| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 07.06.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Venstøp 24 - Venstøp nordre
Bnr 24. Gammelt løpenr 68c. Utskilt fra bnr 22 (l.nr. 68a) i 1844.


Venstøp bnr 24. Foto: Gard Strøm
30/4-2015.


Adresser: Venstøphøgda 99, 3721 Skien. Adresse i dag: Katteberget 6.

Etter omregulering og etablering av nytt boligfelt på 2000-tallet fikk huset ny adresse Katteberget 6.

G.br., snekker, selveier

Peder Pedersen fra N. Venstøp(C) f. 13/12-1811 d. 24/4-1857, s.a. Peder Danielsen Wenstøb. Peder Pedersen ble drept i en ulykke.

g. 9/2-1837 m. Karen Olsdatter fra Kjær f. ca. 1804 i Holla, d.a. Ole Tovsen Kjær.

1. Maren Anne Pedersdatter f. 9/4-1837 på Venstøp. ”Hiemedøbt af Ole Kaasen i Puttene.”

2. Olava Pedersdatter f. 24/1-1840.

3. Inger Andrea f. 30/12-1842 på Venstøp g.m. matros Lars Larsen.
    Barn 1. Lauritz Larsen f. 10/10-1865.

4. Ingeborg Kirstine f. 14/2-1845 d. 10/4-1847. Døde av Meslinger.

5. Peder Pedersen f. 1847.

6. Laura f. 17/12-1851 d. 20/12-1852. Døde av kikhoste.

7. Olaus Pedersen f. 29/10-1853.

8. Laura Pedersdatter f. 20/10-1856.

Br. 1844.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 253a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skyldstningsforretning, hvorved bnr 25 er udskilt, afholdt 30. sept., tinglyst 30. okt. 1859." (Jord).
"Skjøde fra Peder Pedersens enke Karen Olsdatter til Ole Halvorsen, dat. 31. jan., tinglyst 25. feb. 1867."

 

G. br. selveier

Ole Halvorsen Venstøp fra Lindkåsa under S. Norem i Lunde, Telemark f. 7/8-1829 d. 21/2-1892 på Venstøp, s.a. husmann Halvor Nirisen og Ingeborg Halvorsdatter.

g. i Lunde krk. 27/12-1852 m. Liv Aslaksdatter fra Gåserud i Lunde f. 6/9-1821 d. 25/2-1863 på Lindkåsa i Lunde, d.a. Aslak Olsen Gaaserud og Gunhild Evensdatter.

1. Halvor Olsen f. 30/10-1853 på Lindkåsa i Lunde. Emigrerte til Chicago. Se nedenfor. Se også Grini(3) "Langård".

2. Gunhild Olsdatter f. 30/10-1853 på Lindkåsa d. 5/9-1942 på Langård under Grini. Ugift.

Br. 1867.

 

I 1865 bodde Ole som enkemann med sine tvillinger og var husmann på Lindkåsa under Norem (Norheim) i Lunde.

 

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

68c              

Venstøb nordre

Ole Halvorsen 

0 - 3 - 6

 

 

Besetning her i 1875: 2 kuer og 1 gris.

 

Sønnen Halvor Olsen emigrerte til Chicago. Han var under folketellingen 1891 på besøk hjemme hos faren som da
var enkemann og bodde her med sin ugifte datter Gunhild. Halvor var kolonialhandler i Chicago og amerikansk stats-
borger.

Halvor Olsen kjøpte gården til arvetakst i 1892 og solgte den 3 år senere til neste bruker. Halvor ble værende i Norge
og giftet seg med datteren på Langård under Grini.

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

24

68c

Venstøp

Venstøp nordre

Ole Halvorsen

0 - 3 - 4 sk.

1 mark 68 øre 

 

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 253a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skifte-skjøde mellem Ole Halvorsens arvinger til hans søn Halvor Olsen paa dette brug m.m. for 2.800 kr. med paategning, hvor-
efter hjemmelen er i orden, dat. 21. marts, tinglyst 2. april 1892."
"Skjøde fra Halvor Olsen til Vetle Anundsen paa dette brug m.m. for 5.000 kr., dat. 28. feb., tinglyst 2den marts 1895."

 

G.br., kjører, selveier

Vetle Anundsen fra Snurren under Prestegården i Siljan f. 1858 d. 4/10-1903 på Venstøp, s.a. husmann Anund Vetlesen.

g. 20/1-1895 m. Maren Gurine Eriksdatter fra Skien f. 1863, d.a. Erik Martinsen.

1. Anund Vetlesen f. 1895 i Gj.

2. Udøbt barn f. 26/9-1896 d. 26/11-1896 på Venstøp.

2. Inga f. 5/4-1898 d. 19/10-1898 på Venstøp.

3. Tora Bertea f. 12/10-1902 d. 26/1-1903 på Venstøp.

Br. 1895.


Vetle var tjenestegutt på Mæla før han giftet seg. Han ble konfirmert i Siljan i 1873.


Tjenestepike her i 1900: Enke Maren (Marthe) Anundsdatter fra Røsholt i Lardal, Vestfold f. 10/1-1850.
Hun bodde på Kjær(10) i 1910.

 

Ole Olsen Gaasehølen hadde gården en stund i 1903, men solgte den samme år til lærer Lars Seime. Se Rosvald(1).

 


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 

 

 

 

 

 

 

 

G.br., selveier

Ole Kittilsen fra Høydalsmo f. 29/3-1875 d. 7/12-1943, s.a. Kittil Abrahamsen fra Åmotsdal i Seljord.

g.m. Ingeborg Grimsrud fra Tuddal i Hjartdal prestegjeld f. 16/5-1869 d. 29/12-1948, d.a. Johan Grimsrud.

1. Jens Kittilsen. Emigrerte til Amerika.

2. Ole Kittilsen. Emigrerte til Amerika.

3. Ingeborg Jensine Kittilsen f. 23/11-1905 g.m. Andreas Underdal fra Gromstulen(C) under Bø f. 18/8-1897. Bodde i Porsgrunn.
4. Johan Georg Kittilsen f. 9/10-1907. Overtok bruket.

Br. 1908.

 

G.br., selveier

Johan Georg Kittilsen herfra f. 9/10-1907 d. 24/8-1983.

g.m. Hjørdis Kirstine Andersen fra Venstøp(16) f. 28/5-1915 d. 28/11-2001, d.a. Halvor Andersen Venstøp.

1. Ole Halvor Kittilsen f. 1945.

2. Werner Georg Kittilsen f. 1950.

Br. 1946.

 

Br. nr. 24 ”Venstøp nordre”. Landskyld 1950: 1 mark 18 øre. Eier: Georg Kittilsen.


I følge rettsforlik med Løvenskiold-Fossum fra 1853, har alle de nordre - Venstøp gårdene felles
setereiendom med havnerett, samt fiskerett i flere vann i området rundt Venstøptjenn.

 

 

(C) Gard Strøm.