| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fjelldalen
Gård nr. 142 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Fjelldalen 1 - Fjelldalen lille
Gammelt løpenr. 478. Siden Norges matrikkel 1889: 142/1 m.fl.

Tidlige eiere.
Fjelldalen lille ble, sammen med resten av Gjerpen prostigods, i 1668 solgt til generaladmiral Curt Adeler, De Adlerske
arvinger
eide dette godset fram til det ble solgt til forskjellige brukere på 1730-tallet.

Fjelldal lille ble solgt til fogden Schweder ca. 1735, Jørgen Lollich 1750. Deretter til den tidligere leilendingen
Knud Pedersen
. Se nedenfor.


Fjelldalen bnr 1. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).

Adresser i dag: Fjelldalsv. 250, 254 og 258, 3721 Skien.

G.br., leilending
Oluf
  f. ca. 1604.
Br. i 1668, 1673.

G.br., leilending
Jens Fieldal

g.m. Maren Olsdatter f. ca. 1651 bg. 3/3-1694. ”Jens Fieldalens qnde, Maren Olsdatter 43 aar g.”
Br. i 1678 og 1694.

Hvor det ble av Jens etter at han ble enkemann er foreløpig uvisst.

Nils Olsen
fra Hogstad i Siljan m/ familie bodde her i ca. 1690. Se Gamle Høymyr og Gamle Kjær.

G.br., leilending
Knud Fieldal
f. ca. 1633 bg. 22/1-1718. ”Knud Fieldal 85 aar gl.”
g.m. Aschier f. ca. 1649 bg. 19/10-1712. ”Knud Fieldals qnde Aschier, 63 aar.”

1. Peder Knudsen f. ca. 1676. Se Fjelldalen(4).
2. Lisbeth Knudsdatter. Fadder i 1708 for sin bror Peders barn: ”Knud Fieldals Lisbeth”.
3. Michel f. 1680 bg. 30/7-1682. ”Knut Fieldales søn Micel 1 aar 10 maan. g.”
4.
Ole Knudsen dpt. 8/7-1683. Se Gåshølen(1).
5. Marthe Knudsdatter dpt. 4/3-1683.

6. Michel dpt. 11/12-1687 bg. 20/9-1690. ”Knut Fieldals søn Michel 2 3/4 aar g.”

7. Gunne dpt. 16/12-1691 bg. 21/2-1692. ”Knut Fieldals barn Gunne 9 uger g.”
8. Hans Knudsen dpt. 17/9-1693.
Br. i 1683, 1718.

Knut Fieldals søn Ole.
Knud Fieldals d. Marthe.
Knud Fieldals søn Micel.
F.f. Knut Fieldals datter Gunne: Ole Jenssen i Skieen, Erik Jenssen i Skieen, Hans Lunds qvinde Thore, Maren Doxrød.
F.f. Knut Fieldals søn Hans: Peder Doxrø, Ole Michelsen fra Skieen, Ingebret Holms qnde, Jens Fieldals qvinde, Maren, Ingebret Holms datter.

Kilde: Skoskatten 1711.
Fieldal, Knud Fieldal Self, 2, Kone, 12 skilling.
Peder Fieldal Self, 4, Kone, 2 børn, det ene u. 3 aar, 24 skilling.

G.br., leilending
Ole Fieldal

1. Mikkel dpt. 29/9-1720 bg. 19/10-1720. ”Ole Fieldals søn Micel, 3 uger.”

F.f. Ole Fieldals søn Micel: Ole Sem. Per Fieldet. Lensmandens qde Maren, Karen Torsdatter.

G.br., leilending
Thor Larsen Fieldal
  f. ca. 1679 bg. 24/10-1733. ”Tor Fieldal, 54 aar.”
g. 10/7-1707 m. Gunhild Aslaksdatter fra M. Berg f. ca. 1680 bg. 15/5-1760, d.a. Aslak og Barbara Berg.
Forlovere: "Jacob Jønnevald, Ole Sneltved."
1. Lars dpt. 14/8-1707 d. innen januar 1709.
2. Live dpt. 16/1-1709 bg. 2/6-1716. ”Tor Fiellets datter Live 7 1/2 aar.”
3. Anne Thorsdatter dpt. 25/4-1717 g.m. Thor Amundsen. Se Familie 45 - Kleiva 1762.
4. Barbara Thorsdatter dpt. 11/8-1720. Konf. i 1740, 20 år gml.
Br. ca. 1715.

