ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Puttekås - Puttekåsa
Gnr. 137 - bnr. 9. Gammelt løpenr. 457. Opprinnelig husmannsplass under S. Rising.

Siden Norges matrikkel 1886: 137/9.

Trolig ryddet eller gjenryddet rundt 1750.

Landskyld 1801: 2 skinn.

Adresse i dag: Gamle Kikutv. 110 og 112, 3719 Skien.

Puttekås ligger ca. 240 m.o.h.

Husmannsplassene under S. Rising var:
Sætre m/Høgås, Tveten m/Tveitstua, Stulen, Holmen, Kittilsrød, Hobek, Puttekås, Puttedalen, Kikut og Løvås.

Disse små plassene ligger langs den nåværende Siljanveien og Gamle Kikutvei. De ble i 1819 samlet under en ny
matrikkel-gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Brukene ble i de fleste tilfeller solgt til småbrukere.
I Norges matrikkel 1886 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 137 (Risingparsellene).
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor de fra gammelt av hørte til.

Yrkestittelen "Arbeider og husmann" inneholdt ganske mye på 16- , 17- og 1800-tallet. Vedkommende utførte sitt arbeid i skogene som tømmerhogger. De fraktet tømmeret ned bekker og elver, eller med hest, til et passende sted for milebrenning. Der skulle tømmeret, i passe stokker, legges i et eget mønster og dekkes til av jord, bark og mose og brennes til trekull. Kullmilene ("køllabånnane") måtte passes på døgnet rundt så de ikke tok fyr og begynte å brenne, for da var mila ødelagt og alt arbeide forgjeves. Trekull var selve "olja" for jernverkene som eksisterte på den tiden og derfor en meget viktig naturresurs.
Det var Fossum jernverk som var grunnlaget for at mange mennesker flytta og bosatte seg i Gjerpen. Her var det bruk for mennesker av mange yrkesgrupper, men den største var nok allikevel husmennene som jobbet i skauen og leverte trekull til jernverket.
Dette arbeidet tok mye tid og det var derfor kona og ungene som passet husmannsplassen og de få dyra de kunne fø. Oftest ei ku, et par sauer (eller geiter) og noen høns. Det var full jobb for hele familien fra morgen til kveld. Familier som hadde hest, hadde det litt bedre, men det var ofte vassgraut til de fleste måltider.

Første kjente beboere:
 
Arbeider, husmann

Hans Torstensen
fra Kolabånn under Limi dpt. 17/9-1713 bg. 18/5-1783. ”Hans Torstensen f. Riising ejet 75 aar.”, s.a. Torsten Jensen.
g. 23/4-1743 m. Ingeborg Eriksdatter fra Bugodt under Sneltvedt dpt. 18/5-1710 bg. 22/8-1776. ”Hans Tostensens kone 67 aar.”, d.a. Erik Bugodt.
1. Agatha Hansdatter dpt. 23/1-1746 g.m. Isak Gundersen. Se nedenfor.
2. Gjert dpt. 18/10-1750 bg. 20/12-1750. ”Hans Tostensens s. Giert 10 uger.”
3. Anne Hansdatter dpt. 27/2-1752 bg. 27/10-1805. ”Anne Hansdtr. f. Suchen 53 1/3 aar.” Hun bodde i 1801 på Ø. Sokka sammen med søstren Agatha. Ugift.
Br. ca. 1750.

F.f. Hans Tostensens fra Limie-Ejet pigebarn Agatha: Lars Pedersen fra Riising Ejet, Nils Berg, Torcel Omots kone, Anne Tostensdatter.
F.f. Hans Tostensens db. Giert fra Riising Ejet: Hans Gaupaasens kone, Marthe Nilsdtr, Ledvor Christensen, Jørgen Berg.
F.f. Hans Tostensens pb. Anne: Nils Henrichsens kone, Marthe Nilsdatter, Nils Henrichsen, Lars Tveten, Ledvor Christensen.

