ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 12.05.2022.


Gulset 22

Gnr 2 - bnr 22 (2/22). Gammelt løpenr. 23c.  
 


Gulset bnr 22. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter tillatelse.
 


Utskilt fra Gulset(21) ved skylddelingsforretning, tinglyst 28/9-1868.

 

Skyldmark 1868: 0,77.

 


Adresse 2020
: Hyniv. 46, 3726 Skien.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 44. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Halvorsen til Ellef Johnsen med forbehold af veiret for sælgeren, dat. og thinglæst 28. sept. 1868."

 

G.br., selveier, "flaademand"

Ellef Johnsen fra Skien f. 20/10-1818 i Skien d. 31/8-1890 på Gulset, s.a. flaademand John Andreas Ellefsen og Karen Jørgine Jacobsdatter.

g1g i Skien 16/10-1840 m. Anne Gurine Gundersdatter fra Fossum f. 16/12-1816 d. 17/2-1853 på Bakken i Skien. "Kone Anne Gurine Gundersdatter, 4. dag efter hendes nedkomst, 36 aar. Melkefeber.", d.a. Gunder Engebretsen. Se Familie 24 - Fossum 1835.
Forlovere: "Snedker Anders Beyer og Kirketjener Christian Christensen."

g2g i Skien 19/4-1861 m. Gunhild Johnsdatter fra Haukevik i Sauherad f. 11/9-1826 i Sauherad d. 4/1-1863 på Bakken i Skien, d.a. John Olsen Haukevig og Ingeborg Nilsdatter.
Forlovere: "Peder Johnsen, Christian Sand."
g3g i Gjerpen 24/4-1864 m. Anne Andersdatter fra Glennehaugen under Fossheim i Bø, Telemark  f. 14/3-1830 d. 23/7-1881 på Gulset, d.a. Anders Larsen og Else Olsdatter. ”Død efter selvmordsforsøg.”
Forlovere: "Stiger Paulsen og oldermand Hans Andersen Gulseth."

g4g i Gjerpen 20/10-1882 m. Inger Sørine Christiansdatter "fra Falkum" f. 4/8-1841 på Storhaug (Stenhaug?) i Lunde, Telemark d. 16/4-1901 på Gulset, d.a. Christian Hansen Storhaug (Stenhaug) og Aaste Andersdatter.
Forlovere: "Hans A. Gulset og Nils N. Holte."

1. John Andreas f. 11/2-1865 på Gulset.

2. Andreas Ellefsen f. 20/10-1868 på Gulset. Overtok gården.

Eier 1868.


Hans tredje kone, Anne Andersdatter, var i tjeneste på Gulset før hun giftet seg. Hennes far døde før hun ble født.
Ved hennes barnedåp i Bø kirke sto følgende under foreldre: "Afdøde Jordbruger Anders Larsen, Glennehougen
af Fossum (Fossheim) og Else Olsdatter, (børnedaab) 21. Marts i Kirken."

Ingen av hans koner hadde vært gift tidligere.

 

Fosterbarn i 1865: Grethe Danielsdatter f. 1853. ”Udsat paa Fattigkassen”.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 44. Digitalarkivet.
"Erklæring fra eierne af Gulset og Strømdal angaaende opførelse og fremtidig vedligeholdelse af en bro over Falkumelven,
dat. 18. okt., thinglæst 4. marts 1871."

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 44. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Isak Eriksens i uskifte hensiddendes enke Ragnhild Larsdatter til datteren Karen Marie Isaksdatter paa det hendes
mand hjemlede hus og løsøre. (=bnr 35). Forbehold af sælgeren af husly og opholdelse, dat. 26. aug., thingl. 1. sept. 1873." 
Gjelder Hyniv. 44b.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 44. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ellef Johnsen paa hans som grunneier, Anne Andreasdatter tilhørende hus med tomt af omtrent 1/2 maal jord mod
aarlig afgift 1spd. og 1 slaattedag til Tollef Bjørnsen, dat. 1., thingl. 6. juni 1874."
Dette halve målet har siden blitt til følgende tomter: bnr 8, bnr 10, bnr 12 og bnr 19. GS.

 

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

23c

Gulsæth

Ellef Johnsen

0 - 1 - 12

 

Gårdens besetning i 1875: 2 kuer og en kalv.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 44. Digitalarkivet.
"Skifte efter Anne Andersdatter, hvorved dette brug for 4.000 kroner er udlagt stervboenkemanden Ellef Johnsen, med paategnet
panteretsutdlæg til sønnen Andreas Ellefsen for kr. 2.817,69
(avlyst 24/2-1912), skiftet afsluttet 17. nov., thingl. 1. dec. 1882.".

 

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 2

22

23c

Gulset

Gulset

Ellev Johnsen

0 dl. 2 ort - 3 sk.

0 mark 77 øre.

 


Under folketellingen 1891 var boet fortsatt under skiftebehandling etter Ellefs død. Det var hans siste kone som 
da eide småbruket.

