| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Riis 15 - Riis søndre
Gammelt løpenr. 280. 78/15 siden Norges matrikkel 1889.

Etter en sammenføyning av S. Riis(A) og S. Riis(B) i 1815.

Eier: Løvenskiold - Fossum 1735 - 1857.

Landskyld 1815: 3 huder.


Riis bnr 15.
Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).
 

Adresse i dag: Langerødv. 46 A og 46 B, 3719 Skien.

G.br., leilending
Jacob Olsen
Riis fra Søli nedre(A) dpt. 28/9-1788 d. 1857 i Eid., s.a. Ole Haraldsen Søli.
g. 30/9-1819 m. Anne Kirstine Rasmusdatter fra Søli(3) dpt. 22/2-1789 d. 1866 i Eidanger, d.a. Rasmus Haraldsen Søli.
Forlovere: "Halvor Andersen Ekornrød og Harald Lie."
1. Rasmus Jacobsen f. 20/1-1820 på Søli. Se nedenfor.
2. Kirstin Maria f. 3/3-1824 d. 26/6-1826 på Riis.
Br. ca. 1815.

F.f. Jacob Olsen Riises Kirsten Maria: Christen Olsens kone Øvrum, pike Ingeborg Rasmusdatter Sølie, Hans Rasmussen Sølie, Harald Rasmussen Lie, Jacob Myhren under Lie.

Jacob Riis kjøpte i 1834 en del av gården Bjerketvedt i Eidanger. Det er usikkert når de flyttet til dit, men det er
mest sannsynlig at de flyttet samtidig som sønnen Rasmus overtok her i ca. 1840. Se Eidangerboka bind 3, side 82-87.

Familien bodde her under folketellingen 1835. Da bodde foreldrene her med Rasmus som da var nesten 16 år.
I deres husholdning bodde også Inger Jensdatter(29) og Berthe Kirstine Olsdatter(17). Det var ikke nevnt om de
var i tjeneste her.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

280

Riis søndre

Jacob Olsen

3 huder

4 daler 3 ort 4 skilling


Jacob Olsens enke ble eier av denne gården da mannen døde i 1857.
Bnr 16
ble utskilt herfra i 1857. Se Riis(16).

G.br., selveier
Rasmus Jacobsen Riis
herfra f. 20/1-1820 d. 11/12-1864. Merk at Rasmus var bare 18 ½ år da han giftet seg.
Forlovere: "Hans Sivertsen Riis og Simon Jacobsen Søli. "
g. 6/9-1838 m. Anne Kirstine Jacobsdatter fra Søli(5) f. 3/12-1816 d. 7/3-1882 d.a. Jacob Andersen Søli.
1. Kirsten Maria Rasmusdatter f. 20/10-1838 g.m. Petter Hansen. Se Familie 18 - Ø. Borge 1891.
2. John f. 18/3-1841 d. 3/1-1850, 9 år gml.
3. Jacob Rasmussen f. 20/11-1843. Overtok gården.
4. Martin Rasmussen f. 3/2-1846. Martin bodde her i 1865.
5. Maren f. 10/2-1848 d. 26/12-1849, 2 år gml.
6. Maren Johanne Rasmusdatter f. 2/1-1850 g. 18/11-1877 m. Gudleik Andersen fra Mælum f. 1859 s.a. Anders Christensen. Bodde i Melum sogn, Solum prestegjeld.
7. Inger Andrea f. 22/6-1852 d. 27/9-1852 på Riis. Hjemmedøpt uten faddere.
8. Inger Andrea Rasmusdatter f. 5/9-1853 g.m. Martin Mathisen. Se Trollsåsen.
9. Marthe Kirstine Rasmusdatter f. 19/3-1856 g.m. Andreas Simonsen. Bodde på Bjerketvedt i Eidanger. Se Søli(6).
10. Marie Anne Rasmusdatter f. 17/8-1859 g.m. Torger Haugerud. Se Familie 37 - Borgestad 1910.
Br. 1857.

