ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert  28.04.2023
 


Løberg 11 - Leppen
Gammelt løpenr. 395c. Siden Norges matrikkel 1889: 112/11.

Opprinnelig husmannsplass under N. Løberg.

Utskilt fra bnr 6 ved skyldsettingsforretning tinglyst 9/6-1844.

Adresse 2023: Sneltvedtv. 359, 3719 Skien.

Arbeider, husmann med jord
Knud Andersen
fra Porsgrunn? f. ca. 1748 bg. 11/4-1805. ”Knud Anderssøn und. N. Løberg, sagt at være 57 1/2 aar.”, s.a. Anders Olsen som var på S. Limi i 1762?
g. 3/11-1778 m. Asjer Svendsdatter fra S. Lundsåsen f. ca. 1752 d. 28/7-1817, d.a. Svend Asbjørnsen.
1. Anders dpt. 1/8-1779 bg. 1/1-1780. ”Knud Andersens s. Anders f. Glende 5 mnd.”
2. Guri Knudsdatter dpt. 12/12-1780 g.m. Amund Torjusen. Se Familie 38 - S. Brekke 1845.
3. Anders dpt. 27/4-1783 bg. 6/3-1803. ”Knud Anderssøns db.
Anders under N. Løberg 19 5/6 aar.”
4. Else Knudsdatter dpt. 23/7-1786 g.m. Gunder Olsen. Se Familie 37 - N. Brekke 1845.
5. Svend dpt. 6/6-1790 bg. 13/6-1790. ”Knud Anderssøns u/Bradsbergs s. Svend 2 uger.”
6. Asjer Knudsdatter dpt. 18/12-1791 g. 13/8-1818 m. Halvor Halvorsen fra Skien. Hun bodde som enke (33) i Skien i 1825 sammen med sin sønn Nils Halvorsen (8).
7. Svend Knudsen dpt. 26/4-1795. Se Lia under Meen.
Br. ca. 1791.

F.f. = faddere for ...


F.f. Knud Andersens db. Anders fra Glende: Peder Bouerøes kone, Gunnild Svendsdtr., Peder Bouerøe, Halvor Larsen, Anders Zachariæsen.
F.f. Knud Andersens pb. Guri fra BradsbergKleven: Halvor Nilsens kone, Karen Olsdtr., Halvor Nilsen, Saamun Christensen, Ole Asbiønsen.
F.f. Knud Andersens db. Anders fra BradsbergKleven: Gunhild Svendsdatter, Anne Sørensdtr., Halvor Larsen, Lars Hansen, Ole Bentsen.
F.f. Knud Andersens pb. Else under Bradsberg: Gunder Tevesens kone, Anne Knudsdatter, Halvor Larsen, Ole Sørbøe, Halvor Knudsen.
F.f. Knud Anderssøns søn Svend u/Bradsberg: Anders Anderssøns k., Ambor Asbiornsdtr., Isak Abrahamssøn, Nils Svendssøn, Nils Pederssøn.
F.f. Knud Anderssøns pb. Askier u/Løberg: Laers Jonssøns k., Ingebor Mortensdatter, Thomas Jenssøn, Hovold Alfssøn, Gunder Evenssøn.
F.f. Knud Anderssøns db. Svend u/N. Løberg: Ole Løbergs k., Guri Torsdtr., Torbjørn Jonssøn, Jon Svendssøn, Ole Anderssøn.

Etter ca. 1 ½ år på Glenna, bodde denne familien på Kleiva fram til de rundt 1791 kom til Leppen.
Bror til Asjer Svendsdatter var Thor Svendsen på lille Skifjell.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet (gjelder bnr 6).
"Fæstebrev fra Torbjørn Johnsen, Anund Nilsen (på sin kones vegne) og Ole Jensen til Christen Eriksen og konen Maren Colbjørnsdatter
for Livstid paa en Plads eller Jordstykke heraf og løbenr. 395, Leppen kaldet, mod aarlig afgift 4 Rdl., dat. 18. sept. 1802, thinglæst 15. jan. 1803."

