| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 17.08.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Venstøp bnr 36. Foto: Gard Strøm 25.7.2014.

Venstøp 36 - Venstøp nordre
Gammelt løpenr. 73a. Norges matrikkel 1889: 8/36 og 8/37.

Adresse i dag: Venstøphøgda 132, 3721 Skien.

Bortsett fra en teig rundt gården hører det også en skogteig ved Venstøptjenn til dette bruksnummeret.

 

G. br., leilending

Jon Halvorsen Venstøb fra Fossum dpt. 21/2-1768 d. 3/12-1825 på Venstøp, s.a. Halvor Gundersen. Se Fossum 1782.

g. 5/6-1792 m. Maren Johannesdatter fra S. Oterholt dpt. 4/7-1773 d. 17/4-1847 ved Åshammeren, d.a. Johannes Andersen.

1. Johannes dpt. 10/6-1792 bg. 18/5-1793. ”Jon Halvorssøns db. Johannes f. N. Wenstøb 11 mnd.”

2. Halvor dpt. 30/3-1794 bg. 31/5-1801. ”Jon Halvorssøns db. Halvor f. N. Wenstøb 7 1/6 aar.”

3. Johannes Jonsen dpt. 4/9-1796. Se Bratsberg(31) "Skauen".

4. Karen Johnsdatter dpt. 26/12-1798 g.m. Halvor Tolfsen. Se Ødegården(6) u. S. Hyni.

5. Anders Johnsen dpt. 16/11-1800. Se Venstøp 1865.

6. Inger Johnsdatter dpt. 27/3-1803 g.m. Hans Tolfsen. Se Åsjordet u. S. Ås.

Br. før 1800.


Jon Halvorsen ble født på Lille Foss. Familien hans flyttet mye rundt i Gjerpen. Se Fossum 1782.
Enka Maren bodde i 1845 hos sin datter Inger på Åsjordet u. Ås.

 

Landskyld 1801: 1 hud 3 skinn. Eier: Kammerherre Adeler.

Landskyld 1838: 1 hud 4 skinn (rev. til 2 skylddaler 2 ort 8 skilling). Oppsitter: Jon Halvorsens enke.

 

G.br., selveier

Tolv Jensen fra Jarseng(1) dpt. 14/5-1795 d. i USA, s.a. Jens Olsen.

g. 20/6-1817 m. Elen Amundsdatter f. ca. 1779 d. 15/9-1852 på N. Venstøp. Ikke fra Flogstad i Eidanger. 
Forlovere: "Ole Gundersen Smed ved Fossum, Tollef Olsen ved Fossum."

1. Anne Marie Tollefsdatter f. 27/7-1817 på Jarseng g.m. Nils Solvesen. Se nedenfor.

Br. 1843.


Tolf Jensen ble født på Osebakken. Hans far kjøpte Jarseng i 1794 og familien flyttet dit.
Elen Amundsdatter var i tjeneste på Erlands Venstøp før de ble gift. De bodde tidligere
på Jarseng, siden bodde de noen år på S. Grini (i 1835). Tolf Jensen arvet Jarseng i 1836/37.
Han kjøpte denne Venstøp-gården med føderådskontrakt i 1843. Kontrakten gjaldt enka
Maren Johannesdatter (se ovenfor). Hun skulle ha føderåd på livstid.

Tjenestepike på gården i 1845: Inger Marie Hansdatter (16). Ellers bodde Tollefs gamle mor her;
enka Gunhild Olsdatter f. ca. 1758.
Tolf Jensen utvandret til Am. den 9/4-1869 (74 år gammel), sammen med sin eneste datter og
hennes barn. Se nedenfor.

 

Gårdsarbeider, innerst

Nils Solvesen fra S. Grini(9) f. 27/6-1817 d. 21/11-1859 på Venstøp, s.a. Solve Engebretsen Grinie.

g. 29/3-1842 m. Anne Marie Tollefsdatter herfra f. 27/7-1817 på Jarseng d. i USA, d.a. Tolv Jensen. Se ovenfor.

