| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Holt øde
Gård nr. 20 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Liajordet - Liene
Husmannsplass. Ryddet før 1782. Tidligere kalt Lierne/ Liene.

Halvor Christophersen Liene bodde her i 1782. Han bodde tidligere på Leikås under Holt.

Arbeider, husmann
Lars Christensen fra Vestermo under Mo dpt. 27/5-1765 d. 3/9-1834 på Vestermo, s.a. Christen Engebretsen.
g1g 13/9-1788 m. Ellen Halvorsdatter fra Leikås under Holt dpt. 16/1-1757 i Sh. bg. 2/8-1792. ”Laers Christenssøns Lienes kone Ellen Halvorsdtr. 34 ½ aar.”, d.a. Halvor Christophersen.
g2g 22/8-1793 Marthe Halvorsdatter fra Holt dpt. 24/9-1769 d. 19/11-1839 på Vestermo, d.a. Halvor Halvorsen Holt.
1. Halvor Larsen dpt. 6/6-1790. Vokste opp hos sin mors foreldre på Leikås. Se V. Haugerød.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ellen Larsdatter dpt. 5/1-1794 g.m. Lars Christensen fra Bratsbergkleiva. Se Familie 24 - Kleiva 1845.
3. Maren Margrethe Larsdatter dpt. 4/2-1798 g.m. Jacob Torstensen. Se Brennseter under Mo.
4. Gunhild dpt. 17/1-1801 bg. 24/1-1802. ”Lars Christenssøns pb. Gunnil f. Liene 1 uge.”
5. Gunhild Larsdatter dpt. 11/11-1804 g.m. Hans Halvorsen Kise. Se N. Kise.
6. Karen Larsdatter dpt. 27/4-1808 d. 15/7-1828 på Vestermo. ”Aflivet sig selv ved Strikken (hang seg). Sindsyg Tungsindighed.” Ugift.
7. Christen Larsen f. 15/8-1812. Se Vestermo.
Br. 1794.

Lars Christensen med familie flyttet til Vestermoe under Mo i ca. 1809.

F.f. Laers Christenssøns db. Halvor u/Moe: Aslak Moes kone, Aslou Olesdtr., Nils Christenssøn, Aslak Stulen, Ole Simonssøn.
F.f. Laers Christensson Liene pb. Ellen: Halvor Leegaases k., Anne Halvorsdtr., Isakog Engelbert Christenssøn, Halvor Halvorssøn.
F.f. Lars Christenssøns pb. Maren Margarete f. Liene: Anne Halvorsdtr., Karen Kirstine Aslaksdtr., Halvor Halvorssøn, Simon Aslakssøn, Isak Christenssøn.
F.f. Lars Christenssøns pb. Gunnil f. Liene: Halvor Leegaases k., Karen Aslaksdtr., Halvor Halvorssøn, Simon og Lucas Aslakssøn.
F.f. Lars Christenssøns pb. Gunnil v/Leegaas: Barbara Olesdtr., Ingebor Halvorsdtr., Halvor Leegaas, Hans Gullikssøn, Knud Olessøn.
F.f. Lars Christenssøns pb. Karen u/Holt øde: Halvor Holts k., Ingebor Halvorsdtr, Halvor Halvorssøn, Mons Rasmussøn, Lucas Aslakssøn.
F.f. Lars Christenssøns db. Christen u/Moe: Halvor Holts k., Ellen Larsdtr, Lars Moe, Halvor Holt, Halvor Larssøn.

24/6/1793 ELIE HALVORSDATTER Bamble Skifteprot. no. 12, s. 91a.
Liene             Arvinger:
u/Holt          Enkem. Lars Christenssen
                      og deres sønn: Halvor Larssen.
Brt: 5 - 1 - 4. Enkm. betalte gjelden.

Arbeider, husmann
Hans Gulliksen fra Medals-eie i Eggedal dpt. 30/6-1743 i Eggedal i Sigdal pr.gj., s.a. Gullik Paulsen og Gunhild Hansdatter.
g. 23/5-1809 m. Tolline Tollefsdatter fra N. Oterholt dpt. 7/8-1763 d. 17/2-1843 på Liajordet, d.a. Tollef Eriksen.
Forlovere: Halvor og Sigurd Ersøe (Eriksrød).
Br. 1809.

Hans Gulliksen er nevnt i Gjerpen kirkebok som fadder fra 1795. Hans halv-søster Margit Gulliksdatter var gift med
Halvor Halvorsen Holt. Han hadde flere halv-søsken i Gjerpen.

Arbeider, husmann
Hans Sørensen fra Nykås under Mo dpt. 17/11-1805 d. 22/1-1867 på Liajordet, s.a. Søren Hansen Nykaas.
g. 28/12-1832 m. Maren Kirstine Halvorsdatter fra Sverige under Mo dpt. 2/9-1804, d.a. Halvor Nilsen.
Forlovere: "Hans Liane, Halvor S. Nykaas."
1. Karen f. 30/5-1833 d. 7/6-1833 på Nykås.
2. Anders Hansen f. 16/3-1835 d. 28/5-1851 på Liajordet.
3. Søren f. 9/1-1837 d. 28/2-1847 på Liajordet. Døde av meslinger.
4. Helvig Hansdatter f. 13/10-1840. Til Amerika i 1868.
5. Halvor Hansen f. 13/10-1842. Til Amerika i 1868.
6. Peder Hansen f. 24/8-1845 d. 11/5-1863 på Liajordet. Ugift.
Br. 1834.

1865: Ovenstående familie bodde her. Eier: Fru H. Løvenskiold.

Enka Kirstine Halvorsdatter (62) og barna Helvig Hansdatter Liene (28) og Halvor Hansen Liene (25 ½)
er registrert utvandret til N. Amerika den 8/4-1868.

Johan Nikolaisen (siden Nykaas) brukte jorda på Liajordet fra 1871-1875.
Han bodde på Nykås under Mo.

Arbeider
Ole Olsen Hagen fra Fekjan under Dale i Luksefjell f. 28/3-1839 d. 23/7-1910, s.a. Ole Olsen Fekjan.
g. 11/2-1866 m. Anne Nilsdatter fra Lia/ Knollen i Sauherad f. 27/4-1845 i Sauherad d. 16/7-1928 på Foss gamlehjem som "Enke Anne Hagen", d.a. Nils Thorstensen og Birgith Nilsdatter.
Br. 1868 - 1871.

Ole Olsen med familie flyttet til Hagen under Dyrkoll i 1871. Liajordet ble tilplanta med skog i 1875.

Halvard Skårdal forteller at, i gamle papirer etter hans onkel Martin Holt, var det opplyst at stua på Liajordet ble flytta
til Eriksrød(5) i 1890 og brukt der.
Man flyttet ofte brukbare stuer andre steder når ingen skulle bo der lenger. Det ble bygd nye hus på "Erikstad", så
stua fra Liajordet ble trolig brukt som midlertidig bosted under byggeperioden. Siden kanskje som bryggerhus.

(C) Gard Strøm.