ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.



Oppdatert 13.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Ekornrød B
Husmannsplass under Mo.

Adresse i dag: Venstøptjernvegen 91, 3721 Skien.

Arbeider, husmann
Ole Ingebretsen f. ca. 1669 bg. 20/4-1749. ”Ole Engebretsen f. Moe Ejet 80 aar.”
g.m. NN
1. Ingeborg dpt. ca. 1706 bg. 14/3-1717. ”Ole Ingebrethssøns datter Ingeborg fra Moeje. 11 aar. Blef i Moelfen.”
2. Kirsten dpt. 29/5-1718 bg. 25/8-1720. ”Ole Ingebretssøns datter Kirsten fra Moeje, 2 1/2 aar.”
3. Peder Olsen dpt. 1/11-1722. Konf. 1740. Moeje.
Br. i 1717

F.f. Ole Ingebretssøns datter Kirsten fra Moeje: Jacob Jønneval, Anders Fallejen, Jens Hoppestads qde., Halvor Møllers datter Martha.
F.f. Ole Ingebretssøns søn Peder fra Moeje: Peder Stegen, Henning Jønnval, Karen Mo, Anne Jønvald.

Fadder Anders Fallej (Fallejen) var hammersmed og bodde på Åshammeren u. Ås.

Arbeider, husmann
Ole Engebretsen fra Ekornrød(A) dpt. 2/3-1732 bg. 16/6-1808. ”Ole Engelbertssøn und Moe, sagt at være 79 aar.”, s.a. Engebret Larsen.
g. 14/10-1760 m. Marthe Larsdatter f. ca. 1725 bg. 8/7-1801. ”Ole Eikornrøes kone Marthe Larsdtr. u/Moe, anmeldt at være 76 3/4 aar.”
1. Engebret Olsen dpt. 19/7-1761 g.m. Ingeborg Eriksdatter fra Island i Siljan. Se nedenfor.
2. Anne Olsdatter f. ca. 1765 g.m. Jon Rogn. Bodde på Rogn i Bamble.
3. Kirsten Olsdatter dpt. 4/6-1769 g.m. Tønnes Jacobsen. Se Rønningen under Mo.
Br. ca. 1760.

F.f. Ole Engebretsens db. Engebret fra Moe Ejet: Christen Moes kone, Aslov Halvorsdtr., Nils Moe, Christen og Isak Engebretsønner.
F.f. Ole Engebretsens pb. Kisten fra Moe Ejet: Friderich Hansens enke, Kisten Pedersdatter, Knud Olsen, Isak Engebretsen.

Ole Engebretsen flyttet trolig til sin datter Kirsten på Rønningen u. Mo, da han ble enkemann.
Han døde der og det ble holdt skifteforretning der samme dag som han ble gravlagt.

16/6/1808 OLE ENGEBRETSSEN Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 107b.
Rønningen Arvinger: Barna:
u/Moe    1. Engebret Olssen, bor på gd. Røe i Slemdal.
                2. Anne Olsdtr. g.m. Jon Rogn i Bamble.
                3. Kirsti Olsdtr. død, g.m. Tønnes Jacobssen, 1 barn:
                    a. Jacob Tønnessen, vel 4 år. Faren verger for ham.
Brt: 15 - 2 - 4
Gjeld: 26 - 0 - 0 (Insolvent)

Arbeider, innerst
Engebret Olsen herfra dpt. 19/7-1761.
g. 7/5-1789 m. Ingeborg Eriksdatter fra Slettene under Mo dpt. 25/4-1766 i Tinn, d.a. Erik Heljesen og Helge Heljesdatter.
1. Peder Engebretsen dpt. 23/8-1789.
2. Hedvig Engebretsdatter dpt. 29/5-1791.
3. Marthe Engebretsdatter dpt. 24/2-1793.
4. Erik Engebretsen dpt. 14/12-1794. Bodde først på Rød under Sølland. Kom til Gjerpen på 1820-tallet. Se Venstøp(34) og Gromstul i Luksefjell.
5. Ole Engebretsen dpt. 28/11-1796 i Siljan. Født på Island i Siljan. Se V. Sokka.
6. Anne Engebretsdatter dpt. 20/4-1800. Født på Rød under Sølland i Siljan, g.m. Halvor Olsen Haugedal. Se S. Haugedal.
7. Ingeborg Engebretsdatter dpt. 21/2-1802. Født på Rød, g.m. Ellef Jonsen fra Gromstul. Bodde på Bestul til de emigrerte til N. Amerika i 1844.
8. John Engebretsen dpt. 1/1-1804. Født på Rød.
9. Nils Engebretsen f. 10/4-1810 på Rød. Se Økter(5).