Arbeider, husmann med jord
Christen Eriksen fra S. Lundsåsen f. ca. 1738 d. 20/4-1826. ”Christen Eriksen, husmann under Løberg, 88 aar.”
g1g 5/10-1769 m. Inger Zachariasdatter fra Mustvedt(1) dpt. 16/5-1745 bg. 11/6-1800. ”Christen Lundsaasens kone Inger Zachariædtr. 55 ½ aar.”
g2g i Siljan 28/12-1800 m. Maren Kolbjørnsdatter fra Gurholt i Siljan f. ca. 1752 d. 2/8-1835. ”... enke efter Christen Eriksen, Leppen under Løberg, 83 aar.”
Bruker 1802.

Ekteparet Maren og Christen bodde nok her bare på sine gamle dager. Se S. Lundsåsen.

Arbeider, husmann med jord
Thomas Jensen
fra S. Lundsåsen dpt. 29/9-1754 d. 28/9-1831 på Leppen, s.a. Jens Thomassen.
g1g i Gjerpen 18/3-1779 m. Maria Andersdatter fra N. Lundsåsen dpt. 26/12-1751 bg. 17/10-1813. ”Maria Andersdtr.,
Thomas Jonsens kone und. Løberg 40 aar.”, d.a. Anders Jonsen.
g2g i Gjerpen 15/11-1814 m. Marthe Pedersdatter fra Fossum? f. ca. 1772 d. 20/6-1836. "Marthe Pedersdatter, enke, Leppen under Løberg, 64 aar.”
Forlovere: "Peder Nirisen Vattenberg og Anders Olsen Hobæk."
1. Gunder Thomasen dpt. 20/6-1779. Se N. Løberg(6).
2. Tone Kistine dpt. 30/6-1782 bg. 19/10-1783. ”Thomas Jensens d. Tone Kistine f. Lunds ejet 1 aar.”
3. Tone Kistine dpt. 16/1-1785 bg. 31/1-1786. ”Thomas Jensens d. Tone Kistine 1 aar.”
4. Inger Thomasdatter dpt. 7/1-1787 g.m. Truls Nilsen. Se Familie 80 - Fossum 1835.
5. Anne dpt. 7/1-1787 bg. 17/2-1788. ”Thomas Jensens d. Anne 1 aar 6 uger.”
6. Kirsten Thomasdatter dpt. 15/8-1790 g.m. Jørgen Pedersen. Se Familie 123 - Kleiva 1845.
7. Anders Thomasen dpt. 30/12-1792. Se Familie 85 - Kleiva 1845.
Barn i 2. ekteskap:
8. Berthe Marie Thomasdatter f. 20/2-1816 g.m. Elias Andersen. Se Familie 83 - Kleiva 1845.
Bruker ca. 1792.

F.f. Thomas Jensen fra Lunds Ejets Gunder: Knud Olsens kone, Karen Thomesd., Engebret Bouerøe, Johannes Sneltvet, Jest Halvorsen.
F.f. Thomas Jensen fra Lunds Ejets Tone Kistine: Knud Olsens kone, Karen Jensd., Jens Thommesen, Simen Jonsen, Jest Halvorsen.
F.f. Thommes Jensen fra Lunds Ejets Tone Kistine: Simen Lunds kone, Karen Jensd., Jens Thommesen, Jest Halvorsen, Daniel Gregoriisen.
F.f. Thomas Jensens tvillingdøtter fra Lunds Ejets Inger: Nils Sems kone, Inger Jensd., Sigur Omuth, Jens Thommesen.
F.f. Thomas Jensens tvillingdøtter fra Lunds Ejets Anne: Karen Jensd., Anne Jensd., Jest Halvorsen, Simen Jonsen.
F.f. Thomas Jenssøns fra Lundsaasens Kirsten: Sven Aslakssøns k., Anne Pedersd., Knud Guttormssøn, Erik Christenssøn, Torjer Evenssøn.
F.f. Thomas Jenssøn und N. Løbergs Anders: Christine Nilsd., Inger Gundersd., Gunder Evenssøn, Svend Høgelie, Jens Thomæsøn.
F.f. Hm. Thomas Jenssøn und. Løbergs Berte Maria:
Gunder Løbergs kone, Kirsten Thomasd., Ole Enersen, Jørgen Pedersen, Truels Nielsen.

