ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.06.2020.


Gulset 9 - Gulset nordre
Gammelt løpenr. 14. Gnr 2 - bnr 9 siden Norges matrikkel 1886. 
1 hud 4 skinn utskilt i 1797 fra Gulset B. 

Foto: Widerøe ca. 1958. Detalj fra foto av "Dalsbotten". Eier: Familien Dalsbotten. 
Adresse 2020: Gulsetlia 9, 3726 Skien.
G.br., selveier
Børre Nilsen Gulseth (Børge Nilsen) fra Gulset(B) dpt. 29/7-1781 bg. 21/3-1809. ”Børge Nilsen f. Gulset, 27 2/3 aar.”, s.a. Nils Gundersen Gulseth.
g. 28/12-1802 m. Karen Maria Gundersdatter fra Strømdal Hovedgård dpt. 29/5-1783 d. 24/2-1824, d.a. Gunder Gundersen Strømdal.
Forlovere: "Kittil Gulset og Tollef Gundersen."
1. Nils Børresen dpt. 25/9-1803 g.m. Sophie Isaksdatter. Nils var Sagmester. Bodde på Brekkejordet. 
2. Gunder dpt. 3/11-1805 bg. 9/3-1806. ”Børge Nilssøns db. Gunder f. Gulset 1/3 aar.”
3. Gunder Børresen dpt. 28/12-1806. Se Familie 12 - Mæla 1835. 
Eier 1797.

F.f. Børge Nilssøns db. Niels f. Gulset: Anders Findals k., Gunder Nilssøns kone, Anders Findal, Kittil Gulset, Jørgen Borgessøn.
F.f. Børge Nilssøns db. Gunder f. Gulset: Kittil Gulsets k., Kirsten Hansdtr., Anders Rejerssøn, Erik Henricssøn, Jørgen Børgessøn.
F.f. Børge Nilssøns hj, db. Gunder f. Gulset: Kittil Knudssøns k., Gunnil Simonsdatter, Gunder Nilssøn, Erik Henricssøn, Jens Gunderssøn.
23/3-1809   BORGE NIELSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 15, side 219a.        
Gulset     Arvinger:               
        Enka Marie Gundersdatter og barna:
        1. Niels Borgessen   6 år.
        2. Gunder Borgessen 2 1/2 "
        Verge for enka Jacob Amundssen Klovholt fra Solum sogn.
        Formynder: Farbroren Stein Gunderssen Follaug.
Brt: 1186 - 3 - 5
Net: 307 - 1 - 2
Jordegods: Arvetomtgd. Gulset, skyld 1 hud 4 skind. Solgt for 1006 rdl.
Enka Karen Maria Gundersdatter ble g2g med neste bruker. Se nedenfor.

Selveier
Jacob Jensen Gulseth fra Århus(A) dpt. 2/2-1777 d. 30/5-1847, s.a. Jens Jonsen Aarhuus fra Fone i Gjerstad.
g1g 22/9-1809 enke Karen Maria Gundersdatter fra Strømdal Hovedgård dpt. 29/5-1783 d. 24/2-1824. ”Karen Maria Gundersd. Gulseth, kone, 42 aar, gift med Jacob Jensen.”, d.a. Gunder Gundersen.
Forlovere: "Anders Aarhus og Gunder Gulseth."
g2g i Solum krk. 26/4-1825 m. enke Ingeborg Hansdatter fra Bjørntvedt i Solum f. ca. 1772 d. 24/7-1841 på Århus.
Forlovere: "Rasmus Holtene og Abraham Grøtsund."
1. Jens Steen Jacobsen f. 15/3-1809. Overtok bruket.
2. Maren Kirstine Jacobsdatter f. 1/6-1812 g.m. sitt søskenbarn Jens Eliassen Aarhus. Se Århus(A).
3. Børre Christian Strøm Jacobsen f. 24/11-1814 på Gulset. Se Gulset(27) "Minde".
4. Anne Christine Jacobsdatter f. 26/4-1817 på Gulset d. før 1893 g. 11/4-1851 m. enkemann Jørgen Pedersen Ødegaarden fra Helgen i Holla. 
  Han var handelsborger i Porsgrunn og s.a. Peder Jørgensen Ytterbøe i Holla. De hadde ingen barn sammen i 1865 da de bodde i ”Knudsens arbeiderhus” i Porsgrunn.
5. Martine f. 7/1-1820 på Gulset d. 26/12-1837 på Gulset. Døde av "nærvefeber".
6. Jacob f. 22/4-1822 på Gulset d. 11/6-1822 på Gulset.
Eier 1825.

