ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.03.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kjær 12 - Nordkjærra
Gammelt løpenr. 409b. Siden Norges matrikkel 1889: 118/12.

Kilde: Tinglysningsprotokoll nr. IV 4a, side 178a og b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Lars Solvesen til Hans Isaksen, dat. 4. januar, tingl. 7. febr. 1849."


Utskilt fra Kjær(10) i 1849.


Kjær bnr 12. Foto: Gard Strøm 25. mai 2013.
 

Adresse i dag: Børsesjøv. 124, 3719 Skien.

G.br., selveier
Hans Isaksen.

Br. 1849.

Kilde: Tinglysningsprotokoll nr. IV 4a, side 178a og b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 11, avholdt 28. juni, tingl. 2. juli 1866."

  Norges Matrikel november 1874 (feil navn! Skal være Hans Isaksen):

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

409c

Kjær

Andreas Olsen(!)

1 daler - 0 ort - 0 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889 (feil navn! Skal være Hans Isaksen)
:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

118

12

409c

Kjær

Kjær nordre

Andreas Olsen(!)

0 - 4 - 23

2 mark 58 øre


Kilde: Tinglysningsprotokoll nr. IV 4a, side 178a og b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Hans Isaksen til Jørgen Amundsen Kjær for 4000 kr., dat. 1. mai, tinglyst 8. juni 1895."

G.br., leilending, sliperiarbeider
Jørgen Amundsen Høgli Kjær
fra Høgli øvre under Grini f. 1/10-1842.
g.m. Ingeborg Einersdatter fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 20/11-1843.
Br. 1895.

Tidligere bodde denne familien på Høgli øvre under Grini. Av folketellingen 1891 kan vi se at
Ingeborgs far, enkemannen Einer Olsen f. 1805 i Gjerpen, bodde her.
I 1901 kjøpte Jørgen Kjær(1) og flytta dit.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

118

12

Kjær

Kjær nordre

Jørgen Amundsen

2 mark 58 øre

118 1 Kjær Kjær søndre Jørgen Amundsen 2 mark 94 øre


Kilde: Tinglysningsprotokoll nr. IV 4a, side 178a og b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Jørgen A. Kjær med den mellomkommende kjøber Andreas J. Kjærs paategnede samtykke til
Martin Jørgensen Kjær
for kr. 8000, dat. 8., tingl. 3. marts 1907."

G.br., kjører ved Skien meieribolag, selveier
Martin Jørgensen Kjær
fra Kjær(1) f. 11/1-1881 d. 12/3-1966, s.a. Jørgen Amundsen Høgli Kjær.
g. i Gjerpen 31/12-1905 m. Kirsten Sneltvedt fra Sneltvedt(11) f. 24/5-1885 d. 16/9-1966, d.a. Andreas Olsen Sneltvedt.
Eier 1907.

Kirsten og Martin Kjær solgte gården etter 3 år og bygde hus på tomta "Heimly" - Sneltvedtv. 160.


Kilde: Tinglysningsprotokoll nr. IV 4a, side 178a og b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Makeskiftebrev, hvorved Martin Jørgensen Kjær til Carl Dahlgren avstaar dette brug av anslaat verdi kr. 12.000,
mot at erholde gnr 60 (Gjerpen lille) bnr 13 i Gjerpen tinglag, dat. 26. august, tingl. 3. september 1910."

G.br., selveier
Carl Dahlgren
fra Sverige f. 19/6-1870 d. 13/7-1962.
g.m. Michalina Küharski fra Polen (Tyskland) f. 18/9-1878 d. 19/8-1964.
1. Ervin Dahlgren (sønn) f. 18/10-1900 i Skien.
2. Elli Dahlgren (datter) f. 15/7-1905 i Gjerpen.
3. Wendel Fredrik Dahlgren f. 6/7-1909 i Gjerpen d. 13/7-1997 i Skien.
4. Solveig Dahlgren.
Bodde på Bakken i Skien.
5. Signe Dahlgren f. ca. 1913 g.m. NN Christoffersen.
6. Lilly Dahlgren f. 21/4-1916 g.m. Ivar Frogner f. 22/3-1912. Se Frogner(8).
Eier 1910.

Denne familien flyttet til Skien i ca. 1924. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Carl Dahlgren til Hans Olsen Mustvedt herpaa m.m. for kr. 14.800.-, dat. 24. mars 1924, tingl. 26. april 1924."

Hans Olsen Mustvedt kjøpte gården i 1924, men solgte den samme år til Hans A. Sneltvedt.
Se Hans O. Mustvedt på Mustvedt(2).

