ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.06.2020.


Hasledalen - Kåsa
Gammelt løpenr. 17. Siden Norges matrikkel 1886: 2/13.

Opprinnelig husmannsplass under Gulset.


Adresse 2020: Vestre Gulset 161, 3742 Skien.

 

Arne Christiansen.

Br. til 1825.


Arne Christiansen ble kastet ut fra Kåsa i 1825. Ikke nevnt i Gjerpen i 1801.
Heller ikke nevnt i området i FT 1825 eller 1835.

 

Kan det være denne?

Arne Christiansen Hentia

g1g i Solum 15/7-1803 enke Marie Arnesdatter

Forlovere: Jacob Thorsen, Arne Thorsen.

g2g i Solum 14/1-1805 Anne Lisbeth Jensdatter
Forlovere: Jakob Thorsen, Jens Jørgensen.


Grunneier fra 1831: Ole Brynildsen Hentia.
Landskyld i 1838: 1 ¼ skinn (rev. til 3 ort 23 skilling).


Arbeider, husmann

Helje Eriksen (Helge Eriksen) fra Slettene under Mo dpt. 29/5-1768 i Tinn d. 25/10-1852 på Gulset, s.a. Erik Heljesen.

g. 18/9-1793 m. Jøran Svendsdatter (tvilling) fra Sollien under Århus dpt. 13/2-1774 i Rollag d. 30/11-1860 på Gulset, d.a. Svend Gunulfsen.

1. Hedvig Helgesdatter dpt. 15/3-1795.

2. Turine Helgesdatter dpt. 26/12-1796 g1g m. Ole Halvorsen Listul. Se Listul.

3. Guri Helgesdatter dpt. 9/12-1798.

4. Erik Helgesen dpt. 26/4-1801. Se Ebbes plass under Gulset.

5. Anne Helgesdatter dpt. 15/1-1804.

6. Svend dpt. 15/3-1807 bg. 13/3-1808. ”Helje Erikssøns db. Svend und. Gulset 1 aar.”

7. Gunhild Helgesdatter dpt. 22/1-1809 g.m. Anders Christensen fra plass u. Århus. Se der.

8. Svend Helgesen f. 26/3-1812. Se nedenfor.

9. Hans Helgesen f. 23/8-1815. Se Gulset(8) "Moen".

10. Lars Helgesen f. 23/3-1818 d. 30/1-1830 på Gulset.

Br. i 1835


F.f. Helje Erikssøns pb. Hedevig u/Moe: Laers Svendssøns k., Jøran Eriksdtr., Laers Svendssøn, Engelbert Olessøn, Tollev Gunderssøn.

F.f. Helje Erikssøn pb. Torine u/N. Foss: Ingebor og Jøran Eriksdøtre, Laers Svendssøn, Engelbert Olessøn, Søren Halvorssøn.

F.f. Helje Erikssøns pb. Guri f. Kousenrøe: Margit Andersdtr., Karen Pedersdtr., Nils Høgelie, Michel Aamot, Torjer Evenssøn.

F.f. Helje Erikssøns db. Erik f. Kousenrøe: Nils Hougerøes k., Else Isaksdtr., Nils Høgelie, Tollev Gunderssøn, Nils Aamot.

F.f. Helje Erikssøns pb. Anne u/Gulset:Maren Hansdtr., Kirsten Isaksdatter, Anders Nilssøn, Svend Svendssøn, Stian Pederssøn.

F.f. Helje Erikssøns db. Svend u/Gulset: Borge Nilssøns k., Gunnil Borgesdtr., Tollev Gunderssøn, Gunder Nilssøn, Stian Pederssøn.

F.f. Helje Erikssøns pb. Gunnil u/Gulset: Greger Gulsets k., Karen Olesdtr., Gregers Gulset, Tollev Gunderssøn, Kittil Pederssøn.
F.f. Helje Erikssøns db. Svend u/Gulset: Peder Halvorssøns k., Hedevig Heljesdtr., Peder Halvorssøn, Kittil Pederssøn, Lars Gunderssøn.


Denne familien bodde tidligere på Kausanrød u. Grini (i Høgliveien, Skien). Helge var på
Slettene u. Mo da han ble konfirmert i 1786.

 

G.br., tømmermann, selveier

Svend Helgesen herfra f. 26/3-1812, s.a. Helge Eriksen.

g1g 30/8-1839 m. Gunhild Kittilsdatter fra Gulset(7) f. ca. 1814 d. 6/1-1841 på Gulset, d.a. Kittil Knudsen Gulseth.

g2g 4/7-1844 m. Anne Gunhilde Nilsdatter fra S. Venstøp(B) f. 6/4-1825 d. 29/9-1853 på Gulset, d.a. Nils Børresen Semb/ Wenstøb.

g3g 19/7-1855 m. Kirsti Pedersdatter fra Hoppestul i Sandsvær f. 1823, d.a. Peder Sigurdsen Hoppestul. Se Sandsvær bind 4.