F.f. Jacob Jenssøns db. Jens Steen f. Gulset: Kittil Gulsets k., Inger Jensdtr., Hans Thomæsøn, Jørgen Halvorssøn, Elias Jenssøn.
F.f. Jacob Jenssøns Maren Kirstine  f. Gulset: Inger Jensdtr., Marthe Kirstine Larsdtr., Søren Tofte, Elias og Abraham Jenssøn, Rejer Anderssøn.
Jacob Jensen er av 3. generasjon Gjerstadslekt i Gjerpen. 

I 1835 hadde familien en pleiedatter her, Karen Johannesdatter (11). Hans 2. kone, Ingeborg Hansdatter, 
var en barnløs enke fra Solum. Hun og Jacob fikk ingen barn.

Jacob Jensen arvet, sammen med sin bror Elias, hver sin part av sin farsgård på Århus. Se Århus(3).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

14

Gulsæt

Jacob Jensen

1 hud 3 skind

2 dl - 4 ort - 7 Skilling


G.br., selveier
Jens Steen Jacobsen Gulseth herfra f. 15/3-1809 d. 20/1-1891.
g. i Solum krk. 5/5-1852 m. Karen Isaksdatter Lien f. 6/3-1819 i Lia d. 24/8-1871, d.a. Isak Halvorsen. Se Solumslekt.org.
1. Jacob Jensen f. 12/10-1852 d. 5/2-1878. Ugift.
Eier 1839.

Tjenestefolk her i 1845: 
Halvor Halvorsen (17) og Anne Pedersdatter (17). Hans søster Anne Christine og deres far bodde også her.

I 1875 drev fremdeles Jens gården med hjelp av sin sønn Jacob og budeia Anne Helvig Johannesdatter f. 1845 og gårdgutten Carl Ingebretsen 
f. 1864 (alle f. i Gjerpen). Gårdens besetning var 1 hest, 5 kuer 5 sauer (eller geiter) og 1 gris.
I 1891 var gården forpaktet bort til familien nedenfor, mens Jens Steen Jacobsen også bodde her (i kårbygningen?). Han var nevnt som 
gårdbruker, selveier og enkemann.

