| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Høgset
Gård nr. 84 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 384.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 22.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Høgset B
Fradelt hovedbølet i ca. 1690.

G.br., leilending
Gregorius Olsen
fra S. Sneltvedt(B) f. ca. 1661/63 bg. 10/4-1706. ”Gregorius Højsæt 45 aar gl.”, s.a. Ole Sneltvedt.
g. 27/9-1691 m. Ingeborg Ingebretsdatter fra Høgset(A) f. ca. 1660 bg. 29/8-1716. ”Helge Højsæts qde Ingeborg 56 aar.”, d.a. Ingebret Knudsen.
1. Ingebret dpt. 9/7-1693 bg. 27/8-1693. ”Gregoriy Langrøs søn Ingebret 6 uger g.” Født på Langerød iflg KB.
2. Gunhild bg. 4/8-1695. ”Gregorig Høisets d. Gunnil Hiemmedøbt, 7 dage g.”
3. Gunhild Gregoriusdatter dpt. 17/3-1697 g.m. Simon Gregoriusen. Se Lund(2).
Br. ca. 1690.

F.f. Gregoris Langerøs søn Ingebret: Laers Li, Jon Klep, Amun Søli, Marthe Follestad, Maren Krageto, Maren Levorsdatter fra Riis.
F.f. Gregorius Høysæts d. Gunne: Halvor Aaltvet, Solve Ouestad, Isak Sneltvedts qv. Sedsel, Levor Riises qv. Aslau, Isach Sneltvedts stifdatter Karen Olsdatter.

Gregorius ”Høisæt” hadde en tjenestepike her i 1698 som het Tore Gundersdatter.
Hun var fadder for Anders Ramsaasens datter Anne's ”sligfredbarn” Halvor samme år.
I 1702 var hun her fremdeles. Da var hun nevnt som fadder for Ole Gundersen Fossjords
sønn Gunnar. Hun kom trolig fra Fossjord og var søster til Ole Gundersen.
Gregorius Olsen var bror av Mathias Olsen på Kråketo (f. ca. 1664).

Enka Ingeborg Ingebretsdatter ble g2g med Helge Nilsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Helge Nilsen Høiseth
fra Fossjordet dpt 17/6-1683 bg. 25/3-1742, s.a. Nils Gundersen.
g1g 14/8-1707 m. enke Ingeborg Ingebretsdatter fra Høgset f. ca. 1660 bg. 29/8-1716. ”Helge Højsæts qde Ingeborg 56 aar.”
g2g 1/5-1719 m. Maren Larsdatter fra Meen(A) f. 1682 bg. 16/2-1732. ”Helge Højsæts qde Kirsten (Maren?), 53 aar.”, d.a. Lauritz Jacobsen d.e. på Meen.
(Jeg regner med at presten har skrevet feil ved begravelsen og at navnet skal være Maren).
g3g i Eidanger 14/6-1732 m. Magdalene Nilsdatter Møllers.
Forlovere: "Michel Sætteret (Nordalseteret) og Hans Olssen Kraacheto."
1. Ambor Helgesdatter dpt. 28/7-1720 g.m. Nils Nilsen. Se Familie 54 - Kleiva 1762.
2. Ole dpt. 30/8-1722  bg. 16/9-1722. ”Helge Højsæts søn Ole 14 dage.”
3. Ingeborg Helgesdatter dpt. 5/8-1723 g. 29/3-1743 m. Lars Larsen fra Båserød. Bosatt på Buer
i Eidanger. Se Eidanger (Schilbred) bind 1 side 63/64.
    Se deres sønn og sønnesønn på Haukeråsen.
Br. 1707.

F.f. Helge Høgsæts datter Ambor: Stephan Enggraf, Hans Svinholt, Jacob Meens quinde, Lars Høysets Maren, Lisbeth Li.
F.f. Helge Høgsæts søn Ole: Hans Svinholt, Halvor Svinholt, Lars Høysets quinde, Gunhild Levorsdatter Riis.
F.f. Helge Høgsæts datter Ingebor: Jacob Meen, Anders Ramsaas, Halvor Svinholt, Lars Høysets quinde, En pige af Eidanger.
 

Ingeborg bodde på Lund i konfirmasjonsalderen. Hun kom nok dit allerede som 9-åring,
da hun mistet sin mor.
Datteren Ambor ble konfirmert i 1737 med bopel ”Høyset”, så hun ble nok boende hos sin far.