-    f. jan. 1841. "Dødfødt barn".

Barn i 2. ekteskap:

1. Gunhild Lovise Svendsdatter f. 23/2-1845.

2. Jørgine f. 16/7-1848 d. 22/5-1849 på Gulset.

3. Nils Svendsen f. 13/11-1850.

Barn i 3. ekteskap:

4. Hans Petter f. 20/6-1855 d. 20/1-1857. Døde av skarlagensfeber.

5. Hans Petter Svendsen f. 14/12-1856.

6. Anne Jørgine Svendsdatter f. 18/10-1863.

7. Severine Kirstine Svendsdatter f. 3/6-1864.

Br. 1845.


I 1835 var Svend snekkerlærling og bodde på Skavan ved Fossum. Hans første kone døde i barselseng. 
Hans tredje kone Kirsti flyttet fra Sandsvær til Gjerpen i november 1854. Hun var i tjeneste på Gulset til hun giftet seg hit.

Familien utvandret til N. Amerika i mars i 1865. Trolig til Iola i Scandinavia twp, Wisconsin.

 

G.br., selveier

Halvor Nilsen fra Lunde f. 14/3-1824 på Norem i Lunde d. 14/12-1875 på Gulset, s.a. g.br. Nils Olsen Norem og Helge Thomesdatter.

g. i Bø 25/4-1858 m. Ingeborg Thorsdatter fra Lunde f. 10/4-1830 på Grimsrud, d.a. g.br. Thor Aslaksen Grimsrud(?) og Liv Gulliksdatter.
Forlovere: Ole Nilsen Norem og Thorbiørn Andersen "Telodden"?

1. Helge Halvorsdatter f. 22/5-1858 på Norem i Lunde. Døvstum fra sitt 4. år.

2. Nils Halvorsen f. 28/12-1861 på Norem i Lunde.

3. Live Halvorsdatter f. 25/4-1865 i Lunde.

Br. 1865.


Tjenestejente her i 1865: Helge Olsdatter fra Bø i Tel. (31).
Under FT 1875 var enka oppført under l. nr. 15a (Vadrette).
Dette kan være feil.
Live bodde her, men Helge og Nils bodde andre steder.
Lunde sogn lå til Bø pr.gj. i den tiden som er nevnt her.

 

Greger Evensen Ytterbøe fra Lunde

Br. 1871. Se Gulset(1).

 

G. br. selveier

Timand Hansen fra Løkka u. Lindtveit i Sandsvær f. 9/10-1839, s.a. Hans Pedersen Løkka f. 1810 og Kjersti Tollefsdatter f. 1809.

g. 12/12-1872 m. Kirsten Andersdatter fra Nedre Søli(A) f. 18/8-1846, d.a. Anders Olsen Søli,

1. Marie Anne Timandsdatter f. 26/1-1873 på Gulset.

2. Helene Timandsdatter f. 2/2-1876 på Gulset.

Br. 1872.

17/8-1874 kom Timands foreldre hit ”for at bo hos sin søn”. Hans bror Ole Hansen Løkka f. 1854
kom også med dem. Foreldrene hadde føderåd her i 1875. Begge var født i Sandsvær.
Dyr på bruket i 1875: 2 kuer og 3 sauer/geiter.
Timand Hansen eide også l.nr. 13c ”Moen” fra 1874-1879.

G.br., cellulosearbeider, selveier

Knud Olsen Gulset fra Sauherad f. 1/12-1833.

g.m. Kirsti Andersdatter fra Holla  f. 5/11-1836.

1. Elise Knudsdatter f. 1863 i Solum

2. Kirsten Marie Knudsdatteren  f. 14/3-1866 i Holla

3. Ole Knudsen f. 18/2-1870 i Holla. Overtok bruket.
4. Anna Berthea Knudsdatter f. 30/8-1877 på Skibnes i Holla g.m. Andreas Ellefsen. Se Gulset(22).

Br. 1884.


Andre beboere her i 1891: Deres datterdatter Anna Augustsdatter (”uækte”) f. nov. 1890 i Gjerpen og
Marie Andersdatter Vibeto som var på besøk, husbestyrinne på Vibeto i Holla, f. 1845 i Holla. Dette var
trolig Kirstis yngre søster.

Eldstesønnen Ole Knudsen bodde ikke hjemme i 1900. Han var trolig under lærerutdannelse.