F.f.
Engebret Olsens db. Peder u/Moe: Aslak Moes kone, Kisten Olsdtr., Rasmus Isaksen, Helje Eriksen.
F.f. Engelbert Olessøns pb. Hedevig u/Moe: Aslak Moes k., Anne Olesdatter, Rasmus Isakssøn, Helje Erikssøn, Ole Aslakssøn.
F.f. Engelbert Olessøn Eikornrøes pb. Marthe u/Moe: Rasmus Eikornrøes k., Jøran Eriksdatter, Rasmus Isakssøn, Helje Erikssøn, Laers Christenssøn.
F.f. Engelbert Olessøns db.
Erik u/Moe: Helge Slettenes k., Jøran Eriksdtr., Søren Halvorssøn, Gunbjørn Olessøn, Nils Wattenberg.
F.f. Engebrict Ols. Søland og k. Ingebor Ericsd. db. Ole: Joran Ericsd. Stulen, Kisten Olsd. Ekonrød, Søren Halvors. Stulen, Anders Povels. Afsøla, Ole Jons. Søland.
F.f. Ingebret Olsen Røed og Inger(!) Erichsd. pb. Anne: Karen Olsd. Søland, Maria Nielsd. Solverød, Helge Erichsen Kausanrød fra Gjerpen Sogn, Ole Jonssøn Søland, Ingvold Nielsøn Søland.
F.f. Ingebreth Olsen Røe og Ingeborg Erichsd. pb. Ingeborg: Isanne Isachsd. Solverød, Anne Nielsd. Rønningen af Gierpen, Ole Ingebrethsen ib., Ole Jonsen Søland og Hans Erichsen Søland.
F.f. Engebreth Olsen Røe og Ingebor Erichsd. db. John: Groe Rønnechsd. Slettekollen, Helvig Johnsd. Søland, John Nilsen Søland, Ole Jonsen Søland og Hans Erichsen Røe.
F.f. Ingebret Olsen Røe og Ingeborg Erksd. db. Niels: Anna Søeland, Helvig Røe, Halvor Søntvet, Ingvold Søeland, Peder Røe.

Denne familien bodde her fram til ca. 1795. De 4 første barna ble født her. 
Deretter var de en tid på V. Island i Siljan. De kom til Rød under Sølland i Siljan i ca. 1797.
Der bodde de under folketellingen 1801. Da bodde det ei gammel kone hos dem som
het Helga Helgesdatter (70) (Helge Heljesdatter). Hun ble oppført som "Mandens moder",
men dette kan ikke stemme. Det må være hans svigermor.

Arbeider, husmann
Halvor Thoresen f. ca. 1715 bg. 22/2-1795. ”Halvor Toressøn Ekornrøe u/Moe 80 aar.”
g.m. Ingeborg Tovsdatter.
1. Jon Halvorsen dpt. 1754. Se nedenfor.
2. Thore Halvorsen f. ca. 1756. Se Sandbakken under Tufte.
3. Ole Halvorsen
Br. ca. 1774.

Denne familien kom fra Tinn før 1783.

