ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER | HJELP |


HYNI - HUSTOMTER - ØST
Utskilt fra gnr 7 Hyni.
Beliggende på Falkumelvas østside.


Oppdatert 31.10.2017
 


Grensa mellom Århus og Hyni går midt mellom Århusveien 231 (Hyni) og 229 (Århus).

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost post@gamlegjerpen.no eller på Facebook.

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Århusveien
Hustomter utskilt fra gnr 7 Hyni.

For lavere husnummer i Århusveien, se Hus under Østre Århus.


 

Århusv. 231.
7/38 "Askhaug". Utskilt fra Hyni(2) i 1952.

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 231 (Gnr 7, bnr 38) er overdradd til Nils Jakob Aas (18.04.1953)."

Skogsarbeider, snekker
Nils Jacob Aas (Nils Aas) fra Fossum f. 18/4-1912 på Strømdal d. 6/5-1983, s.a. sliperiarbeider Hans Nilsen Aas. Se Ås(6).
g. 4/3-1949 m. Esther Odnes fra Drangedal f. 1/3-1921 på Odnes i Drangedal d. 17/1-2015, d.a. skogsarbeider Olav Olsen Moen.
1. Hans Aas f. 1951. Se nedenfor.
2. Knut Mathias Aas f. 1956.
Eier 1953.

Nils Aas var i Løvenskiolds tjeneste i alle år. Han begynte som skogarbeider og snekker. Fra 1952 til han
gikk av med pensjon, jobbet han på Myra på Strømdal.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

38

Hyni - Askhaug

Nils Aas

0 mark 04 øre

 

Lærer, lokalhistoriker
Hans Aas herfra f. 1951.
Eier 2015.

Hans Aas etablerte Skavan miniforlag som har gitt ut bl.a. "Luksefjellminner", minner fra Grenlandsområdet, hefter
om polfarerne, samt noen hefter i forbindelse med rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig.


 

Århusv. 261.
7/2.

 

Dette er gården Hyni bnr 2. Gjerpenpakkeriet A/S ("Potetpakkeriet").

 


Hyni bnr 2. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004).
 


 

Århusv. 279.
7/33 "Hynibo". Huset oppført i 1947.

 

Einar Helliksen fra Lia (B) under Bø f. 2/11-1914 d. 28/1-1992, s.a. Hellik Olsen.

g. 20/9-1947 m. Else Marie Hyni fra Hyni(13) f. 25/6-1914 d. 9/12-1993, d.a. Kristen Johannesen Hyni.
Eier 1947.

Ingen barn.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

33

Hyni - Hynibo

Else Marie Hyni

0 mark 05 øre

 


Fra Grunnboka: "Århusvegen 279 (Gnr 7, bnr 33) er overdradd fra Hyni Else Marie til Kristen Hyni, Signe Øverland, Aslaug Vale,
Trond Vale, Kirsten Bestul, Ragnhild Hyni Olsen, Anne-Lise Løvmo, Anders Tufte, Arve Vale, Bjarne Johannes Helliksen, Karin Synnøve
Helliksen og Ellinor Kathrine Arvesen (12.09.1994)."

 

Fra Grunnboka:"Andel av Århusvegen 279 (Gnr 7, bnr 33) er overdradd for kr 570.000 fra Signe Øverland, Aslaug Vale, Trond Vale,
Kirsten Bestul, Ragnhild Hyni Olsen, Anne-Lise Løvmo, Anders Tufte, Arve Vale, Bjarne Johannes Helliksen, Karin Synnøve Helliksen og
Ellinor Kathrine Arvesen til Kristen Hyni (13.09.1994)."


Kristen Hyni f. 1945.
Eier 1994. Se Hyni(13).

 

Fra Grunnboka: "Århusvegen 279 (Gnr 7, bnr 33) er solgt for kr 1.500.000 fra Kristen Hyni til Halvor Minnesjord og Ruth Elizabeth Minnesjord
(11.11.2010)
."
 

Halvor Minnesjord.
g.m. Ruth Elizabeth.
Eier 2010.

 Århusv. 287
.

7/46.

 

Huset ble oppført i 1966.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 287 (Gnr 7, bnr 46) er overdradd til Ragnar Olsen og Ragnhild Hyni Olsen (13.04.1966)."

 

Ragnar Olsen f. 1936.
g.m. Ragnhild Hyni fra Hyni(13) f. 1944, d.a. Johannes Hyni.
1. Anne Britt Hyni f. 1966.
Eiere 1966.

 

 


 

Århusv. 295.

7/36 "Solheim".

 

Kilde: Gammel grunnbok.
"Skyldsetningsforretning avholdt 25/11-1949, tingl. 3/12-1949, hvorved dette brug av skyldmark 0,05 er utskilt fra bnr 19."
"Oskar Kittilsen Hyni har grunnbokshjemmel til dette bruk ifølge hjemmelsdokument på bnr. 19, tinglyst 18/11-1925."
"Skjøte fra Oskar Kittilsen f. 26/8-1888, til svigersønn Ingolf Larsen f. 17/9-1911, Tomtens verdi kr. 600, dat. 12/1, rf. (tinglyst) 16/1-1950."


 

Ingolf Larsen fra Bakken i Skien f. 17/9-1911 d. 25/8-1996.

g. 1940 m. Hjørdis Andrea Kittilsen fra Hyni(12) f. 26/7-1915 d. 8/2-2003, d.a. Oskar Kittilsen.

1. Oskar Larsen f. 1940. Bosatt i Gulsetv. 65 under Strømdal i 1994.

2. Hans Kristian Larsen f. 1943. Bosatt på Moflata.

3. Oddbjørn Larsen f. 1944. Bosatt i Tunemsv. 31 på Frogner.

4. Inger Lise Larsen f. 1946.
Eier 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

36

Hyni - Solhaug(!)

Ingolf Larsen

0 mark 05 øre

 


Leieboere?
 

Sverre Torodd Moen f. 1/3-1902 d. 17/7-1974.
g.m. Solveig Charlotte Wahlstrøm fra Hyni(7) f. 19/6-1907 d. 7/2-1990.

1. Torodd Ragnar Moen f. 1941 g.m. Laila Holm. Bosatt på Gulset.
  
Barn 1. Bjørn Terje Moen f. 1972.
    Barn 2. Trond Moen f. 1974.

2. Solfrid Moen f. 28/9-1944 g.m. Erling Aasmund Vale fra Valebø. Se Vale(18) i Valebø.
 


 

2009:

Ulf Andreas Jenssen.
g.m. Ingrid Klokseth.

 Århusv. 299.
7/12 "Hynihaugen".

 

Se småbruket Hyni(12).

 

 Århusv. 390.
7/13.

Dette er gården Hyni(13).


Våningen på gnr 7 Hyni, bnr 13. Foto: Gard Strøm 2013.
 


 

Århusv. 305.
7/4. Hyni nordre.

Dette er gnr 7 Hyni bnr 4 "Hyni nordre".

 


 

Høyere husnummer i Århusveien ligger under Venstøp.


Andre adresser i Gamle Gjerpen.
 


 

(C) Gard Strøm. post@gamlegjerpen.no