| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grini 4 - Askildt - Grini søndre
Gammelt løpenr. 151.

Utskilt fra Grinihaven i ca. 1729.

Adresse i dag: Siljanvn. 63, 3719 Skien.

Hans Jørgensen Kleven kjøpte denne eiendommen den 11/11-1729  (1 ½ hud) av Søren Jansen Grinis eiendom.
Se Kleven.

Eier fra ca. 1735: Jørgen Hansen Kleven g.m. Abigael Sørensdatter fra S. Grini(B). Se Kleven.

G.br., selveier
Aslak Hansen Grini
fra Kleven dpt. 21/6-1711 bg. 15/6-1782. ”Aslak Grinie 74 aar.”, s.a. Hans Jørgensen Kleven.
g. 4/11-1740 m. Anne Sørensdatter fra Grini(7) dpt. 25/3-1717 bg. 9/6-1781. ”Aslak Grinies kone 65 aar.”, d.a. Søren Jansen Grini.
1. Anne Aslaksdatter dpt. 7/5-1741 g.m. Gunder Nilsen Bø. Se S. Bø(B).
2. Hans Aslaksen dpt. 25/3-1744. Overtok gården.
3. Harald dpt. 8/1-1747 bg. 5/12-1751. ”Aslak Grinies s. Haral 4 aar.”
4. Søren dpt. 8/2-1750 bg. 8/3-1750. ”Aslak Grinies s. Søren 4 uger.”
5. Svend dpt. 9/5-1751 bg. 5/12-1751. ”… og s. Svend ½ aar.”
6. Gunbor Aslaksdatter dpt. 25/3-1753 g.m. Axel Nilsen fra N. Grini. Se S. Hyni(A).
7. Svend Aslaksen dpt. 1/2-1756. Se Høgli nedre.
8. Jørgen dpt. 13/7-1760 bg. 5/12-1760. ”Aslak Grinies s. Jørgen 21 uger.”. Tvilling.
9. Peder dpt. 13/7-1760 bg. 3/8-1760. ”Aslak Grinies s. Peder 3 uger.”. Tvilling.
Br. 1741.

F.f. Aslak Grinis Anne: Jan Eg, Nils Grinj, Hans Matissøn, Harald Berrebergs qde. Maren Rasmusdatter.
F.f. Aslak Grinis Hans: Jørgen Kleven, Nils Grinj, Abraham Risings qde. Inger Grinj.
F.f. Aslak Grinies db. Haral: Teves Monsens kone, Inger Sørensdatter, Abraham Riising, Wilhelm Albretsen, Peder Sørensen.
F.f. Aslak Grinies db. Søren: Abraham Riisings kone, Margrethe Hansdtr., Lars Grinie, Nils Grinie, Peder Sørensen.
F.f. Aslak Grinies db. Sven: Jørgen Klevens kone, Inger Sørensdatter, Rasmus Riising, Nils Grinie, Isak Sørensen.
F.f. Aslak Grinies pb. Gunbiør: Jan Grinies kone, Inger Sørensdtr., Lars Grinie, Jørgen Kleven, Isak Sørensen.
F.f. Aslak Grinies db. Sven: Nils Løbergs kone, Karen Jansdtr., Abraham Riising, Nils Olsen, Hans Jørgensen.
F.f. Aslak Grinies tvillingsønner Jørgen og Peder: Nils Løbergs kone, Isak Sørensens kone, Marthe Abrahamsdtr., Guri Jansdatter, Jan Grinie og
      Gunder Grinie, Nils Grinie, Rasmus Hansen, Claus Olsen.


Aslak Hansen Grini ble født på Ø. Haugerød(1).

Nevøen Hans Haraldsen fra S. Berberg mistet sine foreldre tidlig og vokste opp her hos sin morbror.

G.br., selveier
Hans Aslaksen Grini
herfra dpt. 25/3-1744 bg. 20/4-1786. ”Hans Aslaksen Grinie 43 aar.”
g. 13/10-1774 m. Margrethe Nilsdatter fra Holte i Siljan dpt. 10/2-1754, d.a. Nils Vetlesen og Jøran Knudsdatter. Se Siljan bygdebok (Bakken) s. 458.
Forlovere: "Christen Lund og Søren Jansen Grinie."
1. Isak Hansen dpt. 10/9-1775. Overtok gården.
Br. 1783.

