| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Lid
Gård nr. 86 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 12.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lid 1 - Lid søndre
Gammelt løpenr. 334a og b. Siden Norges matrikkel 1889: 86/1.

Etter Lid(A).


Lid bnr 1. Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark" (Foyn forlag 2004).
 

Adresse i dag: Lidv. 80, 3719 Skien.          


G.br., selveier
Anders Gundersen
fra Lid(5) dpt. 1/2-1761 d. 2/12-1840, s.a. Gunder Hansen Lie.
g. 2/10-1792 m. Anne Marie Rasmusdatter fra Fløtterød(2) dpt. 8/4-1765 bg. 5/9-1814. ”Anders Gundersen Lies kone Ane Maria Rasmusdtr. 50 aar.”, d.a. Rasmus Nirisen Fløtterød.
1. Karen dpt. 18/8-1793 bg. 13/10-1793. ”Anders Gunderssøns Lies pb. Karen 2 mnd.”

2. Rasmus dpt. 10/5-1795 bg. 17/5-1795. ”Anders Gunderssøns Lies db.
Rasmus 2 uger.”
3. Anne Karine Andersdatter dpt. 2/10-1796 d. 26/4-1836 g.m. Harald Rasmussen. Se nedenfor.
Br. 1788.

F.f. Anders Gunderssøn Lies pb. Karen: Ole Buers k., Gunnil Rasmusdatter, Christen Fløtterøe, Nils Rasmusen, Tov Brynildssøn.
F.f. Anders Gunderssøn Lies db.
Rasmus: Ole Buers k., Maren Rasmusdatter, Ole Laerssøn, Zacharias og Hans Lie.
F.f. Anders Gunderssøns pb. Anne
Karine f. Lie: Halvor Aaltveds k., Maren Rasmusdatter, Ole Buer, Gunder Bækkevald, Tov Haraldssøn.

G.br., selveier
Harald Rasmussen Lie
fra Søli(3) dpt. 13/3-1791 d.13/5-1872, s.a. Rasmus Haraldsen Søli.
g1g 12/3-1816 m. Anne Karine Andersdatter herfra dpt. 2/10-1796 d. 26/4-1836, d.a. Anders Gundersen.
g2g 21/12-1837 m. Inger Jensdatter fra Osebakken f. 1807 d. 12/4-1876 på Sanni, d.a. Jens Halvorsen på Osebakken. Hun ble født på Mæla.
1. Rasmus Haraldsen f. 6/2-1817. Overtok gården.
2. Anne Maria Haraldsdatter f. 19/6-1820 g.m. Lars Jacobsen Øvrum. Se Øvrum(6).
3. Andreas Haraldsen f. 4/4-1826. Se Sanni(3).
4. Nils f. 22/4-1834 d. 22/1-1835 3/4 år gml.
Barn i 2. ekteskap:
5. Karl Johan Haraldsen f. 20/7-1844. Se Sanni(3).
6. Martin f. 8/8-1849 d. 8/5-1850 1/2 år gml.
Br. 1820.

Tjenestepike Karen Olsdatter f. 1831 på Borgestad  døde her den 27/1-1847, 15 1/2 år gml. 

4/7-1836
Lid                          ANNE KARINE ANDERSDATTER        Bamble skifteprot. 17, s. 944.
Anno 1836 den 4.juli foreviste gmd. Harald Rasmussen Lie av Gjerpen en kongl. Bevilling av
19.mai d.a. at han sammen med sine og nå avdøde kones barn skulle sitte i uskiftet bo etter sin
hustru Anne Karine Andersdtr., der døde 26.apr. d.a. (dette anno) Heiberg (sorenskriveren).

24/10/1837     ANNE CARINE ANDERSDATTER        Bamble sk. prot. 23, s. 324.
Lie            - Samfrendeskifte -            
               Arvinger: Enkem. Harald Rasmussen (satt i uskiftet bo) og barna:
               1. Rasmus Haraldssen, mindreårig.
               2. Andreas Haraldssen (står feil Halvorssen) 12 år.
               3. Anne Marie Haraldsdtr. gift, heime.
               - Der var også et mindreårig barn John Olssen Bule(!) -
               Verge for alle barna: Hans Anderssen Ødegården.
Brt: 640 - 0 - 0
Net: 610 - 0 - 0
Jordegods: A). Gd. Lie, matr.nr. 19. Skyld 11 1/3 skind, takst 500 spd.
                 B). 1/2 skind i samme gaard, kalt Hesterødningen, takst 40 spd.
Avdødes foreldre: Anders Gunderssen og Anne Rasmusdtr.