Hans Torstensen og kona var faddere i 1751 for Jacob Bommens barn (på Kleiva). I 1752 var hun fadder for
Halvor Puttens barn og for Nils Henriksens barn på Risingejet. Denne familien døde ut. Ingen etterkommere.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 10/10-1779:
Anne Hansdtrs. uægte db. Hans fra Puttekaasa
, udlagt til barnefader Engvold Knudsen.
Faddere: Friderich Tambours kone, Torbor Knudsdatter, Isak Riising, Isak Gundersen.”
Begravelse noe senere: Bg. 1/1-1780. ”Anne Hansdtrs. s. Hans 10 uger.”

Arbeider, husmann
Fredrik Pedersen
f. ca. 1731 d. før 1786, s.a. Peder NN.
g. 7/8-1756 m. Marthe Nilsdatter f. ca. 1728 d. før 1786, d.a. Nils NN.
0. bg. 13/5-1756. ”Friderich Pedersens dødf. db.”
1. Anne Maria Fredriksdatter dpt. 11/9-1757 g.m. Engebret Christensen. Se Kolabånn under S. Limi.
2. Peder Fredriksen dpt. 9/3-1760. Bodde flere steder. Se Kjøya under Fjelldalen.
3. Hans (tvilling) dpt. 9/9-1764 bg. 6/3-1774. ”Friderich Pedersens s. Hans 10 aar.”

4. Anne Margrethe
(tvilling) dpt. 9/9-1764 bg. 20/1-1765. ”Friderich Pedersens d. Anne Margrethe ½ aar.”
Br. 1757.

F.f. Friderich Pedersens pb. Anne Maria fra Riising Ejet: Jens Thorsens kone, Joran Thorsdatter, Jens Gundersen, Claus Olsen.
F.f. Friderich Pedersens db. Peder: Joran Thorsdtr., Berthe Larsdtr., Erik Thorsen, Ole Hansen.

F.f. Friderich Pedersens tvillingbørn Hans og Anne Margrethe: Anders Olsens kone, Anne Jensdtr., Maren Svendsdtr., Agathe Hansdtr., Jens Højmyr, Jon Pedersen, Knud Olsen, Erik Jørgensen.

Fredrik Pedersen ble konfirmert i 1750 som 19 åring, mens han bodde på Gromstulen under Bø.
Trolig som tjenestegutt.

Marthe Nilsdatter kan være søster til Anne Nilsdatter som var g.m. Jens Høymyr.

Fredrik er ikke døpt i Gjerpen, Solum, Holla, Eidanger, Siljan, Tinn.

Barnedåp i Gjerpen krk. 13/2-1752:
”Et uægte pb. Else fra BradsbergKleven. Moderen Karen Jonsdtr, til barnefader udlagt Friderich Pedersen.
Test: Nils Jansens kone, Else Jonsdtr., Isak Nilsen, Christen Olsen.”

Denne såkalte ”uægte” Else Fredriksdatter vokste opp på S. Brekkejordet og ble gift i 1791 med
enkemannen Nils Tollefsen. Se Familie 13 - S. Brekke 1801.

Gårdsarbeider, innerst
Isak Gundersen
fra Spillemandsrønningen under Gravli dpt. 1/6-1755 bg. 30/7-1780. ”Isak Gundersen f. Puttekaasa 24 aar.”, s.a. Gunder Olsen.
g. 8/8-1778 m. Agatha Hansdatter herfra dpt. 23/1-1746 bg. 16/12-1810. ”lægdslem Agatha Hansdtr. 64 11/12 aar.”, d.a. Hans Torstensen.

Enka Agatha Hansdatter giftet seg aldri på ny etter at hun ble enke etter knappe 2 års ekteskap.
Hun bodde i 1801 som enke på Ø. Sokka sammen med søstren Anne. Ingen etterkommere.

Selveier Hans Abrahamsen fra 1770.
Hans Abrahamsen hadde ”Tveten med Puttekaas og Dahlen”.
I 1782 bodde Hans Abrahamsen her ugift (eller enkemann) med en dreng.

Selveier Gullik Olsen fra Kvelde i Hedrum fra 1783.

Ole Christensen Bugot eide Puttekås fra 1788. Se Bugodt under Sneltvedt.

