| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Fossjordet
Gård nr. 102 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             


Oppdatert 06.03.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Solli
Gammelt løpenr. 350. Siden Norges matrikkel 1889 102/2.

Husmannsplass under Fossjordet. Trolig ryddet tidlig på 1700-tallet. Plassen Solli lå i "Hesteåsen", i lia øst for Fossjordet.

 

Ifølge "skoskatten" 1711, er det registrert en husmann under "Oustad med Fosseiord":

Huusmand Niels
med kone og "en gammel Pige heder Ragnild."

Husmann Torger Sivertsen bodde her en tid til 1760.
Han flyttet til Saubrekka under Klepp. Se der.

Arbeider, husmann

Halvor Jacobsen fra N. Løberg(C) dpt. 8/10-1730 bg. 17/1-1773. ”Halvor Fløtterøe 40 aar.”, s.a. Jacob Jonsen.

g. 11/10-1763 m. Lisbeth Isaksdatter fra Søli øvre(A) dpt. 2/3-1732 bg. 14/2-1809. ”Enken Lisbeth Isaacsdtr. Sollie und. Fossejord, henved 77 aar.”, d.a. Isak Solvesen.
1. Jacob dpt. 15/4-1764 bg. 13/5-1764. ”4 uger.”

2. Jacob Halvorsen dpt. 27/5-1765 bg. 28/6-1781. ”16 aar.”

3. Lars Halvorsen dpt. 15/11-1767. Se nedenfor.

4. Maren Halvorsdatter dpt. 29/9-1771.

Br. 1773.


F.f. Halvor Jacobsens db. Jacob fra Fløtterøe: Isak Sølies kone, Anne Nilsdatter, Halvor Aaltvet, Halvor Becheval, Jacob Erichsen.
F.f. Halvor Jacobsens db. Jacob fra Fløtterøe: Tollef Høysets kone, Gunnil Olsdtr., Ole Bøle, Nils Simensen, Jacob Erichsen.
F.f. Halvor Jacobsens db. Lars fra Fløtterøe: Tollef Høysets kone, Anne Nilsdtr., Rasmus Fløtterøe, Engebret Engebretsen, Jacob Erichsen.
F.f. Halvor Fløtterøes pb. Maren: Tollef Høysets kone, Sophia Isaksdatter, Halvor Aaltvet, Jacob Bommen, Jacob Andersen.


Halvor var i tjeneste på Fløtterød her da han ble konf. i 1751.

I 1762 bodde de på Fløtterød sammen med hans mor Maren Halvorsdatter.
Like etter at Halvor døde, flyttet enka Lisbeth med barna til Solli.

5/3/1773       HALVOR JACOBSSEN SOLI         Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 118a.
Soli           Arvinger:                            
u/Fossejord    Enka Lisbeth Isaksdtr. og barna:
               1. Jacob Halvorssen  8 år.
               2. Lars Halvorssen      5 ”
               3. Maren Halvorsdtr.  1 ”
               Formynder ble lensm.
Christen Lund.
Brt:   33 - 0 - 4

Gjeld: 66 - 0 - 4 (insolvent). 

Mathias Halvorsen bodde her fra ca. 1802-1803.

 

Arbeider, selveier

Lars Halvorsen Solli herfra dpt. 15/11-1767 d. 18/12-1816, 50 år gml., s.a. Halvor Jacobsen.

g. i Eidanger 27/12-1805 m. Marthe Pedersdatter dpt. 30/3-1774 i Eidanger d. 8/3-1850, d.a. Peder Hansen Grønsholt fra Hauen i Gjerpen og Sissel Christensdatter.

Forlovere: "Isak Christensen Riis og Christen Jacobsen Sanni."

1. Maren Larsdatter dpt. 23/11-1806.

2. Lisbeth Larsdatter f. 25/7-1810 g.m. Torger Johnsen. Se Skottet under Lid.

3. Maria Larsdatter f. 26/7-1815 g.m. (sin svoger) Torger Johnsen. Se Skottet under Lid.

Br. 1803.

 

Moren til Lars, enke Lisbeth Isaksdatter bodde her i 1801. Det gjorde også hans søster Maren Halvorsdatter f. 1771.
Marthe Pedersdatter var tjenestepike på Siljan i Eidanger da de giftet seg. Hun kan ikke sees å ha blitt døpt der.
Heller ikke i Siljan som var samme kirkebok på den tiden.