F.f. Hans Aslaksen Grinies db. Isak: Axel Nilsen Grinies kone, Marthe Nilsdatter, Jacob Riising, Søren Grinie, Nils Nilsen.

Margrethe ble i følge kirkeboken født på Søntvedt i Siljan. Hun vokste opp på Holte og ble konfirmert i Siljan,
som 16-åring den 8/7-1770 med hjemsted Holte. De ble etter skikk og bruk, på den tiden, trolovet i Siljan,
som var hennes hjemsted. De giftet seg deretter i Gjerpen kirke.

2/8/1786       HANS ASLAKSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 134b
Søndre Grini   Arvinger:                           
               Enka Margrethe Nielsdatter og deres eneste barn: Isak Hanssen 11 år.
               Enka tok lensm. P. Chr. Limi til verge.
               Formynder for sønnen ble Jacob Nielssen Høyseth.(I Siljan. G.S.)
Brt: 595 - 1 - 8
Net: 460 - 1 - 8
Jordegods: 2 huder 3 skind m.b. og h. i søndre Grini. Verd 400 rdl. Fra denne gd. er frasolgt en
plass ved navn Høgelie til avdødes bror Svend Aslakssen. Svend hadde ikke fått skjøte enda og
plassen ikke skyldsatt.

Våningshuset her ble trolig oppført i ca. 1840, påbygd i 1909 og 1935.
De nåværende uthus (1998) ble bygget i 1903.

G.br., selveier
Isak Hansen Grini
herfra dpt. 10/9-1775 d. 19/11-1858 på Grini, s.a. Hans Aslaksen Grini.
g. 3/11-1796 m. Sara Gregoriusdatter fra Lund dpt. 4/12-1774 d. 12/4-1864 på Grini, d.a. Gregorius Simonsen Lund.
1. Margrethe Isaksdatter dpt. 28/5-1798 g.m. Anders Olsen Grini. Se Grini(2).
2. Anne (tvilling) dpt. 19/3-1800 bg. 20/4-1800. ”Isak Hanssøns pb. Anne f. S. Grinie 4 uger.”
3. Ingeborg (tvilling) dpt. 19/3-1800 bg. 20/4-1800. ”Isak Hanssøns pb. Ingebor f. S. Grinie 4 uger.”   
4. Hans Isaksen Grini dpt. 8/2-1801. Se Grini(5).
5. Gregorius Isaksen Grini dpt. 31/7-1803 d. 1881. Bodde i Larvik.
6. Aslak Isaksen Grini dpt. 15/9-1805. Overtok gården.
7. Nils dpt. 18/10-1807 bg. 20/2-1808. ”Isak Hanssøns db. Nils f. S. Grinie 1/3 aar.“
8. Simon Isaksen dpt. 5/2-1809 d. 16/6-1861 i Skien.
9. Ingeborg Isaksdatter dpt. 20/12-1811 g.m. Rasmus Haraldsen Lie. Se Lid(1).
10. Anne Isaksdatter f. 22/10-1815 g.m. Peder Hansen Meen. Se Meen(17).
Br. 1796.

F.f. Isak Hanssøns pb. Margarete f. S.Grinie: Simon Lunds k., Karen Aslaksdtr., Erik Gravelie, Zacharias Lie, Halvor Fjelddalen.
F.f. Isak Hanssøns Tvillinger Ingebor og Anne f. S.Grinie: Zacharias Lies k., Margarete Nilsdtr., Simon Lund, Halvor Fjelddalen, Nils Aamot. Nils Bøes k., Maren Axelsdtr., Daniel Jønnevold, Solve Kjær, Erik Gravelie.
F.f. Isak Hanssøns db. Hans f. S.Grinie: Halvor Fjelddalens k., Magnil Simonsdtr., Erik og Zacharias Gregoriisønner, Simon Aslakssøn.
F.f. Isak Hanssøns Gregorius
f. S. Grinie: Daniel Jønnevolds k., Magnil Simonsdtr., Nils Sem, Halvor Fjelddalen, Axel Hynie.
F.f. Isak Hanssøns db. Aslak
f. S. Grinie: Zacharias Gravelies k., Ingebor Halvorsdtr., Nils Sem, Simon Lund, Solve Engelbertssøn.
F.f. Isak Hanssøns db. Nils f. S. Grinie: Daniel Jønnevolds k., Ingebor Halvorsdtr., Simon Lund, Zacharias og Erik Gravelie, Lucas Aslakssøn.
F.f. Isak Hanssøns db. Simon f. S. Grinie: Halvor Fjelddalens k., Anne Maria
Eriksdtr., Simon Lund, Zacharias Gravelie, Gregorius Danielssøn.
F.f. Isak Hanssøns pb. Ingebor f. S. Grinie: Halvor Fjelddalens k., Ingebor Maria
Zachariædtr., Simon Lund, Lucas Aslakssøn, Gregorius Danielssøn.
F.f. Gaardmand Isak Hansen og Sara Gregoriusdatter Grinis Anne: Anne Jønnevald, p. Ingeborg Halvorsdatter Fielddal, Simon Danielsen, Simon Knudsen, Solve Engebretsen.

