ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.05.2020.


 Bratsberg 26 (63) - Langeland
Gammelt løpenr. 193. Opprinnelig husmannsplass under Bratsberg(1).


Siste rest av Bratsberg bnr 63 "Langeland". Flyfoto tatt 17. mai 1961.

Fra venstre: Øvregate går over i Gregorius Dagssonsgate. Den nederste svingen i Hestehagen er sprengt ut. Låven midt på bildet er
Langeland. Den ble revet, og siste rest av Bratsberg-gården "Langeland" er et gammelt innhus.

Utskilt fra Bratsberg(1) og matrikkulert som eget bruk i 1902. Solgt til selveie i 1904. Slettet etter 1950.

Adresse 2020: Chr. Magnus Falsensg. 28.

Arbeider, husmann
Peder Pedersen Langeland
fra Huset under Bjerva i Helgen sogn, Holla pr.gj. dpt. 30/4-1741 bg. 22/7-1798. ”Peder Pederssøn Langeland f. Bratsberg Klev. 59 aar.”, trolig s.a. Peder Enersen og Maren Pedersd.
g. i Holla 2/11-1766 m. Aase Marie Olsdatter fra Bosli under Namløs i Holla dpt. 16/8-1739 bg. 3/11-1799. ”Peder Langelands enke Aase Olesdtr. f. BratsbergKleven 70 aar.”, trolig d.a. Ole Nilsen og Siri Christensd.
Forlovere: "Jens Langeland og Anders Olsen Huve store."
1. Ingeborg Pedersdatter dpt. 28/6-1767 g.m. Christopher Olsen Skougen. Se Familie 70 -  Kleiva 1801.
2. Maren Pedersdatter dpt. 8/10-1769 trolig g.m. Zacharias Andersen. Se Familie 4 - S. Brekke 1810.
3. Marthe dpt. 6/9-1772 bg. 8/3-1778. ”Peder Pedersens d. Marthe fra Bradsb.Kl. 5 ½ aar.”
4. Karen dpt. 20/8-1775 bg. 16/2-1777. ”Peder Pedersens d. Anne fra Bradsb.ejet 1 aar.”(!)
5. Peder dpt. 16/4-1778 bg. 22/1-1797. ”Peder Pederssøn u/Bradsberg 18 ¾ aar.“
Br. ca. 1767.

F.f. Peder Pedersens pb. Ingebor fra Foss Ejet: Helje Jønnevals kone, Maren Svenchesdtr, Henning Jønneval, Lars Svenchesen.
F.f. Peder Pedersens pb. Maren fra Sem: Halvor Jønnevals kone, Berthe Hansdtr, Halvor Lyngaasen, Jacob Zachariæsen.
F.f. Peder Pedersens pb. Marthe fra BradsbergKleven: Daniel Jensens kone, Kistine Christiansdatter, Rasmus Danielsen, Anders Svenchesen.
F.f. Peder Pedersens pb. Karen fra Bradsberg Ejet: Jacob Bommens kone, Anne Svenchesdatter, Lars Svenchesen, Hans Svenchesen.
F.f. Peder Pedersens db. Peder fra Bradsberg skouen: Peder Larsens kone, Anders Jensens kone, Lars Christensen, Peder Christensen.

Som flere ganger tidligere har presten gitt ett av barna navnet ”Karen” ved dåpen og kalt henne ”Anne” ved
begravelsen ca. ett år senere. Han har trolig ansett dette som uten interesse, siden barnet allikevel ikke vokste
opp.

14/9/1798      PEDER PEDERSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 350b.
Bratberg-      Arvinger:                            
kleiva         Enka Aase Olsdatter og barna:
               1. Ingeborg Pedersdtr. g.m. Christopher Olssen på Bratsbergkleiva.
               2. Mari Pedersdtr. 29 år.
               Verge Ole Svendssen.
Brt: 40 - 2 - 22
Net: 34 - 0 - 20

6/2/1800       AASE OLSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 490a.
Bratsberg-     - Peder Langelands enke. -           

kleiva         Arvinger: Barna:
               1. Ingeborg Pedersdtr. g.m. Christopher Olssen der bor i stervbohuset.
               2. Marie Pedersdtr. 30 år. Bor også i huset.
               Formynder for Marie ble Ole Svendssen.
Brt: 56 - 1 - 7
Net: 37 - 0 - 3

