| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Langerød
Gård nr. 99 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Langerød A - Langerød 1
Det gamle hovedbølet. Landskyld 2 huder.

Adresse i dag: Skifjellv. 7, 3719 Skien.

G.br., leilending
Lauritz NN
f. ca. 1597.
g.m. NN.
1. Børge Lauritzen f. ca. 1650. Se Langerød(B).
2. (Ole?) Lauritzen f. ca. 1654. Ikke nevnt som over 12 år i 1664, men i 1666.
Br. 1636.

Fødselsår er regnet ut fra alderen som er oppgitt i sogneprestens manntall av 1664.
Det er usikkert om denne Lauritz var far til Ole Lauritzen. Men det var oppgitt 2 sønner
her i fogdens manntall i 1666.

Vær klar over at Lauritz på denne tiden senere gikk over til å bli skrevet som Lars.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Langerød, Lauritz och Anders bruger. Er en ringe gaard, schylder 4 huder. Deraff Christen Borge 3 huder
med bøxell, og Kongl. Ma. 1 hudt. Er lagt i schat for 3/4 gaardt, penge 4 1/2 dr. Christen Borge bygger.”

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”Langerød, Laurtz bruger schylder 4 hdr som Laurtz Løberg med bøxell er ejende. Paa samme gaards eje
ligger en bæche-quern, som allene bruges til gaardens fornødenhed, giffuer schatt 8 Rdr.”

“Lauritz Langerø“ er nevnt fra 1686 - 1689. Se Fløtterød.

Anne Langerø f. ca. 1630, døde hos Bent Ballestad, bg. 7/5-1699, 69 år gml.

G.br., leilending
Gregorius Olsen
fra Lund(1).
g.m. enke Sara Lucasdatter.
Br. i 1693.

Denne familien bodde her kun i 1693 da sønnen Ingebret ble født. Siden flyttet hjem til Lund og overtok gården i 1694.
Se Lund(1).

1693: d.4.Trin. (9/7)  Gregoris Langerøs søn Ingebret,
test: Laers Li, Jon Klep, Anun Soli, Marthe Follestad, Maren Krageto, Maren Levorsd. fra Ries.

G.br., leilending
Hans Andersen
fra Langerød(B) f. ca. 1634 bg. 12/7-1696. ”Hans Langerø 62 aar.”, s.a. "Anders Langerøe".
g.m. Guri Nilsdatter f. ca. 1627 bg. 16/5-1697. ”
Hans Langerøs Enke Guri Nilsd. 70 aar g.”
Br. 1678.

Hans og Guri hadde ingen barn som overlevde dem.

27/11-1696     HANS LANGERØD            Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 63b.
 Langerød       Arvinger:                             
                Enka Guri Langerød
                og avdødes søsken:
                Christopher Hougen, Kirsten og Sara Andersdøtre.
 Brt:   26 - 0 - 20
 Gjeld: 36 - 5 - 19  (insolvent).

G.br., leilending
Anders NN.
Br. ca. 1689.

Arbeider, innerst
Halvor Nilsen
fra Nedre Stensåsen f. ca. 1669, s.a. Nils Torjusen Steensaasen.
g. 17/7-1692 m. Magnhild Haraldsdatter f.  ca. 1667.
1. Maren Halvorsdatter dpt. 18/3-1694 g. 1720 m. Ole Reiersen fra Kvisladalen i Siljan. Se Kikut under Rising.
2. Lauritz dpt. 29/9-1697 bg. 23/1-1698. ”Halvor Langerøs Søn Lauritz, 16 ug. g.”
3. Birte dpt. 27/4-1704 bg. 29/9-1705. ”Halvor Langerøds datter Birte 1 1/2 aar  - zedel.”
4. Birte dpt. 14/11-1706.

F.f. Halvor Stensaasens d. Maren: Aasmun Muurmester, Jacob Nilsen i Pustevig, Tore Haralssen paa Brekke eier, Dorthe Barnholt, Aslak Graflis qvinde, Maren Nilsd. Stensaasen.
F.f. Halvor Langerøs søn Lauritz: Ole Fløtterø, Rasmus Borgeejer, Marthe Follestad, Lauritz Fløtterøs qnde Live, Nils Stensaasens datter Maren.
F.f. Halvor Langerøs datter Birte fra Bradsbergkleven: Tor Snidker, Børge Snedker, Elef Jenssøns qde. Maren fra Kleven, Østen Torstenssøns qvinde Ambor af Scheen, Gunhild Nilsdatter Stensaasen.
F.f. Halvor Langerøs datter Birte fra Kleven: Elef Jenssøn paa Kleven, Peder Knudssøn ibid., Nils Janssøn ibid., Ambor Steensaasen, Gunnild P.......