F.f. Tor Bergs søn Lars: Isak Sneltved, Nils Kiær, Stephan Gulibr?achen, Ole Sneltveds qvinde Karen, Nils Kiærs qvinde.
F.f. Tor N. Sæms datter Live: Halvor Sem, Ole Sem, Søren Grini, Anders Sems qvinde Maren, Aslak Bergs datter Maren.
F.f. Tor Fieldals datter Anne: Nils Holm, Anders Rust, Hans Amots qde Karen.

F.f. Tor Fieldals datter Barbara: Hans Hauerø, Lars Berg, Hans Omots qde Karen, Erbos pige Inger.


Denne familien bodde på Berg de første par åra. Siden var de noen år på Sem nordre,
innen de kom hit i ca. 1715.
 

15/2-1734      TOR LARSSEN FJELLDAL    Bamble Skifteprot. nr. 3b, side 103a.
Lille Fieldal  Arvinger:                             
               Enka Gunhild Aslaksdatter og barna:
               1. Anna Torsdtr.   17 år,
               2. Barbra Torsdtr. 14 ".
               Verge for enka og barna ble hennes svoger Erik Gaupaasen.
Brt: 38 - 3 - 6

Net: 12 - 1 - 5.


Enka Gunhild Aslaksdatter ble g2g med Jan Svendsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Jan Svendsen
f. ca. 1700 bg. 25?/11-1745. ”Jan Svendssøn, 45 aar.”
g. 20/10-1734 m. enke Gunhild Aslaksdatter fra M. Berg f. 1680 bg. 15/5-1760. ”Jan Fieldalens enke 76 aar.”, d.a. Aslak og Barbara Berg.
Forlover: "Lars Sem."
Br. 1734.

G.br., selveier
Knud Pedersen
fra Fjelldalen(4) dpt. 4/3-1708 bg. 22/4-1790. ”Knud Fieldalen 82 aar.”, s.a. Peder Knudsen Fieldal.
g1g 18/11-1739 m. Berthe Olsdatter dpt. ca. 1703 bg. 29/5-1763. ”Knud Fieldalens kone 60 aar.”
g2g 8/12-1764 m. Kirsten Olsdatter dpt. ca. 1722 bg. 6/9-1778. ”Knud Fieldalens kone 56 aar.”
g3g 15/10-1779 m. Birgith Ingebretsdatter.
1. Siri bg. 22/1-1741. ”Knud Fieldales hiemdøbte Sirj.”
-   bg. 12/11-1741. ”Knud Fieldals dødfødde drengebarn.”
2. Siri Knudsdatter dpt. 1/9-1743 bg. 2/12-1764. ”Knud Fieldalens d. Siri 22 aar.”.
3. Karen Knudsdatter (Kari) dpt. 25/9-1746 g.m. Mikkel Sivertsen. Bodde i Skien.
4. Ingeborg dpt. 15/6-1749 bg. 25/3-1764. ”Knud Fieldalens d. Ingebor 17 aar.”
5. Asgerd Knudsdatter dpt. 14/11-1751 g.m. Anund Tollefsen. Se Familie 28 - S. Brekke 1801.
6. Peder Knudsen dpt. 19/5-1754. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:

7. Berthe dpt. 1/1-1766 bg. 20/1-1766. ”Knud Fieldalens d. Berthe 3 uger.”

8. Berthe dpt. 18/3-1767 bg. 17/9-1780. ”Knud Fieldalens d. Berthe 12 1/2 aar.”

9. Anne Margrete dpt. 11/2-1770 bg. 27/2-1771. ”Knud Fieldalens d. Anne Margrethe 1 aar.”
Br. 1755.

F.f. Knud Fieldals Sirj: Biørn og Hans Fieldal, Halvor Putten, Haral Berbergs enche, Marta Nilsdatter.
F.f. Knud Fiedales p.barn Karen: Jorgen Klevens kone, Anna Halvorsdatter, Halvor Pedersen, Hans Pedersen, Erik Pedersen.
F.f. Knud Fieldales pb. Ingebor: Jan Grinies kone, Marthe Jansdtr., Halvor Putten, Erik Pedersen, Biøn Biønsen.
F.f. Knud Fieldales pb. Aschier: Torjer Schilbreds kone, Ingebor Olsdtr., Halvor Pedersen, Erik Pedersen, Biøn Biønsen.
F.f. Knud Fieldales db. Peder: Biøn Fieldalens kone, Maren Olsdtr., Erik Pedersen, Gunder Schielbred.
F.f. Knud Fieldales pb. Berthe: Biøn Fieldalens kone, Karen Knudsdtr., Halvor Pedersen, Ole Sondresen.
F.f. Knud Fieldales pb. Berthe: Biøn Fieldalens kone, Karen Knudsdtr., Halvor Pedersen, Ole Sondresen.
F.f. Knud Fieldales pb. Anne Margrethe: Biøn Fieldalens kone, Aschier Knudsdatter, Halvor Pedersen, Ole Sondresen.

