| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.04.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt søndre B
Delt fra hovedbølet av søndre Sneltvedt i ca. 1640.

Landskyld i 1647: 4 huder.

Eiere fram til 1735. Se S. Sneltvedt(A).

G.br., leilending
Gregorius Povelsen
trolig fra S. Sneltvedt.
g.m. NN.
1. ?Ole Gregoriussen f. ca. 1638. Se nedenfor.
Br. i 1640.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Syndre Sneltued bruger Pouell och Gregorius, schylder 8 huder, som Offue Andersen i Scheen paa sine børns
weigne eyer med bøxell. Er lagt for 1 1/4 gaards schat, penge 7 1/2 dr. Offue Andersen i Scheen bygger.”

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1655:
”Levord och Gregorius Sneltued i Gierpen Sogenn, tilfunden enn huer at bøede 1 dr for Schydtsfers forsømmelse, Er Pennge - 2 dlr.”

G.br., leilending
Ole (Gregoriusen?) Sneltved
trolig herfra f. ca. 1638 d. ca. 1680.
g.m. Sidsel Jacobsdatter f. ca. 1640-årene.
1. Anders Olsen. Bodde i Skien.
2. Gregorius Olsen f. ca. 1663. Se Høgset(B).
3. Mathis Olsen f. ca. 1664. Se Kråketo.
4. Karen Olsdatter f. ca. 1676 g.m. Mathias Larsen Løberg. Se M. Løberg(B).
Br. i 1666.

Enka Sidsel Jacobsdatter ble g2g med Isak Engebretsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Isak Engebretsen Sneltvedt
(Isak Ingebretsen) fra Island i Siljan f. ca. 1656 bg. 26/2-1729. ”Isak Sneltved 72 aar 7 maaneder.”, s.a. Engebret Pedersen og Anne Madsdatter.
g.m. enke Sidsel Jacobsdatter f. i 1640-årene bg. 18/6-1729. ”Isak Sneltveds Enche Sitzel 90(?!) aar 4 mndr.”
1. Marta Isaksdatter f. ca. 1680 g1g 7/8-1707 m. Lars Nilsen. Se Skavan(A) under Fossum.
2. Ole Isaksen dpt. 1/10-1682. Se S. Sneltvedt(C).
3. Jacob Isaksen dpt. 13/4-1684. Se Familie 9 - Kleiva 1720.
4. Karen Isaksdatter dpt. 29/9-1686.
Br. 1681.

Fra Gjerpen kirkebok før presten Ole Floor begynte å føre opp faddere:
Isak Sneltvets søn Ole.
Isak Sneltvets søn Jacob.
Isak Sneltvets d. Karen.

Isak hadde en bror, Lukas Engebretsen på Sætre i Luksefjell. Dennes sønn overtok senere
festet (leilendingskontrakten) på denne gården. Se nedenfor.

Isak Sneltvedts stiffdatter (stedatter) Karen Olsdatter var fadder i mars 1697 for Gregorius Olsen
Høgsets datter. Dette viser at Sidsel tidligere vært gift med Ole ovenfor.

G.br., leilending

Ole Lucassen
fra Sætret i Luksefjell f. ca. 1691 bg. 24/12-1741. ”Ole Sneltved, 50 aar.”, s.a. Lucas Engebretsen.
g. 28/6-1721 m. Marthe Rollefsdatter fra Mustvedt(1) f. ca. 1688 i Siljan? bg. 24/5-1766, d.a. Rollef Hansen Mustvedt.
1. Maren Olsdatter dpt. 16/8-1722 g.m. Ole Gundersen. Se Skogsrød.
-   bg. 7/9-1726. ”Ole Lucassøns dødf. pigebarn.”
2. Kirsten Olsdatter dpt. 22/1-1730 g.m. Anders Larsen Kjær. Se Kjær(1).
3. Lars Olsen dpt. 7/12-1732. Se Mustvedt(1). Se også Sørbø(2).
Br. 1730.

F.f. Ole Lucassøns datter Maren fra Luxefield: Gunder Fieldet, Gulbrand Fieldet, Gudmund Moos qde., Gurj Fieldet.
F.f. Ole Sneltveds Kirsten: Anders og Peder Sneltved, Helge Sneltveds qde., Anne Sneltved.
F.f. Ole Sneltveds Lars: Anders og Per Sneltved, Helge Sneltveds qde., Ingeborg Sneltved.