Denne familien bodde tidligere på Lundsåsen under Lund også kalt ”Lunds-ejet”. 

21/3/1832      THOMAS JENSSEN         Bamble Skifteprot. nr. *)
Leppen         - død 28.9.1831 -                   
und. N. Løberg     Arvinger:
               Enka Marthe Pedersdatter og Børn:
               1. Gunder Thomassen Løberg 54 år.
               2. Anders Thomassen                 34 ”
               3. Inger Thomasdtr. g.m. Truls Nielssen v/ Fossum.
               4. Kirsten Thomasdtr. g.m. Jørgen Pederssen Bratsbergkl.
               5. Berthe Maria Thomasdtr. 16 år. Formynder: Halvbroren Gunder.
Enkas laugverge: Reier Anderssen.

Brt: 23 - 4 - 22
.
Net: 12 - 0 -  4.
*) A: BS 17 s.524.
B: BS 21 s.31b. C: BS 23 s.7.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet (gjelder bnr 6).
"Skifte efter Thomas Jensen, hvorved boets huus paa Pladsen Leppen, samt løsøre er udlagt stervboenken Marthe Pedersdatter,
dat. 2. april, thingl. 1. mai 1833."

Skomaker, husmann
Lars Olsen Leppen
fra N. Løberg(6) dpt. 24/2-1799 i Gjerstad d. 6/4-1862 på Leppen, s.a. Ole Jensen Løberg og Karen Kittilsdatter, begge fra Gjerstad.
g. i Tanum krk., Brunlanes 10/12-1824 m. Anne Margrete Knudsdatter fra Tvedalen i Brunlanes, Vestfold dpt. 6/9-1795 i Tanum d. 29/12-1870 på Løberg, d.a. Knud Jacobsen og Margrete Simonsdatter.
1. Karen Margrethe Larsdatter dpt. 22/5-1825. Født på Ingjerstrand i Brunlanes, uten fødselsdato. Kun dåpsdato.
2. Ole Larsen f. 17/8-1828 på M. Løberg d. 8/4-1908 på Foss fattighjem. Bodde her. Han var skomaker. Ugift.
3. Knud Larsen f. 22/9-1830 d. 26/4-1901 på Leppen ("sindsyg"). Bodde her ugift i 1891. Skomaker og gårdsarbeider.
4. Anne Larine Larsdatter f. 14/8-1833 g1g m. Aslak Halvorsen. Se Rønningen under Sneltvedt.
5. Marthe Kirstine Larsdatter f. 15/1-1836.
6. Lars Larsen Leppen f. 23/11-1840. Overtok gården.
Bruker ca. 1830.