G.br., selveier
Haavard Alfsen
fra Sætre under Rising dpt. 6/1-1765 i Atrå i Tinn d. 31/1-1831 på N. Brekkejordet, s.a. Alf Torjersen.
g1g 9/2-1792 m. Karen Torjersdatter fra Sætre under Rising dpt. 6/12-1772 i Atrå i Tinn bg. 5/2-1809. ”Haaver Alfssøns kone Karen Torjersdtr., sagt at være 36 aar.”, d.a. Torjer Hansen.
g2g m. Maren Hansdatter f. ca. 1797 d. 11/8-1829 i Puttekås.
1. Wetle Haavardsen dpt. 28/5-1792. Se Familie 2 - N. Brekke 1810.
2. Aslaug dpt. 11/5-1794 bg. 23/12-1798. ”Haavor Alfssøns pb. Asloug f. Løvaas 4 7/12 aar.”
3. Alf Haavardsen dpt. 17/7-1796.
4. Hans Haavardsen dpt. 28/7-1799 bg. 22/2-1809. ”Haavar Alfssøns db. Hans und. S. Riising 9 7/12 aar.”
5. Torjer dpt. 23/5-1802 bg. 16/9-1810. ”Haaver Alfssøns db. Torjer und. S. Riising 8 5/12 aar.”
6. Aslaug Haavardsdatter dpt. 9/9-1804.
7. Svend dpt. 12/4-1807 bg. 7/11-1807. ”Haaver Alfssøns db. Svend und. S. Riising 7/12 aar.”
Br. 1794.

F.f. Haavard Alfssøns db. Wetle u/S. Rising: Torbiørn Suchens k., Abigael Andersdtr., Jacob Holmen, Ole Hanssøn, Thomas Jenssøn.
F.f. Hovar Alfssøns pb. Asloug fra Løvaas: Torjer Hanssøns k., Aagot Jansdtr., Ole Asbjørnssøn, Torbjørn Nilssøn, Ole Torjerssøn.
F.f. Haavar Alfssøns db. Alf f. Puttekaasen: Jan Friderichssøns k., Karen Sigursdtr., Ole Asbjørnssøn, Jon Alfssøn, Ole Torjerssøn.
F.f. Haavard Alfssøns db. Hans u/S. Rising: Ole Sæterets k., Birgit Jonsdtr., Ole Torjerssøn, Engelbert Christenssøn, Ole Jacobssøn.
F.f. Haavard Alfssøns db. Torjer u/S. Rising: Torjer Sæterets k., Helge Olesdtr., Ole Torjerssøn, Jørgen Olessøn, Jon Tormossøn.
F.f. Haaver Alfssøns pb. Asloug f. Puttekaas: Jon Alfssøns k., Ingebor Torjersdtr., Jon Alfssøn, Jon Tormossøn, Gjert Ellingssøn.
F.f. Haaver Alfssøns db. Svend u/S. Riising: Ole Torjerssøns k., Anne Olesdtr., Ole Torjerssøn, Jørgen Olessøn, Ole Jonssøn.

Haavards slekt kom fra Tinn. Begravelse i Gjerpen d. 30/11-1800: ”En qvinde fra Tind, Asloug Vetlesdtr, døde i Puttekaasen 32 aar.”

Haavard Alfsen flyttet til sin sønn Wetle på nordre Brekkejordet. Han døde der i 1831.  

14/2/1809      KARI TORJERSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 239a.
Puttekåsen     Arvinger: Enkem. Haavold Alfssen og barna:
u/S.Rising      1. Wetle Haavordssen  17 år.
                       2. Alv Haavordssen     3 ” ?
                       3. Torjer Haavordssen  7 ”
                       4. Aslaug Haavordsdtr. 5 ”
Formynder for Wetle og Alv: Morbror Jon Tormodssen Kikut.
----”---- -”- Torjer: Morbror Ole Torkelssen Sætre.
----”---- -”- Aslaug ble faren.
Brt:   323 - 1 -  4
Gjeld: 253 - 0 - 13
Jordegods: Arvetomtgd. Puttekåsen u/S.Rising, skyld 2 skind m. hus, bygsel og herl., taksert for 300 rdl.    

