| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


 

 

Oppdatert 09.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hyni 12 - Hynihaugen
Gammelt løpenr. 55e.
Siden Norges matrikkel 1889: 7/12 og 7/19.

Utskilt fra Hyni(10) i 1875.

På eiendommen finnes ei gammel hustuft, trolig fra jernverkstiden.

Adresse i dag: Århusv. 299, 3721 Skien.

 

Anders Nilsen Ytterbø på Hyni 13 solgte dette bruket i 1877 til Torger Nilsen.

 

Gjerpen kommune eide bruket fra 1883 til det ble solgt til Nils Gundersen ”Mæla” i 1890.
Eiere etter Nils Gundersen: Aslak Halvorsen fra 1913, Halvor Thorstensen Risbekk fra 1916,
lensmann H. A. Jacobsen fra 1918. Oskar Kittilsen kjøpte den i 1920.

 

G.br., leilending

Bent Johnsen Vale fra S. Vale(2) i Valebø, Holla f. 3/1-1855 på S. Vale d. 24/2-1887 på Hyni, s.a. John Bentsen Vale og Aslaug Maria Trondsdatter.

g.m. Anne Marie Isaksdatter f. ca. 1857 d. etter 1891.
1. Klemmet Bentsen f. 1877 i Sande i Jarlsberg (Vestfold).

2. Aslaug Marie Bentsen f. 19/2-1882 på Hyni.

3. Kirsti Bentsen f. 12/11-1884.
4. Bentine Bentsen f. 1887 i Gj.
Br. 1880.

 

Hans bror Peder J. Vale bodde på Hyni(4).

 

Fra innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok:
Innflyttet 1880 fra Holla til Hyni.
Gaardeier Bent Jonsen Vale f. 1855 og hans kone
Anne Marie Isaksdatter f. 1857.
Medbringende attest fra sogneprest Ellefsen av 24/8-1874.


Enka Anne Marie Isaksdatter ble g2g med enkemann Nils Gundersen. Se nedenfor.

 

Arbeider, selveier

Nils Gundersen fra Valebø i Holla f. ca. 1862

g1g m. enke Karoline J. fra Bohuslen i Sverige f. 1862.
g2g m. enke Anne Marie Isaksdatter f. ca. 1857 d. etter 1891.

1. Gunda Nilsdatter f. des. 1890 Gj.

Br. 1890.


Nils Gundersen, som også ble skrevet som Niels Gundersen Mæla, bodde her i 1891 som ”Deksmand paa slepedampskib,
selveier med litt jord”.
Følgende personer var i FT 1891 nevnt som sønn og datter her (Karolines barn): Klemmet Bentsen, fyrbøter ved dampsag,
f. 1877 i Sande i Jarlsberg (Vestfold) og Inga Bentsen f. 1884 i Gjerpen.

 

G. br. selveier

Oskar Kittilsen fra Bjørndalen(A) under Bø f. 26/8-1888 d. 4/5-1958, s.a. Kittil Sigurdsen.

g1g 6/7-1913 m. Ingeborg Fjeldalen fra Fjelldalen(2) f. 7/4-1893 d. 18/10-1919, d.a. g.br. Halvor Pedersen Fjeldalen.

g2g m. Ragna Olsen fra Fossum f. 11/10-1887 d. 10/10-1929, d.a. Olaus Olsen. Se Familie 40 - Fossum 1900.

1. Oddmar Charles Kittelsen f. 19/2-1914 på Åsen under Fossum. Se Fjelldalen(1).

2. Hjørdis Andrea Kittilsen f. 26/7-1915 g.m. Ingolf Larsen. Se Århusv. 295 under Hyni.

3. Ivar Karsten Kittilsen f. 3/7-1917 d. 22/6-1993 g. i Skien 19/5-1945 m. Guro G. Graver fra Valebø f. 8/2-1922. Bodde i Skien.

4. Ingeborg Kittilsen f. 8/10-1919 g.m. John M. Aas. Se Ås(12).

Barn i 2. ekteskap:

5. Ragnar Erik Kittilsen f. 6/12-1926. Overtok eiendommen etter sin halvbror Oddmar.
Br. 1919.

 

Oskar Kittilsen var født på Bjørndalen under Bø. Han kjøpte gården av lensmann Jacobsen i 1919.

 

Gårdens grenser som beskrevet av Oskar Kittilsen på 1950-tallet:

”Nord og vest til Eivind Vale. Syd og øst til Johannes Hyni.”

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

12

Hyni nordre

Oskar Kittilsen Hyni

0 mark 11 øre

 


Oddmar Charles Kittelsen f. 19/2-1914 d. 2/6-1992.

Br. 1958. Se Fjelldalen(1).

 

Ragnar Erik Kittilsen herfra f. 6/12-1926 d. 12/12-1972, s.a. Oskar Kittilsen. Se ovenfor.

g.m. Jenny Louise Myrland fra Sannidal f. 1/10-1925 i Gjerstad, d.a. Johanne og Lars Myrland i Gjærstad.

1. Liv Ragna Kittilsen f. 1951. Se nedenfor.

Br. 1964.

 

Widar Hansen fra Heistad f. 1952.

g.m. Liv Ragna Kittilsen herfra f. 1951.

Br. 1979.


Liv Ragna er den tinglyste eier av gården. Eiendommen har vært drevet sammen med bnr 19 siden 1902.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.                                                                                                                Århusveien

 

(C) Gard Strøm.