1. Engebret f. i juni 1842 på Grini d. 14/8-1842 på Grini.

2. Eline Martine Nilsdatter f. 30/7-1843 på Grini g.m. Johannes Olsen. Se nedenfor.

3. Inger Johanne f. 4/9-1846 på Venstøp d. 20/11-1854 på Venstøp.

4. Maria Anne f. 26/10-1847 på Venstøp d. 25/7-1848 på Venstøp.

5. Andreas Nilsen f. 28/4-1850 på Venstøp. Se nedenfor.

6. Marthe Maria Nilsdatter f. 17/9-1853. Til N. Amerika i 1869.

7. Mariane f. 9/6-1856 på Venstøp d. 30/7-1856 på Venstøp.

8. Theodor Nilsen f. 16/12-1857 på Venstøp. Til N. Amerika i 1869.


Denne familien bodde litt på "Grinihaven" før de kom til Venstøp. Enka og barna emigrerte til
N. Amerika sammen med hennes far Tolf Jensen Venstøb(74 år). Se Presteattest av 9/4-1869.

 

Arbeider, innerst

Johannes Olsen fra M. Bø(B) f. 28/1-1838 d. i USA, s.a. Ole Pedersen Bøe.

g. 7/6-1866 m. Eline Martine Nilsdatter herfra f. 30/7-1843 d. i USA, d.a. Nils Solvesen.

1. Karen Andrea Johannesdatter f. 3/3-1867 på Gløsmyr.


Denne familien bodde en tid på Gløsmyr før de kom til Venstøp.
De utvandret til Amerika, den 9/4-1869.

 

Andreas Nilsen kjøpte gården i 1868 og solgte den året etter til Solve Knudsen og emigrerte til Amerika.

 

G.br., selveier

Solve Knudsen Venstøp fra Oppstua under Høgset i Siljan f. 20/6-1841 d. 1/5-1922, s.a. Knud Olsen og Anne Helvig Svendsdatter.

g1g i Siljan 2/12-1887 m. Ingeborg Karine Olsdatter fra Høgset i Siljan f. 7/4-1851 d. 19/10-1888 på Venstøp, d.a. Ole Hansen Høgset og Ingeborg Hansdatter.

g2g 14/11-1890 m. Anne Gurine Isaksdatter fra N. Berberg f. 10/2-1857 d. 19/6-1935, d.a. Isak Olsen Berberg.

Br. 1869.

 

Sølve bodde her som ungkar i 21 år før han giftet seg.

Andre på gården under folketellingen 1875:
Hans søster Kirsti Knudsdatter som var husholderske, ei tjenestejente fra Sauherad f. 1859 og ei ”tilreisende
Gaardmandsdatter fra Slemdal”, Turine Petrea Olsdatter f. 1833.


Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 3 kuer, 6 sauer og 1 gris.
 

Solve og Anne Gurine var tremenninger. Ved vielsen i Gjerpen kirke, sto det at begges mødre var søskenbarn.

Andre som bodde på gården i 1891:
Kirsti Knudsdatter fra Slemdal f. 1833, Solves søster.
Tjenestepike var Thorbjørg Tollefsdatter fra Sauherad f. 1868.
 

Solve og Anne hadde ingen barn, så i 1898 tok de i mot den 2 år gammel fostersønnen, Hans Kristian fra Mæla,
som ble deres enearving. Hans navn ble Hans K. Venstøp og han overtok gården.Solve Venstøp og kona Anne Gurine med fostersønnen Hans Kristian. 
Innsendt av Ragnhild Skarsjø 2013.


Se folketellingen 1900.

Andre her i følge folketellingen 1900: Solves søster Kirsti Knudsdatter f. 1833 i Siljan og pleiesønnen Hans Kristian.
Tjenestefolk: Ingangspige Helga Hanssen fra Melum f. 1885 og ugifte Laurits Johannessen fra Hobbøl f. 1849.
Sistnevnte "deltager i gaardsdriften".


Se Folketellingen 1910.
 

