| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.09.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 16 - Søli øvre - Kapteinrønningen
Gammelt løpenr. 310. Siden Norges matrikkel 1889: 82/16.

Etter kommunesammenslåingen 1967: 382/16.

Skyldsatt i 1779 som eget bruk under Søli øvre og utskilt derfra i 1795.


Søli bnr 16 "Kapteinrønningen"
. Foto: Skannet fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).


Adresse i dag: Svinholtv. 12, 3914 Porsgrunn.

G.br., leilending

Christopher Knudsen
fra Kråketo(2) dpt. 18/8-1765 d. 2/1-1840, ”74 aar”, s.a. Knud Olsen Kraaketo.
g. 8/6-1802 m. Live Mathisdatter fra Svinholt under Høgset dpt. 25/3-1772 d. 17/2-1841, d.a. Mathias Olsen Svinholt.
Forlovere: "Lars Aaltvedt og Jacob Klep".
1. Maren dpt. 17/10-1802 bg. 24/1-1808.
Christopher Knudssøns pb. Maren und. Ø. Søelie 5 ¼ aar.”
2. Knud Christophersen dpt. 26/8-1804. Overtok gården.
3. Søren Christophersen dpt. 23/11-1806 g.m. Sara Andersdatter fra Brunlanes f. ca. 1809. Han flyttet i 1831 til Larvik.
    Bodde i 1865 med sin familie på sin gård Klever store i Tanum sogn i Brunlanes.
4. Maren Margarete Christophersdatter dpt. 5/3-1809.
5. Mathias Christophersen f. 15/11-1812 d. 4/4-1899 i Stavern. Han ble g1g i Larvik 23/4-1839 med Maren Pernille Christophersdatter f. 2/4-1808 d. 27/8-1873.
    Deres barn ble født i Fredriksvern (Stavern) og brukte etternavnet Mathisen. Mathias ble g2g 18/4-1883 m. Anne Marie Andersdatter fra Tanum i Brunlanes f. 29/9-1859 d. 23/3-1912 i Fredriksværn.
Br. 1811.

F.f. Christopher Knudssøns Maren f. Svinholt: Anders Hanssøns k., Siri Knudsdtr., Lars og Harald Matthiæsøn, Lars Knudssøn.
F.f. Christopher Knudssøns Knud u/N.Søelie: Anders Ødegaardens k., Ingebor Matthiædtr., Lars Knudssøn, Lars og Engelbert Matthiæsøn.
F.f. Christopher Knudssøns Søren u/N.Søelie: Harald Aaltveds k., Ingebor Matthiædtr., Lars Høyset, Gunder Matthiæsøn, Aslach Engelbertssøn.
F.f. Christopher Knudssøns Maren Margarete u/Ø.Søelie: Jacob Anderssøns k., Ingebor Matthiædtr., Ole Anderssøn, Ole og Lars Matthiæsøn.
F.f. Christopher Knudsens Mathias f. Øvre Søelie: Jacob Andersens kone, Ingebor Mathiasdtr., Anders Hansen, Anders Mathiasen, Laers Christophersen.
F.f. Arbeidsmand Christopher Knudsens Christine på Nedre Søli: Ingeborg Mathisdtr., Gunhild Nilsdtr., Jacob Andersen, Knud Olsen, Lars Knudsen.

I 1804-07 bodde de på en ikke navngitt husmannsplass under Nedre Søli, ifølge barnas dåpsregistrering.
I 1809 kom familien hit som forpaktere/ leilendinger.

G. br., leilending
Knud Christophersen Sørlie
herfra dpt. 26/8-1804 d. 5/6-1878 på Søli.
g. i Eidanger 1/7-1830 m. Marthe Marie Eriksdatter fra Presteseter i Eidanger dpt. 26/5-1799 d. 30/3-1884 på Søli, d.a. Erik Thomasen og Else Jacobsdatter.
Forlovere: "Jacob Andersen Søli og Ole Jacobsen Bjerketvedt."
1. Live Knudsdatter f. 4/9-1830.
2. Elen Mathea Knudsdatter f. 16/9-1833 g.m. enkemann Halvor Johnsen. Se Familie 1 - Bøle 1865.
3. Christopher Knudsen f. 23/10-1835. Overtok gården.
4. Else Knudsdatter f. 3/2-1839 g.m. Hans Andreas Hansen Ødegaarden. Se Ø. Borge(13).
5. Maren Christine Knudsdatter f. 12/7-1841.
6. Edvard Knudsen f. 8/12-1846. Se Riis(6).
Br. 1836.