F.f. Lars Olsen N. Løberg og Anne Margrete Knudsdatters Ole: Niels Markers Kone under Løberg, pige Pernille Larsd. Sneltved, Jens og Ketil Gundersen Løberg. Hjemmedøbt af Gunder Løbergs Kone.
F.f.
Lars Olsen Løberg nordre og Anne Margrete Knudsdatters Knud: Moderen selv, P. Karen Isaksd. Hynie, John Gundersen Løberg, Ole Jensen Løberg, Knud Olsen Venstøb. HD Gunder Løbergs Kone.
F.f. Lars Olsen Løberg og Anne Margrethe Knudsdatters 
Anne Larine: Moderen selv, P. Karen Jensd. Løberg, Ole Jensen ib., Sondre G. Løberg, Fredrik Larsen Sneltved. HD Gunder Løbergs Kone.
F.f.
Lars Olsen Leppen und. Løberg og Anne Magrethe Knudsdatters Marthe Kirstine: Jens Olsen Løberg, Kittil Olsen og Ole Jensen Løberg, P. Karen Jensd. Løberg og Moderen selv.
F.f.
Lars Olsen Leppen und. Løberg og Anne Magrethe Knudsdatters Lars:Ole Jensen Løberg og Kone Gunild Marie Larsd., Jens Olsen ib., Thomas Nielsen ib., P. Karen Magrethe Larsd. Leppen. HD af Gunder Løbergs Kone.

Lars Olsen Leppen var andre generasjons innflytter fra Gjerstad på både mors- og farssiden.

Enka Maren Gurine Larsdatter døde på Leppen den 19/7-1869, 74 år gammel (f. ca. 1795).
Dette var enka etter Tollef Larsen på Hesterønningen under Lid.
 

Ingebret Christophersen på Løberghaugen fortalte i sin tid til bygdebokkomiteen om en jakthistorie der Lars Olsen Løberg og hans sønn, Knut Larsen Leppen var med Hofgaard på revejakt: ”Revejakta foregikk i løberggrenna for mange år sia en gang Hofgaard, Knut Leppen og Lars Løberg m.fl. dreiv jakt på sporsnøen. De hadde ringa en rev på Storemyr. Det ble satt ut poster og drevet. Reven kom til Hofgaard. Han skaut og reven lå der. Knut Leppen tok dyret opp og slengte det på skuldra. Reven var imidlertid ikke mer dau at den beit Knut i hans mest kjøttfulle del. Knut kasta reven fra seg og den tok til beins alt den orket. Knut etter. Hofgaard skyter like forbi Knut, som utbryter: Vil du skyte meg au? – Hofgaard var sint for at Knut var i veien ellers hadde han felt den. Reven tok over mot Follaug hvor den var inne i en gang i et innhus. Derfra videre ned til en hogsteplass ved skienselva, hvor jegerne var efter den med spader og diverse for å slå den i hjel. Den kom seg unna oppi Borgeåsen hvor den krabba i ei ur. Jegerne fulgte sporet og fikk tatt livet av reven i ura.
Nå var det seint på dagen. Karene var sultne og slitne. De tok med seg reven og dro til Porsgrunn, gikk der inn på en restaurant og bytta bort reven i hver sin dram.”


Bonde, skomaker, selveier

Lars Larsen Leppen
herfra f. 23/11-1840 d. 14/9-1926.
g1g 7/9-1866 m. Marthe Marie Einarsdatter fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 29/12-1845 d. 9/2-1870 på Kleiva, d.a. Einer Olsen Gaarden.
Forlovere: "Ole Larsen Løberg, Ole Andersen Sneltvedt."
g2g i Skien 20/10-1872 m. Gurine Einarsdatter (døpt for Guro!) fra Veium i Sauherad f. 31/10-1849 d. 23/7-1925, d.a. Einar Johnsen Bergan fra Bø i Telemark og Ingeborg Johnsdatter.
1. Lars Larsen Leppen f. 4/12-1866 d. 1852, g.m. Ida NN (1861-1955). Emigrerte til USA 25/8-1882 sammen med Eivind Thorbjørnsen Kjær f. 1850. Lars Larsen Leppen hadde gård ved Nelsonville, Wisconsin. Se hans gravsten nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
2. Einar Larsen Leppen f. 17/7-1873 g.m. Ida Valler. Han var skomaker i 1891. Er registrert utreist til Merrill i USA den 8/5-1893 med S/S Norge, som 20-åring. Kjøpte gård ved Nelsonville, Wisconsin. Se foto nedenfor.
3. Anders Martinius Løberg f. 22/6-1875. Politimann i Skien g. 9/9-1902 m. Karoline Marie Løberg fra Skien f. 1880 og konf. 1895 i Skien, d.a. Isak Løberg.
4. Marta Marie Larsdatter f. 21/9-1877 på Leppen d. november 1951. Ugift. Bodde hjemme. Ble skrevet for Marie Leppen Løberg.
5. Erik f. 22/9-1880 på Øvrum. Død før 1891.
6. Hans Larsen Løberg f. 9/3-1882 på Leppen. Se Høgli øvre under Grini.
7. Ingeborg Karoline Larsdatter f. 10/10-1884 d. juli 1956. Hun ble gift i godt voksen alder med en Bjelland. Han døde tidlig. Gravlagt på Gjerpen.
8. Olaus Leppen Løberg f. 10/4-1887. Overtok gården.
Eier 1870.