Denne familien bodde her i ca. 5 år. De flyttet først til Kleven. Siden kom de til Oredalen under Sneltvedt.

Det var ingen beboere på dette bruket i 1711. Kilde: ”Skoskatten 1711.”

G.br., leilending

Ole Nilsen
”fra Lid”. Var muligens i tjeneste på Lid da han giftet seg.
g1g 9/3-1712 m. Anne Nilsdatter ”fra Nærum” - som skulle bo paa Langerø.”
Br. 1712.

Denne familien flyttet i ca. 1728 til Hørta under Meen.

G.br., leilending
Mathis Larsen Langerød
fra Fløtterød(1) dpt. 9/2-1696 bg. 7/1-1746. ”Mathis Langerøe, 50 aar.”, s.a. Lauritz Amundsen Fløtterød.
g1g 20/3-1720 m. Anne Halvorsdatter fra Bekkevold  dpt. 3/7-1687 bg. 15/3-1741. ”Matiis Langerøs qde Anne, 55 aar.”, d.a. Halvor Gundersen Bechewald.
g2g i Eidanger 19/1-1742 m. Marthe Christensdatter fra S. Lunde i Eidanger f. ca. 1707, d.a. Christen Tollefsen og Inger Gundersdatter.
Forlovere: "Jacob Larsen Tufte og Even Hansen N. Lunde."
1. Ole Mathisen dpt. 22/12-1720 g.m. enka etter Anders Olsen Bøle. Se S. Bøle.
2. Anders Mathisen dpt. 4/4-1723. Se nedenfor.
3. Live Mathisdatter dpt. 9/2-1727 g.m. Hans Olsen. Se Svinholt under Høgset.
4. Ingeborg dpt. 6/1-1731 bg. 13/1-1731. ”Matis Langerøs Ingeborg  9 dager.”
Br. 1720.

F.f. Matis Langerøs sønn Ole: Lars Fløtterøe, Nils Becheval, Isak Ovestad, Hans Lijs quinde, Maren Becheval.
F.f. Matis Fløtterøs søn Anders: Lars Fløtterø, Lars Becheval, Hans Lies Qvinde, Maren Becheval.
F.f. Mathis Langerøds datter Live: Lars Fløtterøe, Just Tofte, Hans Lijs quinde, Maren Becheval.
F.f. Mathis Langerøds datter Ingeborg: Lars Fløtterø, Lorens Hanssøn, Lars Ofrum, Christen Anderssøns qde, Live Fløtterø.

Mathis bodde også en tid på Båserød. Alle barn er fra 1. ekteskap.

Det er besynderlig om ikke Marthe Christensdatter ble gift igjen.

G.br., selveier
Anders Mathisen Langerød
herfra dpt. 7/2-1723 bg. 16/2-1800. ”Anders Matthiæsøn Langerøe 77 aar.”
g. 26/9-1747 m. Tore Jacobsdatter fra Meen(A) dpt. 3/5-1722 bg. 13/5-1788. ”Anders Langerøes kone 67 aar.”, d.a. Jacob Larsen Meen.
1. Anne Andersdatter dpt. 14/7-1748 g.m. Ole Halvorsen. Se Bekkevold(B).
2. Mathis Andersen dpt. 2/2-1750. Se Fløtterød(1).
3. Jacob Andersen dpt. 22/3-1752. Overtok gården.
4. Lars dpt. 20/4-1755 bg. 8/5-1763. ”Anders Langerøes s. Lars 8 aar.”
Br. 1748.

