| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grini Nordre A
Landskyld 1688: 3 ½ huder, etter at Grinihaven ble utskilt i 1688.

G.br., selveier
Gunder Christensen Grinie
fra N. Grini f. ca. 1648 på Augestad bg. 1/11-1709. ”Gunder Grinj 61 aar.”, s.a. Christen Simensen Grinie/ Augestad.
g1g m. Marthe Pedersdatter f. ca. 1644 bg. 23/4-1682. ”Gunder Grinnis qvinde Marthe Pedersd. 38 aar g.”
g2g 15/7-1683 m. Kirsten Mathiasdatter fra S. Fossum f. ca. 1645 bg. 8/1-1694. ”Gunder Grinnis qvinde Kirsten 49 aar.”, d.a. murermester Mathias Pedersen.
g3g 14/10-1694 m. Maren Hansdatter fra Søli nedre(A) f. ca. 1665 bg. 27/1-1730. ”Maren Grinj, 65 aar.”, d.a. Hans Jacobsen Sølie.
1. Peder Gundersen dpt. 18/4-1682 ”Gunder Grinis s. Peder.” Bodde i Drangedal i 1735.
Barn i 2. ekteskap:
2. Marthe Gundersdatter dpt. 4/5-1684. ”Gunder Grinnis datter Marthe.” g1g m. Nils Olsen. Se nedenfor.
3. Boel Gundersdatter dpt. 6/3-1687 bg. 12/11-1734. ”Boel Grinj, 47 1/2 aar.” Døde ugift.
4. Gunhild Gundersdatter dpt. 8/2-1691 g1g m. enkem. Ole Gundersen Sem. Se Sem nedre. Hun ble gift hele 3 ganger.
Barn i 3. ekteskap:
-   bg. 15/8-1695. ”Gunder Grinnis døfødde barn.”
5. Simon Gundersen dpt. 21/2-1697 bg. 29/8-1746 i Skien g. i Melum 28/12-1727 m. Berthe Andersdatter Hustvedt. Se Solumslekt.org. Han ble sagmester.
    Barn 1. Tone dpt. 10/10-1728 i Melum bg. 21/11-1728 i Melum. "
Thone Simonsdatter Huustvedt 11 dage."
    Barn 2. Gunder Simonsen f. ca. 1737 bg. 19/6-1796 i Solum g. 7/1-1766 i Skien m. Tore Halvorsdatter. Bodde på Kjærringteigen i Solum. Se Solumslekt.org.
    Barn 3.
Berthe Simonsdatter dpt. 16/2-1744 i Skien g.m. Isak Larsen. Se Tyskland(3) under Strømdal.
6. Christen Gundersen dpt. 6/1-1700. Se N. Sem.
7. Kirsten Gundersdatter dpt. 12/11-1702 g.m. Ole Albretsen. Se Ø. Lyngåsen.
8. Margrete Gundersdatter dpt. 11/4-1706 g.m. Gunder Olsen. Se Søli(7).
Br. 1688.

”Gunder Grinnis d. Boel.”
F.f. Gunder Grinnis d. Gunnil: Lauritz Li, Hans Borge, Peder Kolkin, Verners Else i Skieen, Hans Grinnis qvinde, Inger Olsdatter i Skien.
F.f. Gunne Grinnis Søn Simen: Hans ....n fra Skien, Lorentz Jochumssen paa Taterbakken, Hans Lunds qvinde Tore, Sophi Limi, Tore Pedersdatter hos Verner i Skien.
F.f. Gunder Grinnis søn Christen: Hans Bron, Lukas Bekker, Mas Smed, Waldemar Klokkers qvinde, Gregori Lunds qvinde.
F.f. Gunder Grinis datter Kiersten: Jacob Turman, Hans Buer af Scheen, Turmans Kieriste Anna Iversdatter, Boel Sommer, Anna Maria Scher(v)ins(?) datter.
F.f. Gunne Grinis datter Margrete: Halvor Sem,
Rasmus Grini, Lars Simonssen hos Laugmanden, Ole Limis qvinde Elen, Anders Sems Dorte.

OBS: Gjerpenpresten på denne tiden, satte nesten alltid gamle menneskers alder alt for høyt.

Det ble opplyst i et skifte i Skien av 28/5-1715 (Skien sk. prot. 4, s. 86) at Else Pedersdatter, salige
Werner Olsens enke, hadde en søstersønn ved navn Peder Gundersen Grini, ”nu i kongens tieneste.”
Altså hadde Gunders 1. kone en søster Else som hadde vært gift med Werner Olsen i Skien. Og nok
en gang får vi bekreftet at Gunder Grini hadde en sønn i 1. ekteskap som het Peder. 

