ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.


Oppdatert 21.04.2013

 


Hyni 4 og 8 - Hyni søndre og nordre
Gammelt løpenr. 52a.

Fra Norges matrikkel 1889: 7/4 og 8.

Adresse 2021: Århusv. 305, 3721 Skien.
 


Etter Nils Thorbjørnsen HyniS. Hyni B.

 

Verksarb., leilending

Svend Pedersen fra Skien f. ca. 1783 d. 1807, s.a. Peder NN og Anne Maria Larsdatter f. ca. 1750.

g. 8/10-1804 m. Pernille Nilsdatter herfra S. Hyni(B) dpt. 8/8-1784, d.a. Nils Torbjørnsen Hynie.

1. Maren Pernille dpt. 19/5-1805 bg. 12/7-1807. ”Svend Pederssøns pb. Maren Pernelle f. S.Hynie 2 1/6 aar.”

2. Anne Svendsdatter dpt. 15/2-1807 g.m. Gunder Nilsen Holm. Se Goberg(5) under Århus.

Bruker 1804.


F.f. Svend Pederssøns pb. Maren Pernelle f. S. Hynie: Maren Hedevig og Dorthe Kirstine Nilsdtr., Hans Nirissøn, Ole Larssøn, Jacob Jenssøn.

F.f. Svend Pederssøns pb. Anne f. S. Hynie: Maren Hedevig og Dorthe Kirstine Nilsdtr., Halvor Anderssøn, Peder Olessøn, Elias Jenssøn.


Svend Pedersen bodde i 1801 med sin mor, enka Anne Maria Larsdatter i Snipetorpgata i Skien.
De losjerte da hos Abraham Henningsen. Svend var på den tiden sagarbeider i Skien. Svend må
ha dødd i ca. 1808.

Enke Pernille Nilsdatter ble g2g med Lars Sørensen. Se N. Skotland.

 

Verksarbeider, leilending

Ole Nilsen fra S. Hyni(B) f. 1793 i Holla død i Minnesota etter 1865, s.a. Nils Thorbjørnsen.

g. i Holla 6/2-1818 m. Anne Pedersdatter fra Ulefoss i Holla f. ca. 1794 d. 27/12-1855 på Hyni.

1. Dorthe Kirstine Olsdatter f. 14/12-1818 g. 20/6-1850 m. Jens Amundsen fra Brånan under S. Ballestad. I 1865 bodde de i en bygård i Skien med følgende barn:
   
Barn 1. Andreas Jensen f. ca. 1851.
    Barn 2. Olaus Jensen f. ca. 1853.
    Barn 3. Carl Jensen f. ca. 1856.

2. Ingeborg f. 10/6-1821 på Hyni d. 2/2-1825 på Hyni.

3. Nils Olsen f. 2/10-1823 på Hyni. Se nedenfor.

4. Andrea Olsdatter f. 17/10-1826 på Hyni g. vekter Ole Knudsen. Se Fossum 1865.

5. Ingeborg f. 14/5-1830 på Hyni d. 27/1-1831 på Hyni.

6. Peder Olsen Hyni f. 14/5-1830 på Hyni d. 11/9-1918 i Lake Crystal g. 1860 m. Berthe NN. Han emigrerte til N. Amerika, registrert 16. april 1857. Trolig gift i Minnesota.
    Begge gravlagt ved Butternut Valley Luth. cemetery, Blue Earth Co., Minnesota. Ingen barn.

7. Gurine Olsdatter f. 7/7-1833 på Hyni g.m. smed Christen Nilsen. Se Lia(A) under Fossum.

Bruker ca. 1818.
 

Hans mor, enka efter Nils Thorbjønsen (75), bodde her i 1825. Tjenestepike s.å.: Kirsten Nilsdatter (52).
Tjenestedreng i 1835: Zacharias Nilsen. Andre beboere i 1835: Enka Kirsti Pedersdatter (83) og Kirsti Nilsdatter (61).

 

Innflyttingsattest:
Anne Pedersd., Ægteviet til Ole Nielsen Hynie.
Hvorfra Ankommet: Uhlefos Saugbrug i Holden.
Kopuleret i Holden sogn 6/2-1818.
Attest fra Præsten Bremer dat. 25/2-1818.

 

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

52a              

Hynie søndre

Ole Nielsen Hynie

2 1/2 huder

3 dl. - 0 ort - 7 sk.


