 1900: bnr 54 (hustomt).

 

Tresliperiarb., leieboer

Olaus Eriksen fra Skien f. 1849.

g.m. Inger Marie Olsdatter fra Holla f. 1848.

1. Isak Olausen f. 1876 i Skien.

2. Anna Olausen f. 1879 i Skien. Bodde hjemme i 1900. Kjolesøm.

3. Ole Martinius Olausen f. 26/1-1881 Gj. Bodde hjemme i 1900. Snekkerlærling.

4. Tora Olausen f. 3/4-1883 på Mæla.

5. Halvor Olausen f. 9/8-1885 på Mæla.

6. Inga Olausen f. 12/2-1888 på Mæla.

Denne familien kom til Gjerpen i ca. 1879. Olaus hadde sitt eget hus på Mæla i 1900.
Han jobbet fremdeles på tresliperiet. Marie arbeidet rundt på gårdene.


 

Familie 60.

Mæla 1891. Under 4/21.

 

Malermester

Johan Martinius Christensen fra Bragernes i Drammen, Buskerud, f. 13/5-1846, s.a. maler Ole Christensen og Anne Marie Torgersdatter.
g. i Gjerpen 12/11-1871 m. Pauline Olsdatter fra Hveum, Ø. Toten, Opland, f. 3/9-1843, d.a. Ole Johannesen og Margrethe Pedersdatter Hveums-eie.

1. Thora Margrete Christensen f. 4/1-1873 på Venstøp g.m. Halvor Olsen Bjørnstad. Se Familie 28 - Strømdal 1910.

2. Olaf Christensen f. 25/11-1874 på Venstøp.

3. Karl Ingvald Christensen f. 10/5-1877 på Langgård under Grini g. i Melum krk. 12/9-1897 m. Anne Karoline Ellingsen fra V. Dahl i Melum f. 1/1-1873, d.a. skogfogd Amund Ellingsen.


Denne familien kom til Gjerpen i ca. 1872. I 1873 og 1874 bodde de på Venstøp.
I 1875 bodde de på Langgård under N. Grini. Christensen tilhørte i 1891 intet trossamfunn.
Han startet senere opp sitt eget malerfirma. Ikke funnet i folketellingen 1900.

 


 

Familie 61.

Mæla 1891. Under 4/21. Festetomt.

 

Her var oppført dagarbeider, enkemann og huseier Andreas Andersen f. 1822. Han bodde her i 1891 sammen med sin datter,
Anne Andreasdatter f. 1859. Se Familie 4 - Mæla 1865 og Familie 16 - Mæla 1875.

 


 

Familie 62.

Mæla 1891. Festetomt under 4/21. Siden 4/75.

 

Baker, huseier, grunneier

Tollef Halvorsen f. 7/3-1854 i Bekkedalen under Lovald i Sauherad, s.a. Halvor Thorsteinsson og Torgun Tollefsdatter.

g. 19/5-1878 m. Anne Gurine Halvorsdatter fra Mæla f. 21/11-1853 d. 1892., d.a. Halvor Gulliksen og Maren Gurine Kittelsdatter. Se Familie 4 - Mæla 1865.


Tollef bodde på Mæla også før han giftet seg. Han tilhørte frikirken i 1891.

Andre beboere her i 1891:
Maren Gurine Kittelsdatter, Torleifs svigermor, føderådskvinne, f. 1817 i Solum og
Anne Abrahamsdatter Hynie f. 1818 i Siljan, som bodde her mot betaling.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Anne Gurine Halvorsdatter, hvorved boets hus paa dette brug (4/21) er udlagt stervboenkemanden Tollef Halvorsen med paahefte af:
Panteretsudlæg til:
Sønnene
Herman Tollefsen for kr. 290,10.
Andreas Tollefsen for kr. 290,11.
Torvald Tollefsen for kr. 290,11.
Døtrene
Tora Marie Tollefsen for kr. 290,11.
Anna Tollefsen for kr. 290,11.
Dat. 23. juni, tinglyst 1. nov. 1892."


Se Familie 61 - Mæla 1900

 


 

Familie 63.

Mæla 1891. Under 4/21.

 

Dagarbeider, huseier

Ole Olsen Lie fra Mæla f. 13/3-1832 på S. Brekkejordet, s.a. Ole Nilsen Lie. Se Familie 12 - Mæla 1845.

g. 27/12-1868 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Kolkinmyr(6) under Follaug f. 12/10-1838 d. 18/9-1909 på Mæla, d.a. Halvor Olsen.

Se også Familie 60 - Mæla 1900.


 

Familie 64a.

Mæla 1891. Under 4/21. Samme hus som ovenfor.

 

Gråstensmurer, innerst

Anders Rollefsen f. 1853 i Sauherad, s.a. Rollef Jensen.

g. i Gjerpen 22/12-1882 m. Gunhild Gulliksdatter fra V. Haugerød f. 1852 i Sauherad, d.a. Gullik Gulliksen.

1. Hans Gustav Andersen f. 9/2-1883 på Haugerud.

2. Anne Andersen f. 27/7-1884 på Fossum g.m. John Olsen Tveitan. Se Hoppestadv. 2.

3. Gullik Andersen f. 1887.

4. Ragna Hansine Andersen f. juli 1889.

5. Andreas Andersen f. 1891.

6. Olaf Andersen f. 1895.

Denne familien var tidligere leilendinger hos Løvenskiold og bodde på V. Haugerød fra 1886-1888.
I 1900 bodde de på en plass under Bø, hvor Anders var husmann.


Familie 64b.
Mæla 1891. Under 4/21. Samme hus som ovenfor.

Jordarb., innerst
Aslak Aanesen fra Bøle f. 22/1-1850 i Åmotsdal sogn i Seljord, s.a. smed Aane Olsen på Bøle.


