| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert  06.04.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 3 - Søli øvre
Gammelt løpenr. 303a. Siden Norges matrikkel 1889: 82/3.

Etter Nedre Søli(B).Til venstre, Søli bnr 1, delvis i samme gårdstun som Søli bnr 3 til høyre. I bakgrunnen Sanniveien med en Sannigård.
Flyfoto tatt 17. mai 1961 av Widerøe-Polarfly. Eier Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.


Adresse i dag: Sanniv. 98, 3719 Skien.

G.br., leilending

Rasmus Haraldsen Søli
fra Nedre Søli(B) dpt. 21/3-1762 d. 15/1-1815, s.a. Harald Rasmussen.
g. i Eidanger 25/7-1786 m. Marthe Hansdatter fra Holtet i Eidanger dpt. 4/3-1756 d. 6/8-1845, d.a. Hans Bentsen Holte og Kirsti Knudsdatter Flaatten. Se www.eidangerslekt.no.
Forlovere: "Halvor Nilsen Sillien og Amund Flochstad."
1. Hans Rasmussen dpt. 17/5-1787. Se nedenfor.
2. Anne Kirstine Rasmusdatter dpt. 22/2-1789 g.m. Jacob Olsen Riis. Se Riis(15).
3. Harald Rasmussen dpt. 13/3-1791. Se Lid(1).
4. John Rasmussen dpt. 29/9-1793. Se Søli(15).
5. Inger Maria dpt. 1/5-1796 bg. 20/11-1796. ”Rasmus Haraldssøns pb. Inger Maria f. N. Søelie, 6 1/2 mnd.”
6. Inger Maria Rasmusdatter dpt. 9/4-1798 g.m. Christen Olsen. Se Ballestad(20) "Ballestadmyra".
7. Vetle Rasmussen dpt. 1/3-1801. Se Augestad(4).
8. Ingeborg Rasmusdatter dpt. 11/4-1804. Se Klepp(1).

Br. 1786.

F.f. Rasmus Haralsen Sølies db. Hans: Jon Engravs kone, Anne Hansdtr., Gunder Hansen, Ole Haralsen, Daniel Gundersen.
F.f. Rasmus Sølies pb. Anne Kistine: Amund Lillegaardens kone, Inger Haralsdtr., Gunder Ouestad, Jon Engrav, Engebret Haralsen.

F.f. Rasmus Søelies db.
Harald: Jon Engravs kone, Anne Hansdtr., Hans Ouestad, Christen Nilssøn, Knud Hanssøn
F.f. Rasmus Haraldssøn N.Søelies db. Jon: Ole Sølies k., Anne Hansdtr., Laers Lønne, Hans Christenssøn, Hans Holt.
F.f. Rasmus Haraldssøns Inger Maria f. N. Søelie: Ole Søelies k., Inger Haraldsdtr.,Ole Sande, Hans Ouestad, Jacob Søelie.
F.f. Rasmus Haraldssøns Inger Maria f. N. Søelie:Jacob Søelies k., Kirsten Simonsdtr. Lars Lunde, Hans Ouestad, Sivert Hanssøn.
F.f. Rasmus Haraldssøns Ingebor f. N. Søelie: Ole Søelies k., Kirsten Simonsdtr.,Ole Søelie, Søren Hanssøn, Hans Rasmussøn

Tjenestepike som bodde hos dem i 1801: Maren Jensdatter f. 1783.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 29/10-1786:
Randi Larsdtrs uægte db. Haral. Lod udlegge til barnefader Rasmus Haralsen fra Sølie.
Test: Tollef Højsets kone, Giertrud Andersdtr., Anders Christensen, Christopher Nirisen.

G.br., leilending
Hans Rasmussen Søli
herfra dpt. 17/5-1787 d. 1/3-1873.
g. 29/12-1819 m. Sara Johnsdatter fra Holmen under Ljøterud (99/10) i Hedenstad, Sandsvær dpt. 14/7-1791 d. 5/10-1875, d.a. John Hansen og Berthe Marie Olsdatter.
1. Rasmus Hansen 24/4-1820. Se nedenfor.
2. John Hansen f. 13/11-1821. Bodde i Borgeskogen. Se Familie 18 - V. Borge 1865.
3. Kirsten Marie Hansdatter f. 26/5-1824 g.m. Rasmus Christensen Kise. Se N. Kise.
4. Marte Maria f. 9/1-1827 d. 7/5-1830.
5. Anne Hansdatter f. 31/3-1829 g.m. Christian Haraldsen Bækkevold. Se Bekkevold(4).
6. Marthe Maria Hansdatter f. 10/7-1832 g.m. Jacob Haraldsen Søli. Se Søli(4).
7. Hans Hansen f. 14/3-1835. Bodde først på Kjølnes, siden på Riis(9). Han skrev seg for Hans Kjølnes Riis.
Br. ca. 1819.