 

Arbeider, innerst
Nils Olsen Hyni herfra f. 2/10-1823 d. 28/2-1893 i Lake Crystal, Blue Earth Co., Minnesota, s.a. Ole Nilsen Hyni.
g. 26/3-1863 m. Karen Kirstine Halvorsdatter (Caroline i Amerika) fra Hyni(7) "Ødegården" f. 13/7-1841 på Åshammeren d. 8/1-1895 i Lake Crystal, Blue Earth Co., Minnesota, d.a. Halvor Halvorsen.
1. Anne Nilsdatter Hyni f. 31/5-1863 g. i Blue Earth Co. med Peder Larsen Mo.
2. Caroline Hyni f. i Blue Earth Co.
3. Mary Hyni f. i Blue Earth Co.
4. Ole Theodore Nelson Hyni f. i Blue Earth Co.
5. William M. Hyni f. i Blue Earth Co.
6. Christian Hyni f. i Blue Earth Co.

Nils Olsen emigrerte til N. Amerika med sin kone Karen Kirstine Halvorsdatter og deres datter Anne Nilsdatter f. 1863.
Hans far, enkemann Ole Nilsen var også med i reisefølget. Dette er registrert i Gjerpen kirkebok ("udflyttede") 1. april 1865.
"Nelse O. Hyni" kjøpte jord i Blue Earth County, Minnesota den 27. januar 1873.
 

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Nils Aall til Halvor Aslaksen, dat. 18. april, tinglyst 3. mai 1865."

 

G.br., selveier

Halvor Aslaksen Gaaserud fra Gåserud i Lunde i Telemark f. 26/8-1839 d. 11/12-1869 på Hyni, s.a. gbr. Aslak Olsen og Gunhild Evensdatter Gaaserud.

g. i Romnes kirke 13/4-1866 m. Kirsti Nilsdatter fra Romnes(2) i Holla f. 9/12-1843 d. 2/4-1923 på S. Vale (i Valebø) i Holla, d.a. Nils Isaksen Romnes og Anne Marie Halvorsdatter.
Forlovere: "Peder Nilsen Hammerstad og Jens Jensen Gundersrud."
Br. 1865.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings og Skylddelingsforretning, hvorved bnr 5 er udskilt (til Ole Aslaksen), afholdt 21. juli, tinglyst 25. aug. 1865." Se Hyni(5).


Tjenestepike her i desember 1865: Ugifte Tone Aslaksdatter fra Sauherad f. ca. 1816.

 

Enka Kirsti Nilsdatter ble g2g 30/6-1871 m. enkemann John Bentsen Vale i Valebø. Han ble dermed eier av
denne gården ved vielsen. John Vale bodde aldri her. De bodde på Store Vale i Valebø.

John Vales sønn Peder Johnsen Vale overtok siden denne gården.
 

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

52a              

Hyni søndre

John Bentsen

1 - 3 - 1

 

 

Eier av denne gården gjennom ekteskap, John Bentsen Vale, kjøpte i 1876 også bnr 8 av nordre Hyni. Disse to
bruksnummer ble i 1902 sammenføyd.

 

Dagarbeider, husleier
Torger Nilsen fra Knollen i Sauherad f. 1859, s.a. Nils Rollefsen Knollen.

g. i Sauherad 28/5-1860 m. Anne Nilsdatter fra Løkka i Sauherad f. 1829, d.a. Nils Sigurdsen Løkka.
Forlovere: "Knud Anundsen Bærbakken og Ole Christensen Rogholt."

1. Nils Torgersen f. 18/12-1859 på Bærbakken i Sauherad.

2. Rollef Torgersen f. 5/4-1863 på Åsen under Tufte.

3. Ingeborg Torgersdatter f. 28/12-1865 på Åsen under Tufte.

4. Johanne Torgersdatter f. 20/5-1869 på Lovald i Sauherad. Konfirmert i Gjerpen 30/9-1883 med adresse Hyni.

5. Anders Torgersen f. 9/2-1874 på Hyni.

Bruker ca. 1873.

Torger Nilsen og kona er registrert innflyttet fra Sauherad til Gjerpen den 14/4-1862.
De kom først til Åsen under Tufte. De hadde med attest fra sogneprest Munster i Sauherad, datert 25/6-1863.


Under folketellingen 1865 bodde de i et hus på Åsen under Tufte. De bodde her under folketellingen 1875.

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

4

52a

Hyni

Hyni søndre

Jon Bentsen Vale

2 - 2 - 3

4 mark 15 øre

7 8 55a Hyni Hyni nordre ditto 0 - 4 - 3 3 mark 01 øre

 


Se folketellingen 1900

 


Gammel slaggsteinsbygning på gården. Foto fra Gjerpen Bygdeboks samling, Historisk arkiv, Skien.
 


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag side 208a.
"Skjøde fra John Bentsen Vale til Peder Johnsen Vale for kr. 10.000, dat. 17., tinglyst 27. sept. 1902."
Samtidig ble dette bruket sammenføyd med bnr 8.
 

