ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP | 


Skyer
Gård nr. 110 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 15.10.2020


Skyer 3
Gammelt løpenr. 382b.

Utskilt fra Skyer(1) i 1810.

Adresse 2020: Skyerv. 149, 3719 Skien.

G.br., selveier
Isak Larsen Skyer
fra Skyer(1) dpt. 30/1-1780 d. 27/2-1837 på Skyer, s.a. Lars Svenkesen Skyer.
g. 27/12-1814 m. Karen Nilsdatter fra Brunlanes dpt. 27/3-1784 d. 17/4-1863 på Skyer.
Forlovere: "John Jonsen og Isak Hansen. Begge fra Steinsrød."
1. Hans Fredrik f. 6/1-1818 d. 7/1-1818.
”Levde kun 27 timer, blev dog hjemmedøbt.”
2. Lars Isaksen f. 24/12-1818. Overtok gården.
3. Hans Fredrik f. 12/8-1820 d. 27/3-1839.
4. Maren Isaksdatter f. 20/1-1822.
5. Nils Isaksen f. 20/9-1823. Overtok etter broren Lars.
6. Anne Cathrine Isaksdatter f. 20/1-1826 d. 13/8-1857. Ugift. Bodde hjemme.
Eier 1810. 

18/3-1837      ISAK LARSSEN SKYER     Bamble Skifteprot. nr. *)
Skyer          - død 27.2.1837 -
                 Arvinger:
               Enka Karen Nielsdatter og barna:
               1. Lars Isakssen           18 år.
               2. Hans Isakssen           16 ”
               
3. Niels Isakssen          13 ”
               4. Maren Isaksdtr.         15 ”
               5. Anne Kathrine Isaksdtr.
11 ”
Kurator for Lars: Farbror Anders Larssen Skyer. Verge for de andre: Farbror Ingebret Johannessen Bøhle.
Enkas laugverge ble Johannes Olssen Skyer.
Brt: 547 - 2 -  8
Net: 500 - 0 - 19.
Jordegods: 2 1/4 skind i Skyer, matr.nr. 128, nytt matr.nr. 382. 1 skylddaler 10 sk. m. hus og herl., taksert for 450 spd.
*) A: BS 18 s.39. B: BS 21 s.254. C: BS 23 s.280b.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

382b

Skyr

Isak Larsen

 2 1/4 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling

G.br., selveier
Lars Isaksen Skyer
herfra f. 24/12-1818 d. 13/3-1867 på Skyer.
g. 25/3-1845 m. Anne Dorthea Nilsdatter fra Skyer(8) f. 7/6-1824 d. 16/4-1861 på Skyer d.a. Nils Olsen Skyer.
1. Isak Larsen f. 12/6-1845.
2. Nils f. 28/11-1847 d. 2/12-1847.
3. Nils Larsen f. 13/1-1849.
4. Hans f. 1852 d. 9/2-1852. ”Hans, søn af Lars Isaksen Skyer, 7 dager.”
5. Karen Larsdatter f. 26/5-1853 d. 23/8-1873. Døde som ugift pige på Ballestad av lungesykdommen ”vattersott”.
6. Hans Larsen f. 17/4-1856.
7. Anne Gurine f. 14/8-1859 d. 23/9-1860.
Eier 1837.

G.br., selveier
Nils Isaksen Skyer
herfra f. 20/9-1823 d. 17/9-1912, s.a. Isak Larsen Skyer.
g. 2/8-1855 m. enke Johanne Ernestine ”Stina” Johannesdatter fra Eikåsen f. 21/1-1826 d. 15/4-1881, d.a. Johannes Jensen Eegaasen.
Forlovere: Lars Isaksen Skyer og Kittil Nilsen Skyer.
1. Marie Nilsdatter f. 25/6-1856. Ugift. Bodde her.
2. Inger Olava Nilsdatter f. 25/12-1858 d. 12/6-1907 g.m. Martin Nilsen Haukeraasen. Se Haukeråsen(1). Bodde siden i Oklungen, Eidanger hvor Inger Olava døde.
    Barna vokste opp her hos sin ugifte tante Marie (Nilsdatter) Skyer og onkel Isak.
3. Isak Nilsen f. 21/11-1862. Ugift. Bodde her.
Eier 1863.