F.f. Anders Langerøes pb. Anne: Engebret Espedalens kone, Live Mathisdtr., Hans Meen, Ole Bøle, Hans Olsen.
F.f. Anders Langerøes db. Mathis: Hans Højsets kone, Ambor Jacobsdtr., Hans Meen, Ole Bøle, Ole Jacobsen.
F.f. Anders Langerøes db. Jacob: Hans Meens kone, Else Jacobsdtr., Engebret Espedalen, Ole Bøle, Ole Jacobsen.
F.f. Anders Langerøes db. Lars: Hans Svinholts kone, Ambor Jacobsdatter, Engebret Espedalen, Hans Meen, Jacob Engebretsen.

Anders Mathisen ble selveier i ca. 1760, da han fikk kjøpe gården av major Peter Deichman på
Borgestad. Han hadde i ca. 1757 kjøpt ca. 1 ½ hud i nabogården Fløtterød.

G.br., selveier
Jacob Andersen Langerød
herfra dpt. 22/3-1752 d. 25/2-1815 på Langerød.
g. 16/10-1777 m. Maria Jacobsdatter (Maren) fra Åltvedt(B) dpt. 17/10-1756 d. 23/10-1826 på Langerød, d.a. Jacob Evensen Aaltvedt.
1. Ambor dpt. 24/6-1778 bg. 27/5-1781. ”Jacob Langerøes d. Ambor 3 aar.”

2. Jacob dpt. 23/1-1780 bg. 30/1-1780. ”Nils Langerøes s. Jacob 3/4 aar.”

3. Else Jacobsdatter dpt. 26/12-1780 g.m. enkemann Trond Olsen. Se Familie 3 - Frogner 1801.
4. Ambor dpt. 16/8-1783 bg. 31/10-1784. ”Jacob Langerøes d. Ambor 1 1/2 aar.”
5. Anne Kirstine Jacobsdatter dpt. 11/9-1785 g.m. Torger Jonsen. Se Skottet under Lid.
6. Magnhild Jacobsdatter dpt. 16/3-1788.
7. Jacob Jacobsen dpt. 9/8-1789. Overtok gården.
8. Anders Jacobsen dpt. 8/1-1792. Se Ballestad(45).
9. Lars Jacobsen dpt. 9/11-1794. Se Langerød (2).
10. Even Jacobsen (tvilling) dpt. 10/12-1797. Se Ballestad(43).
11. Ingeborg (tvilling) dpt. 10/12-1797 bg. 5/4-1798. ”Jacob Langerøes tvilling-pb. Ingebor 1/3 aar.”
Br. ca. 1780.

F.f. Jacob Langerøes pb. Ambor: Thor Bachens kone, Berthe Jacobsdtr., Ole Bøle, Thor Bachen, Anders Jacobsen.
F.f. Jacob Langerøes db. Jacob: Anders Jacobsens kone, Berthe Jacobsdtr., Mathis Fløtterøe, Evend Aaltvet, Jon Svenchesen.
F.f. Jacob Langerøs pb. Else: Anders Ødegaardens kone, Kirsten Knudsdtr., Ole Becheval, Anders Jacobsen, Even Jacobsen.
F.f. Jacob Langerøes pb. Ambor: Anders Aaltvets kone, Marthe Knudsdtr., Mathis Fløtterøe, Jon Schvenchesen, Even Jacobsen.
F.f. Jacob Langerøes pb. Anne Kistine: Mathis Fløtterøes kone, Aslov Andersdatter, Anders Jacobsen, Even Jacobsen, Nils Jacobsen.
F.f. Jacob Langerøes pb. Magnil: Anders Ødegaardens kone, Anne Maria Thorsdtr., Ole Becheval, Hans Aaltvet, Christen Nilsen.
F.f. Jacob Langerøes db. Jacob: Anders Jacobsens kone, Maren Berulfsdatter, Mathis Fløtterøe, Even Jacobsen, Nils Jacobsen.
F.f. Jacob Langerøes db. Anders: Matthias Fløtterøes k., Anne Maria Andersdtr., Anders Hanssøn, Nils Jacobssøn, IsakNilssøn.
F.f. Jacob Langerøes db. Laers: Anders Jacobssøns k., Maren Olesdtr., Nils Jacobssøn, Laers Matthiæsøn, Erik Erikssøn.

F.f. Jacob Langerøes Tvillingbørn Even: Anders Ballestads k., Maren Olesdtr., Nils Jacobssøns k., Marthe Christensdtr., Nils Jacobssøn.
F.f. Jacob Langerøes Tvillingbørn Ingebor Maria: Christen Langerøe, Lars Matthiæsøn, Jon Svenchessøn, Lars Olessøn, Jacob Anderssøn.