Se Sara Johnsdatters familie i Sandsværs Historie, bind 6, side 358.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

303

Sølen nedre

Hasn Rasmussen

1 hud 6 skind

4 daler - 0 ort - 5 skilling

G.br., selveier
Rasmus Hansen Søli
herfra f. 24/4-1820 d. 18/8-1898 på Søli.
g. 4/11-1847 m. Gunhild Maria Jensdatter fra S. Sneltvedt(B) f. 22/6-1823 i Oredalen under Sneltvedt d. 29/3-1897, d.a. Jens Abrahamsen Sneltvedt.
1. Marthe Maria Rasmusdatter f. 5/7-1848 g.m. Hans Kristoffersen.
Se Familie 49 - Ø. Borge 1875.
2. Sara Lovise 26/9-1850 d. 16/11-1850.
3. Hans Rasmussen f. 15/11-1851. Emigrerte som ungkar til USA den 7. mai 1872 sammen med Erik Kristoffersen Løberg
f. 1874.
4. Sara Lovise Rasmusdatter
f. 4/7-1854 d. 1900 g.m. Severin Jacobsen Prestesetre i Eidanger (1851-1930). Se Eidanger bind. 3, side 41.
5. Jacob Rasmussen
f. 30/10-1856. Se nedenfor.
6. Maren Anne Rasmusdatter
f. 15/7-1859.
7. Anders Rasmussen f. 1/9-1862. Overtok gården.
8. Abraham Rasmussen
f. 23/7-1865. Se Augestad(4).
Br. 1869.

F.f. Rasmus Hansens datter Maren Anne på Riis: Anne Hansdatter Bekkevold, Marthe Andersdatter og Nils Andersen Søli, Vetle Rasmussen Augestad, Jacob Haraldsen Borge.
F.f. Rasmus Hansens sønn Anders på Søli: Kone Kirstine Jacobsdatter Bøle, pige Marthe Kirstine Ekeli, Andreas Johnsen Rønningen, Hans Hansen  og Rasmus Hansen Søli.
F.f. Rasmus Hansen Sølis sønn Abraham: Marthe Kirstine Andersdatter Klepp, Marthe Marie Rasmusdatter Søli, faderen, Hans Rasmussen og John Hansen Søli.

Rasmus Søli kjøpte bruket av Løvenskiold-Fossum den 23/9-1869 for kr. 3600.-

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

303a

Sølen nedre (Søli)

Hans Rasmussen(!)

2 daler - 3 ort - 0 skilling

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

3

303a

Sølen (Søli)

Sølen nedre

Hans Rasmussen(!)

2 - 4 - 8

6 mark 71 øre

Arbeider, innerst
Jacob Rasmussen
herfra f. 30/10-1856, s.a. Rasmus Hansen Søli.
g. 17/5-1882 m. Gunhild Marie Jacobsdatter fra N. Austad
i Siljan f. 24/2-1856, d.a. Jacob Nilsen Austad og Amborg Maria Jacobsdatter.

Jacob Rasmussen emigrerte til N. Amerika og brukte der navnet Jacob Hanson. De bosatte seg i staten Nord Dakota.
Gunhild Marias søster var gift med Kristen Hansen på Svinholt under Høgset.


Foto av familien Jacob Hanson (Rasmussen) i N. Dakota.
Innsendt av Terje Rehn Holm-Johnsen 2012.


G.br., selveier

Anders Rasmussen Sørli
herfra f. 1/9-1862 d. før 10/4-1945.
g1g 14/6-1889 m. Anna Mathea Aslaksdatter fra Fossum f. 13/12-1863 d. 1/4-1917, d.a. Aslak Ingebretsen. Se Familie 62 - Fossum 1865.
g2g 29/6-1922 m. Anna Marie Olava Bakkeskauen fra Jarseng(2) "Bakkeskauen" f. 16/1-1882 d. etter 1945, d.a. Martin Olsen Bakkeskauen.
Forlovere: "G.br. Rasmus Meen og husmor Maria Meen."
1. Anna Marie Sørli
f. 8/12-1890 g.m. Paul Ingvart Buer. Se Buer(1).
2. Ragnvald Sørli f. 9/12-1893. Overtok bruket.
Br. 1897.