Skogsarbeider, husmann
Jon Halvorsen herfra dpt. 15/12-1759 i Tinn d. 6/12-1840 som fattiglem på Plassen under Eriksrød.
g1g 27/9-1783 m. Maren Jacobsdatter fra N. Teigen under Mo dpt. 17/4-1758 i Tinn bg. 7/11-1802. ”Jon Eichornrøes kone Maren Jacobsdtr., anm. at være ved 44 aar.”, d.a. Jacob Pettersen.
g2g 13/6-1805 m. Maria Hansdatter f. 26/8-1782 i Holla d. 11/8-1830 på Ekornrød som legdslem, d.a. Hans Torbjørnsen og Anniken Hansdatter.
1. Torborg dpt. 9/11-1783 bg. 30/11-1783. ”Jon Halvorsens datter Torborg 4 uger.”
2. Ellen Johnsdatter dpt. 7/11-1784. Se Plassen under Eriksrød.
3. Halvor Johnsen dpt. 21/1-1787. Se Plassen under Ås.
4. Jacob Johnsen dpt. 25/10-1789. Se Århus(10).
5. Peder Johnsen dpt. 5/2-1792. Se Foss(4).
6. Torbor dpt. 21/4-1794 bg. 5/5-1794. ”Jon Halvorssøns Eikornrøes pb. Torbor under Moe 2 uger.”
7. Ole Johnsen dpt. 12/7-1795. Se Furuvald.
8. Ingeborg Johnsdatter dpt. 29/9-1799 g.m. Christopher Olsen. Se Familie 48 - Fossum 1835.
Barn i 2. ekteskap:
9. Maren dpt. 16/2-1806 bg. 19/6-1808. ”Jon Halvorssøn Eikornrøes pb. Maren und. Moe 2 5/12 aar.”
-   bg. 21/2-1808. ”Jon Halvorssøn Eikornrøes dødfødde pigebarn under Moe.”
10. Kirsten f. 4/6-1816 d. 24/1-1818 på Ekornrød.
11. Ellen f. 24/2-1819 d. 20/11-1819 på Kleiva.
12. Halvor Johnsen f. 28/9-1820 på Ekornrød. Se Familie 44 - Fossum 1865.
13. Ellen Johnsdatter f. 17/10-1822 på Ekornrød g. 7/3-1852 m. enkemann Hans Stenersen fra Helgen i Holla. Bodde i Skien.
Br. 1783.

F.f. Jon Halvorsen Eichonrøes pb. Torborg under Moe: Jon Knudsens kone, Siri Jermundsdtr., Peder Tejen, Kittil Jacobsen, Thor Halvorsen.
F.f. Jon Halvorsens pb. Elen fra Moe Ejet: Petter Jacobsens kone, Maren Aslaksdatter, Jon Knudsen, Thor Halvorsen, Kittil Jacobsen.
F.f. Jon Eikonrøes db. Halvor: Petter Jacobsens kone, Gunnil Nilsdtr., Jon Knudsen, Kittil Jacobsen, Thor Jacobsen.
F.f. Jon Halvorsens db. Jacob fra Ejkonrøe: Petter Tejens kone, Inger Isaksdatter, Petter Tejen, Tosten Jermundsen, Rasmus Isaksen.
F.f. Jon Halvorssøns db. Peder u/Moe: Peder Teiens k., Gunnil Nilsdtr., Torsten Jermundssøn, Bastian Pederssøn, Tord Halvorssøn.
F.f. Jon Halvorssøn Eikornrøes pb. Torbor: Peder Teiens k., Maren Nilsdtr, Torsten Jermundssøn, Hans Engelbertssøn, Tord Halvorssøn.
F.f. Jon Halvorssøn Eikornrøes db. Ole u/Moe: Peder Tejens k., Kirsten Nilsdtr., Peter Tejen, Tord Halvorssøn, Brynild Pederssøn.
F.f. Jon Halvorssøns pb. Ingebor f. Eikornrøe u/Moe: Rasmus Eikornrøes k., Zarche Olesdtr., Peter Jacobssøn, Thore Halvorssøn. Halvor Nilssøn.
F.f. Jon Halvorssøns pb. Maren u/Moe: Rasmus Eikornrøes k., Maria Nilsdatter, Rasmus Eikornrøe, Halvor Jonssøn, Jacob Petessøn.
F.f. John Halvorsen og Maria Hansdatter under Eriksrøds(!) Kirsten: Ole Halvorsens Kone, Maren Halvorsdatter, Ole Halvorsen, Peder Johnsen, Ole Halvorsen Erserød.
F.f. John Halvorsen og Maria Hansdatter under Tuftes Ellen:  Ole Torkildsens kone under Tufte, pige Kari Andersd. ib., John Andersen ib., Peder Johnsen ib., Halvor Johnsen ib.
F.f. John Halvorsen og Marria Hansdatter fra Ekornrød under Moes Halvor: Halvor Johnsens kone Aas, pige Maria Hansd. Foss, Halvor Johnsen Aas, Ole Johnsen Furuvald, Peder Johnsen Eriksrød.
F.f. John Halvorsen og Marria Hansdatter Ekornrøds Ellen: Peder Johnsens kone fra Ekornrød, pige Ingeborg Rejersd. Tufte, Halvor Slettene, Ole Furuvald, Peder Johnsen Eriksrød.

