| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Eriksrød
Gård nr. 48 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.03.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Eriksrød 2 - Eriksrød søndre
Gammelt løpenr. 127. Siden Norges matrikkel 1889: 48/2.

Skilt ut fra hovedbølet i 1792. Et småbruk på 7 1/2 kalveskinn (gammel skatte skyll).


S. Eriksrød bnr 2. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).
 

Adresse i dag: Luksefjellv. 798, 3721 Skien.

G.br., selveier
Halvor Olsen Ersrød
fra Eriksrød dpt. 23/8-1767 d. 23/3-1819, s.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
g. 28/12-1791 m. Anne Villumsdatter fra Doksrød(3) dpt. 26/12-1759 d. 5/11-1829, d.a. Villum Henriksen Doxrød.
1. Ole Halvorsen dpt. 29/4-1792. Se nedenfor.
2. Halvor bg. 18/10-1795. ”Halvor Olessøns Ersrøes db. Halvor 9 1/2 mnd.”
3. Anne Halvorsdatter dpt. 10/7-1796 g.m. Morten Eriksen. Se Familie 3 - Mæla 1845.
4. Maren Halvorsdatter dpt. 8/9-1799 g.m. Tov Jonsen. Se Flata under Mo.
5. Halvor Halvorsen dpt. 22/8-1802. Se Norge under Oterholt.
Br. 1792.

F.f. Halvor Olessøn Ersrøes db. Ole: Vijer Anderssøns k., Karen Laersdtr., Engelbert Pederssøn, Sigur Olessøn, Laers Fossum.
F.f. Halvor Olessøns pb. Anne f. Ersrøe: Christian Fossums k., Berthe Axelsdatter, Christen Pederssøn, Amund Anderssøn, Henric Torstenssøn.
F.f. Halvor Olessøns pb. Maren f. Ersrøe: Christen Wenstøbs k., Margit Andersdtr., Christen Wenstøb, Sigur Ersrøe, Christen Christianssøn.
F.f. Halvor Olessøns db. Halvor f. Ersrøe: Sigur Ersrøes k. Anne Olesdtr. Sigur Ersrøe, Ole Olessøn, Peder Nirissøn.

G.br., leilending
Ole Halvorsen Eriksrød
herfra dpt. 29/4-1792 d. 9/9-1860 på Eriksrød, s.a. Halvor Olsen.
g. 12/9-1810 m. Marthe Christiansdatter fra N. Fossum dpt. 26/8-1787 d. 12/5-1870 i Skien, d.a. Christian Larsen Fossum.
1. Karen Olsdatter f. 29/11-1810 g.m. enkemann Anund Torstensen. Se Åsen under Tufte.
2. Halvor Olsen f. 5/3-1812. Se nedenfor.
3. Anne Olsdatter f. 26/6-1815 g.m. Halvor Christophersen Skiold. Se Åsen under Tufte.
4. Dorthea f. 13/9-1817 d. 11/2-1819. Døde av skarlagensfeber.
5. Christian Olsen f. 14/9-1819. Se Tufte(11) "Mauråsen". Se også Familie 5b - Frogner 1845.
6. Ole f. 25/4-1822 d. 29/4-1822.
7. Ole Olsen f. 20/2-1824. Se Familie 1 - Strømdal 1865.
8. Peder Olsen f. 30/12-1826. Se Leikås under Holt øde.
9. Dorthea f. 26/5-1829 d. 29/12-1829. Døde av meslinger.
10. Gunner f. 11/5-1831 d. 5/3-1833.
Br. 1819.

F.f. Ole Halvorssøns pb. Karen f. Ersrøe: Halvor Christianssøns k., Johanne Hansdtr., Christian Fossum, Peder og Ole Christianssøn.
F.f. Ole Halvorssøns db. Halvor f. Ersrøe: Aslak Erikssøns k., Karen Kirstine Pedersdtr., Halvor og Jørgen Christianssøn, Engelbert Janssøn.

Tjenestepike her i 1835: Anne Jacobsdatter (22).

Arbeider, g.br., leilending
Halvor Halvorsen
herfra dpt. 22/8-1802 d. 29/11-1874 på Rød under Kise, s.a. Halvor Olsen Eriksrød.
g1g 8/5-1821 m. Anne Torsteinsdatter fra Skilbred(1) dpt. 22/12-1799 d. 13/2-1822 på Eriksrød, d.a. Torstein Torkildsen.
g2g 15/11-1822 m. Anne Petersdatter fra N. Teigen under Mo dpt. 17/11-1799 d. 15/6-1863 på Norge under Oterholt, d.a. Peter Jacobsen.
Br. 1819.

Se Norge under Oterholt.