F.f. Knud Christophersens Live under Sølie: Torjer Andersens kone Oseb., pige Maria Christophersdtr. u. Sølie, Jacob Andersen Ødegaarden, Mathias Christophersen u. Sølie, Tomes Eriksen af Eidanger.
F.f. Knud Christophersens Elen Mathea på Nedre Søli: Anders Svinholts kone, p. Sara Andersdatter af Laurvig, Mathias Christophersen Søli, Christen Eriksen Øvrum, Simon Jacobsen Søli.
F.f. Knud Christophersens Christopher u. Sølie: Sara Andersdatter fra Brunlaugnæs, p. Christine Christophersdatter Sølie, Anders Mathiesen Svinholt, Thomas Eriksen fra Eidanger, Søren Christophersen u. Sølie.
F.f. Knud Christophersens Else u. Øvre Sølie: Peder Jørgensen Ødegaard i Eid. og kone, Maren Christophersdatter, p. Thore Andersdtr. Svinholt, Jørgen Stribolt Bjørntvedt, Mathias Andersen Svinholt.
F.f. Knud Christophersens Maren Christine på Sølie: Mathias Larsen Høgseth, Georg Stribolt, Thomas Eriksen, Kirsten Eriksdatter, Larine Larsdatter Høgseth.
F.f. Knud Christophersens Edvard på Sølie: Isak Åltvedts kone, Anne Amundsdatter, p. Larine Larsdatter Høgseth, Simon Jacobsen Sølie, Lars Gundersen Sølie, J. Stribolt Bjerketvedt i Eidanger.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

310

Capitain-Rødningen

Christopher Knudsen

0 huder 2 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling

Sameie med Augestad(5) fra 1866 (jord).

G.br., muremester, selveier
Christopher Knudsen Sørlie
herfra f. 23/10-1835 d. 4/2-1916 på Søli.
g. 1/9-1863 m. Marthe Kirstine Johnsdatter fra Bekkevold(3) f. 31/6-1839 d. 17/8-1884 på Søli, d.a. John Olsen Bækkevold.
1. Carl f. 17/11-1863 d. 6/8-1864 på Søli.
2. Mariane Sørlie f. 21/5-1865 g1g 22/4-1892 m. Isak Christensen. Se Familie 11b - Ø. Borge 1891.
    Mariane ble g2g m. Peder Andersen fra Holla.
Se Familie 67 - Ø. Borge 1910.
3. Carl f. 4/9-1867 d. 1/12-1867 på Søli.
4. Karl Kristoffersen (Carl) f. 22/11-1868. Overtok gården.
5. Maren Kirstine Sørlie f. 10/12-1871.
6. Elise Sørlie f. 3/8-1874 d. 17/9-1960.
7. John Kristoffersen Sørlie f. 4/5-1877.

8. Karen Marie Sørlie f. 7/7-1880 d. 20/12-1969. Bodde hjemme i 1900.
9. Gurine 24/1-1884 d. 17/3-1884.
Br. 1875.

F.f. Christopher Knudsen Sølis sønn Carl: Moderen, pige Mathea Knudsdatter Søli, John Olsen Bakken-eie, Edvard Knudsen og Iver Simonsen Søli.
F.f. Christopher Knudsen Sølis Mariane: Moderen, pige Else Knudsdatter Søli, John Olsen Bekkevold, Hans Hansen Borge, Edvard Knudsen Søli.
F.f. Christopher Knudsen Sølis Carl: Ellen Knudsdatter Borge, Maren Johnsdatter Bekkevold, Christopher Knudsen og Edvard Knudsen Søli, Jacob Johnsen Bekkevold.
F.f. Christopher Knudsen Sølis Carl: Else Knudsdatter og Anne Kirstine Knudsdatter Borge, Jacob Johnsen Bekkevold, Halvor Johnsen Bøle, Edvard Knudsen Søli.

Alle barna ble født her. I 1875 var gårdens besetning på 1 hest og 4 kuer.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

310

Sølen øvre (Søli)

Christopher Knudsen

0 daler - 1 ort - 16 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

16

310

Sølen

Kapteinrydningen

Kristoffer Knudsen

0 - 2 - 0

0 mark 86 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

16

Sølen (Søli)