19/4-1732      MAREN LARSDATTER HØISET         Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 322a.
Høiset         Arvinger: Enkem. Helge Nielssen og barna:
               1. Ambjørg Helgesdtr., 11 år.
               2. Ingeborg Helgesdtr., 9 ”.
               Faren verge for Ambjørg,
               Simon Gregoriussen Lund formynder for Ingeborg.
Brt: 153 - 3 - 7
Net: 111 - 0 - 0

G. br., leilending
Morten Børgersen
fra Myra u. Ballestad dpt. 22/1-1682 bg. 12/5-1736. ”Morten Højsæt, 55 aar.”
g. 11/5-1720 m. Marthe Christophersdatter fra Hauen dpt. 29/5-1690 bg. 6/4-1748. ”Jon Høysets kone 59 aar.”, d.a. Christopher Andersen Houen.
1. Sara Mortensdatter dpt. 23/2-1721 bg. 29/4-1742. ”Morten Højsæts Sara, 21 aar.” Født på Ballestadmyra.
2. Nils Mortensen dpt. 9/4-1724. Født på Åsterød. Bodde på Kvestad i Eidanger.
3. Anne Mortensdatter dpt. 23/3-1727 g.m. Christian Hansen. Se Høgset(A).

4. Christopher dpt. 14/8-1729  bg. 6/8-1730. ”Morten Aasterøs Christopher, 1 aar.”

Br. ca. 1737.

F.f. Morten Myres datter Sara: Johannes Myre, Nils Bøle, Anders Christophersen, Isak Ballestads quinde, Siri Christophersdatter.
F.f. Morten Aasterøs sønn Nils: Lars Nygaard, Christopher Rolfsen, Anders Eegaas, Isak Ballestads quinde, Even Søliejes datter.
F.f. Morten Aasterøds datter Anne: Johannes Aasterød, Isak Ballestad, Ole Ballestad, Lars Nygaards quinde, Lisbeth Kleven.
F.f. Morten Aasterøs Christopher: Johannes Osterø, Anders Osebachen, Ole Ballestad, Lars Nygaards quinde, Maren Ballestad.

Denne familien bodde tidligere på  Åsterød.  

2/10-1736      MORTEN BØRGESSEN HØISET        Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 276b.
Høiset         Arvinger: Enka Marthe Christophersdatter og barna:
               1. Niels Mortenssen 12 år
               2. Sara Mortensdtr. 15 ”
               3. Anne Mortensdtr.  9 ”
               Enka verge under tilsyn av Lars Christopherssen.
Brt: 108 - 2 -  8
Net:  50 - 2 - 12.

Enka Marthe Christophersdatter ble g2g med Jon Andersen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Jon Andersen
f. ca. 1712 bg. 19/10-1755. ”Jon Valler, 43 aar.”
g1g 16/10-1739 m. enke Marthe Christophersdatter fra Hauen dpt. 29/5-1690 bg. 6/4-1748. ”Jon Høysets kone 59 aar.”, d.a. Christopher Andersen Houen.
Forlovere: Christen Klep og Ole Højsæt.
g2g i Eidanger 31/9-1748 m. Karen Olsdatter fra Gudsfred u. Lunde i Eid.
Forlovere: Erik Olsen Søndre Lunde (i Eid.) og Nils Nilsen på Bratsbergkleiva.
Barn kun i 2. ekteskap.
1. Søren Johnsen dpt. 4/5-1749. Konf. 1764-1770? i Eid.?
2. Anders dpt. 22/11-1750 bg. 29/11-1750. ”Jon Høijsets s. Anders 8 dage.”
3. Ole dpt. 12/12-1751 bg. 22/9-1754. ”Jon Høysets s. Ole 2 3/4 aar.”
4. Anders dpt. 17/2-1754 bg. 22/9-1754. ”... og s. Anders 1/2 aar.”
Br. 1739.

F.f. Jon Højsets drengebarn Søren: Anne Mortensdatter, Anne Hansdatter, Christian Hansen,Torjer Siversen.
F.f. Jon Højsets drengebarn Anders f. 1750: Ole Bierchetvets kone, Anne Hansdatter, Ole Bierchetvet, Christian Højset, Hans Hansen.
F.f. Jon Højsets drengebarn Ole: Hans Svinholts kone, Margrete Hansdatter, Ole Svinholt, Hans Thorsen, Ole Olsen.
F.f. Jon Højsets drengebarn Anders f. 1754: Christian Høysets kone, Else Knudsdatter Ramsaasen, Tollef Stulen, Halvor Hansen.
 

14/6-1748      MARTHE CHRISTOPHERSDATTER HØYSET      Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 171b.
Høyset         Arvinger: Enkem. Jon Anderssen og Marthes barn etter første ekteskap:
                  1. Niels Anderssen, myndig. (Skal være Mortensen)
                  2. Anne Mortensdtr. 21 aar. Morbroren Lars Christopherssen er verge.
Brt:    60 - 1 - 2
Gjeld: 111 - 1 - 8 (insolvent).

