ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
 

 

Oppdatert 18.08.2020

 Bjørndalen B
Husmannsplass under N. Bø (l. nr. 84).

 

Jernverksarb., husmann

Nils Jonsen Biøndalen fra Fossum dpt. 30/10-1712 bg. 8/4-1753. ”Nils fra Bøe Rønningen 41 aar.”, s.a. hammersmed Jon Pedersen. Se Familie 8 - Fossum før 1700.

g. 27/1-1736 m. Johanne Olsdatter f. ca. 1710 bg. 20/2-1752. ”Nils Biøndalens kone 41 aar.”

Forlovere: "Per Skavan og Christen Fossum."

1. Jon dpt. 21/10-1736 bg. 20/10-1748. ”Nils Biøndalens s. Jon 12 aar.”

2. Birte Nilsdatter dpt. 12/10-1738.

3. Hans Nilsen dpt. 20/12-1739. Se nedenfor.

4. Anders Nilsen dpt. 11/7-1745.

5. Marthe dpt. 17/12-1747 bg. 3/3-1748. ”Nils Biøndalens pb. Marthe 18 uger.”

6. Marthe Nilsdatter dpt. 2/2-1749 g.m. Morten Jensen Giedeboen fra Holla. Bodde en tid på Geitebua i Holla. Kom siden til Bratsbergkleiva. Se Familie 35 - Kleiva 1784. (OBS! Dette kan være feil!)

Br. i 1738 og i 1747.


F.f. Nils Jonssøns Jon fra Hytten: Anders Stiernhøg, Jens og Nils Olssøn Hytten, Nils Sivertssøns qde., Karen Olsdatter fra Hytten.

F.f. Nils Biørdals Birte: Johannes Nilssøn, Tor Olssøn Bøeje, Christen Fossums qde. Zidsel Persdatter Aas.

F.f. Nils Biørndals Hans: Marta Pedersdatter, Karen Arentsdatter. -ingen mansvidner.

F.f. Nils Biørndalens Anders: Anders Grønsteen, Elef Halvorssøn, Knud Bøes qde. Marta Jansdatter.

F.f. Nils Biøndalens pb. Marthe: Thomas Christensens kone, Karen Johannisdtr., Peder Schaven, Peder Christensen.
F.f. Nils Biøndalens pb. Marthe: Knud Arentsens kone, Johanne Jonsdtr., Peder Schaven, Simon Corfitsen.

 

Foreldrene døde mens barna var mindreårige. Husmannen Knud Arentsen (nedenfor) tok de foreldreløse barna til seg.
Eldstesønnen ovenfor overtok siden bygselen på denne plassen.

 

Jernverksarbeider, husmann

Knud Arentsen f. ca. 1704 bg. 18/3-1764. ”Knud Arentsen f. Bøe Rønningen 60 aar.”, s.a. Arent Mathisen. Se Familie 12 - Fossum 1720.

g. 12/1-1740 m. Marie Torsdatter f. ca. 1712 bg. 15/4-1764. ”Knud Arentsens enke 52 aar.” (Ikke fra Hustvedtstrand i Solum. Heller ikke fra Lahelle).

Forlovere: "Tor Olssøn, Jens Olssøn."

1. Jens bg. 13/3-1740. ”Knud Arentssons Jens, 2 maaneder.”

2. Margrethe Knudsdatter dpt. 1/10-1741 g. 27/9-1762 m. Rasmus Pedersen. Se M. Bø(A).

3. Arnt Knudsen dpt. 1/5-1743. Se Familie 21 - Gulset 1801.

4. Tor Knudsen dpt. 13/12-1744.

Br. ca. 1753.

 

Knud Arentsen er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i mai 1730 som fadder. Deretter er han ikke nevnt før han gifter seg i 1740.
Den foreldreløse Hans Nilsen fra Bjørndalen u. Bø (herfra) vokste opp med denne familien. Han ble siden husmann på
Bjørndalen selv. Se nedenfor.
Knud Arentsen ble i 1734 far til Ingeborg Knudsdatter, som siden ble gift i Solum med Nils Engebretsen og bodde på Venstøp 26.

 

F.f. Knud Arentssøns Margrete: Ole Torssøn, Lars Nilssøn, Jens Olssøn, Nils Siverssøns qde. Anne Madsdatter,
F.f. Knud Arentssøns Arent: Ingebret Torssøn, Lars Nilssøn, Nils Sivertssøns qde. Helvig Zachariasdatter,
F.f. Knud Arentssøns Tor: Nils Biørndalen, Tor Olssøn, Kiøstels qde og datter Ingeborg,

 

Arbeider, husmann

Hans Nilsen Biørndalen herfra dpt. 20/12-1739 bg. 6/6-1812. ”Hans Nilssøn Bjørndalen 72 5/12 aar.”, s.a. Nils Jonsen Bjørndalen. Se ovenfor.

g. 28/12-1767 m. Maren Christensdatter fra Habakken under Foss dpt. 28/3-1745 bg. 26/2-1809. ”Hans Nilssøns kone Maren Christensdtr. f. Biørndalen i BøeRønning 64 aar.”, d.a. Christen Zachariassen.

