| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Holt øde
Gård nr. 20 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Leikås - Lekaas
Husmannsplass. Ryddet før 1782.

Leikås lå på sletta mellom Holt og Nykås. Stedet der husene stod kalles fortsatt for Tuftene. (Halvard Skårdal).

Arbeider, husmann
Halvor Christophersen fra Sauherad f. ca. 1724 bg. 23/6-1805. ”Halvor Christopherssøn Liene, sagt at være 81 ¼ aar.”
g1g i Sauherad 25/4-1752 m. Eli Tollefsdatter fra Sauherad f. ca. 1728 bg. i Sauherad 25/3-1754. ”Halvor Christophersen Gunnems qde, Eli Tollefsd., 26 aar.”
Forlovere: "Kittel og Tosten Norndal."
g2g i Sauherad 19/6-1755 m. Gunhild Tollefsdatter fra Sauherad f. ca. 1729 bg. 11/10-1801. ”Gunnild Tollevsdtr. f. Liene, anm. at være 73 ½ aar.”
Forlovere: "Thron Gunnem og Halvor Gunnem."
1. Christopher Halvorsen dpt. 16/9-1753 i Sauherad.
Barn i 2. ekteskap:
2. Eli Halvorsdatter dpt. 16/1-1757 i Sauherad g.m. Lars Christensen. Se Liajordet under Holt.
3. Olaug Halvorsdatter f. ca. 1759 i Sauherad bg. 19/3-1797. ”Olou Halvorsdtr. f. Liene. 38 ½ aar.”
Br. før 1782.

Denne familien bodde tidligere på gården Gunnem (Gunheim) i Nes sogn i Sauherad prestegjeld.
Skiftet etter Halvors 2. kone ble holdt på Liajordet ("Liene") hvor datteren og svigersønnen bodde.

De hadde et fosterbarn her i 1782 og 1801. Sønn av datteren Eli, Halvor Larsen født på Liajordet.
Denne Halvor Larsen kom siden til V. Haugerød.

30/10-1801    GUNHILD TOLLEFSDATTER   Bamble Skifteprot. no. 12, side 652b.
Liene             Arvinger:
u/Holt            Enkem. Halvor Christopherssen
                    og datter Eli Halvorsdtr. død, vært g.m. Lars Christenssen som bor på plassen.
                    Eli etterlatt seg 1 barn:
                    a. Halvor Larssen 12 år. (Faren verger.)
Brt: 41 - 3 - 4
Gjeld: 43 - 0 - 0 (insolvent).

Arbeider, selveier
Rasmus Halvorsen Leikaas fra Holt dpt. 13/10-1793, s.a. Halvor Halvorsen Holt.
g1g 28/12-1820 m. Marthe Knudsdatter fra S. Bø(A) dpt. 5/6-1797 d. 4/6-1842 på Leikås, d.a. Knud Østensen. Marthe døde i barselseng.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Leekaas, Hans Halvorsen Bøe."
g2g 27/12-1843 m. Anne Halvorsdatter fra Kåsa under Dyrkoll dpt. 28/4-1805 d. 14/2-1847 på Leikås, d.a. Halvor Jansen Kaasa.
1. Maren Rasmusdatter f. 19/4-1821 d. etter 1871 i Goodhue county, Minnesota. Ugift.
-    bg. 9/2-1823. Dødfødt barn.
2. Maria Rasmusdatter f. 28/7-1824 d. 20/1-1890 g.m. Hans Madsen. Bodde i Cato twp., Wisconsin. Gravlagt ved: Gjerpen Cemetery.
3. Karen Rasmusdatter f. 13/10-1826 d. 5/8-1848 på Leikås. Ugift.
4. Ellen Rasmusdatter f. 12/7-1829 g. 1857 m. Nicolai Nilson. Barnløse.
5. Inger f. 18/11-1831 d. 12/1-1838 på Leikås.
6. Anne f. 21/2-1835 d. 6/1-1838 på Leikås.
7. Halvor Rasmussen f. 10/5-1838. Ugift i 1878. Bodde da i Cato township i Wisconsin, USA.
8. Anne Rasmusdatter f. 10/5-1838 g.m. enkemann Abraham Simonsen. Flyttet i 1871 til Goodhue County, Minnesota.
9. Inger f. 25/5-1842 d. 30/1-1844 på Leikås.
Br. ca. 1820.

Rasmus og 5 barn er registret utvandret til N. Amerika den 3/5-1851. De kom til Manitowoc i Wisconsin hvor Rasmus's søster
Maren bodde med sin mann Peder Madsen fra søndre Bø. De hadde slått seg ned der allerede i 1847.
Barna som emigrerte med faren Rasmus var: Maren, Maria, Ellen, Anne og Halvor.
Rasmus brukte navnet ”Leikaas” også etter at han kom til Amerika.

Etterkommere i USA kan man finne i boken ”Gjerpen to Gjerpen” av Richard C. Madson. Skien Bibliotek.

Arbeider, leilending
Peder Olsen fra S. Eriksrød f. 30/12-1826 d. før 1865, s.a. Ole Halvorsen Eriksrød.
g. 10/6-1851 m. Hedevig Simonsdatter fra N. Stulen f. 6/6-1815, d.a. Simon Aslaksen Stulen.
1. Maren f. 9/1-1853 d. 26/1-1853. ”Død før Daabens Bekræftelse.”
2. Maren Pedersdatter f. 19/1-1855 d. 14/2-1869 på Fossum.
Br. 1851.

Peder Olsen Lekaas er ikke funnet død i Gjerpen. Enka og datteren Maren bodde i 1865 i en av Liabrakkene u. Fossum.
Hun bodde alene et sted på Fossum i 1875. I 1891 bodde hun hos Nils Isaksen på Ås(2).
Hedevig Simonsdatter er heller ikke funnet død i Gjerpen.

Eier 1865: Fru H. Løvenskiold.

Stua på Leikås ble siden flyttet ned til Holt og står der den dag i dag.

(C) Gard Strøm.