 

1/6-1764       BERTHE OLSDATTER FJELLDALEN      Bamble Skifteprotkoll nr. 6b, side. 399a.
Fjelldalen     Arvinger:                            
               Enkem. Knut Fjelldalen og barna:
               1. Peder Knutssen             11 år.
               2. Sigrid (Siri) Knutsdtr.  21 "
               3. Kari Knutsdtr.             18 "
               4. Assier (Asgjerd) Knutsdtr. 13 "
               Formynder:  Faren for Peder og Asgjerd.
                  ----"----:      Halvor Langåsen for Sigrid (Signe?)
                  ----"----:      Niels Hougerød for Kari.
Brt: 105 - 3 -  4
Net:  85 - 1 - 20
Jordegods: 1/2 hud med bygsel og herlighed i Fjelldalen, vedsatt til 60 rdlr. eller 1 tylvt furubord.


8/4-1779       KIRSTI OLSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 9, side 648b.
Fjelldalen     Arvinger:                         
               Enkemand Knut Pederssen
               og deres eneste barn Berthe Knutsdtr. 12 år.
               Faren ble formynder for henne.
Brt: 74 - 3 - 12
Net: 63 - 0 -  0.
Adkomst: Enkemand K. Pederssens arv etter hans første kone Berthe Olsdtr.
Skiftebrev dat 1.6.1764. (Med henne hadde han 1 sønn og 3 døtre.)
Lille Fjelldalen hadde en skyld på 3 skind eller 1/2 tylvt huggne bord med bygsel og herlighed, verdsatt til 30 rdlr.

10/5-1790      KNUT PEDERSSEN  Bamble Skifteprotok. nr. 11, side 487b.
Fjelldahlen    Arvinger:                             
               Enka Bergithe Ingebretsdatter (Barnløse)
               og den avdødes barn med 1. kone:
               1. Peder Knutssen, myndig, bor på gd. Fjelldalen.
               2. Kari Knutsdtr. g.m. Michel Sivertssen, bor i Skien.
               3. Asgjerd Knutsdtr. g.m. Anund Tollefssen, bor på Brekkeeiet.
               Enkas laugverge kjøpmann hr. Joachim Adtzlew.
Brt:   265 - 2 - 18
Gjeld: 270 - 3 - 15 (insolvent).
Jordegods: 3 1/2 skind i søndre Fjelldalen. Vurdert for 175 rdl.
Dette var Knuts 3.ekteskap. Hans 2.kone var Kirstine Olsdtr.
De hadde hatt et barn, Berthe, som senere døde uten livsarvinger.

G.br., leilending
Peder Knudsen Fjeldalen
herfra dpt. 19/5-1754 d. 2/1-1837 i Fjelldalen.
g. 3/6-1774 m. Helje Christiansdatter f. ca. 1750 d. 20/4-1821 i Fjelldalen.
1. Ingeborg Pedersdatter dpt. 21/8-1774 g.m. Knud Bjørnsen. Se nedenfor.
2. Ole (Peder?) dpt. 5/5-1776 bg. 6/9-1778. ”Peder Fieldalens s. Peder (Ole?) 2 aar.”
Her har presten skrevet feil, enten ved dåpen eller ved begravelsen.
3. Peder Pedersen dpt. 24/6-1778. Se nedenfor.
4. Knud dpt. 20/5-1781 bg. 9/9-1781. ”Peder Fieldalens s. Knud 15 uger.”
5. Knud Pedersen dpt. 18/8-1782. Konf. 21 år g. i 1803.
6. Berthe Pedersdatter dpt. 23/4-1786 g.m. Peder Jonsen. Se Tufte(11) ”Mauråsen”.
7. Anne dpt. 26/12-1788 bg. 5/4-1789. ”Peder Fieldalens d. Anne 1/4 aar.”
8. Ole Pedersen dpt. 30/5-1790. Se Fjelldalen(2).
Br. 1790.