Som ganske nygifte i 1867 er "ægtefolkene" Lars Larsen Leppen (29) og hustru Marthe Marie Einarsdatter (23)
registrert innflytta fra Gjerpen til Skien.

F.f. Erik som var født på Øvrum: Forældrene, Marte Isaksd. Fosgjordet, Hans Jacob Simonsen Nærum, Kristian Olsen Nærum.

Familietradisjonen forteller at Lars L. Løberg/ Leppen var sjømann i sin ungdom og at han skal ha vært med i den amerikanske borgerkrigen. Han er IKKE registrert som Larsen/ Løberg/ Loberg eller Leppen i de offentlige listene over medvirkende i borger-krigen. Kilde: www. civilwar.vesterheim.org i USA.
Han kan i tidens løp ha blitt forvekslet med Lars Larsen Løberg f. 1842, s.a. Lars Nilsen Løberg på gården S. Løberg(B). Han var beviselig med i borgerkrigen.

I tidsrommet for borgerkrigen (1861-1864), er denne Lars Larsen Leppen (Løberg) borte fra kildene i Norge. Han var trolig sjømann på den tiden.
Under folketellingen 1865 kan vi se at han er ungkar og sjømann med bopel hos foreldrene på Leppen. Han var siden skomaker og bodde i nedre Skotlandsvei i Skien fra ca. 1867-1870. Deretter overtok han gården i 1870 og kombinerte gårdsdrifta med skomaker-yrket resten av livet.

Lars og Guro giftet seg i Skien krk., visstnok grunnet ombygging av Gjerpen kirke. Dessuten bodde jo Lars
i Skien på den tiden.

Tjenestegutt her i 1865: Cornelius Knudsen fra Stavern(14).

Tjenestepike her i 1891: Marte Larsdatter f. 1836. Hun var søster til Lars.
Brødrene Knut og Ole bodde også her.

Lars Larsen Leppen kjøpte i 1899 Løberg(24) - jord, og i 1914 Løberg(46) - jord.

Lars L. Leppen satt i flere perioder i Gjerpen kommunestyre. Han hadde flere verv.
Han satt bl.a. i skolestyret.


Gravstøtta til sønnen Lars Larsen Leppen i Nelsonville, Wisconsin. Foto: Gard Strøm september 2013.

Til USA:

Einar Larsen Leppen med familie. Hadde gård ved Nelsonville, Wisconsin. Originalfoto utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