Ca. 10 ½ skinn av eiendommen (l. nr. 155, senere br. nr. 11) ble solgt til Johan Blom ca. 1800.

G.br., organist
Aslak Isaksen Grini
herfra dpt. 15/9-1805 d. 21/4-1877, s.a. Isak Hansen Grini.
Br. 1851.

Aslak Isaksen Grini var trolig ugift.

Bnr 5 ble utskilt herfra i 1851.

G.br., selveier
Simon Hansen Grini
fra Grini(5) f. 26/4-1837 d. 17/6-1866, s.a. Hans Isaksen Grini.
g. 14/7-1865 m. Anne Helvig Gulliksdatter fra Prestegården i Siljan f. 22/3-1845 d. 27/11-1912, d.a. Gullik Olsen og Berthe Olsdatter Høgseth.
1. Gusta Sophie Simonsdatter f. 31/12-1865 g.m. Andreas Larsen Øvrum. Se Meen(18).
Br. 1865.

Anne Helvig var i tjeneste på Berberg før hun giftet seg. Under FT 1865 bodde Simons mor her med føderåd.
Hun var da enke og 69 år gammel.
Tjenestefolk på gården i 1865: Ingvald Hansen (20) og Margit Olsdatter (20) fra Seljord.

Simon eide i 1865 l.nr. 151a (dette bruket) og Lund l.nr. 417a.
Han døde innen de fikk feiret sitt ett-års bryllupsdag.

Anne Helvigs søster, Kirsti Gulliksdatter var g.m. Isak Olsen Berberg. Se S. Berberg.

Enka Anne Helvig Gulliksdatter ble g2g med Hans Martin Danielsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Hans Martin Danielsen
fra Myra under Sørbø i Siljan f. 11/5-1838 d. 4/7-1906, s.a. Daniel Olsen og Anne Sigurdsdatter. Se Siljan bygdebok (Bakken) s. 454.
g. 30/4-1869 m. enke Anne Helvig Gulliksdatter fra Prestegården i Siljan f. 22/3-1845 d. 27/11-1912, d.a. Gullik Olsen og Berthe Olsdatter Høgseth.
1. Nils Sigvart Hansen Grini f. 19/2-1870. Overtok gården.
Br. 1869.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

151b

Grini søndre

Hans M. Danielsen

1 daler - 1 ort - 4 skilling

417a Lund (søndre) ditto 1 daler - 2 ort - 19 skilling


Hans Martin Danielsen er nevnt som selveier her under folketellingen 1875.
Anne Helvig Gulliksdatter var enke etter Simon Hansen Grini, ovenfor.

Eier fra 1878 – 1889: Isak Andersen Tufte fra Grini(2). Se N. Tufte.

Dette bruket ble brukt sammen med bnr 5 fra 1889.

Bnr 14 ble utskilt herfra i 1893. Se Grini(14).

G.br., selveier
Nils Sigvart Hansen Grini
(Sigvart Grini) herfra f. 19/2-1870 d. 14/5-1944.
g. 18/10-1901 m. Karen Olsdatter fra Nøklegård(2) f. 6/4-1878 d. 17/3-1957, d.a. Ole Abrahamsen Nøklegaard.
Forlovere: "Hans D. Grini og Ole A. Nøklegaard."
1. Astrid Dorthea Grini f. 28/3-1903 d. 7/12-1991 g. 17/10-1928 m. diponent Ole Jeremiassen Bjørge. Bodde i Skien.
2. Hjørdis Grini f. 15/11-1905 d. 1946 g. 30/3-1929 m. kjøpmann Isak Magnus Lunde. Bodde i Porsgrunn.
3. Dagny Grini f. 3/6-1909 g.m. Kittil Askildt. Se nedenfor.
Br. 1899.