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

13

17

Gulset

Hasledalen

Knud Olsen Gulset

0 daler - 3 ort - 23 skilling

2 mark 17 øre

 

 

Se folketellingen 1910.

 

G.br., cellulosearbeider, lærer, selveier

Ole Knudsen herfra f. 18/2-1870 i Holla.

Br. 1911


Fabrikkarbeider, selveier 

Sigvart Olsen Limi fra N. Bø(A) f. 1/4-1879 på Naphaug i Siljan d. 22/8-1934, s.a. Olaf Andersen og Ingeborg Simensdatter.

g. 5/1-1905 m. Anna Karethe Andreasdatter fra Limi(2) f. 27/10-1884 d. 28/8-1957, d.a. Andreas Gundersen Limi.

Forlovere: "Ole Andersen Limi og Andreas Gundersen Limi."

1. Aksel Olaus Limi f. 3/7-1906 på Limi d. 16/6-1992 g.m. Esther Gulseth fra Gulset(4) f. 18/10-1906 d. 24/10-1982. Bodde i Skien, gravlagt på Gjerpen kirkegård.

2. Conrad Limi f. 1/4-1908 g.m. Dagmar Ellinore f. 13/11-1911. Bodde i Vestre Gulset 169 (2/87 "Fredly").

3. Sigfred Arthur Limi f. 29/3-1909 på Skotfoss g.m. Rakel Gulseth fra Gulset(4). Se der.

4. Trygve Limi f. 27/5-1911 på Skotfoss g.m. Nella Hansine Medalen f. 22/3-1912 i Melum. Bodde i Stigeråsen 6 på Gulset (2/124 "Vesleheim").

5. Jan Limi f. 16/7-1916 d. 28/12-1993 g.m. Anne f. 15/1-1915 d. 29/2-1992. Gravlagt på Nenset.

6. Ivar Limi f. 8/3-1918 i Melum d. 2/9-1953 g. okt. 1941 m. Anna Viola Medalen fra Gulset f. 15/9-1920 i Melum. Bygde hus på Eiendommen. Se V. Gulset 173 (når jeg kommer så langt).
    Barn 1. Ellinor Limi.
    Barn 2. Sven Ivar Limi.
    Enka Anna Viola Limi ble g2g m. Leif Andersen. De har 3 barn.

7. Rein Limi f. 12/3-1922. Overtok eiendommen.

8. Ingebjørg Tomine Limi f. 29/7-1924 g.m. Dagfinn Skilbred f. 13/10-1919. Bodde i Kastet 57 i Skien.

Br. 1920


Denne familien brukte slektsnavnet Limi. Sigvart var født på Naphaug i Siljan, men foreldrene
flyttet til Gjerpen før han ble konfirmert.
Sigvart ble konfirmert i Gjerpen i 1893 og Anna i 1899. De bodde på Limi (2) fra de giftet seg.
I 1909 bodde de på Skotfoss hvor Sigvart var fabrikkarbeider.

De kjøpte denne gamle husmannsplassen i 1920 og flyttet hit.
 

Sigvarts foreldre var under folketellingen for Gjerpen 1900 oppført i et hus under N. Bø ved Fossum. Faren ble skrevet som "Skov og jordarbeider Olaf Andersen" f. 1841 i Slemdal (Siljan). Mora var Ingeborg Simensdatter fra Siljan f. 1841.
Barn 1. Anton Olsen, skogsarbeider f. 1877 i Siljan.
Barn 2. Sigvart Olsen, arbeider ved træsliperi f. 1879 i Siljan.
Barn 3. Martinius Olsen, skogsarbeider f. 1884 i Siljan.
De hadde ikke uthus, men både "kreaturer" og høner. Samtidig avlet de både litt korn, poteter og hadde frukthage og kjøkkenhage.
De bodde derfor trolig på en av de gamle husmannsplassene under Nordre Bø de første åra i Gjerpen.

Familien bodde her i 1922.

Forpakter Ole Lunde.

 

Selveier 

Rein Limi f. 12/3-1922 d. 17/5-2008, s.a. Sigvart og Anne Limi. Se ovenfor.

g.m. Åse Sunde fra Holla f. 1925, d.a. Severin Gundersen Sunde fra Sunde i Holla og Ingeborg Hafreager fra Bamble.

1. Runar Limi f. 18/7-1965 d. 20/7-1965.
Br. 1943.

 

Ifølge matrikkelutkastet av 1950 ble denne eiendommen kalt "Kaasa". Landskyld 1 mark 37 øre.
I dag er det kun en hustomt igjen av denne gården.

 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no