Bonde, amtsgartner, selveier

Peder Johnsen Vale (Peder J. Vale) fra S. Vale(2) i Valebø, Holla f. 3/9-1865 i Holla d. 20/11-1942 på Hyni, s.a. g.br. John Bentsen Vale.

g. i Holla 16/8-1888 m. Sina Evensdatter Lunde fra Lunde øvre(1) Valebø i Holla f. 4/6-1866 d. 2/12-1951 på Hyni, d.a. Even (Eivind) Torstensen fra Holtet i Nes, Sauherad.
Forlovere: "Halvor Jørgensen Vale og Søren Sivertsen Brænne."

1. Aslaug Marie Vale f. 28/11-1888 på Lunde i Valebø d. 19/9-1969 g.m. Hans Isaksen f. 9/2-1987 d. 26/11-1970. Bodde på Notodden.

2. Eivind Vale f. 9/9-1891 i Valebø. Overtok gården.

3. Gunborg Vale f. 7/9-1893 på Hyni d. 12/3-1972 i Heddal g. i Gjerpen 12/6-1920 m. Halvor Sveinungsen Strand f. 20/3-1893 d. 13/1-1975. Bodde i Heddal.

4. Jon Vale f. 19/3-1897 på Hyni. Se Mælagata 107.
5. Olaf P. Vale f. 26/5-1900 på Hyni. Se Strømdal(6) "Ødegården".

6. Bent Vale f. 12/12-1911. Bodde på Ski i Akershus.

Eier 1902.

 

Peders bror Bent Johnsen Vale bodde på Hyni(12), som ikke var en gård. Heller en litt stor tomt.

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

4

Hyni

Hyni søndre

Peder J. Vale

7 mark 08 øre

 


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag side 208a.
"Skylddeling avholdt 20., tinglyst 27/6-1908, hvorved en til Martin Andersen solgt parcell bnr 21 "Kaasa", av skyld 0 mark 04 øre."

 

I Gjerpen kirkebok ligger følgende erklæring fra P. J. Vale og Sina Vale:
Hr. sogneprest E. Erlandsen, Gjerpen.
Vi undertegnede foreldre ærklærer herved at vor søn Bent Vale er født den 12 desember 1911. Hvorledes han kan være opført i kirkeboken som født den 11. kan vi ikke forstaa.
Hyni 11/2-1926.
P. J. Vale  Sina Vale (Sign.).Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag side 208b.
"Skjøte fra Peder J. Vale f. 3/9-1865 og Sina Vale f. 4/6-1866 til sønnen Eivind Vale f. 9/9-1891 og hustru Astrid f. 23/9-1890 for kr. 28.000,
hvorav for løsøre kr. 10.000, og hvorav kr. 15.000 henstaar med pant i dette bruk, hvorhos selgeren forbeholder sig for livstid fri bruk av det
nye vaaningshus med have, brensel, melk, mel og poteter, eller hvis selgerne ikke benytter rettighetene for lenger tid enn ett år, kr. 300, pr.
aar, dat. 30/8-1937, tinglyst 16/9-1937."

Bonde, selveier

Eivind Vale herfra f. 9/9-1891 i Valebø d. 20/9-1978.

g.m. Astrid Austad fra Skien f. 23/9-1890 d. 11/8-1981, d.a. Hans Austad i Skien (født i Oklungen i Eidanger) og Anna Louise Rød fra Slemdal.

1. Sina Vale f. 7/3-1922 d. 25/5-1924.
2. Per E. Vale f. 1926. Overtok bruket.

3. Astrid Vale f. 1929 g.m. Kjell Kvavik f. 7/2-1930 d. 2/8-1984. Astrid Vale bodde her i 1994. Datter: Guro Vale Kvavik f. 1970. Se nedenfor.

Eier 1937.

 

Gårdens grenser beskrevet av Eivind Vale på 1950-tallet:

”Mot syd til Ole N. Hyni. Mot øst og nord til Fossum. Mot vest til Falkumelven. Skogen ligger på vestsiden av Falkumelven.”

Eivind opplyste bl.a. at det var flere gamle hustufter på eiendommen.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

7

4

Hyni søndre

Eivind Vale og hustru Astrid

7 mark 12 øre

 


G.br., selveier

Per E. Vale herfra f. 1926.

g.m. Jorun A. Drage fra Selje på Sunnmøre.

Br. 1974.

 

Per E. Vale var venstrepolitiker og statssekretær i Landbruksdepartementet i Borten-regjeringen (1969-1971).

 

Fra Grunnboka: "Århusvegen 305 (Gnr 7, bnr 4) er overdradd fra Per Vale til Guro Vale Kvavik (10.08.2001). Overdragelsen omfatter
også Gnr 7, bnr 19."


Guro Vale Kvavik herfra f. 1970.
samboer m. Terje Kristoffersen.
1. Knut Vale Kristoffersen f. 1998.
2. Eivind Vale Kristoffersen f. 2002.
Br. 2001.

 Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.                                                                                      Hyniv.      Falkumelva          Århusv.

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no