G.br., selveier
Erik Christensen
fra S. Lundsåsen dpt. 4/11-1770 bg. 11/4-1812. ”Erik Christenssøn fra Puttekaas ved 41 1/2 aar.”, s.a. Christen Eriksen.
g. 6/11-1794 m. Maren Margrethe Henningsdatter fra S. Berg dpt. 2/5-1773 d. 24/1-1827 på Puttekås, d.a. Henning Halvorsen Berg.
Br. 1810.

Erik Christensen ble født i Bugodt, som den gangen var husmannsplass under Gjerpen Prestegård. Se Bugodt under Sneltvedt.
Denne familien bodde på S. Berg i ca. 15 år. Deres sønn Christen Eriksen som overtok Puttekås. Se nedenfor.

Enka Maren Margrethe Henningsdatter ble g2g med Thor Larsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Thor Larsen Puttekaas
fra Hagen under Øvrebø i Siljan dpt. 15/3-1773 d. 18/4-1847 på Puttekås, s.a. hm. Lars Torbjørnsen og Anna Thorsdatter.
g1g. i Siljan 26/2-1797 m. Rønnaug Olsdatter f. ca. 1776 bg. 27/11-1808 i Siljan. ”Rønnou Olsd., Høysæt Eiet, 33 aar.”
g2g 31/5-1814 m. enke Maren Margrethe Henningsdatter fra S. Berg dpt. 2/5-1773 d. 24/1-1827 på Puttekås, d.a. Henning Halvorsen Berg.
Forlovere: "John Tormodsen Kikut og John Torstensen Høglie."
g3g 29/12-1829 m. enke Inger Lucasdatter fra Svarverplass under Mo dpt. 27/2-1780 d. 8/11-1864 på Bø, d.a. Lucas Engebretsen.
Forlovere: "John T. Kikut og Kittil N. Stulen."
1. Anne Thorsdatter dpt. 15/1-1797 i Siljan. Født på Engelstad.
2. Rønnaug dpt. 4/10-1801. Født under Høyset i Siljan.
3. Lars Thorsen (tvilling) dpt. 22/1-1804.
4. Joran Thorsdatter (tvilling) dpt. 22/1-1804.
5. Christense dpt. 16/11-1806 bg. 7/2-1807. ”Christense Thorsd. Høysæth-Eyet, 11 uger.”
6. Rønnaug dpt. 9/11-1808. Født under Torsholt i Siljan.
Barn i 2. ekteskap:
7. Rønnaug Thorsdatter f. 3/12-1817 på Puttekås d. 1899. Til N. Amerika i april 1844. Se Presteattest av 23/4-1844.
    Rønnaug ble gift i Amerika 19/7-1845 m. enkemannen Aslak Olsen Moe, som hadde emigrert i 1843. Se S. Mo.
Br. 1814.

Thor Larsen bodde tidligere på en husmannsplass under Høyset i Siljan (1801).
Maren Margrethe Henningsdatter var enke etter Erik Christensen. Se ovenfor.

Inger Lucasdatter var enke etter Ole JacobsenHolmen under Rising.

”Halvor Eriksen, Stedsøn af Thor Larsen Puttekaasen, d. 31/10-1818, 15 aar.”

G.br., selveier
Christen Eriksen Puttekaas
(C. Eriksen) herfra f. 26/11-1810 på S. Berg d. 18/7-1878 i Stone Bank, Wisconsin, USA, s.a. Erik Christensen.
g. 1/10-1833 m. Berthe Gurine Kittilsdatter fra Stulen under Rising dpt. 12/6-1808 d. 21/6-1860 i USA, d.a. Kittil Nilsen.
Forlovere: "Gregorius Gravlie, Halvor E. Gravlie."
1. Erik Christensen f. 6/11-1833. Erik Eriksen i Amerika.
2. Kittil Christensen f. 2/10-1835. Kittil Eriksen i Amerika.
3. Maren Gurine f. 4/3-1839. “Død før hiemedaabens konf.”
4. Ole f. 1841. Ikke nevnt døpt i Gjerpen. Død innen 1846.
5. Halvor Eriksen f. 8/3-1843 i Puttekås.
6. Ole Eriksen f. 2/2-1846 i Amerika.
7. Mari Eriksen f. ca. 1849 i Amerika.
8. Gunhild Marie Eriksen f. 17/1-1854 i Amerika.
Br. 1828.