F.f. Niels Isaksen og Johanne Ernstine Johannesdtr. Skyers Marie: Karen Johannesdtr. Eegaasen, Maren Isaksdtr. Rising, Isaj Johannesen og Lars Isaksen og Kittil Nielsen Skyer.

I folketellingen for Gjerpen 1865 er det oppgitt at Nils også eide en parsell av N. Ballestad med l.nr. 220e.
Det var det gamle bruket Kåsa på nordre Ballestad, som han arvet etter sin kone. Ubebodd siden ca. 1848.

Johanne Ernstine Johannesdatter var enke etter Ole Nilsen Skyer. Se Skyer(8).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

382b

Skyer

Nils Isaksen 

1 daler - 2 ort - 1 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

110

3

382b

Skyer

Skyer

Nils Isaksen

1 daler - 0 ort - 10 sk.

3 mark 63 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

110

3

Skyer

Skyer

Nils Isaksen

3 mark 63 øre

Isak Nilsen Skyer og Marie Nilsen Skyer. Begge to herfra.
Eiere og beboere 1912.

Marie Nilsen Skyer solgte gården til sin nevø Nils Martinsen Skyer i 1922.
Han vokste opp her med sin søster. Se Martin Nilsen på Haukeråsen.

G.br., selveier
Nils Martinsen Skyer
herfra f. 21/6-1896 i Haukeråsen d. 25/11-1981, s.a. Martin Nilsen Haukeråsen og Inger Olava Nilsdatter. Se Haukeråsen(1).
g. ca. 1921 m. Esther Mathilde Wingerei f. 4/8-1902 d. 1/6-1985, d.a. NN Wingerei.

1. Eigil Skyer f. 5/4-1922. Se nedenfor.
2. Inger Olava Skyer f. 1924 g.m. Einar Anker Lid f. 1921. Se Lid(9) - hustomter.
3. Solveig Skyer f. 26/7-1926 g. 31/8-1946 m. Øyvind Isaksen f. 12/4-1923. Bosatt i Peder Skramsvei på Bratsbergkleiva.
    Barn 1. Arvid Isaksen f. 1948.
    Barn 2. Karin Isaksen f. 1952.
    Barn 3. Runar Isaksen f. 1959.
    Barn 4. Tom Isaksen f. 1961.
4. Nils Martin Skyer f. 1929 g. 9/11-1957 m. Inga Pettersen fra Brekka i Solum f. 1928. Bosatt i Hyniv. 39 under Gulset.
    Barn 1. Ingunn Skyer f. 1958.
    Barn 2. Marit Skyer f. 1960.
Eier 1922.

F.f. G.br. Nils Martinsen Skyer og Ester Mathilde Wingereis datter Solveig: G.br. Asbjørn Larsen, Julie Wingerei og foreldrene.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

110

3

Skyer

Nils Martinsen Skyer

3 mark 61 øre

65 29 Ballestad - Kaasa Nils Martinsen Skyer 0 mark 62 øre

G.br., selveier
Eigil Skyer
herfra f. 5/4-1922 d. 19/8-1984.
g.m. Jenny Henriksen fra Løberg(28) "Kåvan" f. 27/3-1926 d. 16/11-2008, d.a. Henry Henriksen.
1. Ragnhild Skyer f. 1954 g.m. Roald Åheim fra Eidanger f. 1956. Bosatt i Eidanger (Porsgrunn kommune etter 1964).
2. Ewald Skyer f. 1956. Overtok gården.
Eier 1968.

G.br., selveier
Ewald Skyer
herfra f. 1956.
g.m. Mari-Anne Kittilsen fra Tollnes f. 1962.
1. Karoline Skyer f. 1990.
2. Marie Skyer f. 1993.
3. Elise Skyer f. 1993.
Eier ca. 1990.

Ewald Skyer kjøpte i 1995/96 en parsell på 69 mål av eiendommen Stensrød (Jan Vinkenes), som for det meste
bestod av beitemark, mye fjellskjær og lauvskog i kanten mot nabogrensen. Parsellen ble deretter sammenføyet
med denne eiendommen.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no