Arbeider, husmann
Thomas Gundersen
fra Falkum dpt. 3/8-1755 bg. 21/6-1809. ”Thomas Gunderssøn f. Bradtsberg Kl. ved 53 11/12 aar.”, s.a. Gunder Thomasen. Se Familie 9 - Falkum 1762.
g1g 27/12-1781 m. Christense Rønniksdatter fra Haugedal dpt. 8/6-1749 i Sauherad krk. bg. 18/1-1784.  ”Thomas Gundersens kone f. Bradsb.Kl. 34 aar.”, d.a. Rønnik Jonsen.
g2g i Skien 16/7-1785 m. Marie Larsdatter fra Nykås under Mo dpt. 15/3-1744 bg. 26/1-1800. ”Thomas Gunderssøns kone f. Langeland u/Bratsberg, Maren Larsdtr. 57 aar.”, d.a. Lars Haagensen.
Forlovere: "B. Karhoff (sign.), Frands Rusch (sign.)."
g3g 21/8-1800 m. Gunhild Nilsdatter f. 1764 bg. 5/11-1809. ”Enken Gunnil Nilsdtr., efter Thomas Gunderssøn f. Brad.Kl. sagt at være ved 40 aar.”
Forlovere: "Nils Hansen og Ole Paulsen."
-   0. bg. 30/9-1781. ”Thomas Gundersens dødf. dtr.“
Barn i 3. ekteskap:
1. Gunder dpt. 30/9-1781 bg. 5/2-1784. ”Thomas Gundersens s. Gunder f. Bradsb.Kl. 2 ½ aar.“

2. Christine dpt. 26/5-1806 bg. 20/12-1808. ”Thomas Gunderssøns pb.
Christine f. Bradsb.Kl. 2 og 7/12 aar.”

F.f. Thomas Gundersens db. Gunder fra BradsbergKleven: Marthe Gundersdtr., Groe Rønnichsdtr., Søren Mathisen, Friderich Christophersen, Hans Aslaksen.
F.f. Thomas Gunderssøns pb.
Christine u/Bratsberg: Karen Knudsdtr., Maren Pedersdtr., Anders Nirissøn, Ellev og Ole Poulssøn.

10/7/1800      MARIE LARSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 450a.
Langeland      Arvinger:                            

u/Bratsberg    Enkem.
Thomas Gunderssen (barnløse)
               Hendes søsken:
               1. Randi Larsdtr. 50 år.
               2. Johanne Larsdtr. g.m. Rasmus Mortenssen u/mellom Foss.
               3. Kari Larsdtr. g.m. Ole Larssen ved Fossum.
Brt:    1 - 1 - 4
Gjeld: 12 - 0 - 0 (insolvent).

En Peder Nilsen Langeland var fadder i 1801 for Hans Reiersens barn under S. Grini.
Den samme Peder Nilsen ble i 1804 far til et barn utenfor ekteskap:

Fra Gjerpen KB den 18/11-1804:
”Anne Karine Jacobsdtrs uægte db. Engelbert f. Bratsb.kl. Udlagt til barnefader Peder Nilssøn fra Langeland.
Faddere: Anne Rasmusdtr., Birthe Kirstine Andersdtr., Christopher Pederssøn, Anders Jacobssøn, Anders Anderssøn.”

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

193 

Bratsberg 

Colbergs enke og Daniel Pedersen 

 -

 0 daler - 2 ort - 12 skilling


Arbeider, innerst
Sigurd Halvorsen fra Godal i Luksefjell øvre dpt. 15/2-1801, s.a. Halvor Olsen Godal.
g. 24/10-1826 m. Elisabeth Olsdatter fra Trollsåsen under Grini dpt. 19/6-1803, d.a. Ole Halvorsen Trolsaasen.
Forlovere: "Gregorius Lund, Christian Isaksen Lund."
1. Halvor Sigurdsen f. 23/11-1827 under S. Brekke.
2. Ole Sigurdsen f. 26/12-1830 i Skien. Se nedenfor.
3. Karen Kirstine Sigurdsdatter f. 7/6-1834 på Langeland.
4. Johan Peter f. 24/2-1838 på Langeland d. 22/5-1842 på Langeland.

Sigurd Halvorsen hadde vært i tjeneste på Lund før han giftet seg. Derav forloverne.
Hennes mor Inger Pedersdatter, fra Listul i Luksefjell, døde her 22/11-1836. Hun ble
ved dåpen kalt Inger Margrethe, men var alltid senere kun skrevet for Inger Pedersdatter.

Familien ovenfor leide huset her fra ca. 1834  og i 1845. Under folketellingen 1865 er de oppført i
Skien. Han ble da skrevet for dagarbeider og gårdeier Sigurd Halvorsen Langeland(65). 
Kona var 67 år gammel og Karen Kirstine (32) var ugift og bodde hos dem.

I samme hus i Skien, bodde også sønnen Ole med sin familie i 1865. Se nedenfor.