Marthe hadde en søster Maren Rollefsdatter som var g1g m. Johannes Jonsen (se nedenfor) og g2g med
Johannes Pedersen på Ødesneltvedt. Christopher Rollefsen på Nygård var trolig deres bror. 

27/2-1742      OLE LUCASSEN      Bamble Skifteprot. nr. 4, side 127a.
S.Sneltvet     Arvinger:                             
               Enka Marthe Røllaugsdatter og barna:
               1. Lars Olssen      9 år
               2. Maren Olsdtr.   20 "
               3. Kirsten Olsdtr. 12 "
               Mora verge for barna og for henne Helge Gulset.
Brt: 46 - 1 - 10
Net:  0 - 3 -  4.

Enka Marthe Rollefsdatter ble g2g med Isak Halvorsen. Se nedenfor.

G.br., leilending

Isak Halvorsen
fra Hoppestad nedre dpt. 1/1-1716 bg. 13/9-1772. ”Isak Halvorsen f. Sneltvet 56 aar.”, s.a. Halvor Tollefsen Hoppestad.
g1g 11/9-1742 m. enke Marthe Rollefsdatter fra Mustvedt(1) f. ca. 1688 bg. 24/5-1766. ”Isak Sneltvets kone 78 aar.”, d.a. Rollef Hansen Mustvedt.
g2g 28/12-1767 m. Anne Isaksdatter fra S. Løberg(B) dpt. 1/5-1729, d.a. Isak Jonsen Løberg.
1. Anne Margrethe dpt. 25/4-1762 bg. 20/5-1762. ”Isak Sneltvets d. Anne Margrethe 4 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Marthe Maria Isaksdatter dpt. 19/11-1769 g1g med Rasmus Halvorsen Venstøp. Se N. Venstøp(A).
Br. 1742.

F.f. Isak Sneltvets pb. Anne Margrethe: Ouen Rasmusens kone, Maria Hansdatter, Erik Larsen, Jon Sørboe, Anders Hansen
F.f. Isak Halvorsens pb. Marthe Maria fra Sneltvet: Ole Gundersens kone, Anne Maria Olsdatter, Jon Løberg, Lars Muustvet, Halvor Eriksen.
 

24/3-1774      ISAK HALVORSSEN SNELTVET      Bamble Skifteprot. nr. 8, s. 79b.
Sneltvet       Arvinger:                            
               Enka Ane Isaksdatter
               og eneste barn Marthe Maria Isaksdtr. 4 år.
               Laugverge for enka ble broren Jon Isakssen.
               Formynder for datteren ble morbroren Anund Isakssen.
Brt: 15 - 2 -  4
Net: 12 - 0 - 20.

Enka Anne Isaksdatter ble g2g med enkem. Niri Reiersen. Se Vattenberg under Prestegården.

G.br., leilending
Anders Jonsen Sneltvedt
fra S. Løberg(A) dpt. 27/9-1744 bg. 26/5-1799. ”Anders Jonssøn u/N.Løberg 44 1/2 aar.”, s.a. Jon Jacobsen Løberg.
g1g 8/10-1767 m. Kirsten Engebretsdatter fra Espedalen(1) dpt. 26/9-1745 bg. 27/4-1771. ”Anders Sneltvets kone 25 1/2 aar.”, d.a. Engebret Gulliksen Espedalen.
g2g 18/9-1771 m. enke Jøran Olsdatter "fra Luksefjeld" f. ca. 1736/41 (ikke i Gj.) bg. 30/8-1801. ”enken Jøran Olesdtr. u/N.Løberg 60 1/3 aar.”
1. Inger dpt. 10/7-1768.
Barn i 2. ekteskap:
2. Inger Andersdatter dpt. 24/2-1771 g.m. enkem. Anders Pedersen på Bratsbergkleiva. Se Familie 21 - Kleiva 1801.
3. Ole Andersen dpt. 28/6-1772. Se Familie 9 - Kleiva 1801.
4. Jon dpt. 26/3-1775 bg. 23/7-1775. ”Anders Sneltvets s. Jon 16 uger.”
5. Jon dpt. 28/7-1776 bg. 11/10-1778. ”Anders Sneltvets s. Jon 3 aar.”
6. Karen Kirstine Andersdatter dpt. 1/11-1778.
7. Nils Andersen dpt. 12/12-1780 d. 2/1-1841 i Kristiania g.m. enke Anna Gudmunda Bull, d.a. prost Hans Grøn Bull og Anne Marie Kjestrup.
    Se gul ramme nedenfor.
Br. 1772.