Brødrene Ole og Halvor Halvorssønner eide hver sin del av dette bruket (3 ¾ skinn hver). De solgte eiendommen
til Løvenskiold-Fossum i 1832. Broren Ole ble boende her som leilending, mens Halvor flyttet til plassen Norge
under Oterholt.

G.br., leilending
Halvor Olsen Eriksrød
herfra f. 5/3-1812, s.a. Ole Halvorsen.
g. 29/12-1835 m. Anne Jacobsdatter fra N. Teigen under Mo dpt. 22/6-1814, d.a. Jacob Pedersen Teigen.
Forlovere: "Ole Torstensen Eriksrød, Erik Christensen under Oterholdt."
1. Ole Halvorsen f. 17/5-1836 g1g m. Karen Maria Jensdatter. Se Familie 1 - Løberg 1865.
2. Karen Dorthea Halvorsdatter f. 11/10-1838 g.m. Gunder Sigurdsen fra Holla. Se Glaholt midtre i Valebø.
3. Jacob Halvorsen f. 14/4-1841 g1g 14/9-1866 m. Marthe Marie Mathiasdatter f. 1842 i Biri, d.a. Mathias Jacobsen på Sandbakken under Tufte,
    g2g i Skien 17/7-1870 m. Ingeborg Helene Andersdatter Gulset f. 24/5-1838, d.a. Anders Andersen Gulset. Jacob var skredder i Skien.
4. Marthe Maria Halvorsdatter f. 10/11-1843.
5. Gunder Halvorsen f. 3/6-1846 d. på Geiteryggen i Solum 18/8-1891 g. i Solum kirke 3/1-1875 m. Gunhild Kirstine Johnsdatter f. 8/3-1854 i Holla, d.a. John Hansen.
6. Anne Helvig Halvorsdatter f. 12/3-1849 g. i Solum 26/7-1876 m. Ole Johnsen fra Herre i Bamble f. 30/1-1854.
7. Maren Kirstine Halvorsdatter f. 7/11-1851 g. i Skien 21/5-1876 m. arbeider Ingebret Eriksen fra Mæla f. 1850, s.a. Erik Mortensen. Se Familie 8 - Mæla 1875. Bodde i Skien.
8. Halvor Halvorsen f. 3/8-1854 d. 1936 g. i Skien 27/4-1879 m. Anne Maria Johnsdatter fra Herre i Bamble f. 1857, d.a. hammersmed John Olsen og Maria Rasmusdatter.
    Halvor var møllearbeider i Skien.
    Barn 1. Jenny Halvorsen f. 1879.
    Barn 2. Anna Halvorsen f. 1881.
    Barn 3. Hilda Halvorsen f. 1883.
    Barn 4. Hagbart Halvorsen f. 1885 d. 1945.
    Barn 5. Jacob Halvorsen f. 1887 d. 1946.
    Barn 6. Maren Halvorsen f. 1890.
    Barn 7. Gunda Halvorsen f. ca. 1893.
    Barn 8. Alvhilde Halvorsen f. 16/5-1895 g.m. Karenius Juliusson Carlsby fra Sverige. Bodde i Skien.
    Barn 9. Ruth Halvorsen f. 1898.
    Barn 10. Hjørdis Halvorsen f. 1900.
9. Peder Halvorsen f. 3/3-1858.
Br. 1860.

Denne familien bodde her som innerster til Halvor overtok bygselen etter sin far i 1860. Alle barna er født her.
Halvors mor, enka Marthe Christiansdatter (80) bodde her i 1865. Tjenestegutt i 1865: Halvor Amundsen (18).
I 1869 flyttet hele familien til Skien.

S. Eriksrød fikk gårdnr/ brnr. 48/2 i landmatrikkelen 1889.

G.br. selveier
Andreas Olsen Eriksrød
fra N. Eriksrød f. 1/6-1834 d. 28/10-1905, s.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
g. 13/4-1873 m. Karen Marie Gundersdatter fra Limi(2) f. 25/11-1847 d. 7/11-1919, d.a. Gunder Andersen Limi.
1. Anne Karoline Eriksrød f. 7/12-1874 g.m. Ole Sigurdsen. Se N. Eriksrød.
2. Ole Andreasen Eriksrød f. 14/5-1876. Overtok denne gården.
3. Gunhild Sofie Eriksrød f. 18/4-1878 g1g m. Hans Andersen Aasen. Se Åsen(1).
4. Inger Andrea Eriksrød f. 9/7-1880 g.m. Nils J. Nykaas. Se Familie 19 - Gjerpen lille 1910.
5. Hanna Marie Eriksrød f. 12/6-1883 g.m. Rasmus Nordang. Se Bø(12).
6. Nilia Petronelle Eriksrød f. 8/6-1888 g.m. Karl J. Oterholt. Se Luksefjellv. 730 under Foss.
Br. 1869.


