ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kjær 6 - Kjær søndre
Gammelt løpenr. 406f. 118/6.

Utskilt fra Kjær(4) 1. november 1877.

Adresse i dag: Børsesjøv. 160, 3719 Skien.

G.br., forpakter

Thorbjørn Eivindsen Askiltrud
fra Askiltrud under Askilt i Bø i Telemark f. 4/7-1814 i Bø d. 18/1-1898, s.a. Eivind Halvorsen Askiltrud og hans 2. kone Ingeborg Thorbjørnsdatter.
g. i Sauherad 18/6-1839 m. Ingeborg Olsdatter fra Nistugu under Klevar i Sauherad f. 13/9-1812 d. 30/5-1878, d.a. Ole Halvorsen Klevar og Anne Olsdatter.
1. Ole Thorbjørnsen Kjær f. 17/2-1842 i Sauherad. Se nedenfor.
2. Anna Thorbjørnsen Kjær f. 29/1-1847 i Bø g.m. Helge Tjønnaas. Død på Kjær.
3. Eivind Thorbjørnsen Kjær f. 17/2-1850 i Bø. Emigrerte til USA 25/8-1882, sammen med Lars Larsen Løberg (17 år) fra Leppen under Løberg.
4. Halvor Thorbjørnsen Kjær f. 4/10-1856 i Bø. Se Ødesneltvedt øvre.
Br. 1866.

Se denne slekta i Bø-soga II, bind IV (Stian Henneseid - 1986), side 44/45.

Denne familien er registrert innflyttet fra Bø til Gjerpen i 1866. Det var opplyst at han hadde ”kjøbt gaarden Kjær”.

G.br., selveier

Ole Thorbjørnsen Kjær
herfra f. 17/2-1842 i Sauherad d. 25/10-1919 på Kjær.
g. etter 1900 m. Gunhild Eivindsdatter fra Tjønnås(14) i Bø i Telemark f. 27/2-1877, d.a. Eivind Helgesen og Ingeborg Tjønnaas.
1. Ingeborg Kjær f. 18/8-1904 g.m. Odd Leif Seierstad. Overtok senere denne eiendommen.
2. Eivind T. Kjær f. 15/3-1908. Bygde hus på utskilt tomt her. Se nedenfor.
Br. ca. 1890.

Se Gunhild Eivindsdatters slekt i Bø-soga II, bind IV (Stian Henneseid - 1986), side 738/739/740.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

118

6

406f

Kjær

Kjær søndre

Ole Torbjørnsen

0 daler - 0 ort - 18 sk.

0 mark 32 øre

I 1891 bodde Ole her som g.br. med sin far og søster Anne.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

118

6

Kjær

Kjær søndre

Ole Torbjørnsen

0 mark 32 øre

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter avdøde Ole Thorbjørnsen Kjær og gjenlevende hustru Gunhild til enken Gunhild Thorbjørnsen
for kr. 9500,00, hvorav for løsøre kr. 1500.00, dateret 24. mars, tinglyst 29. mars 1924."

Enka Gunhild Eivindsdatter ble g2g med enkemann Hans O. Mustvedt. Se nedenfor.

Hans Olsen Mustvedt fra Puttekås under Rising f. 23/3-1877 d. 10/4-1956, s.a. Ole Evensen Puttekås.
g1g 7/10-1899 m. Gunhild Kristiansdatter fra Mustvedt(2) f. 9/4-1876 d. 24/12-1921.
g2g 23/4-1924 m. enke Gunhild
Eivindsdatter fra Tjønnås i Bø f. 27/2-1877 d. etter 1950, d.a. Eivind Helgesen Tjønnaas og Ingeborg.
Br. 1924.

Hans O. Mustvedt bodde i sitt første ekteskap på Mustvedt(2).
Se alle hans barn der.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

118

6

Kjær søndre

Gunhild Torbjørnsen (Eivindsdatter)

0 mark 32 øre

Selveier
Odd Leif Seierstad
fra østre Seierstad(5) i Hedrum f. 2/8-1898 d. 23/3-1970, s.a. Hans Oluf G. Seierstad og Anna Elstad fra Ullensaker.
g.m. Ingeborg Kjær herfra f. 18/8-1904 d. 14/10-1963, d.a. Ole Thorbjørnsen Kjær.
Br. ca. 1950.

Denne familien bodde tidligere i Larvik. Han skrev seg da for Odd Leif Norderhaug. Se hans slekt i
Hedrumboka bind 2, side 269.  Hans farfars far var Hans Gundersen Seierstad (1813-1895), som
kom fra gården Lunde i Bjørkedalen i Eidanger.

Naboen Henny Berg kjøpte denne eiendommen i 1971. Husene ble samtidig skilt fra som 118/61.
Jorda ble tillagt hennes gård N. Berg.

Fra Grunnboka: "Andel av Børsesjøvegen 160 (Gnr 118, bnr 61) er overdradd til Sigmund Isaksen (28.06.1971)."

Huseier
Sigmund Isaksen fra Hesthagev. 23 på Bratsberg f. 1947, s.a. Karl Isaksen fra Langeland og Lilla Øivine Bøyesen fra Skien.
g. 15/3-1969 m. Astrid Lona fra Tinn f. 30/3-1946 d. 6/5-2015, d.a. Einar Lona og Solveig Vollan.
1. Carl Einar Isaksen f. 1969.
2. Ståle Lona Isaksen f. 1973. Overtok eiendommen.
Eier 1971.

Om Astrid Lona Isaksen: Se artikkel i TA (Telemarksavisa) 7/8-2008. 

Fra Grunnboka: "Børsesjøvegen 160 (Gnr 118, bnr 61) er overdradd for kr 400.000 fra Sigmund Isaksen til Ståle Lona Isaksen (04.11.2011)."

Huseier
Ståle Lona Isaksen herfra f. 1973.
Eier 2011.
 


Kjær bnr 6 (118/61). Foto: Gard Strøm 19.08.2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


(C) post@gamlegjerpen.no