| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Jarseng
Gård nr. 89 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 09.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Jarseng 2 - Bakkeskauen
Gammelt løpenr. 363b og 346. Siden Norges matrikkel 1889: 89/2.

Opprinnelig husmannsplass under gården Bakken. Utskilt fra Jarseng(1) i 1824.


Jarseng bnr 2 "Bakkeskauen" 25. mars 2014. Foto: Vidar Aaltvedt.

Adresse i dag: Jarsengv. 128, 3719 Skien. 

G.br., arbeider, selveier
Sivert Evensen
fra Kolabånn under Limi dpt. 16/4-1758, s.a. Even Haavalsen.
g. 25/5-1790 m. Anne Maria Fredriksdatter f. ca. 1760, d.a. Fredrik NN.
1. Anne Sivertsdatter dpt. 11/7-1790.
2. Even Sivertsen dpt. 22/1-1792.
3. Hedvig Sivertsdatter dpt. 9/3-1794.
4. Karen Bolette dpt. 28/2-1796 bg. 22/5-1796. ”
Sivert Evenssøns pb. Karen Bolette u/Bakken. 13 uger.”
5. Karen Bolette dpt. 28/5-1797 bg. 20/8-1798. ”
Sivert Evenssøns pb. Karen Bolette u/Bachen. 1/4 aar.”
6. Hans Sivertsen dpt. 7/10-1798.
7. Haaver bg. 22/2-1801. ”
Sivert Evenssøns hd. db. Haaver u/Bachen 3 uger.”
8. Johan Frederik dpt. 2/1-1803 bg. 30/5-1803. ”
Sivert Evenssøns db. Johan Frideric under Bakken 5/12 aar.”
9. Haaver Sivertsen dpt. 23/12-1804.
10. Karen Kirstine Sivertsdatter dpt. 24/5-1807.
Br. 1796.

F.f. Sivert Evenssøns pb. Anne u/Lie: Torkild Webrandssøns k., Anne Hansdtr., Jon Stulen, Laers Lie, Boldevin Fridericssøn.
F.f. Sivert Evenssøns db.
Even u/Lie: Anne Hansdtr., Inger Laersdtr., Boldevin Fridericssøn, Kiostol Tollevssøn, Laers Halvorssøn.
F.f. Sivert Evenssøns pb.
Hedevig u/Lie: Kirsten Torjersdtr., Siri Knudsdtr., Jacob Nærum, Ole Laerssøn, Tord Bachen.
F.f.
Sivert Evenssøns Karen Bolette u/Bakken: Hans Ramsaasens k., Sønnev Olesdtr., Laers Knudssøn, Laers Matthiæsøn, Erik Nilssøn.
F.f. Sivert Evenssøns Karen Bolette u/Bakken: Isak Troldsaasens k., Sønnev Olesdtr., Laers Laerssøn, Laers Knudssøn, Anders Tordssøn.
F.f. Sivert Evenssøns Hans u/Bakken: Anders Bakkens k., Lars Bakkens k., Anders Torjerssøn, Jens Olessøn, Isak Nilssøn.
F.f. Sivert Evenssøn Johan Frideric u/Bakken: Anders og Ole Bakkens koner, Anders og Ole Bakken, Lars Gunnerus Nilssøn.
F.f. Sivert Evenssøns Haaver u/Lie: Erik Svendssøns k., Anne  Jacobsdtr., Anders Bakken, Erik Svendssøn, Alf Nilssøn.
F.f. Sivert Evenssøns Karen Kirstine f. Aasebakken: Halvor Johannissøns k., Maria Carlsdatter, Thor og Even Halvorssøn, Hans Ramsaasen.

Denne familien flyttet en del på deg, som mange andre husmannsfamilier.
Fra de giftet seg i 1790 og til ca. 1795 bodde de under Lid. Trolig på Stulen.
I 1796  bodde de under Bakken, trolig her. I desember 1804 bodde de igjen under Lid.
I mai 1807 hadde familien flyttet til Osebakken.

I 1801 bodde Siverts mor her. Det var enke Karen Jacobsdatter f. ca. 1727.

G.br., selveier
Erik Svendsen
visstnok fra en av Lia-gårdene i Bø i Telemark f. ca. 1765 d. 13/7-1836 på Bakkeskauen.
g. 29/11-1803 m. Maren Hansdatter fra Strømdal
dpt. 7/10-1770 d. 10/6-1832 på Bakkeskauen, d.a. Hans Clausen Strømdal.
Forlovere: "Lars Aarhus og Knud Bjørnsen."
1. Ragnhild Maria Eriksdatter dpt. 4/3-1804 g.m. Ole Olsen Bakkeskauen. Se nedenfor.
Br. 1804.

F.f. Erik Svendssøns pb. Ragnil Maria f. N.Falchum: Anne Poulsdtr., Anne Kirstine Isaksdatter, Børge Nilssøn, Hans Olessøn, Stian Pederssøn.

Erik var i tjeneste på Strømdal hos enka Maren Amundsdatter i 1801, mens
Maren, samtidig var
tjenestepike på Høgset.
I 1804 ble deres eneste barn født på N. Falkum.