F.f. Peder Knudsens pb. Ingebor fra Fieldalen: Gunder Schielbreds kone, Aschier Knudsdtr., Halvor Pedersen, Sigur Torchilsen.
F.f. Peder Knudsens db. Ole fra Fieldalen: Ascher Knudsdtr., Maria Biønsdtr., Erik Christophersen, Amun Tollefsen.
F.f. Peder Knudsens db. Peder fra Fieldalen: Jacob Klevens kone, Tosten Schielbreds kone, Anders Olsen, Anders Zachariæsen.
F.f. Peder Fieldalens db. Knud: Anun Torjersens kone, Ingebor Olsdatter, Anun Torjersen, Erik Christophersen.
F.f. Peder Fieldalens db. Knud: Halvor Hansens enke, Bergith Olsdtr, Anun Tollefsen, Peder Henrichsen.
F.f. Peder Knudsens pb. Berthe fra Fieldalen: Halvor Fieldalens kone, Ascher Knudsdatter, Annun Tollefsen, Anun Jensen.
F.f. Peder Knudsen Fieldalens pb. Anne: Halvor Hansens enke, Aschier Knudsdtr., Nils Olsen Houerøe, Henrich Torstensen.
F.f. Peder Fieldalens db. Ole: Nils Holms kone, Bergit Halvorsdatter, Michael Nilssøn, Anund Tollevssøn, Hans Halvorssøn.

Barnedåp i Gjerpen krk. 22/2-1795:
Ingebor Pedersdtrs. uægte pb. Anne fra Fjelddalen. Til barnefader udlagt Anders Nilssøn N.Limie.
Test: Peder Fjelddalens k., Karen Hansdtr., Torsten og Henric Doxrøe, Anun Tollevssøn.”

Dette barnet, Anne Andersdatter f. 1795, ble siden gift med husmann Aslak Larsen Riisberget fra Fossum.
De fikk ingen barn. Se Putten under Tufte.

Barnedåp i Gjerpen krk. 29/6-1806:
Maria NB! Birthe Pedersdtrs (hj.db. - hjemmedøpte)  uægte pigebarn fra Fjelddalen.
Til barnefader udlagt Torkild Torsteinssøn Skilbred, geworben Soldat ved Søndenfjeldske Regiment.
Faddere: Ellev Olessøns k., Anne Sigursdtr., Ellev Olessøn, Henric Doxrøe, Knud Pederssøn.

Arbeider, innerst
Knud Bjørnsen
fra Kviteseid dpt. 19/5-1776 (6. søndag etter påske) i Kviteseid kirke, d. 10/2-1826 på Skreosen, s.a. Bjørn Knudsson Udbøen.
g. i Skien 31/1-1800 m. Ingeborg Pedersdatter herfra dpt. 21/8-1774 d. 16/6-1838 på Skreosen, d.a. Peder Knudsen.
Forlovere: ”
Anun Tollefsøn, Christen Claussøn (med paaholden pen)”.
1. Søren dpt. 25/5-1800 bg. 29/3-1801. ”Knud Bjørnssøns db. Søren u/Fjelddalen 5/6 aar.”
2. Berthe Maria Knudsdatter dpt. 10/1-1802.
3. Søren Knudsen dpt. 31/5-1804 i Vrådal, Kviteseid.
4. Peter Knudsen (tvilling) dpt. 1/2-1807 i Vrådal.
5. Knud Knudsen (tvilling) dpt. 1/2-1807 i Vrådal.
6. Ingeborg f. i oktober 1809 bg. 30/10-1809 i Moland (Fyresdal).
7. Ole Knudsen dpt. 11/11-1810 i Veum kirke i Moland.
8. Ingeborg Knudsdatter dpt. 17/10-1813 i Vrådal kirke.

F.f. Knud Bjørnssøns Søren u/Gulset: Peder Fjelddalens k., Inger Johanne Danielsdtr., Christen Claussøn, Egil Peterssøn, Hans Anderssøn.
F.f. Knud Bjørnssøns Berthe Maria u/Fjelddalen: Ellev Olessøns k., Maren Olesdtr., Peder Fjelddalen, Zacharias Olessøn, Nils Larssøn.