Kirsten Mathiasdatters søster Magnhild, var gift med Lauritz Jacobsen Li. Se Lid(A).

17/1/1695      KIRSTEN MATTISDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 4b.
Nordre Grini   Arvinger:                            
               Enkem. Gunder Christenssen og barna:
               1. Marthe Gundersdtr., 10 år,
              
2. Boel Gundersdtr.,    6 " ,
               3. Gunhild Gundersdtr., 3 " .
              
Tilstede på barnas vegne var deres morsøstermenn: Hans Haugerød og Jon Klep.
               Faren formynder for sine barn.
Brt: (løsøret) 91 -  0 - 2
Net:  ---"---  33 -  2 - 2
Jordegods: Gunder Christenssen eier 3 1/2 hud m/bygselrett i N.Grni.

9/3/1731       MAREN HANSDATTER GRINI         Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 244b.
Nordre Grini   Arvinger:                            
               Hennes barn:
               1. Simen Gunderssen,    36 år,
               2. Christen Gunderssen, 32 ",
               3. Kirsten Gundersdtr. g.m. Olle Albretssen,
               4. Margreta Gundersdtr., 23 år og ugift.
                   - Alle var tilstede. -
Brt: 42 - 3 -  0
Net:  9 - 1 - 13
Jordegods: 10 skind i n.Grini m.b. i følge sk.brev 9.12.1710. = 30 rdlr.

12/2/1735      BODEL GUNDERSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 188a.
N. Grini       Arvinger:                            
               Den avdødes 7 søsken:
               1. Peder Gunderssen 56 år, boende i Drangedal
               2. Svend (”Simen”) Gunderssen 38 år
               3. Christen Gunderssen 35 år
               4. Marthe Gundersdtr. 
50  ” g.m. Niels Søfrenssen Grini
               5. Gunhild Gundersdtr.
43 år, g.m. Lars Halvorssen Sem
               6. Kirsten Gundersdtr. 31   ” g.m. Ole Albertssen Lyngåsen
               7. Margrethe Gundersdtr. 28 år (Hennes verge ble Gunder Borge).
Brt: 25 - 2 - 0
Net:  0 - 3 - 4
Jordegods:
Skiftebrev 17.1.1695. 7 skind arvet etter sin mor, og 1 skind arvet etter sin far, og enda 1/2 skind i følge skiftebrev av 9.3.1731. Alt i grd. nordre Grini.

G.br., selveier
Nils Olsen Grini
trolig dpt. 9/7-1682 bg. 7/7-1716. ”Nils Olssøn fra Nr. Grinj 32 aar.”, trolig s.a. Ole Clausen på Lid, senere Osebakken.
g. 5/2-1713 m. Marthe Gundersdatter herfra dpt. 4/5-1684, d.a. Gunder Christensen Grini.
1. Kirsten Nilsdatter dpt. 22/10-1713 g.m. Ole Hansen Aamot. Se Åmot.
2. Gunder Nilsen dpt. 24/6-1716. Bodde på Sem i 1753. Se nedenfor.
Br. 1713.

F.f. Nils Grinis datter Kirsten: Hans Borge og søn Brynnil, Rasmus Grinis qde. Rønnef, Boel Grinj.
F.f. Nils Grinis søn Gunder: Ole Paaske, Skipper fra Jylland, Nils Kulleskriver, Ole Paaskes qde.

Enka Marthe Gundersdatter ble g2g med Axel Hansen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Axel Hansen
fra N. Søli(A) dpt. 20/12-1693 bg. 7/12-1731. ”Axel Grinj, 38 aar.”, s.a. Hans Jacobsen Søli.
g. 21/6-1719 m. enke Marthe Gundersdatter herfra dpt. 4/5-1684, d.a. Gunder Christensen Grini.
1. Nils Axelsen dpt. 3/3-1720. Se nedenfor.
Br. 1715.

F.f. Axel Grinis søn Nils: Per Gregerssøn, Jens Elkier, Jan Ericssøn, Apotecerens Kieriste, Proustens datter.

Marthe Gundersdatter hadde arvet gården etter sin far Gunder Christensen Grini.

