ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 28.04.2024
 


Løberg nordre - Løberg 6 - Labakken
Gamle løpenr. 394, 395.  Siden Norges matrikkel 1889: 112/6 m.fl.


Fra nord-vest uten halv-valmet tak. Opprinnelig våningshus fra 1777 med bryggerhus og del av gammel stall.


Fra Sør-vest med halv-valmet tak.

Opprinnelig landskyld av denne gården var på 2 1/2 huder. Se kart fra 1845/49.

Adresse i 2023: Løbergv. 151 og 145 (kårbolig), 3719 Skien.


Claus Henrich Weyer fra N. Brekke var eier av nordre og midtre Løberg fra 1760. Av hans dødsbo ble hele nordre
Løberg solgt til Gjerstad-karene Jon Torbjørnsen Ulltveit og Ole Jensen Huggeto lille på auksjon.
Denne eiendommen hadde da en samla landskyld på 2 1/2 huder.

Eiendommens grenser ved kjøpet i 1777:
I syd til Løberg midtre (Landsverk), i nord til S. Sneltvedt (Isaksen), i vest til Leirkup og i øst til Ørnstjern og Siljan.

Den første våningen som ble bygget på gården var en to-etasjer høy bygning som må ha blitt bygget i 1777/ 1778. (foto over)
Dette huset har hele tiden vært bebodd helt frem til Hans Grønnerød døde i 2015.
Fra loftsetasjen kan man tydelig se at huset er lafta i to hele etasjer. Slike bygninger var det tradisjon for å bygge i Gjerstad.
De fleste av de originale dørene står igjen i huset og de store gamle, slitte dørstokkene forteller sitt.

Hvem som bodde i hvilken etasje får vi nok aldri vite, før i vår egen tid. Derfor har jeg for de første generasjonene nedenfor valgt
og dele opp våningen i Familie 1 og Familie 2.

Gjerstad i Aust-Agder.
Det ble etter hvert en god del yngre Gjerstad-folk som valgte å flytte ut av bygda mot slutten av 1700-tallet og kjøpe gårder andre
steder. Ofte kontant. De kjøpte gårder i Sannidal, Bamble, Drangedal og Gjerpen. Sikkert også andre steder. I Gjerpen var det ikke
bare Løberg som ble kjøpt av Gjerstad folk, men også på Gulset, Århus, Sem, Øvrum, Riis og Hauen ble det kjøpt gårder.
Det sies i Gjerstad at naboer og slekt hjemme i Gjerstad hjalp dem med penger, slik at de skulle slippe å låne penger av de vanlige
pengeutlånerne, som kunne være rike byborgere eller kjøpmenn som tok høye renter. Dette satte de utflytta Gjerstad-væringene i
en særstilling blant selgerne, og de kom derfor lett til disse gårdene.


Før 1900 var det en eldgammel norsk tradisjon å benytte boplass-navnet som en slags adresse
. Dermed bytta også Gjerstadkarene
ut sine Gjerstad-navn med Løberg når de flytta hit. De ble dermed skrevet som Jon Torbjørnsen Løberg og Ole Jensen Løberg.
De eide hele gården i sammen og det ble ikke skilt ut noen bruk før neste generasjon, på 1820-tallet. Det ble derimot etablert en del
husmannsplasser, som ble bortfesta. Kun en av disse hadde tinglyst krav om arbeidsdager og alle fikk bruke en bit av skauen i
Løbergåsen.

Kilde: Gjerstad I (1963), side 41.
"For nåka år sia fortalte Nils S. Ulltveit at ein slektning av han hadde overnatta på ein gard i nærheten av Skien.
Der hadde de synt fram ei lita kiste eller eit skrin med navn frå Ulltveit."

 

Familie 1.
Eier av 2 1/2 huder i N. Løberg sammen med Ole Jensen. Se Familie 2.