I ca. 1816 flyttet Jon og Maria til Plassen under Eriksrød. Maria døde på Eriksrød i 1830.
I 1835 bodde Jon fremdeles på Plassen. Han var da enkemann og bodde sammen med
Elen Nilsdatter (28) og deres sønn Ole Johnsen (2). John døde der i 1840.

Skogsarbeider, husmann
Mads Fransen Ekornrød fra Gløsmyr dpt. 19/2-1769 d. 31/10-1845, s.a. Frans Rasmussen Gløsmyr.
g. 19/11-1795 m. Dorthe Maria Engebretsdatter fra Rosvald dpt. 5/11-1775 d. 6/5-1848, d.a. Engebret Solvesen.
1. Maren dpt. 16/5-1796.
2. Simon Madsen dpt. 21/5-1797. Se nedenfor.
3. Maren Madsdatter dpt. 6/4-1800 g.m. enkemann Ole Pedersen. Se N. Gåshølen under Ås.
4. Halvor Madsen dpt. 12/12-1802 g.m. Dorthe Larsdatter. Se Familie 6 - Mæla 1845.
5. Anne Helvig Madsdatter dpt. 16/2-1806 g1g 30/9-1830 Isak Halvorsen Aas. Se N. Ås(A).
6. Ingeborg Madsdatter dpt. 5/3-1809 d. 3/3-1822 på Ekornrød.
7. Helge Madsdatter f. 1/4-1812 g.m. Nils Christophersen. Se Grønsten(C) under Bø.
8. Engebret Madsen f. 16/5-1816. Emigrerte til N. Amerika i mai 1845.
9. Dorthe Madsdatter f. 24/7-1819 g. 8/5-1845 m. skredder Gullik Halvorsen fra Lunde i Tel. f. ca. 1822, s.a. Halvor Andersen og Anne Gundersdatter fra
    Geitebua i Valebø i Holla. De bodde en tid i Lunde før de emg. til Amerika. De bosatte seg i Heart Prairie twp., Walworth Co., Wisconsin.
    Kjent barn: Maren Anne Gulliksdatter f. 6/1-1847 g. 20/12-1866 m. Engebret Christensen (Mason) f. 28/5-1839, s.a. Christen Madsen. Se Børønningen(D) under Bø.
Br. 1804.

