| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Eriksrød
Gård nr. 48 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 08.04.2013 .


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Plass stua - Plassen
Husmannsplass under Eriksrød.

Trolig ryddet eller gjenryddet ca. 1750.

Arbeider, husmann
Peder Olsen

Br. ca. 1750-1760. Se gnr 90 Trollsåsen.

Arbeider, husmann
Gullik Tovsen

Br. ca. 1760-1764.

Gullik Tovsen giftet seg senere med enka på N. Bø(D).

Arbeider, husmann
Ole Levorsen
og hans første kone Karen Abrahamsdatter, bodde her som
innerster hos Gullik Tovsen i 1762. Se Flittig under Mo.

Arbeider, husmann
Nils Henriksen
fra Doksrød dpt. 13/7-1721.
Br. ca. 1775. Se Løvås u. Rising.

Innerst, vervet soldat
Ole Pedersen
fra Bratsberg(31) "Skauen" dpt. 26/1-1772 d. før 1812, s.a. Peder Larsen Skauen.
g. 6/12-1796 m. Ingeborg Olsdatter fra Skreua under Foss f. ca. 1770, d.a. Ole Halvorsen.
1. Bergit Olsdatter dpt. 8/10-1794.
2. Karen Olsdatter dpt. 11/6-1797.
3. Ole Olsen dpt. 25/8-1799.
4. Jørgen Olsen dpt. 25/8-1799.
5. Ragnhild Olsdatter dpt. 5/12-1802 g.m. John Andersen. Se Familie 5 - S. Brekke 1845.
6. Pernille Olsdatter dpt. 20/10-1805.
Br. ca. 1799.

Barnedåp i Gjerpen den 8/10-1794:
Ingebor Olesdtrs uægte pb. Bergit u/Ml.Foss. Til barnefader udlagt Ole Pederssøn gevorben soldat, som siden er ægteviet med Ingebor Olesdtr.
Faddere: Peder Hanssøns k., Zarche Olesdtr., Ole Skreua, Ole Grumstuel, Gunder Aasen.
F.f. Ole Pederssøns pb. Karen u/N. Foss: Jacob Hanssøns k., Anne Olesdtr., Anders og Niri Rejerssøn, Claus Vasbrække.
F.f. Ole Pederssøns Tvillinger u/Ersrøe Ole:  Peder Mortenssøns k., Elisabeth Sivertsdtr., Sigur og Halvor Ersrøe, Jørgen Hermanssøn.
F.f. og Jørgen: Berthe og  Karen Henricsdøtre, Tor Halvorssøn, Rejer Anderssøn, Nils Larssøn.
F.f. Ole Pederssøns pb. Pernelle u/Ersrøe: Thor Halvorssøns k., Anne Olesdtr., Thor Halvorssøn, Jacob Hanssøn, Lars Christenssøn.

En Ole Pedersen på Foss-eje ble konf. i 1788 som 15 åring. Han var trolig i
tjeneste på Foss-eiet til han ble konfirmert.

Ingeborg Olsdatter ble ikke født i Gjerpen. Men hun vokste opp med sine foreldre på Skreva under Foss.
Ole Pedersen var ”gevorben”, d.v.s. vervet soldat, i 1796 da de giftet seg. Det var han også i 1801.
Han hadde i 1801 status som ”Jordløs Inderst” under Eriksrød. Han leide trolig ei stue her med sin
familie.

Ole Pedersens enke var i 1812 fadder for Oles bror Christian Pedersen på Skauen under Bratsberg.
Dette tar vi for et indisium på at denne Ole kommer fra Skauen.

Skomaker, husmann
Thomas Cornelius Jørgensen Bratstad
fra Kongsberg dpt. 14/10-1797 d. 19/1-1840, s.a. Jørgen Sigurdsen Bratstad.
g. 16/10-1821 m. Berthe Olsdatter fra Haugedal i Luksefjell dpt. 1/12-1782 d. 13/11-1867 på Eriksrød, d.a. Ole Rønniksen Haugedal.
Forlovere: "Ole Olsen Hougedal, Rasmus Ekornrød."
1. Jacob Thomasen f. 29/12-1821 i Luksefjell. Se nedenfor.
2. Ole Thomasen f. 13/8-1824. Se Åsen under Jønnevald.
3. Maren Thomasdatter f. 9/6-1828 g.m. Nils Johannessen. Se Familie 6 - Gulset 1865.
Br. ca. 1830.

”Skomager Thomas Jørgensen Bradstad 24 aar...” var meldt utflyttet fra Kongsberg til ”Jerpen sogn”
som nr. 38 i 1821. Denne familien bodde tidligere en tid på Haugedal i Luksefjell hos hennes foreldre.

I folketellinga 1835 var det nevnt at Thomas var husmann uten jord her. Enke Ellen Johnsdatter (63)
bodde også her i 1835.

Her bodde i 1835 også enkemannen ”John Halvorsen Eriksrød (80) - f. 1759 - og Else Nilsdatter
f. ca. 1807 med sin sønn Ole Johnsen f. 28/11-1833 utenfor ekteskap. Fader: John Halvorsen.
Se Ekornrød(B) under Mo. Se Ole Johnsen gift på Enggrav 1865.

Skomaker
Jacob Thomasen
herfra f. 29/12-1821 d. 31/7-1905 på Eriksrød, s.a. Thomas Jørgensen.
g. 28/12-1857 m. Kirstine Isaksdatter fra Mauråsen under Tufte f. 18/3-1824 d. 6/4-1907 på Sandbakken u. Tufte, d.a. Isak Jansen.
1. Tollef f. 31/7-1858 d. 26/4-1860.

2. Thomas Jacobsen Eriksrød f. 10/3-1861.
Bodde her til 1903. Se Sandbakken under Tufte.
Br. 1857.

Jacob var på Eriksrød før han giftet seg og Kirstine var på Tufteeie (Mauråsen). I 1865 bodde Jacobs mor her,
enka Berthe Olsdatter (83). Enda ei Berthe Olsdatter bodde her også. Hun var  barnepike og 12 år gammel.

Denne familien bodde her også i 1900. Losjerende:
Lærer Halvard Jørgensen Gvaala f. 1874 i Bø. Bodde vanlivis i Skien (ugift).
Kirsten Isaksdatter, som hun senere ble skrevet for, døde av alderdomssvakhet i følge KB.

Ingen flere kjente beboere på denne husmannsplassen.

(C) Gard Strøm.