Sigvart Grini var ordfører i Gjerpen kommune i tiden 1926-1928. Han hadde en rekke offentlige tillitsverv.

Kilde: "Gjerpen Herred gjennem 100 år 1837 - 1937." Inger Aarhus. (Utdrag).
Sigv. Grini, ordfører i Gjerpen 1926 - 1928.
Han er født på Grini i Gjerpen 19. februar 1870. Folkeskoleutdannelse. Formann i Gjerpen Skytterlag 1890, Gjerpens ungdommslag 1894, medlem av skolestyret 1899, herredstyre fra 1903, stortingsvaramann fra 1925 - 1934, bestyrer av Norges banks avdeling Skien siden 1927. Sigv. Grini var i 18 år medlem av styret i Telemark Landbruksselskap.
Han har også vært medlem av styret i Andelsslagteriet og Meieribolaget. Som ordfører gikk Grini inn for å få de offentlige utgifter ned, for derved å lette skattetrykket for bygdens befolkning.

Se folketellingen 1900.

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Kittil Askildt
(Ketil Askildt) fra Nes i Sauherad, Telemark f. 24/11-1900 d. 6/9-1978, s.a. Halvor Askildt fra Bø i Telemark og Sibylla Halvorsdatter fra Gjernes i Sauherad.
g.m. Dagny Grini herfra f. 3/6-1909 d. 7/7-1994.
Br. 1960.

Kittil Askildt var en kjent diskoskaster. Han ble nr. 5 i OL 1924. Han ble politimann i Oslo. Han forpaktet gården
fra 1950-tallet til han kjøpte den i 1960. De hadde ingen livsarvinger.

Etter flere år uten vedlikehold ble husene skilt ut fra resten av eiendommen (jorda) og solgt. Eier av jorda i dag er Øyvinn Lund.

Fra Grunnboka: "Andel av Siljanvegen 63 (Gnr 57, bnr 286) er overdradd fra (Kittil Askildt) til Dagny Askildt (26.10.1978).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, bnr 5. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, Bnr 4
."

Fra Grunnboka: "Siljanvegen 63 (Gnr 57, bnr 286) er overdradd fra Dagny Askildt til (arvingene) Ole Christian Skaadel,
Inger Johanne Skaadel, Hilde Karen Skaadel, Marit Lunde Hempel, Moritz Askildt, Kjell Askildt, Kåre Askildt, Ingeborg Askildt
Forberg, Sibyl Aamot, Knut Askildt, Bjørg Johanne Askildt, Reidun Alise Askildt Solberg, Marit Askildt, Torunn Thorsell og
Helge Thorsen (08.09.1995). Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 5. Overdragelsen omfatter også Gnr 57, Bnr 4.
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, bnr 287
."

Fra Grunnboka: "Siljanvegen 63 (Gnr 57, bnr 286) er solgt for kr 570.000 fra Ole Christian Skaadel, Inger Johanne Skaadel,
Hilde Karen Skaadel, Marit Lunde Hempel, Moritz Askildt, Kjell Askildt, Kåre Askildt, Ingeborg Askildt Forberg, Sibyl Aamot,
Knut Askildt, Bjørg Johanne Askildt, Reidun Alise Askildt Solberg, Marit Askildt, Torunn Thorsell og Helge Thorsen til
Bjørn Vesterdal og Nina Ekornrød
(08.09.1995)."

Selveiere
Bjørn Tore Vesterdal f. 1969.
samboer m. Nina Ekornrød fra Kjær(12) f. 1963, d.a. Finn Ekornrød.
1. Stig Ekornrød Vesterdal f. 1987.
2. Heidi Ekornrød Vesterdal f. 1990.
Br. 1995.

Heidi Ekornrød Vesterdal er bosatt her i 2012.


Grini bnr 4 sett fra Siljanveien, september 2012. Foto: Gard Strøm.

Våningshuset september 2012. Foto Gard Strøm.


Før fradeling av husene så eiendommen slik ut + husene som ligger nederst i midten på kartet.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.