F.f. Mads Franssøns pb. Maren f. Rosvald: Halvor Glørsmyrs k., Ingebor Engelbertsdtr., Gisle Franssøn, Ole Halvorssøn, Rasmus Franssøn.
F.f. Mads Franssøns db. Simon f. Røsvald: Hans Røes k., Ingebor Engelbertsdtr. Gisle og Rasmus Franssøn, Ole Halvorssøn.
F.f. Mads Franssøns pb. Maren f. Rosvold: Gisle Franssøns k., Maren Engelbertsdatter, Halvor og Gisle Franssøn, Lars Halvorssøn.
F.f. Mads Franssøns db. Halvor f. Rosvald: Hans Bøes k., Maren Engelbertsdtr., Rasmus og Gisle Franssøn, Lars Halvorssøn.
F.f. Mads Franssøns pb. Anne Hedevig u/Moe: Ingebor og Hedevig Engelbertsdtr., Lars Halvorssøn, Christopher Hanssøn, Solve Engelbertssøn.
F.f. Mads Franssøns pb. Ingebor u/Moe: Ingebor Engelbertsdtr., Marthe Hansdtr., Frans Halvorssøn, Solve Engelbertssøn, Christopher Hanssøn.
F.f. Mads Franssøns pb.Helge u/Moe: Engelbert Lucæsøns k., Dorthe Engelbertsdtr., Engelbert Lucæssøn, Solve Engelbertssøn, Erik Hanssøn.

Denne familien bodde tidligere på Rosvald.

Arbeider, innerst
Gullik Halvorsen fra Leikås under Holt dpt. 15/6-1800 d. 21/5-1824 på Ekornrød u. Mo. ”Druknede sig i en brønn.”, s.a. Halvor Halvorsen Lekaas.
g. 17/7-1823 m. enke Margrethe Halvorsdatter fra Gløsmyr f. 18/1-1795 (dpt. 24/1-1796), d.a. Halvor Fransen Gløsmyr.
Forlovere: Erik Bøhle, Christen Ekornrød.
1. Karen Gulliksdatter f. 11/9-1823 på Rød u. Kise.

21/10/1824     GULLIK HALVORSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 16, side 26b.
Ekornrød       - innerst på pl. -                   
u/Mo.       Arvinger:
               Enka Margrethe Halvorsdatter
               og dattera Karen Gulliksdtr. 1 år.
               Laugverge: Christen Rasmussen Ekornrød.
Brt: 8 - 0 - 24
Avdøde hadde 4.mai s.a.(samme år) mottatt sin kones arv med 52 spd. Derav ble
betalt 25 spd. i skyldig gjeld. Resten gikk med til begr. og utgifter

under hans sykdom(!!!).
Her står det mye rart som ikke kan stemme! Sjekk originalen. Gard Strøm.

To menn døde fra Margrethe. Margrethe Halvorsdatter ble først gift i 1821 med Erik Halvorsen på Rød u. Kise.
Etter et kort ekteskap døde han. I 1823 giftet hun seg igjen med Gullik Lekaas. De flyttet hit til Ekornrød u. Mo våren 1824.
Etter 10 måneders ekteskap druknet han seg i en brønn.
Senere s.å. giftet enka seg for tredje gang med slemdølingen Ingvald Johnsen fra Solverød. Se Rød u. Kise.

Jeger, bjelkehugger, innerst
Ingvald Johnsen fra Sølland i Siljan f. 15/9-1796 i Siljan, s.a. Jon Engvaldsen Sølland og Karen Olsdatter fra Follaug(C),
g. 9/11-1824 m. enke Margrethe Halvorsdatter fra Gløsmyr f. 18/1-1795, d.a. Halvor Fransen Gløsmyr.
Forlovere: "Christen Ekornrød, Erik Olsen Skomager."
1. Karine Ingvaldsdatter f. 26/2-1828 på Ekornrød.
2. Maren Kirstine Ingvaldsdatter f. 16/7-1834.

Denne familien er meldt innflyttet til Nedre Kjærringteigen i Solum i 1936.
Kjærringteigen nedre ligger ved elven i Gråten.
Det var nevnt at de flyttet dit ”for at bosætte sig.”