1. Christen dpt. 24/5-1768 bg. 24/7-1768. ”Hans Nilsens s. Christen 10 uger.”

2. Nils Hansen dpt. 22/10-1769. Se nedenfor.

3. Christen dpt. 22/12-1771 bg. 5/8-1779. ”Hans Biønsdalens Christen 8 aar.”

4. Gjertrud Hansdatter dpt. 20/11-1774 g.m. Rasmus Larsen. Se Simonsjordet under Fossum.

5. Anders Hansen dpt. 22/6-1777.

6. Johanne Hansdatter dpt. 13/2-1780 g.m. Peder Johnsen. Se Foss(4).

Br. 1764.
 

F.f. Hans Nilsens db. Christen fra Bøe Rønningen: Christian Hoppestads kone, Maren Abrahamsdtr., Christian Hoppestad, Nils Abrahamsen, Giert Christensen.

F.f. Hans Nilsens db. Nils: Marthe Nilsdtr., Marichen Clausdatter, Jan Bøe, Lars Heljesen, Giert Vilhelmsen.

F.f. Hans Nilsens db. Christen: Christen Andersens kone, Marthe Nilsdtr., Christian Hoppestad, Mons Hoppestad, Aslak Nilsen.

F.f. Hans Nilsens pb. Giertrud fra Bøe Rønningen: Christian Hoppestads kone, Lars Heljesens kone, Christen Clausen, Ole Heljesen, Christopher Christiansen.

F.f. Hans Nilsens db. Anders fra Bøe Rønningen: Marthe Nilsdtr., Ingebor Nilsdtr., Mons Hoppestad, Hans Jensen, Aslak Nilsen.
F.f. Hans Nilsens pb. Johanne fra Bøe Rønningen: Halvor Bøes kone, Maren Clausdatter, Halvor Bøe, Christopher Christiansen, Zacharias Clausen.

 

Gruvearbeider, husmann

Nils Hansen Biørndalen herfra dpt. 22/10-1769 d. 24/9-1822 på Bjørndalen, s.a. Hans Nilsen. Se ovenfor.

g. 13/9-1798 m. Else Abrahamsdatter fra Slettene under Mo dpt. 29/3-1772 d. 13/5-1853 på Bjørndalen, d.a. Abraham Gundersen Slettene.

1. Anders Nilsen dpt. 5/5-1799 d. 3/12-1824 g.m. Live Andersdatter. Se nedenfor.    

2. Christen Nilsen dpt. 22/5-1800 g.m. enke Helvig Engebretsdatter. Se Gromstulen(A).

3. Abraham Nilsen dpt. 22/11-1801 g.m. enke Helene Hansdatter. Se Simonsjordet u Fossum.

4. Hans Nilsen dpt. 16/10-1803. Se Bjørndalen(A).

5. Ole Nilsen dpt. 7/9-1806. Se N. Bø(C).

6. Christian Nilsen dpt. 26/2-1809. Se nedenfor.

7. Engelbert f. 20/12-1811 bg. 22/3-1812. ”Nils Hanssøns db. Engelbert und. Ml. Bøe 1/4 aar.”

Br. 1816.

 

F.f. Nils Hanssøns db. Anders u/S. Bøe: Ole Flittigs k., Gjertrud Hansdtr., Ole Flittig, Ole Heljessøn, Amund Aslakssøn.

F.f. Nils Hanssøns db. Christen u/S. Bøe: Karen Abrahamsdtr., Johanne Hansdatter, Anun Aslakssøn, Rasmus Larssøn, Ole Levorssøn.

F.f. Nils Hanssøns db. Abraham u/Ml, Bøe: Ole Flittigs k., Anne Aslaksdtr., Rasmus Larssøn, Hans Monssøn, Ole Flittig.

F.f. Nils Hanssøns db. Hans u/Ml. Bøe: Rasmus Larssøns k., Pernelle Abrahamsdtr., Ole Levorssøn, Aslak Isakssøn, Hans Monssøn.

F.f. Nils Hanssøns db. Ole u/Ml, Bøe: Ole Levorssøns k., Johanne Hansdtr., Ole Levorssøn, Rasmus Larssøn, Hans Monssøn.