G.br., selveier
Rasmus Haraldsen Lie
herfra f. 6/2-1817 d. 30/1-1909, s.a. Harald Rasmussen Lie.
g. 28/10-1841 m. Ingeborg Isaksdatter fra Grini(4) dpt. 20/12-1811 d. 23/1-1876, d.a. Isak Hansen Grini.
1. Andreas Rasmussen Lid f. 19/6-1842 d. mellom 1. og 6 des. 1898 på Lid. Bodde her. Eide også Høgset(4) "Ønna". Ugift.
Br. 1838 sammen med faren.

Rasmus og Ingeborg hadde en fosterdatter Anna Marie Andreasdatter f. 27/4-1881.
Hun var datter av g.br. Andreas Olsen og Olava Olsdatter på Sneltvedt.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

334a

Lid

Rasmus Haraldsen og Harald Rasmussen

1 hud 5 99/207 Skind

3 daler 1 ort - 18 skilling  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

334a

Lie

Rasmus Haraldsen og Harald Rasmussen

2 daler - 0 ort - 23 skilling

338d Lie Harald Rasmussen 0 daler - 0 ort - 10 skilling
(343, 337b)a Lie - Hesterødningen Rasmus Haraldsen 0 daler 0 ort - 14 skilling

 
Tjenestepiker i 1875: Andrea Olsdatter fra Solum f. 1858 og Karen Thordsdatter fra Sauland f. 1858.
 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

86

1

334a

Li

Li

Rasmus Haraldsen

3 daler 1 - ort 18 skilling

5 mark 65 øre

86 2 ditto Li Hesterydningen Rasmus Haraldsen 0 - 0 - 10 0 mark 30 øre
86 3 327a Li Klep Rasmus Haraldsen 0 - 2 - 8 0 mark 56 øre

 
Se folketellingen 1900.

Bnr 20 ”Buermyren” ble utskilt herfra i 1903 og solgt til John H. Buer.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

86

1

Li

Li

Rasmus Haraldsen

4 mark 74 øre

86 2 Li Hesterydningen Rasmus Haraldsen 0 mark 30 øre
86 3 Li Klep Rasmus Haraldsen 0 mark 56 øre


Bnr 25 ”Hesterønningaasen” og Jamhaugaasen” ble utskilt herfra i 1909 og solgt til Mathias Isaksen Saubrekka. Han bodde i Langerødv. 50.

G.br., selveier
Ole Martinsen Bakkeskogen
f. 4/12-1885 d. 27/9-1965, s.a. Martin Olsen Bakkeskogen ved Jarseng.
g.m. Ingeborg Lovise ”Emma” Siljan fra Eidanger f. 6/11-1885 d. 4/8-1956, d.a. Hans Kristiansen og Grethe Mathilde Jørgensdatter på Siljan i Eidanger. Se Eid.boka b. II, s. 182.
Br. 1909.

Ola Bakkeskauen, som han ble kalt, kjøpte Høgset(4) ”Ønna” i 1911.

Dette ekteparet hadde heller ingen barn.

Bnr 1 er ikke nevnt under folketellingen 1910.

Martha Simonsen f. 29/8-1916 d. 11/4-1985, d.a. Edvart Simonsen f. 5/6-1878 d. 24/5-1951 og Mathilde.
Hun hadde tinglyst rett til å bo på gården sin levetid. Hun ble gravlagt på Gimsøy kirkegård i Skien.

Bnr 27 ”En parcell” ble utskilt herfra i 1920 og solgt til Theodor Lie (fra Ole M. Bakkeskauen).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

86

1

Li

Ole Martinsen Bakkeskogen

4 mark 41 øre

86 3 Li - Klep Ole Martinsen Bakkeskogen 0 mark 56 øre
84 4 Høgset - Ønna Ole Martinsen Bakkeskogen 0 mark 56 øreLid bnr 1.
Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Selveier
Svein Haugland Olsen
fra Lid f. 1956, s.a. Hans Olaf Olsen i Lidv. 86.
g.m. Aud Gunn Nes fra Vegårshei f. 1958.
1. Geir Olsen f. 1979.
2. Beate Olsen f. 1982.
Br. 1964.

Haugland Olsen bygde nytt innhus her.


Kart fra Skog og Landskap.

(C) Gard Strøm.