Skogsarb., leilending
Simon Madsen Ekornrød herfra dpt. 21/5-1797 d. 9/10-1884 på Ekornrød, s.a. Mads Fransen Ekornrød.
g. 14/10-1825 m. Maren Marie Engebretsdatter fra Svarverplass under Mo dpt. 6/7-1800 d. 30/10-1889 på Svarverplass, d.a. Engebret Lucassen.
Forlovere: Lars Pedersen Moe, Jacob Larsen Grinie.
1. Østen Simonsen f. 26/6-1826. Se nedenfor.
2. Halvor Simonsen f. 2/9-1828. Til N. Amerika i april 1856.
3. Ingebret Simonsen f. 31/12-1831. Til N. Amerika i april 1856.
4. Mads Simonsen f. 1/10-1834. Til N. Amerika i april 1856.
5. Simon Simonsen f. 1/6-1837. Til N. Amerika i april 1857. Se Presteattest av 14/4-1857.
6. Anders Simonsen f. 11/12-1840 d. 14/10-1856 på Ekornrød.
7. Lars Simonsen f. 2/1-1844 g. 5/4-1868 m. Berthe Marie Larsdatter fra N. Mo, d.a. Lars Gulbrandsen. Emigrerte til N. Amerika to dager etter at de giftet seg.
Br. 1852.

Michael Hobart i USA har funnet at sønnen Lars Simonsen og kona først kom til Wisconsin, men at han
før 1874 flyttet til Minnehaha Co. i S. Dakota, hvor han var "farmer", d.v.s. bonde. De levde i 1910.


Den andre Ekornrød-plassen og Flata ble tillagt denne eiendommen i 1871.

Skogsarb., leilending
Østen Simonsen Ekornrød herfra f. 26/6-1826 d. 1/3-1911 på Ekornrød, s.a. Simon Madsen Ekornrød.
g. 23/11-1854 m. Sophie Halvorsdatter fra Buslåtten under Venstøp f. 24/8-1830 d. før 1911, d.a. Halvor Larsen Buslaatten.
Forlovere: Aslak Halvorsen Aas og Ole Jacobsen Ekornrød.
1. Anne Kirstine Østensdatter f. 12/8-1855 på Ekornrød g. 9/7-1880 m. Anders Larsen Mo fra N. Mo. Bodde i Duestien Skien, var huseier og vognmann i 1900.
2. Simen f. 8/8-1857 d. 29/7-1859 på Ekornrød.
3. Maren Anne Østensdatter f. 16/11-1859 g.m. Lars Olsen Høgseth. Se Løberg(29) "Høgset".
4. Simon f. 10/10-1862 d. 11/9-1865 på Ekornrød.
5. Dorthea Østensdatter f. 3/6-1865 g.m. Gregorius Pedersen fra S. Mo. Se V. Grini.
6. Sofie Østensdatter f. 17/2-1868 g. 15/5-1896 m. Isak Olsen Kleven. Se Kleven(10).
7. Lars Østensen f. 3/6-1872. Se nedenfor.
8. Halvor Østensen f. 16/10-1874.
Br. 1871.

Tjenestefolk her i 1891: Tømmerhugger Johannes Halvorsen fra Sandsvær f. 1861 og Dorthea Olausdatter f. 1877 (husarbeide).
På besøk under folketellingen 1891 var Sofie Larsdatter f. i Gj. 1884 som bodde i Skien.

Skogsarb., forpakter
Lars Østensen Ekornrød herfra f. 3/6-1872 d. 9/6-1951.
g. 29/7-1893 m. Grete Marie Olausdatter fra N. Teigen under Mo f. 30/5-1875 d. 11/3-1938, d.a. Olaus Guldbrandsen Teigen.
1. Østen Larsen Ekornrød f. 21/11-1893. Se nedenfor.
2. Olaus Ekornrød f. 26/1-1897. Bodde, etter mange år på Toklev i Siljan, i Luksefjellv. 218 på Limi.
    Hans sønn Lars Ekornrød ble g.m. Borghild Grinilia fra Haukeroa under Bø. De bygde hus på Grorud i Siljan.
3. Peder Ekornrød f. 8/5-1899. Se Kjær(12) "Nordkjærra".
4. Simon Ekornrød f. 27/7-1901. Bodde noen år i Sildrevika under Mo. Se Luksefjellv. 188 under Grini.
5. Karen Ekornrød f. 30/10-1903 g.m. Gunnar Rønningen fra S. Rønningen i Luksefjell. Se Henningsdalen under Mo og Putland under Sætre. Se også Luksefjellv. 194 på Limi.
6. Sofie Ekornrød f. 2/3-1906 g.m. Knut Heimholt. Se Siljanv. 44 under Grini.
7. Martha Ekornrød f. 11/12-1908 g.m. Jørgen S. Lunde. Se S. Stulen(A). Se Luksefjellv. 186 under Grini.
8. Gunnar Larsen Ekornrød f. 26/6-1912. Se nedenfor.
9. Lars Marinius Ekornrød f. 19/7-1915. Se Luksefjellv. 719 under Jønnevald.
Br. 1911.