Erik Svendsen skal ha bygd nye hus her. 

1/7-1837       ERIK SVENDSSEN            Bamble Skifteprot. nr. 18, s. 42.
Bakken      Anno 1837 - 1.juli - foreviste Ole Olssen Bakkeskougen som eneste
                myndige arving etter den 14.juni 1836 (dette er feil dato) avdøde
                husmann Erik Svendssen u/gd. Bakken i Gjerpen, da han var g.m.
                dennes datter Ragnhild Marie Eriksdtr.
                Vedlagt futens attest for bet. arveavgift av arven 100 spd. - med 1 spd.

Jens OlsenJarseng(1) eide helt eller delvis Bakkeskauen fra 1811-1824.

G.br., arbeider, selveier
Hans Hansen
fra Smekkerød i Eidanger dpt. 7/5-1786 i Eidanger d. 3/6-1838 på Bakkeskauen, s.a. Hans Hansen Smekkerød og Inger Olsdatter.
g. 15/6-1821 m. Aaste Maria Jensdatter fra Jarseng(1) dpt. 26/5-1793 d. 1/5-1868 på Ballestad, d.a. Jens Olsen.
1. Karen Christine Hansdatter f. ca. 1821 d. 16/1-1861 i Eidanger. ”Pige, fattiglem, Karen Christine Hansdatter Jarsengen fra Gjerpen, 45 a 50 aar,
    døde paa Oaum(Oxum?), hvor hun blev syg.”
2. Gunhild Hansdatter f. 26/5-1825 g.m. Ole Johnsen. Se S. Skifjell.
3. Hans Hansen f. 14/12-1826.
4. Inger Maria Hansdatter f. 17/12-1829 g1g Christian Nilsen på Ballestad(20).
5. Anne Karine Hansdatter f. 3/5-1833.
6. Jens Hansen f. 17/6-1838. Født etter farens død.
Br. 1824.

   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

346              

Bakkerødningen

Ole Olsen

0 hud 3/4 skind

0 dlr. - 1 ort - 12 skilling

 

Kilde: Fattigkommisjonens liste av 1845. 
"Aaste Marie Jensdatter, født på Jarsengen, 53 år gammel, har eget hus på Jarsengen, enke efter Hans Hansen Jarseng. Har vært enke i 8 år. Hun var flittig og arbeidsfør. Har aldri hatt noen eiendom (kun huset). Det var også nevnt at hun hadde en bror, Tolf Jensen, på Venstøp.

Hans Hansen eide Bakkeskauen fra 1824-1838.

G.br., arbeider, selveier
Ole Olsen Bakkeskoven
fra Livalen i Solum dpt. 3/10-1790 i Solum d. 10/4-1855 på Bakkeskauen, s.a. Ole Olsen Livalen og Anne Torsdatter.
g. 16/10-1823 m. Ragnhild Maria Eriksdatter herfra f. 4/3-1804 d. 7/5-1839. ”Ragnild Maria Eriksd. Bakken, 35 aar. Død i Kopperne.”
Forlovere: "Erik Svendsen Bakkeskov, Ole Andersen Lunde af Eidanger (N. Lunde)."
1. Ole Olsen Bakkeskauen f. 9/3-1825. Overtok Bakkeskauen.
2. Erik Olsen Bakkeskauen f. 11/1-1831 d. 28/3-1858 på Bakkeskauen. Ugift. Han døde av lungebetennelse.
Br. 1838.

F.f. Ole Olsen og Maria Eriksdatter under Bakkens Søn. Ole: kone Mari Hansd. Bakkeskov, p. Ingeborg Olsd. Valen, Thord Nielsen Høisæt, Halvor Olsen Valen, Isak Olsen Valen.

Ole Olsen senior er registrert innflyttet fra Solum til Gjerpen i 1823.
I 1835 var Oles svigerfar, Erik Svendsen, eier av ¾-skinn.

24/7-1839      RAGNHILD MARIE ERIKSDTR BAKKESKAUEN     Bamble Skifteprot. nr. *)
Bakkeskauen    - død 8.(!) mai d.a. -                   
               Arvinger: Enkem. Ole Olssen Bakkeskougen og barna:
               1. Ole Olssen  ca. 14 1/2 år.
               2. Erik Olssen -”-  8 1/2 ”
               Formynder ble Thor Nielssen Høyseth.
Brt: 433 - 4 -  0
Net: 296 - 4 - 11
Jordegods:
a. 3/4 skind av gd. Bakken, Bakkeskougen kallet, matr.nr.106, skyld 1 ort 12 sk. m. hus og annen herl., takst 130 spd.
b. 1 skind av gd. Langerød, pl. Jarseng, matr.nr. 113, skyld 2 ort 12 sk., takst 170 spd.
c. 3/4 skind av gd. Bakken, Bakkerødningen kalt, verd 100 spd
*) A: BS 18 s.171b. B: BS 21 s.361.
C: BS 23 s.383.