Enka Maria Jacobsdatter ble g2g i Porsgrunn kirke 24/10-1815 med uk. og matros Jens Torstensen fra Ø. Porsgrunn f. ca. 1756.

G.br., selveier
Jacob Jacobsen Langerød
herfra dpt. 9/8-1789 d. 17/2-1866 på Langerød.
g. 15/9-1815 m. Berthe Larsdatter fra Meen(A) dpt. 8/9-1793 d. 20/1-1845 på Langerød, d.a. Lars Hansen Meen.
Forlovere: "Anders Knudsen Fløtterød og Anders Mathiesen Langerød."

1. Maren Margrete f. 23/3-1817 d. 10/4-1817.
2. Jacob Jacobsen f. 15/11-1818.
Overtok bruket.
3. Maren Margrete f. 9/4-1823 d. 12/4-1823. "Oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation."
4. Lars Jacobsen f. 27/12-1824 g. 19/9-1851 m. Ingeborg Gundersdatter fra Vosserødklev f. 8/3-1822 d. i Siljan før 1865.
    Lars Jacobsen var husmann på Øvre Vallerdalen under Austad i Siljan.
    Barn 1. Jacob Larsen f. 19/5-1855 i Vallerdalen i Siljan.
    Barn 2. Berthe Marie Larsdatter f. 5/10-1857 i Vallerdalen i Siljan.
    Barn 3. Isak Larsen f. 10/3-1860 i Vallerdalen i Siljan.
5. Maren Margrete Jacobsdatter f. 29/5-1828 g.m. Nils Andersen Fløtterød. Se Fløtterød(1).
6. Anne Turine f. 19/10-1831 d. 14/2-1832.
7. Marthe Kirstine Jacobsdatter f. 16/7-1836. Bodde på gården i mange år. Ugift. Bodde hos sin nevø Karl Johan Langerød i Borgeskauen. Se Familie 19 - V. Borge 1900.
Br. 1817.

F.f. Jacob Jacobsen og Birthe Jacobsdatter Langerøs Maren Margrete: Hans Larsen Meens Kone, Pige Anne Jacobsd., Langerød, Trond Frogner, Anders Langerød, Lars Langerød.
F.f. Jacob Jacobsen og Birthe Jacobsdatter Langerøs (udhougen) Jacob: Torger Skottets Kone, Pige Marte Olsd., Anders Langerød, Jacob Meen, Lars Meen.
F.f. Jacob Jacobsen og Birthe Jacobsdatter Langerøs (udhougen) Lars: Anders Langerøds Kone, Pige Maren Hansd. Meen, Lars Jacobsen Langerød, Anders Mathisen ibid., Knud Larsen Buer.
F.f. Jacob Jacobsen og Birthe Jacobsdatter Langerøs (udhaougen) Maren Margrete: Elias Aarhuuses Kone, Pige Ellen Jacobsd., Knud Larsen Meen, Jacob Andersen ibid., Even Langerød.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

357

Langerød

Jacob Jacobsen, Lars Jacobsen

2 huder 8 skind

2 daler - 1 ort - 20 skilling

G.br., selveier
Jacob Jacobsen Langerød
herfra f. 15/11-1818 d. 7/2-1898 på Langerød.
g. 23/10-1846 m. Kirsti Jacobsdatter fra Meen(18) f. 14/3-1822 d. 2/3-1871 på Langerød, d.a. Jacob Andersen Meen.
1. Berthea Lovise Jacobsdatter f. 1/2-1849 g.m. Bernhard Ingebretsen Ballestad. Se Ballestad(49).
2. Jacob Jacobsen Langerød f. 21/9-1855. Overtok gården.
3. Andreas Jacobsen Langerød f. 6/12-1858 g.m. Olga Judit Kathinka Olsen fra Skien f. 1870. Andreas Langerød var først folkeskolelærer på Sørlandet, siden i Gjerpen.
    Flyttet senere til Oslo og arbeidet som lærer der.
4. Karl Johan Jacobsen Langerød f. 28/12-1863 d. 9/1-1892. Han var skredder og døde ugift på Osebakken i Porsgrunn. Se Familie 5 - V. Borge 1891.
Br. 1844.

