| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Jarseng
Gård nr. 89 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 04.10.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Jarseng 1 - Jarseng Sportsstue
Gammelt løpenr. 363. Se også Gamle Jarseng.

Landskyld 1793: 1 skind.

Adresse i dag: Jarsengv. 150, 3719 Skien.

G.br., arbeider, selveier
Ole Olsen

g.m. Bergitte Jonsdatter
Br. 1793.

"Skjøde fra Ole Olsens enke, Bergitte Johnsdatter til Jens Olsen, dat. 5. August 1794, tingl. 13. Januar 1795."

Dette ekteparet er ikke funnet gift i Gjerpen, Solum, Sauherad, Holla, Eidanger, Siljan, Porsgrunn.
De var heller ikke på Jarseng i 1801.

Kilde: Bratsberg Lens- og Amtsarkiv (usikkert om dette gjelder ovenstående familie).
”Designation Over De Fattige som Under mig underlagde Lænsmandskab befinder 1782. Ole Olsen (52) født i Nommedal, bosatt under Gaarden Lie i 28 aar. Husarm, gift 3 sønner, Kan Tiene.”

G.br., arbeider, selveier
Jens Olsen
”fra Kvestad i Eidanger" dpt. 10/5-1765 d. 1/9-1836. ”Jens Olsen Jerseng, 68 aar.”, s.a. pike Mari Jensdatter og soldat Ole Christensen.
g. 2/9-1790 m. Gunhild Olsdatter "fra Osebakken" f. ca. 1763 d. 10/5-1854 på Venstøp.
Forlovere: "Mathias Sviinholt og Ole Jonssøn."
1. Ole dpt. 2/1-1791 bg. 5/12-1802. ”Jens Olessøns db. Ole f. Jarseng, født paa Aasebakken, druknede paa svag is 11 11/12 aar.”
2. Aaste Maria Jensdatter dpt. 26/5-1793 g.m. Hans Hansen. Se Jarseng(2) ”Bakkeskauen”.
3. Tolf Jensen dpt. 14/5-1795. Se nedenfor.
4. Anders dpt. 13/5-1798 bg. 28/7-1799. ”Jens Olessøns db. Anders u/Langerøe 1 1/3 aar.”
5. Gunhild Jensdatter dpt. 16/11-1800 d. 1849 på Åsen g. i Gjerpen 8/10-1822 m. Nils Larsen fra Åsen under N. Lunde i Eidanger d. 1848 på Åsen.
    De bodde på Åsen under Lunde nordre i Eidanger.
Br. 1795.

F.f. Jens Olessøns db. Ole fra Aasebakken: Ole Christenssøns k., Berthe Christensdatter, Christen Ellevssøn, Nils Olessøn, Jacob Laerssøn.
F.f. Jens Olessøns pb. Aaste Maria fra Aasebakken: Ole Christenssøns k., Maria Christensdatter, Christen Ellevssøn, Tollev Jenssøn, Tord Halvorssøn.
F.f. Jens Olesøns db. Tolv fra Aasebakken: Anders Evenssøns k., Maria Christensdtr., Ole Torjussøn, Hans Pederssøn, Christen Olessøn.
F.f. Jens Olessøns db. Anders u/Nærum (Trollsåsen): Anders Ramsaasens k., Marthe Olesdatter, Ole Olessøn, Anders Olessøn, Christen Olessøn.
F.f. Jens Olsens pb. Gunnild u. Langerøe (Jarseng): Isaac Espedalens k., Karen Pedersdtr., Ole Olessøn, Even Anderssøn, Sivert Evenssøn.

Denne familien bodde tidligere på Osebakken. De bodde ett års tid i Trollsåsen, som da lå under Nærum, fra 1798
til de kom hit i ca. 1799.

Jarseng var før den tiden husmannsplass under Langerød.

Kilde: Bamble tingbok nr 24. 5 juli 1796. (Avskrift: Jan Christensen).
Besiktigelse og taksasjon av plassen Jarsengen u/ Langerød.

Rekv.: Eieren Jens Olsen.
Gjelder: Pengelån.
Adkomst. Skjøte 5/8-1794, 1 1/2 skinn med bøksel.
En del udraster som kan opparbeides til "ager og engebond", for tiden kan føes 2 kyr og endel  småkrøtter, og utsæden til 3 tønner.,
men skjøntes ved oppdyrking at eiendommen kan bli dobbelt så god. Nødvendige og beboelige hus, samt skog til brenne- og gjerdefang.
Eksklusiv skog og hus: 300 Rdr.

