| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fjelldalen
Gård nr. 142 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.06.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss.
 

Fjelldalen 5 - Norheim
Gammelt løpenr. 479b. Siden Norges matrikkel 1889: 142/5 og 9.

Utskilt fra Fjelldalen(4) i 1829.


Fjelldalen bnr 5 m.fl. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).


Adresse i dag: Fjelldalsv. 312, 3721 Skien.

G.br., selveier
Børre Halvorsen Fjelddalen
fra Fjelldalen(4) dpt. 8/7-1787 d. 10/9-1858 på Bratsberg.
g. 12/10-1820 m. Ingeborg Eriksdatter fra Gravli(2) dpt. 2/9-1798 d. 20/6-1879 i Fjelldalen, d.a. Erik Gregoriusen Gravlie.
Forlovere: "Gregorius Eriksen Gravelie, Jacob Larsen Smed."
1. Anne Christine f. 3/12-1824 d. 5/3-1825 på Fjelldalen.
2. Anne Christine Børresdatter f. 24/3-1826 g.m. Mathias Sørensen. Se Kjær(7).
3. Ingeborg Marie f. 26/5-1832 på Gravli d. 3/2-1847 i Fjelldalen.
Br. 1829.

Børre Halvorsen døde ”ved fald i en Sagrende, 81 aar gml.”, han bodde da et sted på Bratsberg. Han ble gravlagt
ved Gjerpen kirke 6 dager senere.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

479b

Fjelddal

Børre Halvorsen

6 skind

2 daler - 1 ort - 14 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 389a.
"Kjøbekontrakt, hvorved Nils Olsen sælger til Ole Jørgensen Hobæk et vaaningshus på dette brug, dat. 23. sept. 1862, tinglyst
3. juni 1863."
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 7 er udskilt, afholdt 26. aug. 1861, tinglyst 15. juni 1863."
"Auktionsskjøde til Ole Johnsen paa dette brug m.m., dat. 7., tinglyst 25. aug. 1865."

G.br., selveier

Ole Johnsen Fjelddalen
fra Sauherad f. 17/7-1831 d. 12/4-1903, s.a. John Torgrimsen Brokkensrud og Kari Halvorsdatter.
g1g 27/1-1853 m. Anne Olsdatter fra Bø i Telemark f. 1/11-1827 d. 15/2-1879 i Fjelldalen, d.a. Ole Isaksen Helaas og Gunhild Hansdatter.
g2g i Melum kirke 6/6-1884 m. Karen Maria Isaksdatter Dolva f. 10/10-1826 d. 2/2-1904, d.a. Isak Olsen Dolva og Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter.
Forlovere: "Agronom Peder Haraldsen, Solum og Tjenestegutt Halvor Halvorsen, Solum."
1. John Olsen f. 14/3-1853 på Buslåtten under Venstøp d. 22/6-1876. Druknet i Skien.
2. Ole Olsen f. 6/11-1855 på Århus. Se nedenfor.
3. Halvor f. 28/7-1858 i Fjelldalen d. 18/4-1859 i Fjeldalen.
4. Karen Olsdatter f. 30/3-1860 g.m. John Knudsen Venstøp. Se Venstøp(9) ”Buslåtten”.
5. Halvor Olsen Fjelddalen f. 28/4-1863. Se nedenfor.
6. Andreas f. 9/3-1866 d. 31/3-1867.

7. Gunhild f. 11/9-1868 d. 8/5-1873.
8. Andreas f. 4/10-1874 d. 7/1-1875.
Br. 1865.

Før Ole og Anne giftet seg, var de begge i tjeneste på Buslåtten under Venstøp.

Tjenestepike her i 1865: Aaste Johnsdatter fra Sauherad (22). Trolig husfarens lillesøster.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

479b

Fjelddal

Ole Johnsen

1 - 3 - 5

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

142

5

479b

Fjelddal

Fjelldal

Ole Jonsen

1 - 4 - 12

4 mark 23 øre


G.br., inderst (leieboer)

Ole Olsen Fjelddalen
herfra f. 6/11-1855 d. 25/6-1894.
Ugift.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 389a.
"Skylddelingsforretning afholdt 26. okt., tinglyst 6. nov. 1901, hvorved er udskilt:
1). Bnr 11 "Solberg" til Kristian Kristensen av skyldmark 1 mark 82 øre.
2). Bnr 12 "Nordskogen" til Nils J. Limi av skyldmark 1 mark 21 øre.
3). Bnr 13 "Ramsmyr" til Edvard H. Baugerud av skyldmark 0 mark 30 øre. Se Ramsmyr øvre.