G.br., arbeider, selveier
Ole Olsen Bakkeskauen
herfra f. 9/3-1825 d. 7/11-1905 på Bakkeskauen. Ifølge kirkeboka døde han av hjertefeil.
g. 21/6-1848 m. Anne Gundersdatter fra N. Ramsåsen f. 15/11-1825 d. 3/6-1891 på Bakkeskauen, d.a. Gunder Mathiassen.
1. Martin Olsen f. 28/1-1853. Overtok bruket.
2. Gunnar Olsen f. 18/3-1856. Se Riis(15).
Br. ca. 1860.

F.f. Ole Olsen Jarseng og Anne Gundersdatters Martin: Mathias Gundersen Ramsaasens kone, Maria Eriksdatter, p. Karen Maria Mathiasdatter Klep, Isak Nielsen Jarseng,
      Erik Olsen Bakkeskov, Gunder Gundersen Ramsaasen.
F.f. Ole Olsen og Anne Gundersdatter Bakkeskoven u. Bakkens(!) Gunder: Marie Eriksdatter Ramsaasen, Karen Christensdatter Sølie, Erik Olsen Ramsaasen,
      Knud Andersen Stulen, Gunder Gundersen Ramsaasen.

Hvis denne familien fikk barn før Martin ble de isåfall ikke døpt i Gjerpen.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

346 og 363b

Bakken og Jerseng

Ole Olsen

0 - 3 - 2

Familien ovenfor bodde ikke på Jarseng under folketellingen 1875.
To ugifte eldre damer bodde her i 1875 med ”fuld fattigunderstøttelse”: 
Berte Evensdatter f. 1799 og Magnhild Evensdatter f. 1802. Begge var
født på nabogården Stulen og var døtre av Even Andersen.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

89

2

363b

Jarsengen

Jarsengen og Bakkerydningen

Ole Olsen

0 - 3 - 2

1 mark 59 øre

G.br., arbeider, selveier
Martin Olsen Bakkeskogen
herfra f. 28/1-1853 d. mars 1944.
g.
14/1-1881 m. Karen Anne Jacobsdatter fra Siljan f. 15/7-1859 d. august 1950, d.a. Jacob Nilsen (Sølland?).
1. Anne Marie Olava Bakkeskogen f. 16/1-1882 g.m. Anders Rasmussen Sørli. Se Søli(3).
2. Ole Bakkeskogen f. 4/12-1885. Overtok bruket.
3. Jacob Martinsen Bakkeskogen f. 7/5-1900.
Br. ca. 1905.

Karen Anne var i tjeneste på Søli før hun giftet seg med Martin.
Martin og kona er gravlagt på Borgestad med etternavnet Bakkeskogen.
Graven ble slettet i 1999.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

89

2

Jarsengen

Jarsengen og Bakkerydningen

Ole Olsen

1 mark 59 øre

G.br., arbeider, selveier
Ole Bakkeskogen
herfra f. 4/12-1885 d. 27/9-1965.
g.m. Emma Hansdatter fra Oklungen i Eidanger f. 6/11-1885 d. 4/8-1956.
1. Olaf Bakkeskogen.
Br. 1909.

Adr. i 1972: Bakkeskogen. Han kjøpte Høgset(4) "Ønna" i 1911.
Emma og Ole er gravlagt på Borgestad.

Eier av Bakkeskauen fra 1945-1952: Enka Marie Rasmussen Sørli Anne Marie Olava Bakkeskogen herfra .
Hun var enke etter Anders Rasmussen Sørli. Se Søli(3).

G.br., selveier
Lars Mateus Abrahamsen
f. 31/12-1902 i Solum d. 30/9-1984, s.a. Abraham Larsen fra Bjerkeset i Bamble og Karen Johnsen fra Solum.
g. 1945 m. Margit Bjørnsen Stamland fra Bergsbygda f. 18/12-1904 d. 4/4-1989, d.a. Jacob Stamland og Amalie Abrahamsdatter Kvestad.
Br. 1952.

Lars og Margit er gravlagt på Borgestad. De hadde ingen barn.

Bakkeskauens grenser ble av Lars Abrahamsen på 1950-tallet beskrevet slik:
”Nord: Bakken (Bakkesæter). Øst: Sportsstua (Jarseng). Sør: Ragnvald Augestads eiendom (utmark). Vest: Kråketo.”

1950: ”Våningshuset er flyttet i forhold til det gamle. Det er fremdeles merker etter den gamle stua.”

Det var gårdsdrift her i 1966 i følge Jordstyret i Skien.

Enka Margit Abrahamsen bodde her alene i 1985.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

89

2

Jarsengen og Bakkerydningen

Lars Abrahamsen

1 mark 59 øre

Fra Grunnboka: "Jarsengvegen 128 (Gnr 88, bnr 1) er overdradd for kr 50.000 fra Isak Stamland til Stian Stamland (28.04.1998). Over-
dragelsen omfatter også Jarsengvegen 128 (Gnr 89, bnr 2)."

Selveier
Stian Stamland f. 1979.
Br. 1998.

Ønsker familien oppdatering på nyere familieforhold, eller andre ting, så ta kontakt på post@gamlegjerpen.no.
G.Strøm.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.