Tjenestepike her i 1875: Marthe Kirstine Jacobsdatter f. 1836 (Jacobs søster).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

357a

Langerød

Jacob Jacobsen

1 daler - 0 ort - 15 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

99

1

357a

Langerød

Langerød

Jacob Jacobsen

1 daler - 0 ort - 22 skilling

2 mark 90 øre

Skogsarbeider, leilending
Johan Edvardsen fra Eidanger f. ca. 1879.
g.m. Inger Ketilsdatter fra Siljan f. ca. 1869.
1. Einar Edvardsen f. 1896 i Eidanger.
2. Olaf Edvardsen f. 1897 i Gjerpen.

Se folketellingen 1900.

G.br., selveier
Jacob Jacobsen Langerød
herfra f. 21/9-1855 d. 30/1-1926 på Langerød.
g. 30/8-1877 m. Karen Marie Halvorsdatter fra M. Bøle f. 29/3-1857 d. 8/12-1917 på Langerød, d.a. Halvor Johannesen Bøle.
1. Karen Berthea Jacobsdatter f. 26/10-1877 g.m. Peder Isaksen Sanni. Se Sanni(8).
2. Live Olava f. 31/1-1880 d. 29/7-1883.
3. Helga Jacobsdatter f. 26/2-1883 g.m. Peder Augestad. Se Søli(14).
4. Jacob Jacobsen f. 21/1-1886. Overtok gården.
5. Rolf f. 1896 d. 1896.
Br. 1906.

Jacob eide gjennom sin kone også M. Bøle fra 1894 - 1926. Ved siden av
gården hadde Jacob i perioder arbeide ved skipsverftet på Osebakken.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

99

1

Langerød

Langerød

Jacob Jacobsen

2 mark 90 øre

100 1 Fløtterød Fløtterød J. Jacobsen Langerød 10 mark 38 øre

G.br., selveier
Jacob Jacobsen Langerød
herfra f. 28/1-1886 d. 3/11-1961.
g. 1911 m. Kirsten Mathilde Isaksdatter Øvrum fra Øvrum(4) f. 9/10-1887 d. 21/9-1968, d.a. Isak Evensen Øvrum.
1. Jacob Langerød f. 5/3-1916. Overtok gården.
2. Isak Langerød f. 7/2-1919. Bosatt i Jarsengvn. 28.
Br. 1925.

F.f. Jacob Jacobsen Langerøds sønn Jacob: G. brukerene Jacob Langerød og Isak Øvrum, Karen Langerød og Berta? Sanni.

Jacob eide også Fløtterød bnr 1 som hadde tilhørt gården siden 1895.


Langerød bnr 1. Utsnitt av maleri fra 1931. Ukjent maler. Den lille gården til høyre er den gamle gården Fløtterød bnr 1, som i dag er borte.
Veien vi ser er Jarsengveien. Eier av originalmaleri: Tove og Jakob Langerød.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

99

1

Langerød

Jacob Langerød

2 mark 90 øre

100 1 Fløtterød Jacob Langerød 10 mark 38 øre

G.br., selveier
Jacob Jacobsen Langerød
herfra f. 5/3-1916 d. 8/1-1973.
g.m. Anlaug Gunnerud fra Reine i Holla f. 31/3-1918 d. 17/6-2003, d.a. Lars Gunnerud og Marie Lindalen.
1. Liv Langerød f. 1945 g.m. Tommy Werner Løberg f. 1944. Bosatt i  Hans Kleppensv. i Skien.
    Barn 1. Hanne Løberg f. 1971.
    Barn 2. Jarle Løberg f. 1974.
2. Jakob Langerød f. 1948. Overtok gården.
3. Kirsten Marie Langerød f. 1958 g.m. Frank John Dewey f. 1953. Bosatt i Solvesv. 5 under Enggrav.
Br. 1957.

G.br., selveier
Jakob Langerød
herfra f. 1948.
g.m. Tove Omnes fra "Vemmærn" i V. Porsgrunn f. 1949.
1. Kristine Langerød f. 1975.
2. Ole Jakob Langerød f. 1978.
Br. 1974.  

Hovedteigen:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Alle teigene:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.