Fra 1865 eide Andreas også plassen Åsen og Skreva under Foss. Han kjøpte denne eiendommen av
Løvenskiold-Fossum i 1869. I følge KB (kirkeboken) døde Andreas O. Eriksrød av hjertefeil.

G.br., selveier
Ole Andreasen Eriksrød
herfra f. 14/5-1876 d. 13/2-1955.
g. 7/2-1903 m. Inger Marie Nilsdatter fra Ås(6) f. 28/6-1878 på Gonsholt i Siljan d. 18/12-1944, d.a. Nils Jacobsen Aas.
1. Arne Eriksrød f. 28/8-1903. Se Kvernbekkv. 14 under Rising.
2. Nils Eriksrød f. 15/1-1905. Se
Siljanv. 48 under Grini.
3. Einar Eriksrød f. 21/6-1909 d. 5/2-1989. Bodde i Skien.
4. Signe Marie Eriksrød f. 27/1-1914 g.m. Henry Berg fra Berg(5). Bodde i Håvundv. 142 på Frogner (62/282).
5. Martha Eriksrød f. 11/9-1915.
6. Berta Eriksrød f. 29/1-1918.
Br. 1905.

Ole A. Eriksrød kjøpte hus på Grini i 1936 og flytta dit. Se Siljanv. 48 under Grini.

G.br., forpakter
Kittil Hegna
fra Prestegården(4) "Hegna" i Sauherad f. 1916, s.a. Torger Gunnarsen Hegna og Bergit Kittilsdatter.
g.m. Anna Myrkaas fra Sanden(5) i Sauherad f. 1916 i Kilebygda i Melum sogn, Solum prestegjeld, d.a. Hans Myrkaas og Liv Hansdatter Sanden.
Br. 1928.

Flyttet til eget hus på Sanden i Sauherad.

Eier fra 1928-1955: Erling G. Hegna.

Skogsarbeider, forpakter
Sverre Økter fra Økter(6) f. 27/3-1913 d. 22/11-1973, s.a. Sigvart Larsen Økter.
g.m. Kristine Sandkjenn fra Lunde i Telemark f. 11/11-1916 d. 28/9-1967.
Br. 1943 - 1947. Se også N. Teigen u. Mo.

Dette ekteparet flyttet til Glenna i Landsmarka i Nome i Telemark.

Hallvard Evju g.m. Anne. Forpaktet her fra 1947-1949.

Einar Aasen. Forpakter S. Eriksrød i 1949. Se Tufte(14) Åsen.

G.br., forpakter
Sverre Dahle
fra Holla f. 12/2-1903 d. 3/1-1971, s.a. Nils Johnsen Dahle og Birgit Jørgensdatter fra Skafså.
g.m. Margit Kværnes fra Skien f. 22/2-1909 d. 12/10-1993, d.a. Gunnar Kværnes fra Tørdal og Kirstine Olsdatter Løyte fra Tørdal.
1. Sverre Bjørnar Dahle f. 1945. Bosatt i Jønnevaldstien 11 under Jønnevald.
2. Thorild Dahle f. 1948.
Br. 1949.

I 1956 flyttet denne familien til Tufte(7) Åsen og Lien.

Gården ble solgt til Halvor G. Vegheim i 1955.

Sverre Dahle beskrev på 1950-tallet gårdens grenser slik:
”Nord: Nordre Eriksrød, øst: Skrehelle, syd: Jønnevald, vest: Vegen Skien - Luksefjellvegen.”

Halvor Vegheim g.m. Hege Haugen fra Fyresdal.
Sverre Vegheim
fra 1967. Se nedenfor.

Leieboer
Tore Vesterhaug
Br. 1956.

Leieboer
Frithjof Lindgren
f. 4/3-1919 d. 10/12-1974.
g.m. Signy Foss fra Foss(8) f. 16/4-1921, d.a. Nils Foss og Gunhild Marie Skilbred.
1. Marianne Lindgreen f. 1953 g.m. lastebileier Bjørn Anundsen. Bosatt i Siljan. Hun er bankansatt.
2. Svein Lindgreen f. 1957 g.m. Tone K. Gundersen. Bosatt i Ove Geddesv. i Skien.
Br. 1957.

Denne familien bodde fremdeles på Eriksrød i 1969. De flyttet deretter til Sverige under Mo.

Selveier
Sverre Vegheim
f. 1939.
g.m. Anne Eriksen fra Brevik f. 1944, d.a. Erik Eriksen i Brevik.
1. Caroline ”Kine” Vegheim f. 1969.
Br. 1967.

Sverre Vegheim kjøpte bruket i 1970 av Halvor Vegheim. Overtok eiendommen etter sin ugifte
onkel (morbror) Isaks død.

Bnr 8 ble utskilt herfra i 1941. 4 hustomter på østsiden av Luksefjellveien ble utskilt i ca. 1985.
Se Hustomter under Eriksrød.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.