Sagmester, innerst
Ole Sigurdsen Langeland herfra f. 26/12-1830 i Skien, s.a. Sigurd Halvorsen.
g1g i Gjerpen 6/12-1854 m. Inger Marie Andersdatter Aulie fra S. Brekkej.
f. 17/10-1822 d. 22/2-1855 på S. Brekkej., d.a. Anders Larsen Aulie. Se Familie 8 - S. Brekke 1845.
g2g i Skien krk. 8/10-1858 m. Gunhild Halvorsdatter fra Sannes i Holla f. ca 1824 i Sauherad?, d.a. Halvor Helliksen.
Forlovere: "Garver A. Andersen af Skien og farver John Sørbø af Skien."
1. Marie Elisabeth Olsdatter f. 2/3-1860 i Skien.
2. Anna Kirstine Olsdatter f. 9/9-1862 i Skien.
3. Margit Olsdatter f. 8/12-1864 i Skien.

Inger Marie Andersdatter var tidligere forlovet med skomaker Henrik Evensen fra Kleven(10).
De fikk en datter som døde som spedbarn. Se Familie 7 - S. Brekke 1845.
Det ble ikke født levende barn i Ole Sigurdsens første ekteskap.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

 193

Bratsberg - Langeland 

 D.C. Blom - Ole Langeland

 0 daler - 3 ort - 7 skilling

Fra før 1865 bodde begge disse siste to familiene i Skien. Under folketellingen 1875 for Skien, er familien oppført
på Bratsbergkleiva i eget hus. De brukte familienavnet Langeland.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

63 

 26

193 

Bratsberg       

Bratsberg  

D. C. Blom 

0 daler - 2 ort - 5 sk. 

 1 mark 70 øre

Langeland ble matrikulert som eget bruk i 1902 og solgt til Karl Isaksen.

Bonde, selveier
Karl Isaksen Langeland
fra Skien f. 25/10-1870 d. 5/8-1939, s.a. tømmermann Isak Tovsen Dahl fra Dalsbygda i Solum og Kirsten Gurine Christensdatter fra M. Venstøp(B).
g.
i Skien krk. 18/5-1902 m. Kirsten Kirstine Abrahamsen fra Skien f. 16/2-1870 på Hauane, Gjemsø i Solum d. 29/8-1956, d.a. sagmester Nils Andreas Abrahamsen og Elen Gurine Løkenberg.
1. Udøpt barn f. 23/10-1903 i Gjerpen. Død som liten.
2. Alice Marie Isaksen f. 30/9-1904 d. 10/1-1982. Ugift.
3. Isak Elmo Isaksen f. 31/8-1906. Se Løberg(3) "Rønningen".
4. Nils Andreas Isaksen f. 31/3-1908. Overtok gården.
5. Karl Isaksen f. 29/3-1911 g.m. Lilla Øivine Bøyesen fra Skien. Bodde i Hestehagv. 23. Sønn: Sigmund Isaksen f. 1947. Se Kjær(6).
Br. 1904.

Karl Isaksen bodde her allerede som ungkar i 1900. Han oppførte nytt innhus og andre bygninger her.
Han drev hønseri m.m. Det var i folketellingen 1900 nevnt at han var utmeldt av statskirken.
Karl og Kirsten er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 63

63

Bratsberg 

 Langeland

Karl Langeland 

3 mark 88 øre 

Bonde, selveier
Nils Andreas Isaksen
herfra f. 31/3-1908 d. 15/12-1991.
g. i Siljan krk. aug/sept 1937 m. Julie Serkland fra Siljan f. 9/1-1910 d. 6/5-2001, d.a. Hans Andersen Serkeland og Elise Antonsdatter Kiste.
Forlovere: "Isak Isaksen, Løberg i Gjerpen og Hans Serkeland i Siljan."
1. Hans Karl Isaksen f. 1938. Bosatt på Brekketun.
2. Bjørn Roar Isaksen f. 1942. Bosatt på Bratsberg.
Br. 1939 (tinglyst i 1941).

Da de giftet seg i 1937 var det nevnt at Nils var handelsgartner i Skien.
Som vi kan se av matriklene, solgte man mange hustomter her før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 63

63

Bratsberg - Langeland 

 Nils Isaksen

1 mark 98 øre 

Eiendommens grenser på 1950-tallet, i følge Nils Isaksen:
”Nord: Bratsberg Teglverk, øst: Bratsbergveien, sør: Hestehagv., vest: Den gamle bygrense.”

Enka Julie Isaksen var i 1994 bosatt i Chr. Magnus Falsensg. 30, 3714 Skien. Familien benyttet
Gjerpen kirkegård.

Det har også etter 1950 vært solgt ut mange hustomter herfra. Langeland eksisterer ikke lenger som gårdsbruk.
Nesten hele området ble tillagt Skien by ved byutvidelse av 1916.

Gnr 63 brn 26 og 63 er utgått fra matrikkelen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no