Langerøds landskyld av Jarseng 1801: 2 skind.

G.br., arbeider, selveier
Tolf Jensen herfra dpt. 14/5-1795 d. i USA.
g. 20/6-1817 m. Ellen Amundsdatter f. ca. 1779 d. 15/9-1852 på Venstøp. Ikke fra Flogstad i Eidanger.
1. Anne Marie Tollefsdatter f. 27/7-1817 på Jarseng
g.m. Nils Solvesen. Se Venstøp(36).
Br. 1836.

I 1825 bodde denne familien på en husmannsplass under Erlands Venstøp.
I 1835 bodde Tolv og Ellen under S. Grini. Se Familie 2 - Grini 1835.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

363

Jerseng

Tolf Jensen

 

1 dlr. - 0 ort - 10 skilling

I 1843 kjøpte Tolf en gård på N. Venstøp. Se Venstøp(36).

G.br., selveier
Solve Nilsen Sanni

Br. 1850. Se Sanni(10) ”Ødesanni”.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

363a

Jerseng Solve Nilsen 0 - 3 - 18

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

89

1

363a

Jarsengen

Jersengen

Solve Nilsen

0 - 3 - 20

1 mark 93 øre

G.br., selveier
Gunnar Olsen Riis
fra Jarseng(2) "Bakkeskauen".
Br. 1897. Se Riis(15).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

89

1

Jarsengen

Jarsengen

Gunder Olsen Ris

1 mark 93 øre

Selveier
Torgrim Gundersen Fjelddalen

Br. 1911. Se Fjelldalen(5).

Selveier
Isak Funnemark

Br. 1912.


Jarsengen Sportsstue ca. 1920. Innsendt av Frode Ulvær.

Det var visstnok Isak Funnemark som fikk bygd "Jarsengen Sportsstue".
Han bodde på Osebakken i Porsgrunn.

Selveier
Johan Jacobsen

Br. 1925.

G.br., selveier
Mathias Aaltvedt
fra Åltvedt(2) f. 25/07-1888 d. 11/2-1968, s.a. Christen Olsen Aaltvedt.
g.m. Annine ”Annie” Aaltvedt fra Åltvedt(9) f. 29/7-1902 d. 20/2-1932, d.a. Hans Jacob Ingebretsen Aaltvedt.
1.
Magnus Aaltvedt f. 1932 på Jarseng. Ble malermester. Overtok huset i Liane. Siden bygde han Gudrunsv. 23 i Hovenga.
Br. 1930.

Mathias Aaltvedt kjøpte Jarseng i 1930 og bodde her til 1947.
Han bygde Liane 86 og flyttet dit i 1951.

Kafevertskap, selveiere
Olga Chatrine Espedalen
f. 16/10-1909 d. 1/2-1980, d.a. Peder Espedalen og Hansine Sanni.
og

Randi Brekkenes
fra Austre Moland f. 23/1-1909 d. 28/1-1990, d.a. Ole Brekkenes og Kaia Moen.
Br. 1947.

Disse kvinnene drev kafeen her i en årrekke. De holdt til her fremdeles i 1969.
Olga Chatrine er gravlagt på Borgestad og Randi er gravlagt på Austre Moland
ved Arendal.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

89

1

Jarsengen

Frk. Randi Brekkenes og frk. Olga Espedalen

1 mark 91 øre

89 2 Jarsengen og Bakkerydningen Lars Abrahamsen 1 mark 59 øre
89 3 Jarsengen Bjarne Usterud Langerød 1 mark 02 øre
89 4 Kikås Johan Jacobsen 0 mark 02 øre
89 5 Toppen Kristoffer Sedberg 0 mark 01 øre


Det gamle innhuset på Jarseng. Ved den grønne lemmen, var det tidligere et smårutet vindu,                                Foto: Gard Strøm 2008.
noe som tyder på at det har bodd folk her. I mange år har dette huset fungerte som ei bu.
Men huset står der fremdeles med sin gamle takstein og minner oss om fortiden.

Kafevertskap
Roald Helgesen

g.m. Bodil.
Br. 1975.

Idrettsforeningen Ørn, Porsgrunn og Skien kommuner eide hver sin part her fra 1978. Lysløypa her oppe ble anlagt
på 1970 tallet. Det ble anlagt golfbane på 1980 tallet og det var fra før skytebane ved Jarseng.
Jarseng har til ”alle tider” vært et kjent og kjært utfartssted og turområde for Porsgrunnsfolk.
Se hjemmesiden til IF Ørn.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.