| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |  


Kråketo
Gård nr. 101 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.10.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kråketo 2
Landskyld 1694: 9 skind.

Et bruk som ble skilt ut fra Kråketo ca. 1690. Sammeføyd igjen 100 år senere.

G.br., selveier
Mathias Olsen Krageto
fra S. Sneltvedt(B) f. ca. 1664  bg. 7/3-1694. ”Matthis Olssen Krageto 30 aar g.”
g. 13/1-1689 m. Maren Steensdatter fra Kråketo(1) f. ca. 1672 bg. 2/7-1702, d.a. Steen Olsen.
1. Ole Mathisen dpt. 1/2-1689.
2. Søren Mathisen dpt. 13/12-1691.
Br. ca. 1690.

F.f. Matthis Olsens søn Ole: Ole Løberg, Lauritz Langerød, Abraham Ofrom, Arne Ofrom, Isak Bakkens quinde.
F.f. Matthis Kragetos søn Søfren: Lauritz Li, Gregorius Langerø, Lauritz Lies søn Gunder, Magnil Løberg, Marthe Øfrom,Inger Vagtenberg.


Fra vielsen i kirkeboken: ”Matthis Olsen og Maren Stensdatter Krageto. Blev copulerede hiemme formedelst hun var dødlig syg.” 

21/1-1695      MATHIS OLSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 9a.
Kraaketo        Arvinger:                             
               Enka Maren Steensdtr. og barna:
               1. Ole Mathissen,    5 år,
               2. Søfren Mathissen, 3 ".
               Formynder: Farbror Gregorius Olsen Høyeset (Høiset).
Brt:   37 - 0 - 2
Gjeld: 18 - 0 - 4

Odelsgods: "udi gaarden Kragetou med bøxel 9 skind."

Enka Maren Steensdatter ble g2g med Hans Olsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Hans Olsen Kragetoe
fra S. Lunde i Eidanger f. ca. 1664 bg. 13/1-1760. ”Hans Kragetoe 96 aar.”, s.a. Ole Nilsen f. ca. 1634 og hans 1. kone Amborg Hansdatter.
g1g ca. 1694 m. enke Maren Steensdatter fra Kråketo f. ca. 1672 bg. 2/7-1702. ”Hans Kragetoos quinde Maren Steensdatter 30 aar.”, d.a. Steen Olsen Kraagetoe.
g2g 22/10-1702 m. Karen Lauritzdatter fra Båserød? f. ca. 1660 bg. 26/5-1722. ”Hans Kragetos qde Karen 62 aar.”, mulig d.a. Lauritz Baaserød.
g3g 22/10-1722 m. Martha Tronsdatter fra Meenslia f. 1685  bg. 27/4-1726. ”Døde i barselseng uforløst, 42 aar.”, d.a. Trond Lien.
g4g 14/9-1726 m. Lisbeth Nilsdatter trolig fra Fossjordet f. ca. 1690 bg. 6/3-1768. ”Hans Kragetoes enke 78 aar.”, mulig d.a. Nils Gundersen.
Forlovere: "Ole Løberg og Ole Borge."
1. Karen dpt. 14/8-1695 bg. 23/12-1697. ”Hans Kragetoes datter Karen 2 ½ aar g.”
2. Ole Hansen dpt. 19/6-1698. Se Kråketo(1).
3. Karen Hansdatter dpt. 15/1-1702  bg. 9/2-1721. ”Hans Kragetos datter Karen 19 aar 3 uger. Døde i barnekopper.”
-   bg. 28/6-1724. ”Hans Kragetos dødfødde Drengebarn.”
Barn i 3. ekteskap:
4. Marta dpt. 8/6-1727 bg. 3/4-1730. "
Hans Kragetos Marta 2 ½ aar 16 uger."
5. Marta Hansdatter dpt. 29/9-1730.
Br. 1695.