F.f. Lars Halvorssøn u/Fossejords Maren: Isaac Christenssøns k., Gunnil Solvesdatter, Even Høyset, Erich Madssøn, Christen Pederssøn.
F.f. Lars Halvorsen Sollis pb. Lisbeth: Ole Sørensens kone, Maren Olsdatter, Even (Tollefsen) Lie, Solve (Isaksen) Sanni, Jon Torjersen.

F.f. Lars Halvorsens Maria på Fossjordet: Kone Live Svendsdatter, pige Maren Larsdatter, Even Lid, Isak Christensen, Solve Sanni.

5/1/1818       LARS HALVORSSEN         Bamble  Skifteprot. nr. 13, s. 327b.

Solie          Arvinger:                            

u/Fossejord    Enka Marthe Pedersdatter og barna:

               1. Maren Larsdtr. 11 år. Form: Solve Isakssen Sanne.

               2. Lisbet Larsdtr.      7 ”   --”-- Lars Halvorssen Aaltvedt.

               3. Maria Larsdtr.      3 ”   --”-- Even Lie.

               Solve I. Sanne ble og laugverge for enka.

Brt: 233 - 0 - 16

Net: 122 - 2 -  2

Jordegods: Aasetes- og arvetomtpl. Solie u/Augestad med Fossejordet, (matr. nr. 29) 2 skind m.b., med hus og herl. Verd 200 spd.

Enka Marthe Pedersdatter ble g2g med Lars Knudsen. Se nedenfor.

 

G.br., selveier

Lars Knudsen Fossjord fra Kråketo(2) dpt 26/7-1772 d. 21/8-1852 på Solli, s.a. Knud Olsen Kråketo.

g. 5/2-1818 m. enke Marthe Pedersdatter fra Grønsholt i Eidanger dpt. 30/3-1774 i Eidanger d. 8/3-1850 på Solli, d.a. Peder Hansen Grønsholt fra Hauen i Gjerpen og Sissel Christensdatter.

Forlovere: "Anders Thorsen Bakken og Lars Larsen Bakken."

Br. 1819. 

 

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

350

Sollid

Lars Knudsen

2 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling

 

 

Torger Johnsen bodde her under folketellingen 1845 som enkemann med datteren Anne Torgersdatter.
Lars Knudsen og kona hadde føderåd her. Se Skottet under Lid.

 

G.br., selveier

Halvor Johannessen Solli fra Hørta under Meen f. 21/8-1831 under Buer d. 5/12-1875 på Solli, s.a. husmann Johannes Halvorsen Hørtha.

g. 12/8-1858 m. Inger Johanne Christoffersdatter fra Øvrum(10) "Ødegården" f. 5/3-1832 d. 25/3-1876, d.a. Christopher Olsen.

1. Karl Johan Solli f. 28/9-1858 på N. Riis. Se Familie 74 - Ø. Borge 1910.
2. Martin Halvorsen f. 7/11-1861 på Trollsåsen ved Jarseng d. 14/6-1939 på Notodden g. i Solum 29/2-1880 m. Maria Anne Olsdatter fra Fantenberg i Solum f. 19/9-1856 d. 22/9-1935 på Notodden, d.a. arbeider Ole Jensen.
    De bodde først på Osebakken i Gjerpen. Deretter flyttet de, rundt 1890, til Slettene i Eidanger. Senere flyttet de til Notodden. Martin Halvorsen var bl.a. tømmermerker. Se Folketellingen 1910.
    Barn 1. Inger Hansine Halvorsen f. 22/6-1880 på Bråten i Gjerpen d. 12/10-1960 g.m. Thomas Andreas Halvorsen fra Gunge i Bamble f. 16/2-1876 d. 15/12-1952. Bodde ved Urædd stadion i Porsgrunn. 4 barn.
    Barn 2. Elisabeth Halvorsen f. 8/3-1882 på V. Borge i Gjerpen d. 15/5-1938 g. i Eidanger 27/1-1906 m. Ingebret Jahnsen fra Porsgrunn f. 26/3-1878 på Frednes i Eidanger d. 15/5-1974. Bodde på Vallermyrene i Eidanger. 3 barn.
    Barn 3. Olai Halvorsen f. 30/12-1883 på V. Borge d. 28/4-1954 g.m. Elise Adolfsdatter Olaussen fra Drammen f. 26/2-1880 d. 17/3-1965. Bodde på Notodden. 3 barn.
    Barn 4. Anna Marie Halvorsen f. 30/4-1886 på V. Borge d. 24/11-1916 i "spanskesyken" g.m. malermester Thoresius Pedersen Bjerke f. 20/1-1874 d. 13/2-1954. Bodde på Kirkehaugen i Porsgrunn. 4 barn.
    Barn 5. Kristian Halvorsen f. 13/10-1888 på V. Borge d. 21/1-1919 i "spanskesyken" g.m. Lovise Adolfsdatter Olaussen fra Drammen f. 11/11-1885 d. 16/1-1974. Bodde i Drammen. 1 barn.
    Barn 6. Magnus Halvorsen f. 7/6-1891 på Slettene i Eidanger d. 9/9-1972 g.m. Bergit Hansdatter Solberg fra Heddal f. 15/5-1895 d. 7/9-1977. Bodde på Notodden. 2 barn.
    Barn 7. Asta Halvorsen f. 11/9-1893 på Slettene i Eidanger d. 14/1-1985 g.m. Arne Johannes Fredriksen fra Snåsa, Trøndelag f. 1/9-1885 d. 14/4-1959. Bodde i Namsos. Bodde som enke på Notodden. Ingen barn.
    Barn 8. Ragna Kathrine Halvorsen f. 16/5-1896 i Eidanger d. 21/12-1943. Ugift. Bodde på Notodden. Ingen barn.