Kapteinrydningen

Kristoffer Knudsen

0 mark 86 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Karl Kristoffersen Sørli
e herfra f. 22/11-1868 d. 5/3-1927, s.a. Christopher Knudsen Sørlie.
g. i Eidanger 27/6-1894 m. Anna Lovise Gotfredsdatter fra Bjerketvedt(6) ”Sanna” i Eidanger f. 23/6-1869, d.a. Gotfred Larsen og Karen Sophie Zachariasdatter.
Forlovere: "Hans Hansen Borge, Isak Kristensen Borge".
1. Conrad Sørlie f. 9/12-1894 d. 19/12-1971 i Skien g1g 4/5-1918 m. sydame i Skien Anna Lavrantsdatter Sandaaker fra Kviteseid. Bodde i Skien.
    Conrad g2g m. Edel Cecilie f. 24/12-1904 d. 23/9-1980. Gravlagt på Skien nordre.
2. Marta Sørlie f. 16/5-1897 g. 20/11-1926 m. maler Olav Larsen f. 23/12-1900, s.a. malermester Rasmus Laurits Larsen på Ø. Borge. Se Familie 35 - Ø. Borge 1891.
    Bodde i Torvgardvegen u. Ø. Borge (76/118). Drev sin handelsvirksomhet der.       
3. Godtlieb Sørlie f. 30/1-1899 på Borge. Konfirmert i 1913.
4. Sofie Sørlie f. 4/5-1900 på Borge. Konfirmert i 1914.
5. Marta Elise f. 3/7-1908 d. 16/7-1908.
6. Håkon Sørlie f. 3/7-1912. Konfirmert i 1926.
Br. 1916.

Denne familien bodde i flere år på Østre Borge før de overtok gården.

Sameie med Augestad(5) - jord.

G.br., maskinist, selveier
Abraham J. Sørlie
fra Søli(2) ”Rønningen” f. 11/12-1874 d. 3/4-1953, s.a. sjømann Isak Jensen f. 14/6-1840 og Henriette Abrahamsen f. 16/7-1838.
g.m. Emma Wass fra Årnimskog f. 24/5-1888 d. 18/4-1962, d.a. banevokter Johannes og Gustava Wass fra Årnimskog i Dalsland, Sverige.
1. Edit Sørli f. 29/6-1906 g.m. Arnt Aasen. Se nedenfor.
2. Dagny Sørli f. 21/9-1908 g. 1937 m. Sverre Siljan f. 1905 fra Eidanger. Se Siljan(5) i Eidanger.
Br. 1928.

Abraham var utdannet maskinist. Han opplyste på spørreskjema til bygdebokkommiteen i sin tid, at to av hans
slektninger hadde utvandret til Amerika. Det gjaldt August Abrahamsen og Hans Abrahamsen.

Abraham fikk i 1918 premie, ei sølvsleiv inngravert: ”Abraham Sørli Gjerpen” og diplom for ”matøking” (matauk).
Det står (i 1955) et gammelt bryggerhus her, som skal være over 300 år gammelt.
Abraham opplyste at han hadde 15 mål innmark. Han hadde også 15 mål skog som lå like inn til eiendommen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

16

Sølen - Kapteinrydningen

Abraham Jensen Søli

0 mark 86 øre


G.br., selveier

Arnt Aasen
fra Åsen(1) f. 3/8-1904 d. 8/1-1981, s.a. Hans Andersen Aasen og Gunhilda Andersdatter Eriksrød.
g. 6/3-1926 m. Edith Sørli herfra f. 29/6-1906 d. 15/1-1990.
Forlovere: "G.br. Trygve Follaug på Ballestad og g.br. sønn Johannes P. Ballestad."
1. Else Gudrun Synnøve Aasen f. 17/3-1926. Bosatt på utskilt hustomt her.
2. Hans Abraham Aasen 29/12-1929. Se nedenfor.
3. Grete Aasen f. 1948.
Br. 1953.

Gårdens innmark var i 1950 årene på 20 mål. Alle husene her hadde tidligere brent ned, men det ble senere
oppført nye. Arnt Aasen hadde (på 1950-tallet) 1 hest, 1 ku og 9 griser på gården.

Gårdens grenser ifølge Arnt Aasen:
Nord til Åltvedt, i øst til Bjerketvedt (Eidanger kommune), i syd til Tidemandsen på Søli(2) ”Rønninggårdene”
og i vest til elven Leirkup. Flere hustomter utskilt.
 


Den gamle Kapteinrønningen. En strektegning fra Gjerpen Bygdebok bind II.

Fra Grunnboka: "Andel av Svinholtv. 12 (Gnr 382 bnr. 16) er overdradd til Hans Abraham Aasen (09.07.1981)."

Selveier
Hans Abraham Aasen herfra 29/12-1929. 
g. 1953 m. Borgny Synnøve Larsen f. 30/9-1931 d. 3/12-2002.
1. Terje Aasen f. 1954. Overtok gården i 2002.
2. Hilde Aasen f. 1960.
Br. 1981.

Denne gården ble overført til Porsgrunn kommune i 1967 og fikk ett 3-tall foran sitt gamle gårdsnummer 82.
Nytt gårds- og bruksnummer ble 382/16.

Fra Grunnboka: "Svinholtvegen 12 (Gnr 382, bnr 16) er overdradd for kr 500.000 fra Hans Abraham Aasen til Terje Aasen (08.01.2002)."

Selveier
Terje Aasen
herfra.
g.m. Kristine Bakke.
Br. 2002.


Søli bnr 382/16 "Kapteinrønningen". Foto: Vidar Aaltvedt 6. januar 2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.