| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Langerød
Gård nr. 99 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Langerød 2
Utskilt fra Langerød(1) i 1815 som løpenr. 357b. Ikke matrikulert før 1874.


Adresse i dag: Skifjellv. 15, 3719 Skien. 

Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 3, side 445a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Udløsningsskjøde til Lars Jacobsen, dat. 17., tinglyst 20. jan. 1829."

G.br., selveier
Lars Jacobsen Langerød
fra Langerød(A) dpt. 9/11-1794 d. 27/3-1864, s.a. Jacob Andersen Langerød. 
g. 10/6-1829 m. Elen Jacobsdatter fra Søli(13) dpt. 30/3-1807 d. 20/3-1837, d.a. Jacob Andersen Sølie.
1. Maria Larsdatter f. 29/7-1829 på Langerød g1g m Mathias Olsen. Se nedenfor.
2. Jacob f. 3/8-1832 på Langerød d. 5/11-1833 på Langerød.
3. Maren Larsdatter f. 26/10-1834 g.m. Nils Andersen Søli. Se nedenfor og Søli(1).
Br. 1815.

Gårdsarbeider, innerst
Mathias Olsen fra Saubrekka under Klepp f. 20/7-1831 d. 9/3-1857 på Langerød, s.a. Ole Mathiassen Saubrekka.
g. 29/4-1856 m. Maria Larsdatter herfra f. 29/7-1829.
1. Ellen Mathiasdatter f. 22/6-1856 på Langerød. Emigrerte med sin mor, stefar og søsken til N. Amerika 17/4-1868.

Denne familien bodde tidligere på Saubrekka under Klepp.
Mathias Olsen døde på Langerød av lungebetennelse.  

15/1-1861      MATHIAS OLSSEN SAUBREKKE   Bamble Skifteprotokoller *)
Saubrekke      - død 9.3.1857 -                     
               Arvinger:
               Enka Marie Larsdatter
               og en datter Ellen Mathiasdtr.
               Enkas verge var Erik Rasmussen av Bratsbergkleiva.
               Verge for Ellen var Rasmus Nielssen Fløtterød.
Brt: 74 - 30 3/4
Net: 70 - 76 3/4.
Enkas foreldre: Lars Jacobssen Langerød og Ellen Jacobsdtr.
*) B: BS 107 s.73. C: BS 125 s.8.

Enka Maria Larsdatter ble g2g med Gunder Christensen. Se nedenfor.

Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 3, side 445a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Hjemmelsbrev fra Nils Andersen som gift med Lars Jacobsens datter Maren Larsdatter, sammen med Gunder Christensen,
som gift med den anden datter Marie Larsdatter - eneste arvinger efter Lars Jacobsen, til svogeren Gunder Christensen, udateret, tinglyst 2. mai 1866."

G.br., selveier
Gunder Christensen
fra N. Lundsåsen f. 22/7-1832, s.a. husmann Christen Pedersen Lundsaasen.
g.
3/4-1861 m. enke Maria Larsdatter herfra f. 29/7-1829, d.a. g.br. Lars Jacobsen Langerød.
1. Mathilde Gundersdatter f. 15/12-1861 på Langerød.
2. Caroline Gundersdatter f. 3/4-1864.
3. Anna Gundersdatter
(tvilling) f. 25/1-1866.
4. Lovise Gundersdatter (tvilling) f. 25/1-1866.
Br. 1866.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i april 1868. Ellen Mathiasdatter(12) fra
Marias første ekteskap var selvsagt også med.

Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 3, side 445a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Skifteretten i Gunder Kristensens konkursbo til Nils Andersen, dat. og tinglyst 2. des. 1867."

G.br., selveier
Nils Andersen Søli
f. 6/8-1840, s.a. Anders Olsen Søli.
g1g 30/12-1862 m. Maren Larsdatter herfra f. 26/10-1834, d.a. Lars Jacobsen Langerød.
Br. 1867.

Denne familien bodde på Søli(1). Se der.

Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 3, side 445a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Nils Andersen til Ole Arvesen, dat. 28. feb., tinglyst 1. matrs 1870."
"Dokument hvorved Nils Løkenberg og arvinger indrømmes veiret over dette brug til Fløtterød skov, dat. 17. jan., tinglyst 2. mai 1885."

G.br., selveier
Ole Arvesen Langerød
fra Austad i Siljan f. 10/4-1824 d. 17/2-1897 på Auby i Tjølling, Vestfold, s.a. Arve Olsen og Helvig Larsdatter.
g. i Siljan 3/6-1869 m. Anne Marie Olsdatter fra Modal i Siljan f. 17/6-1843 trolig d. i Tjølling etter des. 1910, trolig d.a. Ole Olsen og Berte Marie Sørensdatter.
1. Karen Olsdatter f. 1860 i Larvik. Bodde i Solum.
2. Hella Marie Olsdatter f. 20/9-1870 i Gjerpen g. 4/1-1893 m. Kristian Andersen Lid (Kristian Lid) fra Lid(9). Flyttet til Ø. Aker.
3. Arve Arvesen f. 2/6-1873 i Gjerpen.
4. Ole Arvesen f. 16/9-1877 g.m. Martha Marie Andersdatter fra Bredvei i Tjølling.
5. Anna Bertea Olsdatter f. 3/9-1880.
6. Lars Arvesen f. 5/5-1883. Bodde i 1910 på gården Auby i Tjølling med sin familie. Hans mor bor også der.
7. Jacob Arvesen 6/11-1884 d. 1897.
Br. 1872.