Losjerende i familien i 1891: Folkeskolelærer John Olsen Rui fra Fyresdal f. 1860.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 44. Digitalarkivet.
"Skifte efter Ellef Johnsen, hvorved dette brug for 3.870 kr. er udlagt sønnen Andreas Ellefsen, afsluttet 9. okt., thingl. 2. nov. 1891."

 

Småbruker, papirfabrikkarbeider, selveier

Andreas Ellefsen herfra f. 20/10-1868 d. 29/4-1964.

g. 6/11-1898 m. Anne Berthea Knudsdatter ("Thea") fra Hasledalen under Gulset f. 30/8-1877 på Skibnes i Holla d. før 1960, d.a. g.br. Knud Olsen Gulset.

1. Einar Bakke Ellefsen f. 16/8-1899 d. nov. 1959. Ugift.

Eier 1891.

 

I 1891 bodde også hans stemor her. Hun var enke og eide bruket i 1891. Hun het Inger Sørine Ellefsen. Se ovenfor.
Andreas var selveier i 1910. Inger Sørine bodde her fremdeles.

 

Gravlagt på Gjerpen kirkegård. På samme gravsten står også navnet til sønnen. Han var derfor trolig ugift.
Gravstedet ble slettet i 1984.

 


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

22

Gulset

Gulset

Andreas Ellefsen

0 mark 77 øre

 

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 44. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Olaus Ingebretsen paa hus med fæstetomt under dette brug (bnr 24), dat. 15., thingl. 17. jan. 1900."

"Skjøde fra Olaus Ingebretsen til Hans Olsen paa huse med fæstetomt for kr. 2.000, dat. 30. april, thingl. 25. mai 1900."
 

 

Småbruker, selveier

Jens Hansen Aarhus (Jens Aarhus) fra Århus(7) f. 10/9-1868 d. 3/12-1936 på Gulset, s.a. Hans Jensen Aarhus.

g. hos byfogden i Skien 5/1-1905 m. Karen Marie Halvorsen født på Gråten i Solum f. 6/1-1883 d. 30/6-1970 på Gulset, d.a. Halvor Aslaksen fra N. Gåshølen under Ås og Inger Olsdatter fra Skogplassene i Solum.

1. Hans Ingvald Aarhus f. 6/5-1905 på Århus.

2. Henry Aarhus f. 20/6-1907 d. 2/4-1981.

3. Inger Martine Aarhus f. 12/7-1909 g.m. Halvor Mustvedt. Bodde i Lundsåsen.

4. Alf Arne Aarhus f. 24/2-1912.

5. Ruth Aarhus f. 4/1-1914.

6. Sverre Aarhus f. 30/9-1916. Bodde på Gulset 22. Ugift.

7. Olaf Aarhus f. 23/11-1918. Overtok dette småbruket. Ugift.

8. Rakel Marie Aarhus f. 21/10-1921.

9. John Reidar Lunde Aarhus f. 8/9-1923 på Århus.

10. Magnhild Aarhus f. ca. 1929. Bosatt i Oslo. Ugift.

Eier 1934.

 

Det var Karen Marie Aarhus som var den tinglyste eier av gården. Denne familien bodde tidligere på Århus(7).
Alle barna er født der.

 

Det gamle innhuset på Gulset bnr 22. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk, Telemark 1954.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

2

22

Gulset - Gulset

Olaf H. Aarhus

0 mark 70 øre

 

 

G.br., selveier

Olaf H. Aarhus herfra f. 23/11-1918 d. 16/12-1976, s.a. Jens Hansen Aarhus.

Eier 1950. Ugift. Bodde her.


 

Kilde: Norske Gardsbruk i Telemark (1954). Opplyst av Olaf Aarhus.
Gnr 2, bnr. 22, Gulset. P.adr. Gjerpen pr. Skien.
Skyldmark 0,70. Dyrka jord 22 dekar (sandjord og mold), annet jordbruksareal 8 dekar. Våningshus bygd omkring 1890, uthus gammelt.
1 hest, 2 kyr, 2 ungdyr, 4 griser, 150 høner. Mor til eieren kjøpte gården i 1934 av Andreas Ellefsen. Eieren tok over i 1951.
Eier: Olaf Aarhus f. 1918, sønn av Jens Aarhus og Karen f. Aslaksen.

 

Sverre Aarhus herfra f. 30/8-1916 d. 29/7-1976.

Bodde her. Ugift.

 

Magnhild Aarhus herfra f. ca. 1925.

Eier 1951. Bosatt i Oslo. Ugift.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Hynivegen 46 (Gnr 2, bnr 22) er overdradd til Magnhild Synnøve Rui (19.10.1979)."

Fra Grunnboka: "Hynivegen 46 (Gnr 2, bnr 22) er solgt for kr 450.000 fra Magnhild Synnøve Rui til Bård Lindberg (24.11.2000)."

 

Bård Lindberg.
Eier 2000.

 


Kart fra Skog og Landskap 2015.


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no