Deres sønn Søren var født på en plass under Gulset. Uvisst hvilken. Familien er ikke lenger
nevnt i Gjerpen etter 1802. De var bosatt på Vråliosen i Vrådal fra 1804 og kom til Skreosen
samme sted før 1807. I oktober 1809 bodde de i Veum sogn i Moland (Fyresdal).

Tusen takk til Willy Rinde i Oslo for utfyllende opplysninger rundt denne familien.

Fjelldalen(2) ble utskilt herfra i 1820.

G.br., selveier
Peder Pedersen Fjeldalen
herfra dpt. 24/6-1778 d. 25/6-1840 på Fjelldalen.
g. 24/10-1805 m. Margith Vetlesdatter fra Nordbø i Åmotsdal, Seljord dpt. 8/2-1772 d. 21/7-1835 på Fjelldalen, d.a. Vetle Olsen og Anne Gunnersdatter.
1. Jøran dpt. 5/10-1806 bg. 15/2-1807. ”Peder Pederssøn Fjelddalens pb. Jøran, f. Bratsb.Kl. 20 uger.”
2. Helge Pedersdatter dpt. 18/4-1808 i Gjerpen g. 27/9-1836 m. Knud Knudsen Kleven fra Kleven(5). Ikke i Gjerpen i 1845.
3. Anne Pedersdatter f. 16/1-1810 på Vedhus i Seljord(!). Konfirmert 3/4-1828 i Gjerpen.
4. Vetle Pedersen f. 30/4-1814 i Gjerpen. Se Familie 7 - Strømdal 1865.
Br. 1820.

F.f. Peder Pederssøns Jøran f. Bratsb.Kl.: Magnil Simonsdtr., Turi Olesdtr., Peder Fjelddalen, Knud Pederssøn, Hans Jacobssøn.
F.f. Peder Pederssøns pb. Helge f. Bratsb.Kl.:Birthe Pedersdtr., Marthe Olesdtr., Peder Fjelddalen, Ole Pederssøn, Torkild Torstenssøn.
F.f. Anne, Peder Pedersen og Margith Wetlesdatter Wehuus født 16. Januar: Guroe, Wetle og Gudnild Wehuus, Tarje Windsvold, Helje Sonedahl.
F.f. Peder Pedersen og Margit Vetlesdtr., Fjelddalens Vetle: Birte Bolvig, Ane Andersdtr., Børre Halvorsen, Ole Pedersen, Børre Halvorsen.


Denne familien bodde tidligere på Bratsbergkleiva.

Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1835.
Farfar og enkemann Peder Knudsen bodde her. I tillegg bodde datterdatteren (til Peder Pedersen),
Gunhild Pedersdatter her f. 7/3-1830 utenfor ekteskap. Hun var d.a. Anne Pedersdatter herfra og
Peder Pedersen Marker.
Et litet barn Svend Svendsen på 3 mnd.(f. 16/9-1835). Moder: Helge Pedersdatter herfra. Fader:
Svend Thorsen under Grini.

15/9-1835      MARGIT WETLESDATTER  Bamble Skifteprot. nr. *)
Fjelldalen              - død 20.7. dette anno. -                    
lille                         Arvinger:
                               Enkem. Peder Pederssen Fjelldalen og barna:
                               1. Vetle Pederssen  22 år.
                               2. Helge Pedersdtr. 28 "              Alle heime.
                               3. Anne Pedersdtr.  26 "
                               Formynder: Farbroren Ole Pederssen Fjelldalen.
Brt: 242 - 4 - 3
Net:  97 - 1 - 6.
Jordegods: 3 skind i Fjelldalen, matr.nr. 120, med hus og herlighed, 200 spd.

*) A: BS 17 s.875.
B: BS 21 s.175. C: BS 23 s.174.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

478a

Fjelddal lille

Peder Pedersen

3 skind

0 daler - 3 ort - 17 skilling


G.br., selveier

Ole Ellingsen
fra Høymyr(1).
Br. 1839. Se Skilbred(1).

Ole Ellingsen eide jorda her, men bodde på Skilbred. Denne eiendommen var ubebodd i 1845,
bortsett fra innhuset, hvor sønn av forrige eier Vetle Pedersen bodde.

G.br., selveier

Thorsten Johnsen
Kausanrød under Grini f. 30/5-1816 d. 22/2-1902 i Fjelldalen, s.a. John Torstensen Kausanrød.
g. 7/4-1842 m. Anne Turine Halvorsdatter fra Gravli(3) "Putten" f. 22/12-1815 d. 11/5-1871 i Høgli, d.a. Halvor Eriksen Putten.

