| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |  


Hauen
Gård nr. 68 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hauen 32 - Haugsødegården
68/32. Utskilt fra 68/8 ”Ersø” i 1923.

Opprinnelig seter under gården Hauen.

Overført til gnr 109 Grønnerød fra Norges matrikkel 1889.
Deretter kalt Grønnerød seter.

Adresse i dag: Skyerv. 132 og 136, 3719 Skien.

Tidligere eier til 1923: Torstein Selstad. Se Ersø/ Haukeplass under Hauen.

Skogsarb., selveier
Asbjørn Larsen Haugseter
fra Larvik f. 19/12-1888 d. 7/1-1972, s.a. møbelsnekker Lars Olsen f. 1850 i Melhus død høsten 1900 på Fevang og frue Martha f. i Vang.
g. 3/1-1923 m. Johanne Sofie Nilsen fra Skyer(3) f. 25/12-1892 i Haukeråsen d. 19/8-1971, d.a. Martin Nilsen Haukeråsen. Se Haukeråsen(1).
1. Arne Haugseter f. 2/1-1927. Bodde i Grønnerødv. 182 under Grønnerød. Se nedenfor.
2. Ole Haugseter f. 1929 g. 20/10-1956 m. Anne Marie Ekornrød fra Kjær(12) "Nordkjærra". Se Børsesjøv. 120 under Kjær(12).
3. Marta Synnøve Haugseter f. 1931 g. 29/10-1960 m. Sverre Sem f. 1928. Se Siljanv. 77 under Sem(1).
4. Martin Haugseter f. 16/1-1933 g. 4/4-1959 m. Anne Marie Stensåsen f. 1937. Se Skyerv. 142 under Skyer(13).
5. Sverre Haugseter f. 1935 g. 16/11-1963 m. Marit Agnes Abrahamsen f. 1944. Bosatt i Trälleborg, Sverige. Ekteskapet oppløst.
    Sverre er g2g med en kvinne fra Polen. Bosatt i Sør-Sverige.
    Barn 1. Else Marit Haugseter f. 1964.
    Barn 2. Per Sverre Haugseter f. 1965.
    Barn 3. Bjørg Haugseter f. 1966.
    Barn 4. Anne Sofie Haugseter f. 1968.
Br. 1923.

Asbjørn Larsen var under folketellingen 1910 på Lillehammer hos sin mor, som da var blitt enke.
De andre brødrene var: Petter Olsen f. 31/9-1896 i Fåberg, Sverre Olsen f. 12/5-1894 på Fåberg
og Olaf Larsen f. 8/6-1886 i Larvik. Mora leide da husrom i Gamlev. 4a på Lillehammer.

Asbjørns far, Lars Olsen var møbelsnekker ved jernbanen. Derfor ble barna født etter hvor han jobbet.
Informant: Gunn Jorunn Haugseter.

Asbjørn Larsen kjøpte eiendommen av Torstein Selstad i 1923. I 1943 kjøpte Asbjørn
naboeiendommen, Grønnerød seter. Det var Asbjørn Haugseter som satte opp husene her.
I byggetiden, bodde familien på Haugseter. Det var der de tok familienavnet fra.


Familien Haugseter ca. 1950. Innsendt av Gunn Jorunn Haugseter 2013.

Første rekke fra venstre: Ole Haugseter, Asbjørn (far) og Sofie (mor), Martin Haugseter.
Bak fra venstre: Arne Haugseter, Martha Synnøve og Sverre Haugseter.

Selveier
Arne Haugseter
herfra f. 2/1-1927.
Br. 1974.

Arne Haugseter bygde huset Grønnerødv. 182. Se hustomt under Grønnerød(3).

Innhuset var gammelt og falleferdig og ble brent ned. Nytt hus ble oppført på samme sted av
Knut Haugseter. Kårbygning ble senere oppført av hans bror, Stein Haugseter.

Nyoppført hus
Skyerv. 136.

Selveier
Knut Haugseter fra hus under Grønnerød(3) f. 25/5-1954 d. 20/6-2012, s.a. Arne Haugseter.
g.m. Trine Haavind f. 1968.
1. Ida Lill Haugseter f. 1985.
2. Ann Charlett Haugseter f. 1987.
3. May Iselin Haugseter f. 1995.

Ekteskapet oppløst.

Kårbygning
Skyerv. 132.

Maskinentrepenør, selveier, huseier
Stein Haugseter fra hus under Grønnerød(3) f. 1952, s.a. Arne Haugseter.
g.m. Hege Buer f. 1952.
1. Martin Haugseter f. 1973.
2. Kristian Haugseter f. 1974.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.