G.br., inderst
Halvor Olsen Fjelddalen herfra f. 28/4-1863 d. 1935 i Solum.
g. i Melum kirke 27/6-1890 m. Aslaug Kirstine Iversdatter Dolva f. 24/2-1868 d. 24/2-1911.
1. Ivar Fjelddalen f. 6/9-1892 i Gjerpen d. 29/7-1956 g. i Melum 1/2-1913 m. Inga Valen f. 25/3-1889 d. 6/6-1970.
2. Anne Kirstine Fjelddalen f. 22/11-1894 i Gjerpen d. 11/3-1969 g. i Melum 6/7-1918 m. Bernhard Barth f. 13/3-1891 d. 6/12-1974.
3. Karen Marie "Maja" Fjelddalen f. 31/1-1898 i Gjerpen d. 15/7-1973 g. i Melum 7/12-1918 m. Jens Haukenæs f. 6/12-1890 d. 19/11-1974.
4. Ole Fjelddalen f. 22/9-1900 i Gjerpen d. 22/12-1961 g.m. Helene Evensen f. 10/5-1913 d. 1/7-2003. Se nedenfor.
5. Ruth Fjelddalen f. 28/2-1902 i Melum d. 27/11-1973. Ugift.
6. Esther Fjelddalen f. 10/7-1906 i Melum d. 7/7-1965 g.m. Didrik Christensen f. 30/8-1903 d. 24/5-1974.
7. Lilli Daardi Fjelddalen f. 20/5-1908 d. 17/7-1978. Ugift.

Se Folketellingen 1900.

Denne familien bodde først her noen år til de flyttet til Hanes i Melum sogn, Solum prestegjeld.

Nekrolog for sønnen Ole Fjelddalen:

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 389a.
"Skylddelingsforretning afholdt 26. okt., tinglyst 6. nov. 1901, hvoved er udskilt:
1. Bnr 11 "Solberg" til Kristian Kristensen av skyldmark 1 mark 82 øre.
2. Bnr 12 "Nordskogen" til Nils J. Limi av skyldmark 1 mark 21 øre.
3. Bnr 13 "Ramsmyr" til Edvard H. Baugerød av skyldmark 0 mark 30 øre."

"Skjøde fra Ole Fjelddalens enke Karen Marie Fjelddalen, der hensidder i uskiftet bo i følge gjensidigt testamente, til
Torgrim G. Haugen for kr. 2.000, udatert, tinglyst 28. nov. 1903."

G.br., selveier
Torgrim Gunnarsen Fjelddalen
(Torgrim Fjelddalen) fra Venstøp(11) f. 31/7-1876, s.a. Gunnar Torgrimsen.
g.m. Karen Marie Skilbred fra Skilbred(4) f. 20/12-1873, d.a. Ingebret Nilsen Skilbred.
Br. 1903.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

142

5

Fjelddal

Fjelddal

Torgrim G. Haugen

0 mark 90 øre

142 9 ditto ditto ditto 1 mark 80 øre


I 1910 bodde denne familien i Borgeskogen under V. Borge. Se Familie 2 - V. Borge 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 389a.
"Skjøde fra Torgrim Gundersen Fjelddalen til Lars Johnsen Skilbred for kr. 10.000 for dette brug og bnr 9, dat. 16., tinglyst
17. april 1907.

Torgrim Fjelddalen bygde siden huset Bølehøgda 16 under Bøle. Han eide i 1911 Jarseng(1).