Kilde: Tinglysningsprotokoll nr. IV 4a, side 178a og b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Hans O. Mustvedt til Hans A. Sneltvedt for kr. 24.000.- hvorav løsøre m.m. for kr. 1000, på dette bruk m.m.,
dat. 9. april, tingl. 26. april 1924."

G.br., selveier
Hans A. Sneltvedt
(Hans Sneltvedt) fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 10/6-1893 d. 20/2-1988, s.a. Andreas Evensen Gaarden.
g. i Gjerpen 14/9-1929 m. Martha Gurine Aasland fra Porsgrunn f. 27/8-1895 d. 15/11-1978, d.a. skogsarbeider Knut Andreas Halvorsen Aasland.
Forlovere: "John Aasland, Porsgrunn, Kristen Østby, Porsgrunn."
1. Andreas Sneltvedt f. 16/7-1930. Overtok Bjørntvedt i Eidanger.
Br. 1924.


Fra "Nordkjærra" på 1920-tallet under hesjinga. Fra venstre: Hans A. Sneltvedt, ukjent pike, Harald Gården.
Eier av originalfoto: Øyvind Sneltvedt.

Hans A. Sneltvedt kjøpte i 1929/ 1930 gården Bjørntvedt i Eidanger og flyttet dit. Der er adressen i dag (2014),
Bjørnåsv. 9, 3916 Porsgrunn.

Kilde: Tinglysningsprotokoll nr. IV 4a, side 178a og b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Hans A. Sneltvedt f. 10/6-1893 til Peder Ekornrød f. 8/5-1899 på dette bruk m.m. for kr. 17.000, dat. 19/7-1939, tingl. 7/8-1939."

G.br., selveier
Peder Ekornrød
fra Ekornrød(B) under Mo f. 8/5-1899 d. 21/8-1994, s.a. Lars Østensen Ekornrød.
g. 18/11-1933 m. Ragna Haukeli fra Lund(5) f. 1/6-1912 d. 19/10-1966, d.a. Ole Haukeli og Anne Grindlia.
Forlovere: "Lars Ekornrød, Ekornrød og Ole Haukeli, Lund."
1. Aase Ekornrød f. 1934 g.m. Ådne Kjær. Bodde i Børsesjøv. 63. Se hus under Kjær(9).
2. Finn Ekornrød f. 1935. Overtok gården.
3. Anne Marie Ekornrød f. 1937 g.m. Ole Haugseter. Bosatt på utskilt hustomt her. Se nedenfor.
Br. 1939.

Peder Ekornrød eide også gnr 115 bnr 49 ”Høgås”.


Innhuset på Kjær bnr 12 "Nordkjærra" - 1940-tallet? Innsendt av familien.                                                               

Familien Ekornrød. Fra venstre, mor Ragna Ekornrød f. Haukeli, Aase, Anne Marie, Finn og far Peder Ekornrød. Foto innsendt av familien.

Peder Ekornrød beskrev gårdens grenser slik på 1950-tallet:
”Børsesjø, mot Gregorius Kjær, John Gåthaug, Ole J. Kjær (Alfred), Hans K. Kjær (bnr 8) og kommunens eiendom.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

118

12

Kjær nordre

Peder Ekornrød

2 mark 58 øre

118 36 Tillegg Kjær ditto 0 mark 02 øre
118 49 Sneltvedt - Brattås ditto 0 mark 30 øre


G.br., selveier

Finn Ekornrød
herfra f. 1935.
g. i Holla kirke 4/5-1963 m. Unni Evelyn Juliussen fra Holla f. 1941.
1. Nina Ekornrød f. 1963. Se Grini(4).
2. Jørn Ekornrød f. 1965.
3. Per Halvor Ekornrød f. 1974.
Br. 1968.


Kjær bnr 12 fra vest med Unni Ekornrød ved epletreet. Foto: Gard Strøm 25. mai 2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Utskilt Hustomt.
Børsesjøvegen 120 (118/54).

Huset ble oppført i ca. 1964.

Ole Haugseter fra Haugseter under Hauen f. 1929, s.a. Asbjørn Haugseter.
g. 20/10-1965 m. Anne Marie Ekornrød herfra f. 1937, d.a. Peder Ekornrød. Se ovenfor.
1. Gunn Jorunn Haugseter f. 1957.
2. Sissel Haugseter f. 1960.
3. Bente Haugseter f. 1962.
4. Ragnar Haugseter f. 1967.

Eier ca. 1964.


(C) post@gamlegjerpen.no