28/2/1732      AXEL HANSSEN NORDRE GRINI     Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 344a.
Nordre Grini   Arvinger:                            
                        Enka Marthe Gundersdatter
                        og deres barn Niels Axelssen N. Grini, 12 år.
Brt: 149 - 1 - 14
Net:  45 - 3 -  9
Jordegods: 1 hud 5 5/6 skind m.b. og herlighet i nordre Grini vurdert for 53 rdlr 2 mrk.
Enka opplyste at broren, Simon Gunderssen, hadde solgt sin arv på 2 skind (arv etter faren) i gården
til henne og mannen, men manglet skjøte. Vurdert for 8 rdlr 1 mrk 8 sk.

Enke Marthe Gundersdatter ble g3g med Nils Sørensen. Se nedenfor. 

G.br., selveier
Nils Sørensen Grinie
fra Grinihaven dpt. 23/3-1710 bg. 12/8-1773. ”Nils Sørensen Løberg 63 ¼ aar.”, s.a. Søren Jansen Grini.
g1g 18/12-1733 m. enke Marthe Gundersdatter herfra dpt. 4/5-1684 bg. 9/5-1753. ”Nils Sørensen Grinies kone 70 aar.”, d.a. Gunder Christensen.
g2g 3/7-1755 m. Gunhild Andersdatter f. ca. 1713 bg. 3/9-1795. ”Nils Løbergs enke Gunhild Andersdatter, 82 år gml.”
Br. 1733.

Nils Sørensen Grinie hadde ingen etterkommere.

25/9/1753      MARTHE GUNDERSDATTER GRINI         Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 453a.
N.Grini        Arvinger:                             
               Enkem. Niels Sørenssen og Marthes barn etter sine to forrige ekteskap:
               1. Med Niels Olssen Grini:
                   a. Gunder Nielssen 40 år, bor på Semb.
                   b. Kirstine Nielsdtr. g.m. Ole Aamodt.
               2. Med Axel Hanssen:
                   a. Niels Axelssen 33 år. Bor og bruker halvdelen her i N. Grini.
               Ingen barn med Niels Sørenssen.
Brt: 272 - 1 - 0
Net: 172 - 3 - 3
Jordegods:
A. Kona hadde arvet etter skiftebrev 2.8.1719, etter sin 1. mann, Niels Olssen Grini, 4 skind m.b. og herl. i N. Grini.
B. Og etter sk.br. 28.2.1732 hadde hun arvet 6 5/12 skind i N. Grini m.b. og herl.
C. Etter konas søster Boel Gundersdtr., 1 hud 10 skind i N. Grini.
D. Enkem. hadde arvet 2 skind m.b. over 3 skind i S. Grini i følge skiftebrev dat. 17.11.1746. Verd 13 - 3 - 13 1/3.

Nils Sørensen flyttet til M. Løberg(B) med sin andre kone i ca. 1756.

G.br., selveier
Nils Axelsen Grinie
herfra dpt. 3/3-1720 bg. 6/1-1787. ”Nils Grinie 71 aar.”, s.a. Axel Hansen. Se ovenfor.
g. 21/7-1746 m. Maren Tolfsdatter fra S. Tufte dpt. 4/3-1722 bg. 5/9-1779. ”Nils Grinies kone 57 1/2 aar.”, d.a. Tollef Nilsen Tofte.
1. Anne Nilsdatter dpt. 20/11-1746 d. 2/11-1819 i V. Porsgrunn. "
Anne Nielsdatter Grini, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 72 aar."
    Anne ble
g. i Gjerpen 3/1-1781 m. Jens Willumsen fra V. Porsgrunn. Se Solumslekt.org. Han var s.a. Willum Albretsen fra Ø. Lyngåsen i Gjerpen.
2. Karen Nilsdatter dpt. 22/3-1750 g.m. enkemann Søren Jansen Grini. Se Grinihaven.

3. Axel Nilsen dpt. 22/3-1752.
Se S. Hyni(A).
4. Marthe Nilsdatter dpt. 31/3-1755 g.m. Isak Christensen Holm. Se N. Holm.
5. Nils Nilsen dpt. 4/12-1757. Se N. Røsaker.
6. Tolv Nilsen dpt. 7/6-1761. Se Kjøyta under Grini.
Br. ca. 1746.

