| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Lid
Gård nr. 86 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 01.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lid 9 - Lid nordre
Gammelt løpenr. 338a. Siden Norges matrikkel 1889: 86/9.

Adresse i dag: Meensv. 413, 3712 Skien.


G.br., leilending
Even Tollefsen
fra Høgset(B) dpt. 1/11-1753 d. 20/6-1820, s.a. Tollef Isaksen.
g. 1/12-1775 m. Karen Larsdatter fra Lid(A) dpt. 11/8-1754 d. 6/8-1847 på Lid, d.a. Lars Hansen Lie.
1. Anne Evensdatter dpt. 28/1-1776 g.m. Lars Mathisen. Se Høgset(B).
Br. ca. 1802.

F.f. Even Tollefsens pb. Anne fra Højsæt: Engebret Vetlesens kone, Kisten Tollefsdatter, Halvor Aaltvet, Hans Aaltvet, Anders Hansen.

Even bodde på Høgset(B) i 1784 og 86. Han ble da skrevet for Even Højsæt.
Det ser ikke ut til at Even og Karen hadde andre barn enn Anne. De flyttet hit
i ca. 1802.

Tjenestejente som kom til Even Tollefsen Lie i mars 1815:
Ingeborg Torgersdatter (18 ½) fra Holt sogn ved Næs jernverk i Aust Agder.

Enka Karen Larsdatter ble g2g 9/1-1821 med  Christen Pedersen. Se nedenfor
.

G.br., selveier
Christen Pedersen
fra Bjørntvedt i Solum dpt. 2/7-1795 i Solum d. før 1865 i Tjølling, s.a. Peder Abrahamsen og Kari Eriksdatter.
g1g 9/1-1821 m. enke Karen Larsdatter fra Lid(A) dpt. 11/8-1754 d. 6/8-1847 på Lid, d.a. Lars Hansen Lie.
g2g 21/10-1847 m. Margrete Andersdatter fra Fossjordet f. 18/1-1820 d. etter 1884 i Tjølling, d.a. Anders Olsen Fossjord.
Forlovere: "Lars Larsen Saubrekka og Thor Nilsen Høiseth."
Barn kun i 2. ekteskap.
1. Karl Petter Christensen f. 19/11-1847.
2. Andreas f. 24/8-1849 d. 16/5-1858 på Lid.
3. Hans Ernst Christensen f. 3/6-1852 g.m. Anna Gurine Hermansdatter f. 1856 i Larvik. Bodde i Tjølling.
4. Karen Kirstine Christensdatter f. 13/4-1854.
5. Ole Christensen f. 23/3-1856.
Br. 1821.

Karen Larsdatter var enke etter Even Tollefsen på Høgset. Christen var 26 år da
han giftet seg med enka som var 64 år gml.
Han og hans 2. kone Margrethe og barna flyttet i ca. 1860 til Sandar i Vestfold. Hun
bodde som enke på N. Hovland i Tjølling i 1865 og i 1884. 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

338a

Lid

Christen Pedersen

6 Sættinger, 1 59/83 Skind

1 daler - 1 ort - 16 skilling

9/8/1847       CHRISTEN PEDERSSEN LIE        Bamble Skifteprot. nr. 20, s. 122b.
Lie            og KARI LARSDATTER LIE             
”Anno 1847 - den 9.aug. - viste Christen Pederssen Lie av Gjerpen et testamente mellom ham og hans
kone Kari Larsdatter Lie, som naa var død. Testm. oprettet 14.2.1821 og konfirmert (stadfestet) 17.2.1821,
tingl. 3.5.1826, hvoretter den lengstlevende skulle beholde det hele bo ved at utbetale til piken Marthe Johnsdatter Lie 15 spd.”

G.br., skomaker, selveier
Anders Olsen Lid
fra Lid(7) f. 15/4-1821 d. januar 1899 i Ø. Aker, s.a. Ole Isaksen Lie.
g. 6/5-1859 m. Anne Kirstine Christophersdatter fra Øvrum(10) "Ødegården" f. 20/9-1824 d. oktober 1901, d.a. Christopher Olsen.
1. Kristian Andersen Lid f. 19/9-1861 på Lid. Se nedenfor.
Br. 1860.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

338a

Lie

Anders Olsen

0 daler - 3 ort - 20 skilling

Dette ekteparet flyttet til sin sønn Kristian Lid (nedenfor) på Østre Aker ved Oslo i 1895.
De er gravlagt på Østre Aker kirkegård i Oslo.