F.f. Anders Løbergs pb. Inger: Jacob Espedalens kone, Berthe Jonsdtr., Annun Løberg, Ole Borge, Erik Bøle.
F.f. Anders Sneltvets pb. Inger: Tollef Andersens kone, Berthe Jonsdatter, Jacob Isaksen, Jens Sneltvet, Sven Jørgensen.
F.f. Anders Sneltvets db. Ole: Nils Løbergs kone, Sven Sørbøes kone, Jacob Isaksen, Tollef Andersen.
F.f. Anders Sneltvets db. Jon: Lars Kiærs kone, Maria Johannisdatter, Jacob Isaksen, Henning Berg.
F.f. Anders Sneltvets db. Jon: Jacob Isaksens kone, Anne Helvig Tollefsdtr., Erik Pedersen, Jon Jonsen.
F.f. Anders Jonsen Sneltvets pb. Karen Kistine: Even Sneltvets kone, Gunhild Hansdatter, Jacob Isaksen, Svend Løberg, Nils Berg.
F.f. Anders Sneltvets db. Nils: Berthe Olsdtr., Gunhild Jensdtr., Ole Nilsen, Halvor Hansen, Abraham Henningsen.

Denne familien flyttet til en plass u. Nordre Løberg før 1799. Enka Jøran, sønnen Nils(21) og datteren
Karen(23) drev i 1801 det lille bruket deres der.

Angående sønnen ovenfor, Nils Andersen:
Nils Andersen dpt. 12/12-1780 d. 2/1-1841 i Kristiania g.m. enke Anna Gudmunda Bull, d.a. prost Hans Grøn Bull og Anne Marie Kjestrup. Hun var enke etter kjøpmann Joachim Bachtold Clausen i Kristiansund. Nils Andersen Sneltvedt var skolelærer i 11 år. Han tok deretter dansk juridisk eksamen i 1811, siden landmålereksamen i 1813. Han var forvalter ved Selsø stamhus i Kjøbenhavn i et par år. Deretter kopist ved rentekammerets matrikuleringskontor. Han kom tilbake til Norge i 1815 og ble samme år fullmektig i 5. departement, konstitiuert revisor og sjef for kontoret for revisjon av toll og konsumsjonsregnskapene i 1820. Han ble byråsjef for det nyopprettede revisjonsdepartementet i 1824, deretter var han fogd i Nordmøre fra 1825-37. Bodde siden i Kristiania hvor han døde i 1841.

3/5-1771       KIRSTI ENGELBRETSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 7, side 40b.
Sneltvet       Arvinger:                            
               Enkem. Anders Jonssen
               og deres datter Inger Andersdtr. 1/2 år.
Brt:   60 - 0 - 4
Gjeld: 75 - 3 - 0 (insolvent).

Hans andre kone Jøran Olsdatter var enke etter Ole Johannesen. Hennes navn ble også skrevet for ”Gjøran Olsdatter”.

G.br., leilending
Jens Jacobsen
fra Gjerstad/ Sannidal f. ca. 1748 bg. 11/12-1784. ”Jens Jacobsen Sneltvet 36 1/2 aar.”
g. 16/10-1777 m. Lisbeth Olsdatter fra V. Borge(A) dpt. 21/5-1758 d. 13/1-1826, d.a. Ole Evensen Borge.
1. Maria dpt. 12/7-1778 bg. 7/5-1780. ”Jens Jacobsen Ballestads d. Maria 1 3/4 aar.”
2. Ole dpt. 10/9-1780 bg. 27/4-1783. ”Jens Jacobsen Sneltvets s. Ole 3 1/2 aar.”
3. Jacob dpt. 23/2-1783 bg. 12/9-1783. ”Jens Jacobsen Sneltvets s. Jacob 1/2 aar.”
4. Ingeborg Maria dpt. 5/9-1784 bg. 24/4-1785. ”Jens Jacobsen Sneltvets d. Ingebor Maria 3/4 aar.”
Br. 1783.