395c

Løberg nordre

Lars Larsen

0 daler - 2 ort - 3 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

112

11

395c

Løberg

Leppen

Lars Larsen

0 - 0 - 22

1 mark 10 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

11

Løberg

Leppen

Lars Larsen

1 mark 10 øre

112 24 Løberg Løberg nordre ditto 2 mark 35 øre
115 4 Sneltvedt Sneltvedt søndre ditto 2 mark 28 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Olaus Leppen Løberg
herfra f. 11/4-1887 d. 7/10-1969.
g. 5/8-1911 m. Anne Marie Hagen fra Hagen under Gjerpen lille f. 14/3-1889 d. 17/8-1938, d.a. Søren Hansen Hagen.
1. Lars Leppen f. 14/1-1912 d. 4/2-1918. Døpenavnet var ført opp som Lars Leppen i Kirkeboka.
2. Gudrun Karoline Løberg f. 10/9-1913 g.m. Lars Løberg fra Høgli øvre u. Grini f. 9/11-1908 d. 12/3-1993, s.a. politikonstabel Hans L. Løberg. Bodde på Nordstrand i Oslo.
3. Sigurd Løberg f. 15/9-1915. Se nedenfor.
4. Lilly Løberg f. 17/12-1917 g.m. Ernst Løberg. Se Sneltvedt(26) "Nedre".
5. Lars Leppen Løberg f. 2/9-1919 d. 1941. Døde etter brannskader han fikk etter en arbeidsulykke hjemme på gården.
6. Ruth Løberg f. 6/4-1922 g.m. Olav Gjone. Se Ballestad(33).
7. Einar Leppen Løberg f. 1923 d. 1957. Drev gården i noen år på 1950-tallet, mens eldstebroren Sigurd var i USA. Se nedenfor.
8. Harald Leppen Løberg f. 24/12-1925 d. 25/11-1995. Harald ble døpt i Borgestad kirke. Bodde i Oslo, men var hjemme på Leppen nesten hver helg og i alle ferier. 
    Han var utdannet maler. Når han kom hit bodde han alltid i det lille skomakerverkstedet etter Lars Larsen Løberg. Huset står der fremdeles (2017). Gravlagt på Gjerpen.
9. Ingeborg Marie Løberg f. 16/11-1927 (dpt. i Borgestad krk.) g.m. Reidar Strand Larsen f. 19/1-1920. Bosatt på Bratsberg.
Eier 1920.

Olaus Leppen hadde flere kommunale verv. Han satt bl.a i Gjerpen skolestyre.

Et mer enn 100 år gammelt bilde fra Leppen:

Lars Larsen Leppen, barnebarn Lars Leppen (1912-1918) og kona Gurine Einarsdatter. Anne Marie med Gudrun og Olaus Leppen Løberg.
Foto ca. 1914. Originalfoto lånt av Per Svenke Løberg 2013.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

11

Løberg - Leppen

Olaus Løberg

1 mark 28 øre

112 24 Løberg nordre Olaus L. Løberg 2 mark 82 øre
112 46 Løberg Olaus L. Løberg 0 mark 17 øre
112 81 Løberg - Plassjordet Olaus Løberg 0 mark 12 øre

Bonde, forpakter
Einar Leppen Løberg f. 1923 d. 1957.
Einar Leppen Løberg drev gården for broren Sigurd, som tok med familien en tur til USA på 1950-tallet.

G.br., arb., selveier
Sigurd Løberg
herfra f. 15/9-1915 d. 4/1-1973.
g. i sakristiet i Gjerpen kirke 27/11-1948 m. Ester Moe fra Fredbohavna i V. Porsgrunn f. 14/5-1917 i Brevik d. 14/12-2002, d.a. kjelesmed/ hydroarbeider Elias Markus Nilsen Moe. Se ramme nedenfor.
Forlovere: "Olav Gjone, gbr. Ballestad og husmor Ruth Gjone, Ballestad."
1. Per Svenke Løberg f. 1949. Se nedenfor.
2. Gunnar Løberg f. 1951. Bosatt i Skien.
3. Anne Løberg f. 1955 g.m. Thore Lein Mathisen.
4. Else Løberg f. 1955 g.m. Bjarne Gustavson fra Sverige. Bosatt i Skien.
Eier 1958.

Sigurd Løberg og familien var i Amerika fra 1953-1958, da de kom tilbake for å overta gården. Siden var Sigurd
alene i USA fra 1961-64 for å arbeide.