Beboer i familien: Gråstensmurer Halvor Eivindsen enslig losjerende f. 1855 i Seljord. Se Familie 58 - Mæla 1910.


 

Familie 65.

Mæla 1891. Under 4/21.

 

Her var oppført svensken ”Petter Borg” (Johan Peter Borg) med familie. Han leide hus/ leilighet og var sjauer.
Se Familie 17 - Mæla 1875. Se også Familie 64 - Mæla 1900.

 


 

Familie 66.

Mæla 1891. Under 4/21.

 

Sagarbeider, huseier

Halvor Pedersen Marum fra Marum i Melum sogn, Solum pr.gj. f. 29/11-1843, s.a. Peder Olsen Marum.

g. i Solum 10/1-1872 m. Maren Anne Nilsdatter fra Venstøp f. 25/8-1843, d.a. Nils Pedersen. Se Familie 24 - Venstøp 1845.

1. Nikoline Halvorsdatter f. 1872 i Solum?

2. Anne Marie f. 29/9-1873 på Mæla.

3. Anne Caroline Halvorsdatter f. 22/4-1875 på Mæla.

4. Nils Peter Halvorsen f. 26/3-1876 på Mæla.

5. Anne Marie Halvorsdatter f. 6/11-1878 på Mæla (dpt. 5/9-1880).

6. Hanna Mathilde Halvorsdatter f. 3/5-1883 på Mæla.
 

Av deres vielse i Solum kirkebok, kan vi se at Maren Anne var på Marum før hun giftet seg.
Hun var trolig i tjeneste der. De flyttet til Gjerpen like etter vielsen. Se også Familie 7 - Mæla 1875.

 


 

Familie 67.

Mæla 1891. Under 4/21.

 

Jordbruksarbeider, huseier med litt jord

Gullik Jacobsen fra Engrønningen under Serkeland i Siljan f. 19/12-1854, s.a. Jacob Gulliksen fra Serkeland og Marte Isaksdatter fra Gonsholt.

g. 18/10-1881 m. Maria Anne Hansdatter fra S. Bø(A) f. 11/4-1853 på Lille Foss, d.a. Hans Knudsen Bøe.

1. Jacob Gulliksen f. 9/2-1887 på Mæla.

2. Johanna Marie Gulliksen f. 14/2-1890 på Mæla.
3. Hans Gulliksen f. 14/1-1893 på Mæla.

4. Martinius Gulliksen f. 15/1-1896 i Haugen u. Høgset i Siljan.

5. Thorvald Gulliksen f. 31/10-1898 i Haugen u. Høgset i Siljan.


Gullik bodde på Mæla før de giftet seg.

 


 

Familie 68.

Mæla 1891. Under 4/21.


Her var oppført jordbruksarbeider og huseier Andreas Solvesen og hustru Anne Dorthea Halvorsdatter med sønnen
Søren Hartvig Andreasen f. 1862, som led av epilepsi, i følge
folketellingen 1891. Se Familie 5 - Mæla 1875.

 


 

Familie 69.

Mæla 1891. Under 4/22. Petersborg.

 

Tresliperiarbeider, innerst med litt jord

Ole Kristian Hansen fra Island-eie i Botne kommune f. 1853.

g.m. Gunhild Sveinsdatter fra Nuten i Seljord f. 1865.

1. Mina Karine Hansen f. 1883 i Holmestrand.

2. Helga Pauline Hansen f. 1884 i Solum.

3. Laura Ovidia Hansen f. 1887 i Gj.

4. Gunhilda Amalie Hansen f. apr. 1890 i Gj.

5. Sofie Hansen f. 28/7-1892 g.m. Jens Aarhus. Se Århus(6).
6. Hans Hansen (tvilling) f. 15/5-1896 på Fossum. Kom som fosterbarn til Solve Venstøp som 2-åring. Han skrev seg for Hans K. Venstøp. Se Venstøp(36).

7. Maren Hansen (tvilling) f. 15/5-1896 på Fossum d. 11/11-1896 på Fossum.

8. Sven f. 16/6-1898 d. 12/8-1898.

 


To av barna her, Sofie og hennes bror Hans, som allerede
bodde på gården Venstøp(36). Innsendt av Erling Bratsberg 2014.
Foto: R. Nyblin,

 Familie 70.

Mæla 1891. 4/28, 29.

 

Trelasthandler, reperbaneeier, brukseier og proprietær

Jens Severin Engebretsen fra Skavan under Fossum f. 16/10-1830, s.a. Engebret Engebretsen.

g. 22/9-1853 m. Anne Pedersen fra Fossum f. 1/5-1830, d.a. Peder Aslaksen. Se Familie 50 - Fossum 1835.

1. Karl Engebretsen f. 1866 i Skien. I 1891 kontorbetjent hos sin far.

Jens Severin bodde i Skien før han giftet seg.

Andre beboere i huset i 1891:
Bankassistent ved Norges Bank i Skien, Karl Pedersen fra Moss f. 1866 (losjerende).

Tjenestefolk: Marie Johnsen (stuepike) fra Skien f. 1869-
Hans Jacob Evensen (jordarb. og gardsstell) f. 1867.
Ingeborg Torgersdatter (kokke- og fepike) f. 1866.

I 1900 bodde han i sin egen bygård i Ligata i Skien sentrum. Han var da enkemann og
bodde sammen med sin ugifte svenske bestyrinde, Johanne Johansson f. 1855. Hans
tittel var da Handelsborger med agentur. Eiendommen hans bestod i følge FT av:
”Almindeligt Vaaningshus, Forretningslokale med særskilte Sidebygninger, Udhus med
Malerværksted, Stald, Vognskur, Vedskure, og flere Lagerrum.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no