F.f. Jens Jacobsen Ballestads pb. Maria: Erik Bøles kone, Marthe Olsdatter, Jacob Espedalen, Kittil Houen, Gunder Torgrimsen.
F.f. Jens Jacobsen Ballestads db. Ole: Erik Bøles kone, Berthe Olsdtr., Hans Jensen Ballestad, Hans Larsen Ballestad, Peder Jonsen.
F.f. Jens Jacobsen Sneltvets db. Jacob: Isak Baaserøes kone, Karen Ougensdatter, Morten Ballestad, Lars Walen.
F.f. Jens Jacobsen Sneltvets pb. Ingebor Maria: Knud Guttormsens kone, Anne Eriksdtr., Isak Sneltvet, Steen Sneltved, Lars Olsen.

Jens Jacobsen bygslet tidligere en part i N. Ballestad. Han solgte 1 ½ part i en gård på på
N. Ballestad i 1782 til Erik Gundersen Bøle. 

13/12-1784     JENS JACOBSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 28a.
Sneltvet       Arvinger: Enka Lisbeth Olsdatter
               og deres eneste barn Ingeborg Maria Jensdtr. 16 uker.
               Enka tok til laugverge Lars Tostenssen Hvalen av Solum.
Brt: 88 - 3 -  0
Net: 11 - 1 - 21
Det ble ingen utlodding da barnet Ingeborg Maria døde utpå våren.

Enka Lisbeth Olsdatter ble g2g med Abraham Gundersen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Abraham Gundersen
fra S. Holm(7) dpt. 19/8-1759 bg. 17/3-1806. ”Abraham Gunderssøn fra S. Sneltved 46 1/2 aar.”, s.a. Gunder Tolfsen Holm.
g. 3/11-1785 m. enke Lisbeth Olsdatter fra V. Borge(A) dpt. 21/5-1758 d. 13/1-1826, d.a. Ole Evensen Borge.
1. Jens Abrahamsen dpt. 30/7-1786. Se nedenfor.

2. Ole Abrahamsen dpt. 19/4-1789.
3. Marthe Maria Abrahamsdatter dpt. 26/12-1791 d. 25/5-1815.
Bodde hos sin bror Jens på gården. Ugift.
4. Nils Abrahamsen dpt. 1/6-1794. Se Vattenberg under Prestegården.
5. Karen dpt. 29/1-1797 bg. 8/7-1803. ”Abraham Gunderssøns pb. Karen fra S. Sneltved 6 5/12 aar.”
6. Gunder Abrahamsen dpt. 3/11-1799 d. 21/7-1820. ”Druknede i Skiens. Elven.”
7. Karen Kirstine dpt. 25/9-1803 bg. 29/4-1804. ”Abraham Gunderssøns pb. Karen Kirstine f. S. Sneltved 7/12 aar.”
Br. 1785.

F.f. Abraham Sneltvets db. Jens: Lars Valens kone, Inger Gundersdtr., Ole Falchum, Steen Sneltvet, Knud Sneltvet.
F.f. Abraham Sneltvets db. Ole: Knud Sneltvets kone, Karen Margrethe Olsdtr., Lars Walen, Steen Sneltvet, Lars Olsen.
F.f. Abraham Sneltveds pb. Marthe Maria: Nils Holms k., Karen Margarete Olesdtr., Laers Valen, Laers Sørbøe, Knud Sneltved.
F.f. Abraham Gunderssøns db. Nils fra S. Sneltved: Laers Sørbøes k., Tore Pedersdtr., Ole Falchum, Laers Tortsenssøn, Anders Evenssøn.
F.f. Abraham Gunderssøns pb. Karen fra S. Sneltved: Ole Falchums k., Inger Gundersdtr., Nils Holm, Knud Sneltved, Laers Olessøn.
F.f. Abraham Gunderssøns db. Gunder fra S. Sneltved: Nils Hougerøes k., Marthe Jørgensdtr., Nils Holm, Nils Hougerøe, Anders Evenssøn.
F.f. Abraham Gunderssøns pb. Karen Kirstine fra S. Sneltved: Nils Holms k., Marthe Maria Jørgensdatter, Nils Hougerøe, Lars Folloug, Ole Olessøn.