G.br., selveier
Lars Johnsen Fjelddalen
fra Nordstua under Skilbred i Siljan f. 25/5-1874 i Siljan d. ca. 1933, s.a. Jon Olsen Skilbred og Anne Helene ”Hella” Larsdatter fra Tveitan.
g. i Siljan 30/5-1903 m. Berte Marie Edvardsdatter Kløverød fra Siljan f. 14/3-1875 i Gjerpen, d.a. Edvard Ellefsen Kløverød fra Sandsvær og Lina Marie Olsdatter fra Sandsvær.
1. Jon Larsen f. 3/4-1904 i Siljan.
2. Edvard L. Fjelldalen f. 16/8-1906 i Siljan. Overtok gården.
3. Helene Fjelldalen f. 1/1-1909 i Fjelldalen.
4. Olaf Fjelldalen f. 8/4-1911. Se Luksefjellv. 453 under Foss.
5. Lina f. 14/9-1913. Død ung.
6. Lina Helene Fjelldalen f. 10/5-1917.
7. ?
Br. 1907.

Les mer om denne Skilbred-slekta i Siljan Bygdehistorie (Asbjørn Bakken) side 493.

Denne familien har familiegravsted ved Gjerpen kirke.

Lars Johnsens bror, Hans Jacob Johnsen, bodde en tid på Henningsdalen under Mo i Gjerpen.

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 389a.
"Kontrakt, hvorved de bruksberettigede til tømmerveien over Søndre Foss godtar dennes flytning - grunnet omlegning av bygdeveien
Limi - Jønnevald og frafaller bruk av den gamle tømmervei, dat. 13/9-1929, tinglyst 25/7-1930."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 389b.
"Skjøte fra Marie Fjelddalen f. 14/3-1875 (meddelt i uskiftebevilling efter avdøde Lars Fjelddalen den 27/12-1933) til sønnen Edvard Fjelddalen
f. 16/8-1906 på dette bruk og bnr 9 for kr. 10.735, hvori med føderåd, ansatt til 5-årlig verdi kr. 4000, og hvorav for løsøre kr. 3000, for føderådet
forbeholdes panterett med prioritet efter obligasjon på kr. 2.500 til Gjerpens Sparebank, dat. 1/5-1936, tinglyst 10/6-1936."


Fjelldalen bnr 5. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk, Telemark 1954.

G.br., selveier
Edvard L. Fjelldalen
herfra f. 16/8-1906 på Skilbred i Siljan d. 21/7-1966.
g1g m. Mathilde Torsell fra Helgen i Holla f. 24/6-1902 d. 3/3-1960, d.a. Johan Torsell fra Sverige og Sigrid Nevahaug fra Børte i Mo.
g2g m. Mary A. Olsen fra Oddernes.
1. Lilly Marie Fjelldalen f. 1934. Overtok gården. Enebarn.
Br. 1936.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 389b.
"Skylddelingsforretning avholdt 19/10-1940, hvorved er utskilt bnr 24 "Hauen" av skyldmark 0 mark 02 øre."
"Veirett og vandrett for bnr 24, ifølge grunnbrev, tinglyst 30/12-1940."
"Skylddelingsforretning avholdt 5/3-1949, hvorved til Sigurd Smukkestad er utskilt bnr 32 "Sjursbu" av skyldmark 0 mark 001 øre."

Han beskrev gårdens grenser på 1950-tallet slik:
”Nord: Peder Baugerød, øst: skogen til gården, syd: Hans Fjeldalen, vest: Skilbredliane.”

I 1950: Ca. 20 mål jord og 70 mål skog.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

142 

5

Fjelldal - Norheim

Edvard Fjelldalen

0 mark 85 øre

142 9 Fjelldal ditto 1 mark 79 øre
142 33 Fjelldal - Stoppestad ditto 0 mark 01 øre
142 34 Fjelldal - Kveldro ditto 0 mark 01 øre
142 35 Fjelldal - Fjellbo ditto 0 mark 01 øre


Selveier
Lilly Marie Fjelldalen (Norheim) herfra f. 1934.
g. 12/7-1958 m. arbeider Einar Norheim fra Norbø under Øverbø i Siljan f. 1935, s.a. skogsarbeider Jacob Norheim og Astrid Jacobsen.

1. Dag Norheim f. 1958.
2. Magne Norheim f. 1960.
3. Leif Norheim f. 1965.

4. Ellen Norheim f. 1969.
Br. 1966.

Det var Lilly Norheim som sto som eier. Hun var arving til gården. Einar hadde arbeid i firmaet Holt & Co. i Skien.

Drevet sammen med bnr 9 fra 1903.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013. 

(C) Gard Strøm.