Halvsøster av Christen Eriksen: Jorand Thorsdatter Puttekaas, 36 år var notert utflyttet til Siljan 13/9-1840.
Hele denne familien emigrerte til N. Amerika i april 1844 med seilskuta ”Salvator”. Se Presteattest av 23/4-1844.
De bosatte seg først ved Oconomowoc i Waukesha county, Wisconsin. Senere flyttet de til Stone Bank i
samme county. Han skrev seg for C. Eriksen i Amerika. Alle barna skrev seg også for Eriksen.

Slik stod de registrert i kirkebokas utflyttingslister:
23. April 1844 til Amerika: ”Ægtefolk Christen Eriksen Puttekaas, 34 ½ og Birthe Gurine Kittilsdatter, 36.
Deres børn: Erik Christensen, 10 ½, Kittel Christensen, 8 ½, Ole Christensen, 4, Halvor Christensen, 1.
Samt mandens halvsøster Pige Rønnaug Thorsdatter Puttekaas, 25.”

G.br., selveier
Even Olsen Puttekaas
fra Bugodt under Sneltvedt f. 26/4-1811 d. 5/9-1877 i Puttekås, s.a. Ole Christensen Bugodt.
g. 27/3-1837 m. Johanne Thorbjørnsdatter fra Puttedalen under Rising dpt. 22/3-1807 d. 27/5-1891 i Puttekås, d.a. Thorbjørn Halvorsen Puttedalen.
1. Ole Evensen f. 9/2-1839. Se nedenfor.
Br. 1846.

Denne familien bodde på Bugodt i 1845, men flyttet hit kort tid etter.
Johanne var født på Lysa under Sem, men vokste opp i Puttedalen.

G.br., selveier
Ole Evensen Puttekaas
herfra f. 9/2-1839 d. 4/12-1897. ”Gårdmand Ole Evensen Puttekåsa, f. på Bugodt. Omkom ved drukning.”
g. 25/6-1869 m. Grete Sophie Hansdatter fra Setret i Oklungen f. 27/7-1846 d. 25/8-1927, d.a. Hans Hansen fra Sneltvedt som kom til Setret under Oklungen i Eidanger. Sønnedatter av Hans Olsen fra Sætret under Rising.
1. Gunhild Marie Puttekaas f. 27/9-1869 d. 1946 g.m. Kristian Andersen Kleven. Bodde i Skien.
2. Johanne Bertine f. 29/4-1871 d. 29/10-1872 i Puttekås.
3. Even Olsen (Even Kjær) f. 29/3-1873. Se Familie 3 - Gjerpen lille 1900.
4. Halvor Puttekaas f. 12/1-1875. Drev gården i 1900. Emigrerte senere til USA.
5. Hans Olsen f. 23/3-1877. Se Mustvedt(2).
6. Johanne Marie Puttekaas f. 22/1-1879 g.m. August Svendsen. Bodde på Rjukan.
7. Hilda Puttekaas f. 30/3-1881 g.m. Halvor Thomassen. Se nedenfor.
8. Ellen Elisabeth Puttekaas f. 12/3-1883 g.m. Kristoffer Styrvold. Bodde på Rjukan.
9. Kristen Puttekaas f. 26/12-1884 d. ca. 1900. Var registrert som ”åndsvak” i folketellingen 1900.
10. Hanna Puttekaas f. 7/7-1890 g.m. Abraham Reiersen. Bodde i Skien.
Br. 1892.

Ole Puttekås ble født mens familien bodde på Bugodt. I februar 1891 bodde ”bestemor” Johanne
Puttekaas her som gammel enke. Hun døde her i mai samme år.
Ole Puttekaas gikk gjennom isen på Heivannet og druknet tragisk lørdag den 4. desember 1897.

I 1900 hadde familien en kvinne her, utplassert av "Skiens fattigvæsen". Hun het Marte Marie Redis,
var født i Skien i 1815 og betegnet som ”sindsyk”.

G.br., selveier
Halvor Thomassen Puttekaas
fra Dokka i Hørte i Bø pr.gj. f. 24/5-1874 d. 9/4-1909, s.a. Thomas Halvorsen Dokka og Sara Larsdatter fra Dokka, i Bø.
g. i Skien 8/11-1903 m. Hilda Puttekaas herfra f. 30/3-1881 d. 25/2-1962.
1. Ole Thomassen Puttekaas f. 1/8-1907. Se nedenfor.
Br. 1927.