Tjenestefolk som bodde hos dem i 1875:
Gurine Eriksdatter fra Sauherad f. 1856 og  Ole Martin Olsen fra Siljan f. 1858.

Denne familien flyttet i 1895 til gården Auby i Tjølling, Vestfold.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

357b

Langerød

Ole A. Augestad

1 daler - 0 ort - 15 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

99

2

357b

Langerød

Langerød

Ole Arvesen

1 daler - 0 ort - 22 skilling

2 mark 90 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 3, side 445a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Obligation fra Ole Arvesens, i uskifte hensidende enke, Anne Marie Olsdatter til Hypotekbanken for kr. 6000, med pant i
dette brug og bnr 3, dat. 2., tinglyst 22. april 1898."

"Skjøde fra Ole Arvesen Langerøds enke og eneste arving, ifølge paaført attest, og en fuldmagt til Olaf Nilsen Kraaketo for
kr. 12.200, dat. 1. april, tinglyst 25. oktober 1902."

Se folketellingen 1900.

Denne gården har vært drevet sammen med Langerød(3) siden 1872.

G.br., selveier
Olaf Usterud Nilsen Langerød
fra Meen(1) f. 16/9-1879 d. juli 1968, s.a. Nils Andersen Meen.
g. 19/9-1903 m. Karen Kirstine Bakken fra S. Bakken f. 29/10-1883 d. april 1964, d.a. Martin Nilsen Bakken.
1. Margit Langerød f. 14/11-1903 på Langerød g.m. Jens Eriksen.

    Barn 1. Per Eriksen g.m. Else Gustavsen. 4 barn.
2. Nils Langerød f. 16/4-1906. Overtok bruket.
3. Martin Langerød f. 7/7-1908 g.m. Agnete Saubrekka  f. 23/5-1913. Bygde hus under Riis (78/33).
4. Jenny Margrete Langerød f. 21/12-1910 g.m. Erik Ramsåsen f. 24/4-1914. Bodde i Torvgardv. 22 på Hovenga (76/139).
5. Bjarne Usterud Langerød f. 15/5-1914. Se Jarseng(3).
6. Karl Langerød f. 28/5-1918 d. 14/6-1971 g.m. Kirsten Josefine Baumann. Bodde på Langerød i 1969. Kirsten Josefine bodde i Greg. Dagssonsg. 180 under Bøle i 1994.
7. Karen Marie Langerød ”Lille Karen” f. 29/10-1924 g.m. Arne Moholt f. 4/12- 1918. Bosatt i Torvgardv. 2 på Hovenga (76/12).
Br. 1902.

F.f. Olav Nilsen Kraaketos sønn Nils: G.br. Martin Nilsen Bakken, enke Hanna Kraaketo og foreldrene.
F.f. Olav Nilsen Kraaketos sønn Martin: G.br. Isak Martinsen Bakken, pike Kirsten Martinsdatter Bakken og foreldrene.
F.f. Olav Langerøds sønn Bjarne Usterud: G.brukerene Nils og Isak Bakken, hustru Marie Augestad og moderen.
F.f. Olav Langerøds sønn Karl: G.br. Rasmus Nilsen, Marie Meen og begge foreldrene.

Denne familien bodde på Kråketo i 1908, 1911 og i 1912.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

99

2

Langerød

Langerød

Olaf Nilsen Kraaketo

2 mark 90 øre

99 3 ditto ditto ditto 1 mark 59 øre

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

99

2

Langerød

Olaf Nilsen Kraaketo (Olaf Langerød)

2 mark 90 øre

99 3 ditto ditto 1 mark 59 øre


G.br., selveier

Nils Langerød
herfra f. 16/5-1906 d. 30/9-1982.
g.m. Olga Kristine Rønningen fra Kroken i Drangedal f. 18/4-1909 d. 26/1-1997, d.a. g.br. Markus Pedersen Rønningen og Inger Olsdatter.
1. Knut Olav Langerød f. 1932. Overtok gården.
2. Ivar Magne Langerød f. 1934 g.m. Bjørg M. Haug. Bosatt i Bjørnslettv. i Porsgrunn.
    Barn 1. Anne Langerød g.m. Halstein Elden.
    Barn 2. Wenche Langerød g.m. Kåre Rugtvedt.
    Barn 3. Olav Langerød.
    Barn 4. Inger Marit Langerød g.m. Jon Vegar Skreosen.
3. Solveig Langerød g.m. Sigurd Søfteland. Bosatt i Raskenlundv. i Porsgrunn.
    Barn 1. Lise Søfteland g.m. Rune Aarseth.
Br. 1970.

Knut Olav Langerød f. 1932.
g.m. Karen Sofie Nybu fra Skyer(8) f. 1941, d.a. Severin T. Nybu.
1. Else Ingebjørg f. 1962.
2. Tor Ivar Langerød f. 1963. Overtok gården.
3. Kjell Arne Langerød f. 1970.
Br. 1974.

Bosatt i hus under Skyer(8) "Nubu" - Skyerv. 80, 3719 Skien.

Tor Ivar Langerød fra Skyer(8) "Nybu" f. 1963.
Br. ca. 1995.

Hovedteigen:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Alle teigene:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.