F.f. Rasmus Jacobsen Riis's Kirsten Marie: Anders Jacobsen Klep, Simon Jacobsen Søli, Lars Jacobsen Meen, kone Karen jacobsdatter Augestad, pige Anne Maria Haraldsdatter Lie.
F.f. Rasmus Jacobsen Riis's John: Simon Jacobsens kone, Maren Jacobsdatter Ødegaarden, pige Berthe Christine Olsdatter Riis, Rasmus Jacobsen Riis, Jacob Olsen Riis og Anders Olsen Riis.
F.f. Rasmus Jacobsen Riis's Jacob: Anders Jacobsens kone, Ingeborg Rasmusdatter Klep, pige Berthe Kirstine Olsdatter Riis, Simon Jacobsen Sølie, Anders Olsen Sølie, faderen.
F.f. Rasmus Jacobsen Riis's Martin: Erik Kittilsen Riis, Hans Sivertsen Riis, Ole Tollefsen Waller, pige Kirsten Hansdatter Sølie, pige Maren Nilsdatter Riis.
F.f. Rasmus Jacobsen Riis's Maren: Anders Jacobsen Klep, Ingeborg Rasmusdatter, pige Maria Rasmusdatter Sølie, Simon Jacobsen Sølie, Andreas Johansen Sølie, faderen.
F.f. Rasmus Jacobsen Riis's Maren Johanne: Simon Jacobsens kone, Maria Rasmusdatter Sølie, pige Anne Hansdatter Sølie, Anders Jacobsen Klep, Christen Olsen Sølie og
      Anders Olsen Sølie.
F.f. Rasmus Jacobsen Riis's Inger Andrea: Anders Jacobsens kone, Ingeborg Rasmusdatter, pige Kirsten Gurine Simonsdatter Sølie, Peter Rasmussen Augestad, Ole Christensen Sølie.
F.f. Rasmus Jacobsen Riis's Marthe Kirstine: Maren Anne Vetlesdatter Riis, Kirsten Gurine Simonsdatter Sølie, Simen Jacobsen Sølie, Andreas Johnsen Sølie, Hans ”Iversen”? Riis.
F.f. Rasmus Jacobsen Riis's Marie Anne: Moderen, Kirsten Marie Rasmusdatter Riis, Jacob Rasmussen og Ole Christensen Riis.

Rasmus Jacobsen eide gården sammen med sin mor fra 1857. De eide og brukte også
Augestad(3) og (5).

Tjenestepike i 1845: Gunhild Maria Andersdatter(19).

Da Rasmus Riis døde, sto det som dødsårsak i kirkeboka ”Drukkenskab”.

G.br., selveier
Jacob Rasmussen Riis
herfra f. 20/11-1843 d. i USA.
g. i Eidanger 14/6-1867 m. Bodil Marie Olsdatter fra Svinholt under Høgset f. 30/3-1843 på Flogstad i Eidanger d. i USA, d.a. Ole Olsen og Maren Karine Jacobsdatter.
Forlovere: "Ole Christensen Riis og Martin Rasmussen Riis."
1. Maren Kirstine Jacobsdatter f. 24/7-1867.
2. Othilde Regine Jacobsdatter f. 16/8-1869.
3. Anders Martin Jacobsen f. 18/1-1872.
4. Karl Johan Jacobsen f. 28/10-1873.
5. Johanne Marie Jacobsdatter f. 17/12-1875.
6. Anna Martine Jacobsdatter f. 18/8-1876.
7. Olaf  f. 10/2-1881 d. 18/2-1881. Han ble hjemmedøpt av lærer Ole Nærum 18/2.
8. Olaf Jacobsen f. 21/4-1882.
Br. 1868.

F.f. Jacob Rasmussen Riis's datter Maren Kirstine: Moderen, Marthe M. Rasmusdatter Søli, Peder Hansen Meensmyra, Martin Rasmussen Riis, Rasmus Halvorsen Riis.
F.f. Jacob Rasmussen Riis's datter Othilde Regine: Moderen, Grethe ”Elise”? Olsdatter Flogstad, Nils Jacob Rasmussen Fløtterød, Carl Johan Haraldsen Lie, Mathias Rasmussen Riis.

Legdslem som bodde hos dem i 1875 ”...bortsatt på fattigkassens regning.”: Kristen Nilsen f. 1863. Den eneste som
fikk en sønn dpt. i Gj. i 1863 som kan passe var arbeider Nils Sivertsen og Anne Dorthea Jensdatter på Fossum.
Kristen var født 7/2-1863. Av fadderne hans kan jeg ikke se om de har vært i slekt.

