ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 20.01.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt 20 - Ødesneltvedt øvre
Gammelt løpenr. 161e.

Tidligere husmannsplass under gnr 59 Gjerpen store (Prestegården) fram til Norges matrikkel 1889,
hvor Ødesneltvedt øvre ble matrikulert som bnr 20 under gnr 115 Sneltvedt.

Adresse 2022: Seterv. 50, 3719 Skien.

Innhuset har, i nyere tid, blitt skilt ut som 115/117.

Arbeider, husmann
Peder Johannesen
fra Ødesneltvedt dpt. 25/1-1756 bg. 2/3-1786. ”Peder Johannesen fra øde Sneltvet 31 aar.”, s.a. Johannes Pedersen.
g. 27/9-1781 m. Gunhild Hansdatter fra S. Sneltvedt(C) dpt. 29/2-1756 d. 11/5-1816, d.a. Hans Helgesen Sneltvedt.
1. Karen Pedersdatter dpt. 13/1-1782 g.m. Jon Svendsen Løberg. Se M. Løberg(A).
2. Hans Pedersen dpt. 21/3-1784.
Br. ca. 1781.

F.f. Peder Johannisens pb. Karen fra Øde Sneltvet: Lars Kiærs kone, Maren Johannisdtr., Gregers Muustvet, Arne Johannisen, Halvor Johannisen.
F.f. Peder Johannesens db. Hans fra øde Sneltvet: Jens Gudmundsens kone, Inger Johannesdtr., Lars Kiær, Arne Johannesen, Halvor Johannesen.

26/5-1786      PEDER JOHANNESSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, side 117a.
Øde-Sneltvet   Arvinger:                            
u/Sneltvet     Enka Gunhild Hansdatter og barna:
               1. Hans Pederssen   2 år.
               2. Karen Pedersdtr. 4 "
               Enka tok Lars Halvorssen Kiæra til laugverge.
               Formynder for Hans ble Jens Gudmundssen Ekåsen.
               ----"---- -"- Karen ble Jon Isakssen Løberg.
Brt: 32 - 0 - 20
Net: 18 - 0 -  6.

Enka Gunhild Hansdatter ble g2g med Isak Andersen. Se nedenfor.

Arbeider, innerst

Isak Andersen
f. ca. 1757 d. 22/12-1825 på Øde-Sneltvedt.
g. 27/9-1787 m. enke Gunhild Hansdatter fra S. Sneltvedt(C) dpt. 29/2-1756 d. 11/5-1816 på Øde-Sneltvedt, d.a. Hans Helgesen Sneltvedt.
1. Peder Isaksen dpt. 4/5-1788. Se nedenfor.
2. Anne Isaksdatter dpt. 31/10-1790 g.m. Reier Andersen. Se Familie 51 - Kleiva 1845.
3. Marthe Isaksdatter dpt. 13/10-1793.
4. Karen Kirstine Isaksdatter dpt. 20/8-1797 g.m. Nils Jacobsen. Se Myren under Skogsrød.
5. Maria Isaksdatter dpt. 19/10-1800.
Br. ca. 1787.

F.f. Isak Andersens db. Peder fra øde Sneltvet: Maria Andersdtr., Maren Johannesdatter, Ole Berg, Arne Johannisen, Aslak Hansen.
F.f. Isak Øde-Sneltveds pb. Anne: Jacob Anderssøns k., Inger Johannisdtr., Ole Rasmussøn, Halvor Asbiørnssøn, Anders Evenssøn.
F.f. Isak Anderssøns pb. Marthe fra øde Sneltved: Magdalene Gulbrandsdtr., Karen Sørensdtr., Ole Rasmussøn, Abraham Anderssøn, Jacob Anderssøn.
F.f. Isak Anderssøns pb. Karen Kirstine  f. Øde Sneltved: Abraham Anderssøns k., Anne Maria Arnesdtr., Søren Grinie, Ole Rasmussøn, Kolbjørn Olessøn.
F.f. Isak Anderssøns pb. Maria f. øde Sneltved: Gunder Johannissøns k., Karen Jonsdtr., Søren Grinie, Jon Svendssøn, Hans Pederssøn.

