| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Jønnevald
Gård nr. 52 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Åsen - Jønnevaldsåsen
Tidligere husmannsplass under Jønnevald.

Siden Norges matrikkel 1889: 52/2 "Aasen".

Senere omregulert til eiendom under gnr 54 Tufte.

Skomaker, husmann
Peder Johnsen
fra Ekornrød(B) under Mo dpt. 5/2-1792, s.a. Jon Halvorsen.
g. 20/4-1815 m. Johanne Hansdatter fra Bjørndalen(B) under Bø dpt. 13/2-1780, d.a. Hans Nilsen.
Br. ca. 1817.

Andre beboere her i 1835: ”Skomagerdreng” Nils Olsen(16), fattiglem Elen Johnsdatter(13).
I 1845 hadde de kjøpt Foss(4). Se der.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Fæsteseddel fra Simon Danielsen til Ole Thomassen og nu havende hustru paa en anpart af pladsen Aasen med aarlig afgift 6 spd.,
samt 6 slaattedage og 3 maal skur, dateret og tinglyst 10. januar 1853."

Skomaker, leilending
Ole Thomassen
fra Plassen under Eriksrød f. 13/8-1824, s.a. Thomas Jørgensen Bratstad fra Kongsberg.
g. 10/6-1851 m. Karen Knudsdatter fra Kastet under Foss f. 23/12-1829 d. 15/5-1881 på Frogner, d.a. Knud Jacobsen Kastet.
1. Andrea Olsdatter f. 26/8-1851 i Åsen u. Jønnevald.
2. Berthe Olsdatter f. 16/8-1854 i Åsen g.m. Jørgen Torkildsen Oterholt. Se S. Oterholt.
3. Karen Olsdatter f. 9/7-1857 i Åsen g.m. Johan Christian Jørgensen. Se Familie 1 - Frogner 1891.
4. Thomas Olsen f. 28/9-1859 i Åsen. Ble også skomaker.
5. Anne Olsdatter f. 14/6-1862 i Åsen.
6. Maren Olsdatter f. 2/3-1865 i Åsen.
7. Knud Olsen f. 29/2-1868 på Frogner.
Br. 1851.

Ole Thomassen bodde i Haugedal en tid før han giftet seg. Denne familien flyttet
til Frogner mellom 1866 og 1868. Se Familie 1 - Frogner 1875.

Eier 1950: Løvenskiold-Fossum.

Husene lå tidligere under gnr. 52 Jønnevald.
Området har siden blitt omregulert og hører i dag til under gnr 54 Tufte.

Her er i dag 2 eiendommer med sine hus.
Luksefjellv. 618 (54/66) og Luksefjellv. 622 (54/34)

(C) Gard Strøm.