Denne familien utvandret til N. Amerika våren 1883. Se Presteattest av 21/4-1883.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

280a

Riis søndre

Haukeraas Brug

1 daler - 0 ort - 9 skilling

280b Riis søndre Jacob Rasmussen 1 daler 3 ort - 19 skilling


G.br., selveier

Gunnar Olsen Riis
fra Jarseng(2) "Bakkeskauen" f. 18/3-1856 d. 30/1-1943, s.a. Ole Olsen Bakkeskauen.
g. 14/10-1886 m. Gunhild Laurine Solvesdatter fra Sanni(10) "Ødesanni" f. 23/10-1862 d. 14/8-1910, d.a. Solve Nilsen Sanni.
Forlovere: "Martin Olsen Bakkeskog og Nikolai Solvesen Sanni."
1. Anna Marie Riis f. 16/1-1890 g.m. Eivind Isaksen Øvrum. Overtok gården.
2. Margit f. 31/10-1912 d. 23/4-1913.
Br. 1884.

F.f. Gunnar Olsen Riis sin datter Anna Marie: Moderen, Karen Anne Olsen, Martin Olsen Bakkeskogen, Nikolai Solvesen Sanni, Erik Mathiassen Sanni.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

15

280b

Riis

Riis søndre

Gunder Olsen

1 - 1 - 16

4 mark 54 øre

                  
  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

78

15

Ris

Ris søndre

Gunder Olsen

4 mark 54 øre


G.br. griseavl, hønseri, selveier

Eivind Isaksen Øvrum
fra Øvrum(4) f. 23/11-1884 d. 14/12-1961, s.a. Isak Evensen Øvrum.
g. 24/9-1910 m. Anna Marie Riis herfra f. 16/1-1890 d. 8/10-1975.
Forlovere: "Arne Meen og Gunnar Riis."
1. Laura Øvrum f. 28/1-1911 d. 12/6-1993 g. 12/12-1936 m. Jacob Søli. Bodde i Buerv. 9.
2. Margit f. 31/10-1912 d. 23/4-1913.
3. Martha Øvrum f. 13/12-1914 g.m. Karl Nærum f. 11/5-1912. Se Bekkevold(4).
4. Isak Øvrum f. 4/1-1916. Se Mælag. 71.
5. Gudrun Øvrum f. 23/7-1919 d. 2/6-2008 g. 1/8-1953 m. Asbjørn Fjeldstad f. 24/10-1898 d. 8/7-1977. Gudrun var lærer. Bosatt på Filtvedt på Hurum.
6. Anne Margrethe Øvrum f. 17/7-1924 g.m. Helge Larsen (Helge Riis). Se nedenfor.
Br. 1910.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

78

15

Ris søndre

Eivind Øvrum

4 mark 54 øre

86 15 Li - Et skovstykke Eivind og Anna Øvrum 0 mark 24 øre
105 14 Øvrum - Myren Eivind Øvrum 0 mark 88 øreRiis bnr 15.
Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.


G.br., arbeider, selveier

Helge Riis
(Helge Larsen) fra Borgeskogen f. 25/2-1925 d. 21/3-2012, s.a. sagbruksarbeider Ingvald Martinius Larsen. Se Familie 48 - V. Borge 1910.
g. 29/3-1947 m. Anne Margrethe ”Grete” Øvrum herfra f. 17/7-1924.
Forlovere: "Kåre Hansen og Birgit Nærum."

1. Ragnhild Riis f. 1947 g.m. Ole Humblen f. 1933.

2. Rolf Riis f. 8/2-1951 d. 1/8-1963. Døde i en ulykke.
3. Inger Riis f. 1954 g.m. Arne Mathisen f. 1951.
4. Harald Riis f. 1959. Overtok gården.
5. Karen Anne Riis f. 1964 g.m. Stian Øverbø. Bosatt på Limiløkka.
Br. 1955.

Selveier
Harald Riis herfra f. 1959, s.a. Helge Riis.
g1g m. Gunn Christin Stenberg f. 1/11-1961 d. 5/3-2015.
Ekteskapet oppløst.
g2g 1990 m. hjelpepleier Gunn Sissel Johansen f. 1963, d.a. Aabjørn Johansen og Astrid f. Skarperud.

1. May Helen Riis f. 1982.
2. Ulf André Riis f. 1985.

Barn i 2. ekteskap:
3. Ole Martin Riis f. 1986.
4. Pål Erik Riis f. 1992.
Eier 1992.
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.