ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.


 

 

Oppdatert 03.04.2021
 


Hyni 12 - Hynihaugen
Gammelt løpenr. 55e.
Siden Norges matrikkel 1889: 7/12 og 7/19.

Utskilt fra Hyni(10)  ved skylddelingsforretning tinglyst 1/7-1875.

Skyldmark 1875: 0,11.

På eiendommen finnes en gammel hustuft, trolig fra jernverkstiden.

Adresse 2021: Århusv. 299, 3721 Skien.

Denne eiendommen er i dag kun ei større hustomt. Se kart nederst.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 1, folie 160. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Hansen til Anders Nilsen, dat. og thinglæst 20. Septembr. 1875."

Anders Nilsen Ytterbø.
Eier 1875. Se Hyni 13.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 1, folie 160. Digitalarkivet.

 

Torger Nilsen.

 

Gjerpen kommune eide bruket fra 1883 til det ble solgt til Nils Gundersen ”Mæla” i 1890.
Eiere etter Nils Gundersen: Aslak Halvorsen fra 1913, Halvor Thorstensen Risbekk fra 1916,
lensmann H. A. Jacobsen fra 1918. Oskar Kittilsen kjøpte den i 1920.

 

Forpakter

Bent Johnsen Vale fra S. Vale(2) i Valebø, Holla f. 3/1-1855 på S. Vale d. 24/2-1887 på Hyni, s.a. John Bentsen Vale.

g. i Holla 31/3-1880 m. Anne Maria Isaksdatter fra Romnes f. 27/1-1857 d. 1/5-1936 på Hjelset nedre, d.a. Isak Nielsen Romnæs.
Forlovere: "
Jens Bentsen Bordstaa og Even Torstensen Lunde."
1. Aslaug Marie Vale f. 19/2-1882 g.m. Anders Halvorsen Hjelseth. Se Hjelset nedre i Helgen.

2. Kirsti Vale f. 12/11-1884 g.m. Anders Hansen Ytterbø. Se Omtvedt(2) i Helgen.
3. Bentine Vale f. 14/8-1887 g.m. Håkon Wærstad. Bodde på Hanes i Melum, Solum prestegjeld.
Bruker 1880.

 

F.f. = Faddere for ...


F.f. Gaardm. Bent Jonssøn Hyni og Anne Maria Isaksdatters Aslaug Maria: Andrea Sveinungsdatter Hyni, Thomine Isaksdatter Mela, Nils Olssen Hyni, Hans Simonsen Fossum, Nils Isaksen Rommenæs.
F.f. Gaardm. Bent Jonssøn Hyni og Anne Marie Isaksdatters Kirsti: Anne Halvorsdatter Bagsaas, Moderen, Lars Sørenssøn Lunde, Gunnar Nilssøn Venstøp, Peder Abrahamssøn Venstøp.
F.f. Gbr. Bent Johnsen Hyni og Anne Marie Isaksdatters Bentine: Moderen, pige Anne Marie Halvorsdatter Bagsaas, Tønnessen, Hans Simonsen, Skien, Gbr. Isak Isaksen Hyni, Amtsgartner Peder Johnsen Vale.

 

Fra innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok:
Innflyttet 1880 fra Holla til Hyni.
Gaardeier Bent Jonsen Vale f. 1855 og hans kone
Anne Marie Isaksdatter f. 1857.
Medbringende attest fra sogneprest Ellefsen av 24/8-1874.


Hans bror amtsgartner Peder J. Vale bodde på Hyni(4).


Enka Anne Maria Vale ble g2g m. enkemann Halvor Jensen Hjelseth. Se Hjelset nedre i Helgen.

 

Arbeider, selveier

Nils Gundersen fra Valebø i Holla f. ca. 1862

g.m. enke Karoline J. fra Bohuslen i Sverige f. 1862.

1. Gunda Nilsdatter f. des. 1890 Gj.

Eier 1890.


Nils Gundersen, som også ble skrevet som Niels Gundersen Mæla, bodde her i 1891 som ”Deksmand paa slepedampskib,
selveier med litt jord”.
Følgende personer var i FT 1891 nevnt som sønn og datter her (Karolines barn): Klemmet Bentsen, fyrbøter ved dampsag,
f. 1877 i Sande i Jarlsberg (Vestfold) og Inga Bentsen f. 1884 i Gjerpen.

 

Bonde, selveier

Oskar Kittilsen fra Bjørndalen(A) under Bø f. 26/8-1888 d. 4/5-1958, s.a. Kittil Sigurdsen.

g1g 6/7-1913 m. Ingeborg Fjeldalen fra Fjelldalen(2) f. 7/4-1893 d. 18/10-1919, d.a. g.br. Halvor Pedersen Fjeldalen.

g2g m. Ragna Olsen fra Fossum f. 11/10-1887 d. 10/10-1929, d.a. Olaus Olsen. Se Familie 40 - Fossum 1900.

1. Oddmar Charles Kittelsen f. 19/2-1914 på Åsen under Fossum. Se Fjelldalen(1).

2. Hjørdis Andrea Kittilsen f. 26/7-1915 g.m. Ingolf Larsen. Se Århusv. 295 under Hyni.

3. Ivar Karsten Kittilsen f. 3/7-1917 d. 22/6-1993 g. i Skien 19/5-1945 m. Guro G. Graver fra Valebø f. 8/2-1922. Bodde i Skien.

4. Ingeborg Kittilsen f. 8/10-1919 g.m. John M. Aas. Se Ås(12).

Barn i 2. ekteskap:

5. Ragnar Erik Kittilsen f. 6/12-1926. Overtok eiendommen etter sin halvbror Oddmar.
Eier 1919.

 

Oskar Kittilsen var født på Bjørndalen under Bø. Han kjøpte gården av lensmann Jacobsen i 1919.

 

Gårdens grenser som beskrevet av Oskar Kittilsen på 1950-tallet:

”Nord og vest til Eivind Vale. Syd og øst til Johannes Hyni.”

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

12

Hyni nordre

Oskar Kittilsen Hyni

0 mark 11 øre

 


Oddmar Charles Kittelsen f. 19/2-1914 d. 2/6-1992.

Br. 1958. Se Fjelldalen(1).


Selveier 

Ragnar Erik Kittilsen herfra f. 6/12-1926 d. 12/12-1972, s.a. Oskar Kittilsen. Se ovenfor.

g.m. Jenny Louise Myrland fra Sannidal f. 1/10-1925 i Gjerstad, d.a. Johanne og Lars Myrland i Gjærstad.

1. Liv Ragna Kittilsen f. 1951. Se nedenfor.

Eier 1964.

 

Widar Hansen fra Heistad f. 1952.

g.m. Liv Ragna Kittilsen herfra f. 1951.

Eier 1979.


Liv Ragna er den tinglyste eier av gården. Eiendommen har vært drevet sammen med bnr 19 siden 1902.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.                                                                                                                Århusveien
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no