Enka Karen Olsdatter ble g2g 18/10-1759 m. Lars Olsen fra Porsgrunn.

G.br., leilending
Tollef Isaksen Høyset
fra Søli øvre(A) dpt. ca. 1725 i Eidanger bg. 18/12-1793. ”Tollev Isachssøn Høyset 68 aar.” (f. på Sanna u. Bjerketvedt).
g1g 19/8-1748 m. Anne Nilsdatter fra Klepp dpt. 29/9-1724 bg. 19/4-1763. ”Tollef Højsets kone 39 1/2 aar.”, d.a. Nils Haraldsen.
g2g 4/10-1764 m. Gunhild Larsdatter fra Lid(A) dpt. 11/1-1739 bg. 27/4-1805. ”Enken Gunnil Larsdtr. Høyset 66 1/4 aar.”, d.a. Lars Hansen Lie.
1. Kisten Tollefsdatter dpt. 21/6-1750. Født på Stulen.
2. Even Tollefsen dpt. 1/11-1753. Født på Stulen. Se nedenfor.

3. Marthe dpt. 28/12-1756 bg. 19/6-1757. ”Tollef Høysets d. Marthe 1/2 aar.”
4. Marthe Tollefsdatter dpt. 23/8-1761 g.m. Lars Olsen. Se Hesterønningen u. Lid.

Barn i 2. ekteskap:
5. Anne dpt. 21/7-1765 bg. 28/7-1765. ”Tollef Høijsets d. Anne 14 dage.”
Br. 1756.

F.f. Tollef Stulens datter Kisten: Hans Svinholdts q., Gunhild Isaksdatter, Nils Haralsen, Jacob Ramsaasen, Halvor Isaksen.
F.f. Tollef Stulens drengebarn Even: Hans Svinholts kone, Live Nilsdatter, Nils Klep, Halvor Aaltvet, Nils Simensen.
F.f. Tollef Høysets pigebarn Marthe: Hans Svinholts kone, Lisbeth Isaksdatter, Isak Sølie, Christian Høyset, Nils Simensen.
F.f. Tollef Høysets pb. Marthe: Hans Svinholts kone, Lisbeth Isaksdtr., Christian Højset, Nils Simensen, Hans Nilsen.
F.f. Tollef Høysets Anne: Halvor Jacobsens kone, Anne Larsdatter, Halvor Becheval, Halvor Aaltvet, Lars Hansen.


Denne familien bodde tidligere på Stulen ved Ramsåsen. De bodde der fra ca. 1750 - 54. 

23/12-1793     TOLLEF ISAKSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 93b.
Høyset         Arvinger: Enka Gunhild Larsdatter og barna:
               1. Even Tollefssen, myndig, bor på Høyset.
               2. Marthe Tollefsdtr. g.m. Lars Olssen.
Brt:    49 - 1 - 18
Gjeld: 114 - 3 -  0 (insolvent).

G.br., leilending
Even Tollefsen Højsæt
herfra
dpt. 1/11-1753 d. 20/6-1820.
g. 1/12-1775 m. Karen Larsdatter fra Lid(1) dpt. 11/8-1754 d. 6/8-1847 på Lid.
1. Anne Evensdatter dpt. 28/1-1776 g.m. Lars Mathisen. Se nedenfor.
Br. 1793.

F.f. Even Tollefsens pb. Anne fra Højsæt: Engebret Vetlesens kone, Kisten Tollefsdatter, Halvor Aaltvet, Hans Aaltvet, Anders Hansen.

Even bodde her i 1784 og 86. Han ble da skrevet for Even Højsæt. Det ser ikke ut til at Even og
Karen hadde andre barn enn Anne. Denne familien flyttet til Lid(9) i ca. 1802.

Enka Karen Larsdatter ble g2g 9/1-1821 med  Christen Pedersen. Se Lid(9).