Arbeider, husmann
Peder Isaksen
herfra dpt. 4/5-1788 d. 30/4-1871 i Skien.
g.m. Marthe Pedersdatter (fra Siljan?) f. ca. 1791 d. 2/11-1871 i Skien.
1. Gunhild Pedersdatter f. 4/3-1819 på Ødesneltvedt g. 23/4-1846 m. Hans Olsen fra Marker(C). Se Bratsberg(5) "
Sanssouci"
2. Anne Marie Pedersdatter f. 4/10-1820 g.m. Abraham Olsen. Se Familie 5 - Kleiva 1845.
3. Kirstine f. 9/1-1823 d. 5/7-1835.
4. Hans Pedersen f. 10/2-1825. Han skrev seg for Hans Pedersen Bratsberg. Se Familie 3 - Frogner 1865.
5. Isak Pedersen f. 31/3-1827.
6. Peder Pedersen f. 20/1-1830.
7. John Pedersen f. 20/10-1833.
8. Christian f. 21/5-1836 på Ødesneltvedt d. 14/11-1843.
Br. i 1835.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

161e

Præstegaarden - Ødesneltvedt

Aslak H. Sukkas Enke

0 daler - 2 ort - 20 skilling

"Auksjonsskøde til Andreas Knudsen Gaupaasen for 1330 Spd. paa dette brug, dat. 14. sept., tingl. 15. sept. 1887."
"Skjøde fra Andreas Knudsen til Anders Engstrøm for 2300 kr., dat. 29. okt., tingl. 15. nov. 1887."

G.br., møller, leilending
Anders Olsen Engstrøm
fra Sverige f. 1837 d. 17/6-1889 på Ødesneltvedt.
g.m. Sara Margrethe Andersdatter d. før 1889.
Br. til 1889.

Anders Olsen Engstrøm var enkemann da han døde.

Her har det vært omreguleringer siden forrige matrikkel (1874).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

20

161g

Sneltvet

Øde-Sneltvet

Andreas Knudsen Gaupaasen

0 - 1 - 4

0 mark 56 øre

"Skjøde fra Skifteforvalteren i Anders Olsen Engstrøm og Hustru Sara Margrethe Andersdatters dødsbø til Halvor Thorbjørnsen Kjær for 2300 kr., dat.
30. august, tingl. 2. sept. 1890."


Lærer (tømrer i 1891), selveier

Halvor Thorbjørnsen Kjær
fra Kjær(6) f. 4/10-1856 i Bø i Telemark d. 5/9-1892 på Ødesneltvedt øvre, s.a. Thorbjørn Eivindsen Askiltrud fra Bø i Telemark og Ingeborg Olsdatter fra Klevar i Sauherad.
g. 1/12-1887 m. Karoline Augusta Jørgensen fra Kåsa f. 13/6-1857 d. 25/4-1920, d.a. Jørgen Olsen Kaasa.
1. Ingeborg Marie Thorbjørnsen f. 4/7-1888 i Gjerpen. Overtok eiendommen.
2. Johan H. Thorbjørnsen f. 28/2-1891.
Br. ca. 1888.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

20

Sneltvet

Øde-Sneltvet

Halvor Thorbjørnsens enke

0 mark 56 øre

Ingeborg Marie Thorbjørnsen herfra f. 4/7-1888.
1. Arne Gerhard Sneltvedt (Arne Sneltvedt) f. 9/10-1912 i Oslo. Bodde i Gulsetlia på Gulset i 1994.
Br. 1920.

Ingeborg Marie var ugift. Faren til Arne Gerhard Sneltvedt var den ugifte ingeniøren Anders Gunhildus Andersen, Fjære.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

20

Ødesneltvedt

Ingeborg Ødesneltvedt, Johan Ødesneltvedt

0 mark 56 øre

Ingeborg Thorbjørnsen beskrev i 1950 gårdens beliggenhet slik:
”Den grenser til Roligheten, Oredalen, Gaarden og nedre Ødesneltvedt.”

Arne Gerhard Sneltvedt solgte ei hustomt til Morgan Tveten på slutten av 1950-tallet. Se gult hus nedenfor.


Ødesneltvedt øvre. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkivert: Telemark museum, Skien.

 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Hustomt

Seterv. 56, 3719 Skien.
115/85.

Utskilt fra Ødesneltvedt øvre. Huset var ferdig til innflytting i 1960.

Busssjåfør
Karl Morgan Tveten
fra Kjær(7) f. 17/4-1932 d. 14/3-2020, s.a. hovslager Karl Tveten og Astrid Gurine Kjær.
g. 2/4-1958 m. Gunvor Kise fra Gåshølen(1) f. 12/5-1934 d. 22/5-2015, d.a. Kristian Ingebretsen Kise.
1. Karl Kristian Tveten f. 1958.
2. Tor Morten Tveten f. 1960.
3. Helge Morgan Tveten f. 1965 g.m. Tove Oterkjær fra Nenset f. 1962, d.a. Ragnar Olaf Oterkjær fra Oterkjær under Susås i Holla.
Eier 1959.

Karl Morgan var hvalfanger da han giftet seg i 1958. Gunvor arbeidet på skofabrikken i Skien.

Les jubileumsartikkel vedrørende Gunvor Tvetens 75-årsdag i Telemarksavisa (TA) den 12/5-2009, side 24.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no