23/2-1891   JENS STEEN JACOBSSEN GULSET     Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Gulset     og hustru KAREN ISAKSDATTER     
        - han d. 20.1.91, hun 24.8.71 -
        Ekteparet hadde hatt en sønn, Jacob Jenssen, død ugift 5.2.1878.
        Arvinger:
      A. Mannens arvinger som alle stammer fra hans mor Ingeborg som var g. 2 ganger. 1. gang med Borgar Gulset, 2 barn:
        1. Nils Børressen (Borgarssen) død, etterlatt 5 barn:
         a. Børre (Nilssen) Børressen, død for 7 år siden, ettelatt 2 barn:
           i. Otto Børressen, døde i Cardiff, juni 1890, etterlatt 2 barn:
            x. Oscar i Cardiff, hos mora, navn ukjent.
            xx. en datter, hos mora (Ottos fraskilte hustru) i Brocka ved Bremen i Tyskland.
          ii. Bernhard Børressen, myndig, men vet ikke om han er i live eller ei. For 2 à 3 år siden fikk man et brev fra ham fra New York, 	       
	    men man er i tvil om det virkelig var fra ham, da broren mente at han var død for flere år siden.
         b. Isak (Nilssen) Børressen, død, etterlatt 2 barn:
           i. Sofie Børressen, myndig, ugift, i Skien.
          ii. Anna Børressen, do   do   ditto.
         c. Karl (Nilssen) Børressen. Død i Kragerø. 6 barn:
           i. Sofie Børressen, myndig, ugift, bor i Kragerø hos sin mor Helene Børressen.
          ii. Olava Børressen, ditto.
          iii. Marie Børressen g.m. kjøpm. Thor Olssen i Kragerø.
          iv. Kristen Børressen, myndig, er fullmektig i et stort meglerkontor i Hull i England.
           v. Kathinka Børressen, myndig, ugift, i New York.
          vi. Nils Børressen, samme kontor som broren i Hull.
         d. Karen Elise Børressen (Nilsdtr.) g.m. skipskaptein Halvor Arnt Nilssen i Skien.
         e. Martine Jensine Nilsdtr. f. Børressen, enke etter skipsfører Boldenius(?) Jenssen, Porsgrunn, død for 4 år siden.
        2. Gunder Borgerssen eller Børressen, død for 8 årsiden i Cleveland, Chicago. 4 barn:
         a. Karen Marie Gundersdtr. Børresen, gift, utvandret for 20 år siden, bor i Chicago.
         b. Dalies Anne Gundersdtr. Børressen, enke etter Erik Carlssen som døde for 5 år siden. Bor i Chicago.
         c. Berntine Gundersdtr. Børressen, gift i Chicago.
         d. Maren Gurine Gundersdtr. Børressen.
      B. Av 2.ekteskap med Jacob Jenssen Aarhus, etterlatt 4 barn:
         (Han giftet seg igjen med en barnløs enke Ingeborg fra Bjørntvedt i Solum. Ingen barn med henne.)
        1. Jens Steen Jacobssen, død.
        2. Børre Jacobssen.
        3. Maren Jacobsdtr. død for 30 år siden, var g.m. Jens Eliassen Aarhus.
        4. Anne Jacobsdtr. død, ingen etterlatte.
Nils Børressen har oppholdt seg 1 år i Amerika, men hans hustru og barn bor i Skien. Karens mann, Bernhard Gustav Aacherlund har vært i
Amerika i 10 år. Hun fikk brev fra hans fhv. arb.giver at han var død. Hun husket ikke stedet.
Verge for de fraværende: Anders Jørgenssen Hustvedt Gulset.

Jordegods: Gd. Gulset g.nr. 2, br.nr. 9 av skyld 6 mark 69 øre ble solgt på auksjon for kr. 20.000,- (takst kr. 25.000,-)
Siste møte i sk.retten holdt 26.10.1893. (Boets endelige aktiva og pasiva høyst uklart.)
*) B: Gj 4 s.296b-318b-319-350-367-391b.
G.br., forpakter
Ingebret Kittilsen fra Ødegårdstøen(-stulen?) i Sigdal, Buskerud f. 15/9-1837.
g.m. Torgun Christensdatter fra Sauherad f. 1/6-1838.
1. Sophie Gurine Ingebretsdatter f. 20/1-1868 i Skien.
2. Christen Ingebretsen f. 4/2-1871 på Gulset
3. Carl Ingebretsen f. 7/10-1873 på Gulset.
4. Tora Elise Jørgine Ingebretsdatter f. 1876 på Gulset.
5. Anna Othilie Ingebretsdatter f. 8/6-1879 på Gulset.
Bruker i 1891.

Ungkar Ingebret Kittilsen Ødegaardstøen(?) er i kirkeboka for Sigdal meldt utflyttet til Drammen den 20/4-1864. 
De er ikke gift i Telemark, heller ikke i Sigdal eller Drammen.
I 1865 bodde Ingebret og kona som nygifte på l.nr. 18. Siden må de ha flyttet til Skien før januar 1868 og 
bodd der noen år, for i 1874 er de igjen registrert som innflyttet fra Skien til Gulset hvor de hadde kjøp gård. 
I 1875 bodde de på, og eide, l.nr. 11 ”Myren”. Der bodde også Torguns mor og stefar, Mathias Rollefsen Sunde 
fra Sunde mellom i Sauherad f. 1801 d. 1881 på Gulset, og hans andre hustru Svanaug Sondresdatter fra 
Farvollen i Sauherad f. 1815 og deres datter Anne Mathiasdatter f. 1857 i Sauherad. 
Det var ingen besetning på l.nr. 11 i 1875, så de bodde nok bare i et hus her.