Anders Sørli kjøpte gården av sin far for kr. 5000.-

Pleiesønn her i 1910: Harald Karlsen f. 13/1-1901 i Gjerpen.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

3

Sølen (Søli)

Sølen nedre

 Anders Rasmussen

5 mark 59 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Ragnvald Sørli
herfra f. 9/12-1893 d. 16/8-1972 på Borgestad.
g. 11/12-1920 m. Gunvor Bergljot Langerød fra Ballestad(43) f. 31/8-1898 på Snipetorp i Skien d. 24/12-1972, d.a. Karl Johansen Ballestad.
Forlovere: "G.br. Ingvard Buer
og husmor Marie Buer (Ragnvalds søster)."
1. Arne Sørli f. 9/5-1922. Bodde i Enggravv. 27 under Enggrav.
2. Randi Sørli f. 12/3-1930 g.m. Olaf Skalstad. Bodde i Enggravv. 10 under Enggrav.
Br. 1921.

F.f. Ragnvald Sølis sønn Arne: G.br. Paul Buer, barnets far, fru Lovise Søli og Hjørdis Ballestad.

Gunvor Bergljot Ballestad ble født på Snipetorp i Skien, men vokste opp som pleiebarn på Langerød.

Ragnvald kjøpte gården av sin far for kr. 25.000.- i 1921. De solgte gården og flyttet til Riis(1) i ca. 1930.
Ragnvald Sørli bygde huset Enggravv. 27 rundt 1938.

G.br., selveier
Jacob Larsen Høgseth
fra Høgset(1) f. 2/7-1868 d. ?
Br. 1930.

Jacob Larsen Høgset kjøpte eiendommen for kr. 31.000.- i 1930. Se Høgset(1).

G.br., selveier
Svenke Høgseth
fra Høgset(1) f. 27/7-1900 d. 10/6-1977.
g. 2/5-1931 m. Anne Rød
fra Sanne under Tudal i Siljan f. 5/4-1904 d. 13/12-1999, d.a. Ole Christian Jacobsen og jordmor Kjersti Evju.
1. Berit Høgseth
f. 1933 g.m. Reidar Halvorsen fra Borgestad. Bosatt på Solstadfeltet v/ Stavern.
2. Olav Jacob Høgseth f. 1936. Overtok gården.
Br. 1934.

Svenke kjøpte gården av sin far i 1934 for 20.000 kroner. Gården hadde ikke vært aktivt drevet på mange år,
så husene var i dårlig stand og alle jordene måtte grøftes. Det var nok å ta seg til for dette nygifte ekteparet.

Anne var jordmor som sin mor. Hennes slekt på farsiden kan man lese mer
om i ”Siljan Bygdehistorie” (Asbjørn Bakken) s. 280, 281 og 540.

Hennes morfar var Auver Evju g.m. Helga. Hennes mor Kjerstis søsken fra
Sauherad var: Kari, Anne, Tone, Dordi, Bergit, Helga og Erik.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

3

Sølen nedre

Svenke og Anna Høgseth

5 mark 44 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Sannivegen 98 (Gnr 82, bnr 3) er overdradd til Berit Halvorsen og Olav Jakob Høgseth (22.09.1969)."


Selveier
Olav Jacob Høgseth f. 1936 og hans søster Berit Halvorsen f. 1933.
Br. 1969.

Olav Jacob Høgseth bygde huset Sanniv. 108(?).

Fra Grunnboka: "Andel av Sannivegen 98 (Gnr 82, bnr 3) er overdradd for kr 302.500 fra Olav Jakob Høgseth til Ståle Høgseth og
Stig Erik Høgseth
(04.02.2000). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 82, bnr 145."


Fra Grunnboka: "Andel av Sannivegen 98 (Gnr 82, bnr 3) er solgt for kr 302.500 fra Berit Halvorsen og Olav Jakob Høgseth til
Ståle Høgseth (04.02.2000)."

Ståle Høgseth og hans bror Stig Erik Høgseth.
Br. 2000.

Fra Grunnboka: "Andel av Sannivegen 108 (Gnr 82, bnr 3) oppløsning av sameie fra Stig Erik Høgseth til Ståle Høgseth (18.11.2011)."

Selveier
Stig Erik Høgseth f. 1968.
Br. 2011.

Bnr 27 ble utskilt herfra i 1899.
Bnr 36, ”Granli” ble utskilt herfra i 1922. Liane 128.
Bnr 43, ”Askelund” ble utskilt herfra i 1928. Liane 130.
Bnr 139, ”Utsikten” ble utskilt herfra i 1979. Liane 136.Kart fra Skog og landskap 2013 .

(C) Gard Strøm.