Sigurd Løberg kjører "gråtass" på 1960-tallet. Originalfoto tilhører familien. Låven til Isaksen Sneltvedt i bakgrunn.


Løberg bnr 11 "Leppen" ca. 1980. Utlånt av Per Svenke Løberg 2013.

Husene er skilt ut fra resten av gården og eies og bebos av Per Svenke Løberg. Leppen var fra 2003 eid av 
4 søsken (ovenfor). De solgte i 2003 all jorda til Håkon Landsverk på gården Løberg(2) "Landsverk".
Per Svenke Løberg kjøpte tomta, huset og en skogteig øst for eiendommen.

Ester (Moe) Løbergs familie.

Elias Markus Nilsen Moe
fra Skien f. 21/9-1882 d. 29/4-1949, s.a. skredder Adolf Nilsen Moe f. ca. 1839 og Kirsti Aslaksdatter f. ca. 1841.
g.m. Anne Berthea Johnsdatter fra Helgen f. 2/6-1879 på Holtanhagen i Holla d. 28/1-1955, d.a. husmann John Gundersen f. ca. 1839 og Birthe Marie Jørgensdatter f. ca. 1838.
1. Birger Holth Moe f. 1/10-1907 i Solum d. 1985 i Bergen.
2. Arne Johannes Moe f. 8/5-1911 d. 26/10-1979 g.m. Ruth Alvilde f. 2/3-1922 d. 29/5-2005. Bodde i V. Porsgrunn. Han var baker.
3. Kirsten Moe f. 26/1-1913 d. 30/7-1999. Gravlagt på Vestre Porsgrunn kirkegård. Ugift.
4. Borghild Moe f. 30/5-1915 d. 23/6-1976. Gravlagt på Vestre Porsgrunn kirkegård. Ugift.
5. Ester Moe f. 14/5-1917 i Brevik. Til Leppen under Løberg. Se ovenfor.
6. Anne Marie Moe "Mie" f. 2/11-1919 d. 20/4-1990. Var sykepleierske. Bodde i Oslo. Ugift.
7. Ellen Moe f. 1923?
8. Thor Moe f.

Som de fleste andre ungpiker på denne tiden måtte også Anne tidlig ut for å tjene. Hun ble konfirmert i Solum kirke 8/4-1894 med adresse "Huset". Karakter: "Udmerket god".

Elias Markus Moe jobbet i 1910 på kjeleverkstedet på P.M.V. (Porsgrund mekaniske værksted). Familien bodde da i Klyvegata på "Vessia". Foreldrene til Elias var Metodister og pinsvenner fram og tilbake. Det samme var trolig også Elias.

Fra V. Porsgrunn kirkegård:
Moe                 Anne            1879.02.06  1955.28.01     
Moe                 Anne Marie      1919.02.11     1990.20.04
Moe                 Arne J.              1911.08.05     1979.26.10
Moe                 Borghild            1915.30.05     1976.23.06
Moe                 Elias            1882.21.09  1949.29.04

Ester Løberg ble født i Brevik (ikke døpt der), men etter et par år flyttet familien til Fredbohavna i vestre Porsgrunn,
hvor hun hadde sin oppvekst. Faren var sterkt engasjert i Pinsemenigheten.

Sveiser, vekter
Per Svenke Løberg
herfra f. 1949.
g.m. Grete Liv Eriksrød fra Strømdal f. 1956, d.a. Harald Eriksrød og Else Eriksrød.
1. Sigurd Løberg f. 18/10-1982.
Eier ca. 1980.

Ekteskapet oppløst.


Løberg bnr 11 "Leppen". Foto: G.S. 4/3-2013.

Løberg bnr 11 "Leppen". Foto: G.S. 4/3-2013.

Skomakerbua på Leppen. Foto G.S. 4/3-2013.

Alle Teiger 2012.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no