F.f. Nils Hanssøns db. Christian u/Ml, Bøe: Claus Hoppestads k., Maren Henricsdtr., Hans Pederssøn, Ole Aslakssøn, Poul Olssøn.
F.f. Nils Hanssøns db. Engelbert u/Ml, Bøe: Rasmus Larssøns k., Johanne Hansdtr., Rasmus Larssøn, Ole Halvorssøn, Mons Monssøn.

 

I 1835 bodde enken Else, 64 år her med sin sønn Christian som nå var 26 år gammel og Elses søster, enken Pernille Abrahamsdatter, 69 år.
Ei jente, Anne Haraldsdatter 14 år, bodde her uten videre opplysninger i folketellingen.

 

Arbeider, innerst
Anders Nilsen herfra dpt. 5/5-1799 d. 3/12-1824, s.a. Nils Hansen. Se ovenfor.
g. 15/8-1822 m. Live Andersdatter fra Lia(C) under Fossum dpt. 11/10-1795, d.a. Anders Jensen. 

1. Nils f. 29/9-1822 d. 7/1-1823.
2. Kirsten Maria Andersdatter f. 1/12-1823 visstnok g.m. arbeider Hans Nilsen.


Enka Live Andersdatter ble g2g m. Hans Tollefsen fra Helgen i Holla. Se Familie 11 - N. Brekke 1845.

 

Protokoll I 6, side 50, Bamble sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Aaremaalseddel fra Statholder Løvenskiold til Christian Nielsen og Hustru paa Pladsen Bjørndalen (under N. Bø)
mod aarlig afgift 4 spd, dat. 8. Marts, tinglyst 31. Aug. 1841."

 

Gruvearbeider, husmann

Christian Nilsen herfra dpt. 26/2-1809 d. 14/5-1878 på Fossum, s.a. Nils Hansen. Se ovenfor.

g. 10/5-1836 m. Anne Abrahamsdatter f. 7/11-1812 på Bratsbergkleiva d. 20/11-1885 på Venstøp, d.a. pike Anne Kirstine Eriksdatter på Bratsbergkleiva og uk. Abraham Hansen fra Skien.

1. Maren Christiansdatter f. 11/3-1837.

2. Nils Christiansen f. 23/5-1839.

3. Anne Kirstine Christiansdatter f. 16/10-1841. Til N. Amerika i april 1868.

4. Else Christiansdatter f. 30/12-1843.

5. Karen Christiansdatter f. 15/11-1846.

6. Abraham Christiansen f. 30/3-1850. Til N. Amerika i april 1872.

7. Andrea Christiansdatter f. 5/7-1853.

Br. 1841.

 

Anne var i tjeneste hos forvalter Hans Hals på Fossum før de giftet seg. I 1845 var det en tjenestegutt
her ved navn Aslak Engebretsen, 20 år.
Husfarens mor Else Abrahamsdatter bodde her i 1845 som såkalt fattiglem, 76 år gammel.

 

Gruvearbeider, husmann

Jens Aslaksen fra Skreva under Bø dpt. 1/4-1792 d. 9/7-1867 i Børønningen, s.a. Aslak  Nilsen Skreua.

g. 27/12-1816 m. Lene Olsdatter fra Børønningen(D) dpt. 6/7-1794 d. 28/9-1841 u. Bø, d.a. Ole Abrahamsen.

Forlovere: Jens Nielsen Lien u. Bøe, Jørgen Torbjørnsen Marker.

1. Berthe Jensdatter f. 31/3-1817 i Skreua.

2. Karen Jensdatter f. 2/12-1819.

3. Ingeborg Jensdatter f. 5/10-1821 g. 10/6-1851 m. Ole Larsen fra Sauherad. Se Stensåsen u. Sørbø.

4. Maren Jensdatter f. 8/6-1824.

5. Oline Jensdatter f. 25/2-1826.

6. Inger Maria f. 9/11-1828 d. 26/12-1829 på Skreua. Døde av ”Mæslinger”.

7. Ole Jensen f. 5/10-1830.

8. Inger Maria Jensdatter f. 17/12-1832 g. 19/6-1859 m. Knud Andersen fra Holme i Solum.

9. Aslak Jensen f. 12/10-1835 d. 27/2-1862 i Børønningen. Ugift.

10. Nils f. 19/5-1838 d. 23/5-1838 i Skreua. Hiemedøbt af Halvor Hoppestad. Døde før Daabens Konfirmation.”

Br. i 1845.

 

Lene Olsdatter vokste opp som fosterbarn, sammen med to av sine søstre hos Halvor Hansen på N. Bø(D).

 

Gruvearbeider, husmann

Johan Petter Jonasson fra Sverige f. 1820 d. 6/9-1900, s.a. Jonas Olsson Kiæra.

g. 3/10-1850 m. Berthe Kirstine Johnsdatter fra Gromstulen(B) u. Bø f. 4/2-1826 d. 20/2-1885, d.a. Jon Hansen Gromstul.