Br. 1849. Se Kausanrød under Grini hvor de bodde tidligere.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

478a

Fjelddal lille

Thorsten Johnsen

0 - 1 - 21

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

142 

1

478a

Fjelddal

Fjelddal lille

Torsten Jonsen

0 - 1 - 20 1/2

0 mark 97 øre

142 3 478d ditto ditto ditto 0 - 1 - 18 1/2 0 mark 82 øre


I 1891 bodde det et såkalt fattiglem her. Det var enkemannen Rasmus Olsen Løvaas f. 1831 i Gjerpen.

G.br., selveier
Johan Torstensen Høgli
fra Kausanrød under Grini f. 10/8-1853.
Br. 1896. Ugift i 1910.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

142

1

Fjelddal

Fjelddal lille

Johan Torstensen

0 mark 97 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Karl Nikolai Skilbred
fra Skilbred(4) f. 7/1-1887 d. 19/9-1967, s.a. Ingebret Nilsen Skilbred.
g.m. Inga Fjelddalen fra Fjelldalen(2) f. 11/3-1890 d. 16/2-1986, d.a. Halvor Pedersen Fjelddalen.
Br. 1921.

Nikolai og Inga hadde ingen barn. De skrev seg for Inga og Nikolai Skilbred.


Fjelldalen bnr 1. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk, Telemark 1954.


Utenfor huset til Inga og Nikolai Skilbred på denne gården. De sitter selv til høyre i bildet. Innsendt via Facebook av Annette Reiersen.

Det hadde vært artig å vite hvem de andre er. Noen som vet?

Nikolai Skilbred beskrev eiendommens grenser på 1950-tallet slik:
”Vest: Thorleif Holm, nord: Hans Fjelddalen, øst: Løvenskiold (skog), syd: Jørgen Holm.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

142

1

Fjelldal lille

Karl Nikolai Ingebretsen Skilbred

0 mark 97 øre

142 3 ditto ditto 0 mark 82 øre


Handelsgartner, selveier

Oddmar Charles Kittelsen
fra Hyni(12) f. 19/2-1914 d. 2/6-1992, s.a. Oskar Kittilsen fra Bjørndalen(A) under Bø
g. 10/7-1943 m. Edith Kristiansen fra Asker f. 26/8-1917 d. 8/10-2010.
1. Per Oddvar Kittelsen f. 23/12-1945 d. 9/2-2002. Se utskilt hustomt nedenfor.
2. Bjørn Thore Kittelsen f. 1948. Overtok eiendommen. Bygde også nytt hus på utskilt tomt her. Se nedenfor.
Br. 1964.

Oddmar var født på plassen Åsen under Fossum. Han var nevø av Inga, kona til forrige bruker av denne
gården. Han vokste opp på Hyni(12) ”Hynihaugen”. Denne familien bodde flere år i Mo i Rana. Der drev
Oddmar engrosvirksomhet. Han hadde også bananmodneri der. Det første i Nord-Norge.
Han kalte firmaet for OC Kittelsen.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013. 

Hustomt
Fjelldalsv. 254, 3721 Skien (142/46).

Huseier
Per Oddvar Kittelsen
herfra f. 23/12-1945 d. 9/2-2002. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
g.m. NN
1. Odd Erik Kittelsen f. 1965.
2. Tore Kittelsen f. 1968.
3. Kersti Kittelsen f. 1971?
4. Thomas Kittelsen f. 1973.

Huset ble solgt ut av familien i 1990.
 

Hustomt
Fjelldalsv. 258, 3721 Skien.

Handelsgartner, selveier av gården
Bjørn Thore Kittelsen
herfra f. 1948.
g. 10/7-1970 m. Ingeborg Anna Leirvik fra Mo i Rana f. 1950.
1. Torbjørn Kittelsen f. 1971.
2. Lars Helge Kittelsen f. 1976.
3. Silje Kittelsen f. 1982.
Br. 1987.

Denne familien kom hit fra Mo i Rana høsten 1973, bygde nytt hus på utskilt tomt og overtok gartneriet.
Ekteskapet er oppløst.

Daglig leder av gartneriet i 2014: Bente Gulløy Kittelsen fra Sørbø(2) f. 1976.

(C) Gard Strøm.