Halvor Thomassen var ”hotelltjener” i Skien før han giftet seg. Han døde av tæring (tuberkulose) ifølge kirkeboka.

Sverre Thomassen Puttekaas f. 15/7-1905 d. 23/10-1987. Ugift. Sverre bodde her fra han skulle begynne på Skolen i 1912
og mesteparten av livet. Han ble født i Duestien i Skien, som sønn av den ugifte Marie Thomassen f. 2/12-1876 d. 1947 og arbeider
Ole Markus Johnsen Høibø f. ca. 1878.
Faddere ved Sverres dåp i Skien kirke den 6/8-1905: ”Hoteltjener Halvor Tomassen, August Anderssen, Hilda Olsen, Sofie Olsen Puttekaas.”

Halvor Thomassen Puttekaas og Sverres mor, Marie Thomassen, var søsken.
Sverres mor Marie Thomassen fikk lungesykdommen Tuberkulose og ble lagt inn på Høgås sanatorium i Fjelldalen.
Da var Sverre kun ca. 2 år gammel og kom på barnehjem. Da Sverre ble 7 år i 1912 og skulle begynne i skolen, syntes Hilda Puttekaas (herfra) synd på gutten og tok
han hjem til Puttekås. Hilda var jo både enke og hadde bare et ene-barn på den tiden.

Bjørn Puttekås Thomassen forteller: "Farmor (Hilda), regnet Sverre som sin egen sønn. Far og Sverre var som brødre og var alltid venner. Sverre var en veldig god støtte for oss på Puttekås etter
at vår far døde. Dette kan vi tre søsken bekrefte."

I folketellingen 1910, kan vi finne "Sverre Jansen(!) f. 15/7-1905." Han bodde da på "Fredbo Guttehjem" i Skien, som utplassert av "Skiens Fattigvæsen". (Den eneste kommunale sosialhjelp som fantes på den tiden. Gard Strøm).

G.br., slakter, selveier
Ole Thomassen Puttekaas
herfra f. 1/8-1907 d. 27/4-1957.
g.m. Signe Sandvik fra Ø. Sokka f. 21/9-1917 i Kviteseid d. 3/2-2001, d.a. Kjetil Sandvik.
1. Bjørn Puttekaas Thomassen f. 1948 g.m. Liv Elverhøy fra Solum. Bosatt i Suttervikv. 197, 3731 Skien.
2. Harald Puttekås f. 1950. Overtok gården.
3. Karin Sofie Puttekås f. 1954 g.m. Toralf Grimholt fra Hvarnes i Hedrum f. 1951. Bygd hus på utskilt tomt, Gamle Kikutv. 116.
Br. 1952.


Ole Puttekaas, fra den gang han spilte på fotballaget Tiger.


Puttekås. Flyfoto tatt 17. mai 1961 av Widerøe-Polarfly. Eier Skien kommune. Originalfilmene er deponert på Telemark Museum, Skien.

Karin Grimholt f. Puttekaas skriver: Puttekås. Mitt barndomshjem, såvidt jeg husker ca. 1959-1960 ble låven revet og bygget opp på nytt. Min mor ble enke i 1957, alene med med 3 barn på 9, 7 og 3 år. Et stort og tungt ansvar. Med med god hjelp av vår snille onkel Sverre, greide hun med flinke snekkere (John Kleven og Nils Marker) å føre opp nytt uthus.

Kårbolig.
Gamle Kikutv. 110, 3719 Skien.

G.br., selveier, slakteriarb.
Harald Puttekås
herfra f. 1950.
g.m. hjelpepleier Åste Johanne Berge fra Nistua i Kyrkjebygda, Nissedal f. 1963, d.a. Sverre Berge og Anne Johanne f. Brekke.
1. Sverre Puttekås f. 1987.
2. Signe Iren Puttekås f. 1989.
Br. ca. 1985.


Puttekås i høstlig kveldssol.                                                                                                                                                        Foto: Gard Strøm 7. sept. 2012.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no