    Barn 9. Sigrid Beate Halvorsen f. 3/4-1899 i Eidanger d. 26/6-1986 g.m. Emil Andersen Grandahl fra Rolvsøy, Østfold f. 29/3-1894 d. 15/6-1984. Bodde på Notodden. 2 barn.

    Barn 10. Martha Marie Halvorsen "Mimmi" f. 11/12-1901 i Eidanger d. 25/6-1995 g.m. Ole Olaves Olsen fra Heddal f. 11/9-1899 d. 16/2-1990. Bodde på Notodden. 1 barn.
3. Christian Halvorsen f. 27/11-1864 d. 5/2-1876. Var i tjeneste på Øvrum da han døde.

4. Peder Halvorsen Solli f. 31/10-1867 d. 5/8-1937 i Skien g. i Eidanger 28/11-1892 m. Gunda Margrete Koth fra Eidanger (Gurine Margrete Nilsdatter)
    f. 24/1-1871 d. 8/9-1950.
De bodde først i Kallemsgate 8 i Skien (1900), deretter på Osebakken i Porsgrunn (1910). De flyttet siden til Skien igjen.
    Barn 1. Inga Solli f. 6/3-1893 d. 19/4-1977 i Skien g.m. Robert Hansen Tangen fra Bergsbygda f. 28/6-1898 d. 27/1-1959. 1 barn.
    Barn 2. Nils Magnus Solli f. 5/12-1895 d. 22/9-1970 i Skien. Ingeniør. Han drev radioforretningen "Magnus Solli" i Skien. Ugift.
    Barn 3. Alfred Solli f. 19/3-1898 d. 26/1-1962 i Skien g.m. Hilda Benedikte Svendsen fra Heisholt i Holla f. 17/9-1896 d. 9/1-1964. Han var kjøpmann. Han drev utstyrsforretningen "Alfred Solli" i Skien. 3 barn.
    Barn 4. Ernst Kristian Solli f. 2/6-1906 i Porsgrunn druknet i 1921 som sjømann i Sør-Amerika. Gravlagt der.

5. Hans Ingebret Halvorsen f. 8/8-1872. Han skrev seg for Hans Ingebret Solli. Se Familie 18 - Ø. Borge 1910.

Br. 1863.

Begge var i tjeneste på N. Riis da de giftet seg i 1858.
I 1875: Tjenestepike Kirsten Olsdatter f. 1868.

Disse barna ble tidlig foreldreløse og vokste opp hos forskjellige familier i Gjerpen. Yngstesønnen,
Hans Ingebret, vokste opp hos Nils Jacobsen på Løkenberg og bodde der fra 1876-1887.
I konfirmasjonsalderen var Hans Ingebret i tjeneste på Søli.

Hustømmermann, selveier

Ole Torgeirsen Solli herfra f. 15/7-1847, s.a. Torgeir Johnsen Sollid.

g. 9/11-1877 m. Thea Evensdatter fra Askildsåsen u. Meen og Hongården u. Riis f. 23/3-1854 på Stensrød, d.a. Even Thollefsen.