Kilde: Nils J. Nykaas - "Kirketjenerens Fortellinger" (Skavan miniforlag):

"Våren 1913 brennte alle husene på Venstøp hos Solve. Han og fostersønnen var i skogen mens konen, tjenestejenten og en gammel søster var alene hjemme. Det blåste ikke så litet og ilden grep meget hurtig omkring seg. Jenten måtte passe den gamle og konen blev alene i denne svære stilling. Hun fikk reddet tre kuer av ti som brente inne, dertil også en verdifull hest.
Solve var en gammel mann og kammerherre Løvenskjold vilde hjelpe ham, derfor fikk han billig tømmer til oppsetting av uthusene og tre mann av Løvenskjolds folk til å sette dem opp. Det blev min bror Peder (Nykaas), Lars Pedersen og mig. Vi pleiet å arbeide for Løvenskiold, men vi var ikke nu hans faste leilendinger. Så hadde vi gamle (Henrik) Hermansen Hyni til fører for oss. Han hadde gammel erfaring i byggefaget."

 

 

 

Kilde: Varden april 1913.

Venstøp i Gjerpen nedbrændt.
Mange dyr indebrændt.
En sørgelig brand indtraf igaar eftermiddag ved 5-6-tiden paa Solve Venstøps gaard i Gjerpen. Vaaningshus og uthus nedbrændte fuldstændig i løpet av kort tid og desværre blev flere dyr luernes bytte.
Solve Venstøp og hans søstersøn var i skogen, mens hans kone, som er ute i femtiaarene, hans søster, som er ca. 80 aar og den 19 aar gamle Sofie Limi var hjemme paa gaarden. Konen og piken hadde bagt om dagen, hadde været i fjøset og sat og spiste øgt, da konen merket at hønsene blev urolige. De gik ut for at se hva der kunde være paafærde og saa at det røk fra taket i bryggerhus-bygningen. Husene gik i et, saa gaardsrummet var indebygget paa tre kanter og ilden grep straks om sig til begge sider, med størst styrke fra begyndelsen av uthusbygningerne.
Sofie Limi søkte forgjæves at komme frem i telefonen og hun maatte passe den gamle søster, som blev ganske forstyrret. Konen sprang til stald og fjøs for at redde dyrene, men disse var skræmte og ilden kom med frygtelig hast. Folk strømmet til fra nabogaardene,
men man saa straks, at husene var redningsløst fortapt og at det ogsaa iøvrig var lite at gjøre.
I fjøset stod 6 kjør, en kvie, en kalv og en okse. 3 av tjørene fik man ut, men det ene dyr var saa forbrændt at det maate slagtes og de andre fant døden i røk og ild. I grisehuset var der en purke med 9 smaa griseunger og et andet svin. Det siste reddedes, de øvrige brandt inde. Hønsene reddedes, men en 7 aar gammel, gild, føltung hoppe brandt. Da Solve Venstøp et par timer senere komhjemover og fik høre om ødelæggelsen ble han mest bedrøvet over hestens skjæbne, "hadde enda den været reddet", sa han til Sofies Limis far.
Av løsøret reddedes saagodtsom intet, kun en trille og lidt indbo, og piken hadde ikke sit tøi og sine øvrige ting assureret.
Husene var assurert i Brandkassen fo 9500 kroner - en ældre, lav assuranse. Besætningen, indbo og løsøre var assurert i Lier for 10.000 kroner. - Ogsaa lavt.

 

 

Nordre Venstøp bnr 36 ca. 1930/ 40 - tallet. Innsendt av Solveig Sørbø.

 

G.br., selveier

Hans K. Venstøp herfra f. 15/5-1896 d. 10/4-1990, pleiesønn av Solve Venstøp.

g1g i Borgestad krk. 11/11-1917 m. Marianne Orekaasa fra Orekåsa under Vala i Valebø f. 19/12-1888 d. 14/2-1952, d.a. Halvor Orekaasa i Valebø.

g2g m. Nanny Alise Løfgren f. 19/12-1906 d. 5/1-2002.

1. Solveig Johanne Venstøp f. 5/8-1918 g.m. Johan Gjermundsen. Se Limiv. 13 under Hjellen.
2. Klara Alvilde Venstøp f. 7/1-1920 g.m. Halvor Kværnes f. 19/9-1913. Se Fossumhaugen 6 under Venstøp.