Bonde, selveier
Jon Torbjørnsen Løberg
fra Ulltveit ytre i Gjerstad dpt. 10/12-1741 bg. 23/2-1790. ”John Torbiørnsen Løberg 47 1/2 aar.”, s.a. Torbjørn Andersen Ulltveit og Ingeløv Nilsdatter Vestøl.
g. i Gjerstad 1/10-1775 m. Berthe Sveinungsdatter fra Ulltveit(9) i Gjerstad dpt. 28/2-1751 bg. 3/7-1808. "
Anund Nilssøns kone Birthe Svenosdtr. f. N. Løberg, sagt at være 57 1/3 aar.", d.a. Sveinung Andersen Ulltveit og Maren Olsdatter Holte. Se Gjerstad I (1963), s. 47.
1. Ingeløv Jonsdatter dpt. i Gjerstad 7/4-1776 g.m. Gunder Evensen. Se Gammelrønningen under N. Løberg.
2. Torbjørn Jonsen dpt. 20/9-1778. Overtok gården.
3. Maren Jonsdatter dpt. 4/3-1781 bg. 4/1-1809. ”Pigen Maren Jonsdtr. f. N. Løberg 27 5/6 aar.” Var tjenestepike hos Ole Jensen i samme hus.
4. Sveinung Jonsen (Sveno Jonsen) dpt. 26/3-1785. Levde i 1808.
5. Anne dpt. 26/3-1785 bg. 10/4-1785. ”
Jon Torbiønsen Løbergs d. Anne 3 uger.”
6. Anne Jonsdatter (tvilling) dpt. 8/2-1789 d. 9/2-1869 som "Pige Anne Johnsdatter, Ballestad, 81 Aar gml."
-   Dødfødt tvillingdatter bg. 8/2-1789. ”
Jon Torbiønsen Løbergs dødf. dtr.”
Eier av halve N. Løberg fra 1777.

F.f. Joen Torbiønsen Ultvedt og Berthe Svenumsdatters barn Ingeløv: Anne Landsværk, Karen Andersdatter Ultvedt, Niels Ultvedt, Lars Olssøn Holte og Ole Jenssøn Hougeto.
F.f. Jon Nordre Løbergs db. Torbjørn: Svend Løbergs kone, Anne Olsdatter, Jon Isaksen Løberg, Jacob Amundsen.
F.f. Jon Torbjørnsen Løbergs pb. Maren: Ole Løbergs kone, Helje Christensdatter, Anund Løberg, Lars Nilsen, Lars Schejesen.
F.f. Jon Torbjørnsen Nordre Løbergs tvillinger Svennom: Kittil Houens kone, Lars Nilsen Løbergs kone, Kittil Houen, Ole Løberg og Svend Løberg.
F.f. Jon Torbjørnsen Nordre Løbergs tvillinger Anne: Marthe Jonsdatter, Sidsel Andersdatter, Anders Halvorsen, Anun Larsen og Ole Christensen.
F.f. Jon Torbjørnsen Løbergs pb. Anne: Ole Løbergs kone, Anne Kittilsdatter, Børre Sem, Svend Løberg, Ole Kittilsen.

Jon Torbiørnsson Ulltveit kom fra Ulltveit ytre i Gjerstad. Se Gjerstad-hefte I (1963), side 47. Han skrev seg for
Jon Torbjørnsen Løberg
etter at han kom hit. Gårdsnavnet var tidligere en slags adresse.
Jon Torbjørnsen Ultvedt (samme mann) og Ole Jensen fra Huggeto lille i Gjerstad, kjøpte 2 1/2 hud i nordre

Se forøvrig Ole Jensen Løberg i Familie 2 nedenfor. Halvdelen av våningen var hans. De drev gården i sammen.
Jon og Berthe var søskenbarn fra to nabogårder på Ulltveit.

15/3-1790      JON TORBJØRNSSEN  Bamble sk. prot., s. 466a.
Nordre Løberg  Arvinger:                            
               Enka Berthe Sveinungsdatter  (Svenosdatter) og barna:
               1. Torbjørn Jonssen 11 år. Formynder. Kittil Hougen.
               2. Sveinung Jonssen  5 ”   Formynder: Børre Jørgenssen Semb.
               3. Ingeløv Jonsdtr. 14 ”   Formynder: Nils Gunnarssen Gulseth.
               4. Mari Jonsdtr.     9 ”   Formynder: Ole Jenssen Løberg.
               5. Anne Jonsdtr.     1 ”  Formynder: ditto.
Enka tok Kittil Hougen til laugverge.
Brt: 665 - 0 - 18
Net: 318 - 1 - 10.
Jordegods: I åsete og arvetomtgaarden Løberg 1 hud 3 skind. Verd 600 rdl.
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

Kilde: Landbruksdirektoratet.no. "Kort om odelsretten" (utdrag).
"Åsetesretten er en rettighet som gir livsarvinger (barn og barnebarn) rett til å få utlagt en odelseiendom til seg i forbindelse med arveskifte.
Åsetesretten gjelder retten til å erverve en eiendom etter prioritet mellom livsarvinger ved dødsboskifte.
Ved krav om åsetesrett i forbindelse med arveskifte, må den som krever overtakelse ved åsete, gå til odelsløsningssak ved tingretten der
eiendommen ligger."