F.f. Nils Grinies p.barn Anna: Tolf Toftes kone, Marthe Hansdatter, Lars Giertsen, Peder Tofte, Gunder Tofte.
F.f. Nils Grinies pb.
Karen: Peder Toftes kone, Gunder Toftes kone, Nils Grinie, Aslak Grinie, Peder Sørensen.
F.f. Nils Grinies db.
Axel: Gunder Holms kone, Anne Lisbeth Nilsdatter, Peder Tofte, Peder Sørensen, Even Nilsen.
F.f. Nils Grinies pb.
Marthe: Peder Toftes kone, Inger Sørensdtr., Tolf Hynie, Gunder Sem, Claus Hansen
F.f. Nils Grinies db. Nils: Gunder Holms kone, Anne Tolfsdatter, Peder Tofte, Gunder Simensen, Gunder Grinie.
F.f. Nils Grinies db. Tolf: Peder Toftes kone, Barbara Christensdatter, Gunder Holm, Gunder Grinie, Jacob Riising.

Innerst
Gunder Olsen
f. ca. 1713 bg. 27/2-1793. ”lægdslem Gunder Olessøn 78 aar.”
g. 18/6-1735 m. Margrethe Gundersdatter herfra f. ca. 1707, d.a. Gunder Christensen Grini.
1. Maren Gundersdatter dpt. 14/3-1736.
2. Anne Cathrine dpt. 27/3-1740.

3. Anne Maren dpt. 31/10-1743. 
4. Nils dpt. 9/11-1755.

F.f. Gunder Olssøns Maren: Simon og Nils Grinj, Even Olssøn, L----- ges qde Anne, Maren Olsdatter Langerø.
F.f. Gunder Olsens Anne Catrine: Aslak og Ingebret Bratsberg, Bent Bentsøns qde. Karen Olsdatter.
F.f. Guner Grinis Boel: Lars skomager, Lars Sem, Nils Grinj, Anders Grinis qde., Kirsten Grinj.
F.f. Gunder Olssøns Anne Maren: J.F. Monrad, Per Juul, Bugge, Mad: Vissetorp, Beijers datter.

F.f. Gunder Grinies db. Nils: Jan Grinies kone, Kisten Jansdtr., Nils Løberg, Berulf Holm, Jacob Abrahamsen.

Gunder og Margrethe er ikke funnet døpt i Gjerpen. De bodde på gården.

G.br., selveier

Gunder Nilsen
herfra dpt. 24/6-1716 bg. 22/9-1789. ”Gunder Grinie 76 ½ aar.”, s.a. Nils Olsen. Se ovenfor.
g. 27/5-1739 m. Martha Mortensdatter f. ca. 1707 bg. 22/2-1785. ”Gunder Grinies kone 81 aar.”
Forlovere: "Simon Lund, Jørgen Doxsrø."
Br. 1760.

Denne familien bodde tidligere på nedre Sem(B). Se alle barna der.

Gunder Nilsen Grini kjøpte tilbake parten på 1 hud 10 skinn i 1753.
Landskyld 1753: 3 ½ huder.

By- og rådstueskriver i Skien Hans Eidorf kjøpte denne gårdparten av N. Grini i 1783.

Søknad 1786 til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab vedr. By- og Raadstueskriver hr. Hans Eidorff i Skien, ”for siden 1783 paa hans Gaard Nordre Grinie at have gravet 552 Favne Vandgrøfter; røddet 10 1/2 Quadrat Maal til Ager, samt ledet Vandet fra en Myr, som er i den østre Ende 46 Maal-stænger lang, i den vestre 49, i den nordre 36 og i den sønde 28 Maalstænger. Han har opsat 343 Favner Skjegaard; formeret Gjødselen med Myr-Jord, udsaaet 18 S. Kløverfrøe, foruden 15 Sækker Høefrøe.
Videre har han indhegnet 3 Stykker til Sommerhavn; forskrevet fra Dannemark Meje-redskaber, og ladet sine Karle lære sammes Brug; ligeledes 5 Instrumenter til Torveskjering, som der i Egnen kan blive til stor Nytte, da der er mangel paa Indebrand. Foruden alt dette har han og opbygt en Deel Huuse.”
Tilkjent sølvmedalje av annen klasse.

Landskyld 1787: 3 ½ hud.

Didrik von Cappelen kjøpte denne parten i 1788. Han kjøpte samtidig tilleggsjord som
økte gårdens landskyld til 4 huder 2 ½ skinn.

Hans datter, enkefrue major Dorothea Rehbinder arvet dette i 1798. Omtrent to år senere
ble hun også eier av N. Grini(B).

N. Grini ble igjen en stor gård med en landskyld på 6 huder 7 ½ skinn og med løpenr. 148a.
Senere 57/1.

Se Grini(1).

(C) Gard Strøm.