3. Sølve Kristian Venstøp  f. 19/3-1922. Se Luksefjellv. 176 under Grini.

4. Henny Margaret Venstøp f. 3/1-1924 g.m. Oddmar Berberg. Se Venstøphøgda 136.

5. Hans Mikael Venstøp (tvilling) f. 11/8-1925. Se Åsen(1).

6. Halvor Andreas Venstøp (tvilling) f. 11/8-1925. Se Luksefjellv. 172 under Grini.

7. Kjell Venstøp f. 1927. Overtok gården.

8. Eva Venstøp f. 1930 g.m. Piotr Zdzislaw Kowalski fra Polen f. 1927. Se Luksefjellv. 845 under Eriksrød.

Br. 1922.


Hans Venstøps første kone Marianne var sykepleier ved Foss gamlehjem da de giftet seg i 1917.

Hans Venstøp var tvilling og hans biologiske foreldre var:
Sliperiarbeider ved Fossum, Ole Kristian Hansen f. 1852 og Gunhild Svendsdatter (Sveinsdatter) Nuten f. 1866 i Seljord.
Se forøvrig Familie 69 - Mæla 1891.


Hans K. Venstøp som kadett ca. 1916.
Innsendt av Erling Bratsberg 2014.

 

Br.nr. 36. ”Venstøp nordre”. Landskyld 1950: 3 mark 93 øre. Eier: Hans K. Venstøp.

Br.nr. 37. ”Venstøp nordre”. Landskyld 1950: 69 øre. Eier: Gjerpen Kommune.

Br.nr. 93. ”Elgmarken”. Landskyld 1950: 60 øre. Eier: Hans K. Venstøp.


En familie som leide 2 rom her på 1950-tallet:

Skomaker, leieboer
Anders Hilmar Håkonsen fra Hoppestadv. 68 under Venstøp f. 11/9-1888 i Gjerpen d. 16/5-1957, s.a. gråsteinsmurer Haakon Haakonsen.
g. i Gjerpen kirke 11/12-1910 m. Gunhild Kristine Gundersen fra Fossum f. 11/7-1881 d. 27/7-1974, d.a. snekker Nils Gundersen. Se Familie 12 - Fossum 1891.
1. Håkon Håkonsen f. 2/7-1920 d. 8/6-1998. Ugift.
Leieboere her på 1950-tallet.

 

Kilde: Solveig Sørbø.
"Hilmar og Gunhild Håkonsen leide 2 rom på gården til min bestefar Hans Venstøp. Sønnen deres het Håkon. Da Gunhild kom på Gjerpen pleiehjem, flyttet Håkon dit sammen med henne. Senere flyttet han til Melum aldershjem."

 

 


Håkon og Selma Håkonsen. Tekst: "tatt 1928-1930 i Hynihavna".         Sønnen Håkon Håkonsen på 1950-tallet på Venstøp.

Det første bildet er innsendt av Jan-Kristian Viumdal 2015. Bildet av sønnen Håkon er innsendt av Solveig Sørbø samme år.

 

 

G. br. selveier

Kjell Venstøp herfra f. 6/4-1927 d. 29/3-2018, s.a. g.br. Hans Kristian Venstøp.

g. 6/8-1955 m. Annie Venstøp fra Grini(14) f. 17/3-1928 d. 25/7-2016, d.a. Knut Venstøp.

Forlovere: "Brannkonstabel Kåre Jensen, Snipetorpg. 10 og Kjersti Riis, Gjeiteryggen, Solum."
1. Anne Lene Venstøp f. 1957. Overtok gården.

Br. 1961.

 

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 130 (Gnr 8, bnr 36) er overdradd for kr 993.078 fra Kjell Venstøp til Anne Lene Venstøp (27.07.2011)."

 

Selveier
Anne Lene Venstøp herfra f. 1957.
g1g m. Ragnar Johansen. Ekteskapet oppløst.
samboer m. Inge Darrud f. 1961.
1. Knut Martin Venstøp f. 1985.
2. Kathrine Venstøp f. 1988.
Barn med Inge Darrud:
3. Erik Darrud Venstøp f. 1998.
Br. 2011.


 


Fra Grenlandskart.no.

 

(C) Gard Strøm.