Tjenestepike i 1801: Karen Jørgensdatter (18). 

30/4-1807      ABRAHAM GUNDERSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 11a.
Sneltvet       Arvinger: Enka Lisbeth Olsdatter og barna:
               1. Jens Abrahamssen           21 år.
               2. Ole Abrahamssen            18  ”?
              
3. Niels Abrahamssen          13  ”
               4. Gunder Abrahamssen         6 ”
               5. Marthe Maria Abrahamsdtr.
16 ”
               Formynder for alle ble farbroren Nils Gunderssen Holm.
Brt: 147 - 1 - 20
Net:  21 - 1 -  2.      
Gården tilhørte Fossum Jernverk.

G.br., leilending
Jens Abrahamsen
herfra dpt. 30/7-1786 d. 26/3-1863 på Sneltvedt.
g. 11/11-1813 m. Maren Aslaksdatter fra Skreua under Bø dpt. 22/8-1784, d.a. Aslak Nilsen.
1. Ingeborg Jensdatter f. 12/4-1814.
2. Gunhild Maria f. 23/6-1816 d. 29/8-1821.
3. Abraham f. 11/9-1818 d. 23/10-1828.
4. Aslak Jensen f. 26/12-1820 d. 18/6-1843 på Berg. Var i tjeneste på Holm i 1835. Ugift.
5. Gunhild Maria Jensdatter f. 22/6-1823 g.m. Rasmus Hansen Søli. Se Søli(3).
6. Nils Jensen f. 3/2-1826. Bodde på Bøle i 1865. Se Hauen(4).
7. Lisbeth f. 1833 d. 29/10-1833. Kun hjemmedøpt. Død 9 uker gml.
Br. i 1825.

F.f. Jens Abrahamsen og Maren Aslaksdtr. pb. Ingeborg f. S.Sneltved: Inger Larsdtr., Marte Maria Abrahamsdtr., Anders Evensen, Nils Abrahamsen, Jens Aslaksen.
F.f. Jens Abrahamsen Sneltvedts Gunhild Maria: Karen Larsd., Karen Aslaksd., Anders Evensen, Niels Abrahamsen, Jens Abrahamsen.
F.f. Jens Abrahamsen Sneltvedts Abraham: Anders Hobeks kone, pige Karen Aslaksd. Semb, Anders Evensen Sneltvedt, Niels Abrahamsen ibid., Gunder Abrahamsen ibid.
F.f. Jens Abrahamsen Sneltvedts Aslak: Pige Kari Aslaksd. Semb, pige Kari Hobek, Niels Abrahamsen Sneltvedt, Anders Eriksen ibid., Halvor Olsen Hobek.
F.f. Jens Abrahamsen Sneltvedts Gunhild Maria: Pige Margrethe Andersd. Sneltvedt, pige Maria Olsd. Hobek, Lars Rollefsen Sneltvedt, Halvor Andersen ibid., Niels Abrahamsen Prestegaarden.
F.f. Jan (!!) Abrahamsen og Maren Aslaksd. søndre Sneltvedts Niels: Christopher Aslaksens kone Mela, pige Inger Maria Thomasd. Sneltvedt, Niels Abrahamsen Wattenberg,
      Halvor Andersen Sneltvedt, Paul Aslaksen Skreua.

Tjenestepike i 1825: Inger Maria NN (24 ½). Det bodde i 1825 også et ”uægte barn” her
som var datter til en i huset; Gunnil Tormodsdatter (3).
Denne familien flyttet før 1835 til Stensåsen. De bodde der i et hus ”uten jord” i 1835.
De har trolig flyttet tilbake, for Jens døde på Sneltvedt i 1863.

Dette bruket, som i 1801 hadde en landskyld på 2 huder, ble trolig sammenføyet med
et annet bruk av søndre Sneltvedt.

(C) Gard Strøm.