Når det gjelder Mathias Rollefsen Sunde, står hans slektshistorie i Bygdebok for Sauherad bind II, s. 53/54.
Han kjøpte Gulsetmyra i 1870 og overdro eiendommen til sin datter Anne i 1872.

I følge folketellingen 1891 bodde også enkemannen Jens Steen Jacobsen her. Se ovenfor. Han var eier og den 
forrige driver av gården. Han bodde her og hadde trolig føderådskontrakt.

Asle Nilsen Sundsaasen, Kristian Anundsen Nøglegaard og Lars Hansen Nøglegaard eide gården fra 1893.
Lars Hansen Nøglegaard fra Eidanger eide den fra 1895-1899.

G.br.
Anders Severin Eriksen fra Kjose i Brunlanes f. 26/10-1871 d. 1/10-1906, s.a. Erik Andersen Strand og Nilia Mathiasdatter.
g. i Eidanger 3/8-1894 m. Gustava Mathilde Anthonisen(?) fra Kokkersvold i Eidanger f. 2/10-1866 d. desember 1954.
Br. 1899.

Eriksen bodde tidligere i Eidanger. I 1900 hadde de både hester, kyr og griser og fjærkre.
De avlet både korn og poteter og hadde i tillegg en frukthage her. 
Severin Eriksen falt plutselig død om på en auksjon i 1906.

G.br., selveier
Olav Olsen Lunde fra Øygarden under Engrav i Lunde, Telemark f. 16/9-1861 d. 30/7-1923, s.a. Olav Aslaksen Øigarden i Lunde (1845-1894).
g.m. Aslaug Hansdatter fra Stavangshaugen i Lunde f. 2/9-1864 d. 9/3-1944, d.a. kirketjener og g.br. Hans Stavangshaugen og Ingebjørg Jonsdatter fra 
Apalnes i Lunde.
1. Olav Lunde f. 18/12-1888. Bodde på Gulset.
2. Anne Lunde f. 17/5-1892 d. 1956 på Gulset. Ugift.
3. Gunhild Lunde f. 12/4-1899 d. 17/8-1989 g.m. Lars Ødegård f. 22/3-1885 d. 17/8-1978. Bodde på Borgestad. 
  Barn 1. Olav Ødegård. 
  Barn 2. Anne Martha Ødegård.
4. Hans. Døde som liten av Skarlagensfeber.
5. Aslak Lunde f. 11/4-1906. Overtok gården.
6. Inga Hansine Lunde f. 18/1-1909 d. 20/12-2001 g.m. Einar Willer f. 22/9-1905 d. 28/4-1989. Bodde i Helgen i Holla.
Eier 1907.
G.br., selveier
Aslak Lunde herfra f. 11/4-1906 d. 28/3-2001.
g. 1943 m. Anna Marianne Aarhus fra Århus(3) f. 19/12-1915 d. 29/4-2002, d.a. Paulus Aarhus.
1. Odd Asbjørn Lunde f. 1946.
Eier 1944.
Da Aslaks far døde i 1923 var Aslak bare 17 år og måtte hjelpe mora med å drive gården. 
Jentene måtte selvsagt også hjelpe til etter hvert som de ble store nok.
Mesteparten av jorda ble ekspropiert av Skien kommune i forbindelse med utbyggingen av 
Gulset. Aslak kjøpte gård til sønnen Odd Asbjørn Lunde i Lågendalen.
Geir Asle Lunde fra Sandefjord, s.a. Odd Asbjørn Lunde herfra.
g.m. Jeanette.
1. Mathea Lunde f. ca. 2004.
Eier 2007.

Se Telemarksavisa (TA) den 20/5-2008, side 14 og 15.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


T
il toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no