1. Karl Johan Pettersen f. 3?/11-1850.

2. Olavus f. 20/9-1852 d. 19/3-1853.

3. Jens Pettersen f. 26/2-1855. Se Bratsberg(38) "Rønningen".

4. Elise Pettersdatter f. 6/3-1858.

5. Gunhild Maria Pettersdatter f. 14/3-1865. Trolig til Amerika (Muskeegan) i oktober 1885.

6. Olaves Pettersen f. 17/9-1868. Skrev seg siden Olaves Pettersen Venstøp. Se Venstøp 15.

Br. ca. 1850.

 

Under folketellingen 1875 er denne familien registrert på en Børønning av l.nr. 80 (midtre Bø).
Det var der nevnt at Johan Petter kom fra Kville prestegjeld i Sverige.
 
De hadde 2 kuer og 2 sauer på plassen. Ved vielsen er det anført at han kom fra ”Qville i Laurvig”
og at han allerede oppholdt seg på Bø.


I 1891 bodde Petter og sønnen Olaves hos Johannes Olsen på N. Bø. Berthe døde som fattiglem
på Venstøp (trolig på fattighuset) i 1885.
Petter døde på den såkalte Foss Fattiggård i 1900. I følge kirkeboken, døde han av kreft.

 

Småbruker, skogsarbeider, leilending

Anders Johnsen fra øvre Dåpan i Siljan f. 1/2-1852 d. 6/11-1942 på "øvre Ås", s.a. John Nilsen og Anne Helvig Hansdatter.

g1g i Siljan 21/5-1875 m. Petronelle Larsdatter fra Tveitan i Siljan f. 30/11-1850 d. 6/9-1897 i Bjørndalen(B) under Bø, d.a. Lars Pedersen og Berte Olsdatter.

g2g i Gjerpen 10/9-1898 m. Karen Andrea Gundersdatter fra Kåsa under Dyrkoll f. 20/12-1848 i Mastdalen under Geitebua ved Valebø i Holla d. 13/8-1913 på Hoppestad, d.a. Gunder Olsen.

1. Helga Lovise f. 12/2-1876 på øvre Dåpan i Siljan (Slemdal) d. 20/9-1880 på Langestrand i Larvik.
2. Ingeborg Karine f. 18/3-1878 på Langestrand d. 15/8-1878 på Langestrand.
3. Johan Bertran Andersen f. 2/6-1879 på Langestrand. Se Hoppestadv. 2 under N. Mæla "Pettersborg". Se senere Århusv. 107 B "Goberg" under Århus.
4
. Lars Alfred Andersen f. 26/10-1882 på Torstrand i Larvik. Se Hoppestadv. 373.

5. Karl Olaf Andersen f. 13/7-1888 på Torstrand. Se Hoppestadv. 396.

Br. 1892 - 1899.
 

Kilde: Fredrik Andersen (2016).
Anders Johnsen med familie kom til Bjørndalen og Gjerpen fra Porsgrunn i januar 1892, i følge skoleprotokollene for Aas skole. Før dette bodde de i Larvik fra ca. 1878 til sept. 1891, da de flyttet til Porsgrunn. Se avisutklipp under, for flere opplysninger.


Anders Johnsens lillebror Vetle Johnsen bodde også i Gjerpen. Se Familie 4 - Enggrav 1891.
Petronelle Larsdatter hadde ei søster, Karen Kirstine Larsdatter g.m. Jacob Olsen Aas. Se S.Ås(B).

 

Anders Johnsen med familie flyttet i 1899 til Nisterud under Bø og deretter til Rød under Kise i 1904.
Siden var han med sin sønn Lars Alfred og bygde huset hans i Hoppestadv. 373. Rundt 1927 flyttet han til sin sønn
Karl Olaf Andersen i Hoppestadv. 396. Se linker ovenfor.

 


Anders Johnsen og hans første kone Petronelle Larsdatter. Innsendt av Fredrik Andersen 2014.

 

Takk til Fredrik Andersen for god hjelp med denne familien!


Et avisintervju i Varden 30/1-1942 i forbindelse med Anders Johnsens 90-års dag! Han bodde da hos sin sønn
Karl Olaf Andersen i Hoppestadv. 396.

Innsendt av Hans Aas 2015.


 


 


    Varden 7/11-1942. Innsendt av Fredrik Andersen 2015.


Denne husmannsplassen ble sletta etter at skogsarbeider Anders Johnsen flytta herfra i 1899.
Det som var av jord ble tilplanta med skog.

 

Eier: Løvenskiold-Fossum.
 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no