Familien Lars Ø. Ekornrød. Foto ca. 1917. Innsendt av familien.

Fra venstre sittende: Far Lars Østensen Ekornrød, Gunnar, Sofie, Martha, Lars Marinius og mor Grethe Marie Olausdatter Teigen.
Fra venstre stående: Olaus, Østen, Simon, Karen, Peder.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Skogsarbeider, forpakter
Østen Larsen Ekornrød (Østen Ekornrød) f. 21/11-1893 d. 22/11-1981.
g.m. Inger Marie Solverød fra Solverød i Siljan f. 24/12-1897 d. 10/1-1980, d.a. Simon Abrahamsen Solverød og Amalie Mikkelsdatter fra Nordkvelde i Hedrum.
1. Astrid Ekornrød f. 1927 g.m. Gunnar M. Skårdal. Se Sommerfrydv. 6 under Grini.
2. Solveig Ekornrød f. 1930. Ugift. Bosatt i Sommerfrydv. 6.
Br. 1938.

Peder Ekornrød på Kjær(12), fortalte: "Da min bror Østen og kona Marie flytta til Ekornrød, rydda og brant Marie alt
som var gammalt."

Østen Ekornrød bygde hus på Sommerfryd i 1955/56. Se Sommerfrydv. 6 under Grini.

Ekornrød. Foto: Privat.

Plassens grenser i Østen Ekornrøds tid her (på 1950-tallet):
Syd: Rønningen, vest: Moelva, nord og øst: Løvenskiolds skog.

Skogsarbeider, forpakter
Gunnar Larsen Ekornrød (Gunnar Ekornrød) herfra f. 26/6-1912 d. 19/6-1974, s.a. Lars Østensen Ekornrød.
g.m. Ruth Brennseter fra Brennseter under Mo f. 7/8-1920 d. 27/8-1994, d.a. Peder G. Brennseter.
1. Asbjørn Ekornrød f. 1943 g.m. Inger Åse Høgli f. 1944. Se Luksefjellv. 733 under Jønnevald.
2. Svein Olav Ekornrød f. 1946 g.m. Åshild Berberg f. 1951. Se Luksefjellv. 778 under Åsen.
3. Ellen Margareth Ekornrød f. 1955 g.m. Øystein Berberg f. 1953. Se Luksefjellv. 741 under Åsen.
Br. 1956.

Denne familien bodde på Teigen under krigen. Gunnar bygde siden tomannsbolig med broren, Simon på Limi,
men flyttet derfra etter 3-4 år. Fra 1950-1956 bodde de på Brennseter.
Bygde siden huset  Luksefjellv. 741 under Åsen. Se der.

Skogsarbeider, forpakter
Alf Mikkelsen f. 10/11-1912 d. 10/1-1996 i Kragerø.
g.m. Kirsten fra Gjerstad f. 14/2-1920.
1. Unni Mikkelsen f. 1948.
2. Arvid Halvard Mikkelsen f. 1950. Bosatt på Tufte.
3. Eva Mikkelsen f. 1951.
4. Kari Mikkelsen f. 1953.
Br. 1965.

Denne familien bodde tidligere 3-4 år på Slettene under Mo.

Huset blir leid ut som bolig gjennom Løvenskiold-Fossum.


(C) post@gamlegjerpen.no