G.br., selveier
Lars Mathiasen Høiseth
fra Svinholt dpt. 12/1-1774 d. 20/6-1856 på Høgset, s.a. Mathias Hansen Svinholt.
g1g 29/3-1798 m. Anne Evensdatter herfra dpt. 28/1-1776 bg. 5/4-1800. ”Lars Matthiæsøns kone Anne Evensdtr. f. Høyset 24 1/6 aar.”
g2g i Eidanger krk. 4/9-1800 m. Anne Jacobsdatter "fra Kjendalen" i Eidanger dpt. 29/9-1767 i Eidanger d. 8/9-1849, d.a. Jacob Nilsen Grinda og Margrethe Larsd.
Forlovere: "Christen Torjusen Lunde og Turjus Christensen."
1. Lars bg. 3/3-1799. ”Lars Matthiæsøns hd. db. Lars f. Høysæt 5 dage.”
2. Hans dpt. 2/2-1800 bg. 5/4-1800. ”... og hans db. Hans 1/6 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
3. Anne dpt. 19/7-1801 bg. 28/2-1802. ”Lars Matthiæsøns pb. Anne f. Høyset 7/12 aar.”
4. Jacob Larsen dpt. 6/3-1803. Se nedenfor.
5. Anne Karine Larsdatter dpt. 9/9-1804 g.m. enkem. Petter Hansen. Se Løkenberg.
6. Thore dpt. 5/10-1806 d. 3/3-1816, 9 år gml.
7. Mathias Larsen dpt. 22/1-1809 g1g 20/4-1843 m. Ingeborg Torkildsdatter fra Listul i Luksefjell. Mathias ble g2g 11/1-1856 m. Kirsten Margrethe Andersdatter.
    Han bodde først flere steder på Søli og arbeidet trolig på gårdene, før han på 1850-tallet kjøpte Slettene i Eidanger og flyttet dit. Se Valler(5) ”Slettene” i Eidanger.
Br. 1802. 

F.f. Lars Mathiæsøns db. Hans fra Høyset: Søren Høysets kone, Live Mathiæsdatter, Even Høyset,Hans Halvorsen,Harald Mathiæsen.
F.f. Lars Mathiæsøns pb. Anne fra Høyset: Søren Høysets kone, Live Mathiasdatter, Mathias Hansen, Even Tollevsen, Engelbert Mathisen.

F.f. Lars Mathiæsøns db.
Jacob fra Høyset: Live Mathiasdatter, Live Andersdatter, Even Lie, Gunder og Engelbert Mathiassønner.
F.f. Lars Mathiæsøns pb. Anne Karine fra Høyset: Ole Stenerssøns kone, Anne Andersdatter, Søren Høyset, Harald og Gunder Mathiassønner.
F.f. Lars Mathiæsøns pb. Thore fra Høyset: Halvor Aaltvedts enke, Ingeborg Mathiasdatter, Nils Thorssøn, Christopher Knudssøn, Engelbert Mathiasen.

F.f. Lars Mathiæsøns db. Mathias fra Høyset: Live Pedersdatter, Ingeborg Mathiasdatter, Nils Tovssøn, Christopher Knudssøn, Harald Mathiassøn.
 

Andre her under FT 1801: Logerende enke Gunhild Larsdatter 64 år gml., som hadde opphold hos familien.
Tjenestefolk: Engelbert Mathiesen 18 år og Anne Gullichsdatter 18 år.

Hans andre kone, Anne Jacobsdatter var trolig i tjeneste på Kjendalen før hun giftet seg.
På Fløtterød bodde det på samme tiden en annen Lars Mathiesen som også var omtrent på samme alder.
Vær oppmerksom på dette for å unngå forveksling.

Den 19/6-1806 var det grenseoppgang og ”forening om delet” mellom dette bruket og gården Klepp.
Den 20/6-1806 var det grenseoppgang og ”forening om delet” mellom dette bruket og gården Lunde i Eidanger.

G.br., innerst
Jacob Larsen Høisæt
herfra dpt. 6/3-1803 d. 4/2-1867 på Høgset, s.a. Lars Mathisen.
g. 26/9-1834 m. Maren Nilsdatter fra S. Løberg(B) dpt. 5/1-1805 d. 31/1-1867 på Høgset, d.a. Nils Jonsen Løberg.
Forlovere: "Anders Mathiasen, Lars Nielsen Løberg."
1. Ingeborg Thurine f. 23/10-1835 d. 17/8-1836 på Høgset.
2. Lars Jacobsen f. 5/6-1837. Se Høgset(1).
3. Nils Jacobsen f. 7/10-1841. Se Fløtterød(2).
4. John Jacobsen f. 7/12-1845 d. 14/3-1864, 18 år gml. Døde i en ulykke på gården.
5. Agnethe Jacobsdatter f. 20/10-1849 g.m. Isak Mathiasen Ramsaasen. Se Saubrekka under Klepp.

Han var bosatt her og drev gården sammen med sin far, som da eide gården.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

317

Høysæt

Lars Mathiassen

2 huder 6 skind

3 daler - 1 ort - 6 skilling

Se heretter Høgset(1).

(C) Gard Strøm.