Lærer
Kristian Andersen Lid
herfra f. 19/9-1861 på Lid. d. juli 1943 i Oslo.
g. 4/1-1893 m. Hella Marie Olsdatter fra Langerød(2) f. 20/9-1870 d. juni 1952 i Oslo, d.a. Ole Arvesen.
1. Anna Lid f. 1893.
2. Olga Lid f. 1897.
3. Asta Lid f. 1898.

Kristian var lærer, først på Borge skole. De flyttet til Ø. Aker i 1887. Han giftet seg  i
Gjerpen 1893. Han hadde da hjemmeadresse Kristiania.
De er gravlagt på Østre Aker kirkegård i Oslo.

Kr. Lid var aldri bruker av gården. Han hadde stor interesse for slektsforholdene i Gjerpen, noe som resulterte i en bok utgitt i 1941:
”Kr. Lid: Gård- og Slektshistorie for den sydlige del av Gjerpens prestegjeld.”

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

86

9

338a

Li

Li

Anders Olsen

1 daler 0 ort - 18 sk.

1 mark 98 øre

Eier: Theodor Isaksen fra 1897. Se Lid(7).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

86

9

Li

Li

Theodor Isaksen

1 mark 98 øre

Peder Th. Lid fra 1928. Se Lid(7).
Trygve Lid fra 1942. Se Lid(7).
Einar Anker Lid fra 1943. Se nedenfor. 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

86

9

Li

Einar Lid

1 mark 45 øreFoto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Bnr 10 ”Tveitåsen” ble utskilt herfra i 1849 (skog).
Bnr 11 ”Bjørkhus” i 1858 (skog).
Bnr 30 ”Lunheim” ble utskilt og solgt til Theodor Isaksen Lid i 1928.
I 1950 videresolgt til Magnus Høyendahl. Se Lid(30).
Bnr 36 ”Granheim” ble utskilt herfra i 1947 og solgt til Alf Skoland.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. Alle teiger.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. Hovedteigen.

***********
Anders Lid
fra Lid f. 25/3-1914 d. 17/6-1982. Gravlagt på Nordre gravlund.
Samboer med Ragna Godal fra Godal i Luksefjell f. 18/10-1900 d. 3/12-1981. Gravlagt på Gjerpen.
1. Arne Godal f. 1933.

Anders overtok gården. Han skilte ut og solgte de gamle gårdsbygningene til Høyendal, Lid(30).
Anders Lid bygde seg siden en hytte ved Skogsrød/ Ryggenområdet og flyttet dit.

**********

Hustomt.
Meensvn. 411, 3719 Skien.

Ansatt i malerforretning

Einar Anker Lid
fra Ønna under Høgset f. 8/10-1921 d. 10/8-2006, s.a. Isak Lid.
g. 31/12-1944 m. Inger Olava Skyer fra Skyer(3) f. 1924.
1. Per Gunnar Lid f. 1945 g.m. Ingjerd Halvorsen. Bosatt i Gravaåsen på Heistad.
2. Eva Lid f. 1951 g.m. Rolf Gullhaug. Se nedenfor.
3. Marianne Lid f. 1963.
Br. 1943.

Einar Anker Lid bygde nytt hus her i 1982. Han bodde tidligere på Borgestad.

Hustomt.
Meensvn. 413, 3719 Skien.

Rolf Gullhaug f. 24/3-1949 d. 14/12-1993, s.a. Anker og Margrethe Gullhaug fra Bratsbergkleiva i Skien.
g.m. Eva Lid herfra f. 1951, d.a. Einar Anker Lid.
1. Monica Gullhaug Lid f. 1972.
2. Gry Lid Gullhaug f. 18/3-1974 d. 25/9-2014. Barn 1. Leander. Barn 2. Leah.
3. Carine Lid Gullhaug f. 1976.
4. Ronny Lid Gullhaug.

Nybygg i ca. 1980?

(C) Gard Strøm.