F.f. Hans Kragetos datter Karen: Lauritz Fløtterø, Isak Bachen, Nils Jonsen Nærum, Ole Fløtterøs q. Live, Abraham Øvrums q. Marte, Anne Gundersdatter Nærum.
F.f. Hans Kragetoes sønn Ole: Iver Søli, Ingebret Løberg, Waldemar klokkers quinde, Ole Fossjords quinde, Karen Olsdatter fra Løberg.
F.f. Hans Kragetos datter Karen: Tollef Fløtterød, Anders Halvorsen på Aassebachen, Lars Lijs sønn Anders, Lars Fløtterøds quinde Live, Abraham Øvrums quinde Marta, Karen Haagensdatter hos Oluf Fløtterød.
F.f. Hans Kragetos datter Marta: Helge Høysæt, Anders Ramsaas, Børge Øfrum, Matis Langerøs quinde, Maren Ramsaas.
F.f. Hans Kragetos datter Marta: Ole Krageto (halvbror), Helge Høysæt, Lars Ofrum, Matis Langerøs quinde, Ingeborg Fløtterø.

 

Kilde: Skien Skifte prot. 4, s. 76a. Skifte etter hans mors søster Tore Hansdatter, sal. Hans Bestiltes, dato 13/11-1715.
Se skiftet i kapittelet om Fløtterød(2).
Farfaren Nils Lunde eide i 1655, 1 hud og 3 skinn i ӯdesanni i Gjerpen". Se Eidanger Bygdehistorie, bind I, side 47.
Hans Olsen er også bror til Erik Olsen Lunde. (Kilde:Sjeleregisteret for Eidanger 1725”.)


G.br., selveier
Knud Olsen Kraaketo
fra Kråketo(1) dpt. 7/11-1728 bg. 8/2-1784. ”Knud Kragetoe 56 aar.”, s.a. Ole Hansen Krageto.
g. 14/12-1755 m. Maren Christophersdatter fra Osebakken dpt. 18/7-1728 bg. 2/6-1800. ”Knud Kragetoes enke Maren Christophersdtr. 68 aar.”, d.a. Christopher Rollefsen. Se Familie 16 - Ø. Borge 1720.
1. Søren Knudsen dpt. 19/9-1756 bg. 25/9-1785. ”Søren Knudsen f. Kragetoe 28 aar.” Ugift.
2. Marthe Knudsdatter dpt. 16/12-1759 g1g m. Torjer Sivertsen. Se Saubrekka under Klepp.
3. Hans Knudsen dpt. 10/10-1762. Se Kråketo(1).
4. Christopher Knudsen dpt. 18/8-1765. Se Søli(16) "Kapteinrønningen".
5. Siri Knudsdatter dpt. 15/4-1769.
6. Lars Knudsen dpt. 26/7-1772. Se Fossjordet(2) ”Solli”.
Br. fra ca. 1751.

F.f. Knud Kragetoes db. Søren: Lars Larsens kone, Sara Christophersdtr., Rollef Buer, Christopher Larsen, Knud Larsen.
F.f. Knud Kragetoes pb. Marthe: Christian Høysets kone, Gunnil Larsdtr., Christopher Nyegaard, Anders Engebretsen.
F.f. Knud Kragetoes db. Hans: Anders Langerøes kone, Gunnil Larsdtr., Rollef Christophersen, Isak Hansen, Knud Larsen.
F.f. Knud Kragetoes db. Christopher: Isak Hansens kone, Anne Andersdtr., Lars Bachen, Christopher Nyegaard.
F.f. Knud Kragetoes pb. Siri: Nils Langerøes kone, Anne Andersdtr., Christen, Jacob Fløtterøe, Jacob Andersen.
F.f. Knud Kråketos Lars: Halvor Fløtterøds kone, Sidsel Andersdatter, Lars Bakken, Rasmus Fløtterød.

24/8-1784     KNUT OLSSEN         Bamble skifteprot. nr. 10b, side 662a.
Kråketo        Arvinger:                            
              
Enka Marie Christophersdatter og barna:
               1. Søren Knutssen       28 år.
               2. Hans Knutssen        21 "
               3. Christopher Knutssen 18 "
               4. Lars Knutssen        12 "
               
5. Marthe Knutsdtr.     25 "
               6. Siri Knutsdtr.      
15 "
               Enka tok til laugverge Lars Bakken.
               Formynder for de 3 umyndige sønnene ble Michel Iverssen Sættre av Eidanger.
               Formynder for Marthe ble Jacob Langerød.
               ----"---- -"- Siri ble Mathias Fløtterød.
Brt: 62 - 3 - 17
Net: 34 - 3 -  6

Begge brukene hadde heretter en eier i noen år. 

Jacob Engebretsen var eier fra 1785.

Sammenføyd med Kråketo(1) i 1790.

(C) Gard Strøm.