1. Theodor Solli f. 15/10-1878 d. 1939 g.m. Hansine Hafredal  fra Bamble f. 1888 d. 1966.

2. Hans Edvard Solli f. 17/5-1882 g.m. Maren Turine Hansdatter f. 1880 d. 1928, d.a. Hans Jacob Isaksen på Løkken.

3. Martin Solli f. 16/1-1885 g.m. Marie Elise Andreasdatter (1886-1969), d.a. Andreas Nilsen Grønsholt. De emigrerte til USA.

4. Olaf Solli f. 29/12-1888. Emigrerte til USA.

5. Harald Solli f. 9/9-1891 d. 1918.

6. Johan Solli f. 12/8-1896 d. 22/6-1964 g. 1923 m. Margrethe Leerstang f. 16/10-1896 d. 15/3-1968, d.a. Peter Olsen Leerstang. Johan var byggmester. Bodde på Kjølsrød i Eidanger.
    Barn 1. Bjarne Solli f. 27/2-1914 d. 20/7-1998 g.m. Anna f. 16/12-1918 d. 18/8-2002.

7. Otto Solli f. 19/5-1899 d. 1966 g.m. Alfhild Haaland. Bodde på Myrene.

8. Sigurd Solli f. 12/4-1902 d. 14/4-1948 g.m. Liv Odveig Leerstang f. 12/4-1902 d. 18/11-1978, d.a. Peter Olsen Leerstang. Sigurd var byggmester. Bosatt i Bergsbygda. Begge gravlagt på Eidanger kirkegård.

Br. 1877.

F.f. Ole Torgersens sønn Theodor på Borge: Foreldrene, Berte Eivindsdatter Øvrum, Nils Torjussen i Porsgrunn, Lars Hansen Borge.
F.f. Ole Torjussens sønn Hans Edvard på Borge: Moderen, Maren Anne Eivindsdatter Borge, Martin Eivindsen, Eivind Rønniksen og Nils Torjussen Borge.
F.f. Ole Torjussens sønn Martin på Borge: Moderen, Maren Olsdatter i Porsgrunn, Erik Rønniksen Borge, Martin Eivindsen Haukarås, Martinius Eriksen Ballestad.
F.f. Ole Torjussens sønn Olaf på Borge: Moderen, Anne Edvardsdatter, Andreas Gunnarsen Borge arb, Nils Torjussen i Porsgrunn , Edvard Eriksen Ballestad arb.
F.f. Ole Torjussens sønn Harald på  ø. Borge: Edvard Eriksen Ballestad, Karl Eivindsen Borge, moderen, Elise Eriksdatter.
F.f. Ole Torjussen Sollis s. Johan på ø.Borge: Thea Eivindsdatter Borge, Josefine Isaksdatter Borge, Edvard Eriksen Ballestad, Rikard Eriksen  og Theodor Olsen Borge.

F.f. Ole Torjussens s. Otto på Borge: Marie Mortensdatter Rønningen, moderen, Theodor Olsen Borge, Hans Olsen Borge.

De bodde en del år i Nyorkgaten (under Ø. Borge). Ole kjøpte i 1903 gården Kvestad(6) ”Kjølsrød” i Eidanger.
De flyttet dit noe tidligere og forpakta gården.
Da yngstemann Sigurd ble døpt i 1902 i Eidanger kirke var Ole tittulert med forpakter på Kjølsrød.
De fleste av barna kallte seg Solli, men noen kalte seg Torjussen som voksne.
Ole er i kirkebøkene skrevet både Thorgersen, Thorgeirssøn, Thorgildsen og Torjussen.


 

Stua på Solli.  Bildet er tatt etter at den ble flyttet ned til Fossjordet. Mannen i forgrunnen er
trolig Hans Larsen Fossjord med familiens hest og vogn. (Utsnitt). Privat.

 

Lars Andersen Fossjord kjøpte Solli i 1880. Siden har ingen bodd på Solli.

Hustuftene på Solli er ikke lenger synlige på terrengoverflata, men Solli-jordet eksisterer fortsatt som ei åpen,
skrånende grasslette. I tillegg står her et mer enn 140 år gammelt epletre ("røde kaviller"), som fortsatt bærer frukt.
Innhuset ble etter hvert flyttet ned til Fossjord.

Landskyld 1889: 2 ort (rev. til skyldmark 0 mark 75 øre). Eier: Lars Andersen Fossjord.

Les også en artikkel om slekta, skrevet av en etterkommer, Gunnar Heltne, Ørsta.
 

(C) Gard Strøm.