Enka Berthe Sveinumsdatter ble g2g med Anund Nilsen. Se nedenfor.

Bonde, selveier (på sin kones vegne)
Anund Nilsen fra M. Løberg(B) dpt. 23/4-1764 d. 18/8-1838 under N. Løberg, s.a. Nils Olsen Løberg.
g1g i Gjerpen 10/11-1791 m. enke Berthe Sveinumsdatter fra Ulltveit(9) i Gjerstad dpt. 28/2-1751 bg. 3/7-1808. "
Anund Nilssøns kone Birthe Svenosdtr. f. N. Løberg, sagt at være 57 1/3 aar."
g2g i Gjerpen 13/10-1814 m. Anne Olsdatter fra Sjøtvedt i Solum dpt. 7/5-1775 i Solum (levde i 1835), d.a. ”Telebonde” Ole Olsen Sjøtvedt og Ragnhild Hansdatter.
1. Maria dpt. 13/1-1793 død før sin mor. 
Barn i 2. ekteskap:
2. Nils Anundsen f. 18/9-1816. Se Løbergmyra(A).
Eier 1791.

5/10-1808      BERTHE SVEINUNGSDATTER     Bamble Skifteprotokoll 15, folie 137b. Digitalarkivet.
N. Løberg      Arvinger: 
              
Enkem. Amund Nielssen (barnløse).
              
Berthe hadde 5 barn med første ektemand Jon Torbjørnssøn.
               1. Torbjørn Jonssen, myndig og bor på Løberg.
               2. Sveinung Jonssen 23 år, tjener hos apoteker Müllertz i Skien.
               3. Ingeløv Jonsdtr. g.m. Gunder Evenssen Rødningen und. Løberg.
               4. Mari Jonsdtr. 27 år, heime.
               5. Anne Jonsdtr. tjener hos Lars Knutssen Meen.
               Til verge innsatt Ole Jenssen Løberg.
Brt: 187 - 2 - 16
Net:  82 - 2 -  8.
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

Anund var soldat da han giftet seg med den 13 år eldre enka Berthe Sveinumsdatter (gjerstad-stavemåte) i 1791.
Da hun døde i 1808, mistet han sine rettigheter i gården og måtte vike plass for hennes eldste sønn, som overtok
gården i 1799. Odelsgutten Torbjørn Jonsen sørget for at stefaren fikk en annen boplass på N. Løberg. Se Løbergmyra(A).

Bonde, selveier
Torbjørn Jonsen Løberg
herfra dpt. 20/9-1778 bg. 14/12-1808. ”Torbjørn Jonssøn f. N. Løberg 30 1/4 aar.”, s.a. Jon Torbjørnsen Løberg fra Gjerstad.
g. 1/10-1800 m. Ragnhild Sondresdatter fra Skeie i Atrå, Tinn dpt. 29/11-1778 d. 8/11-1855, d.a. Sondre Kittilsen Skeje og Guri Knudsdatter.
Forlovere: "Ole og Anund N. Løberg."
1. Berthe Torbjørnsdatter dpt. 7/12-1799 g.m. Nils Torbjørnsen. Se Løberg(7).
2. Gurine Torbjørnsdatter dpt. 19/2-1804 g.m. Even Nilsen. Se nedenfor.
3. John Torbjørnsen dpt. 6/3-1808. Se Løberg(7).
Eier 1799.

F.f. Torbjørn Jonssøn fra N. Løbergs Birthe: Ole Løbergs k., Ingerliv Jonsdatter, Jon Svendssøn, Gunder Evenssøn, Knud Sondressøn.
F.f. Torbjørn Jonssøn fra N. Løbergs Gurine: Jon Svendssøns k., Marthe Olesdtr., Lars Nilssøn, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn.
F.f. Torbjørn Jonssøn fra N. Løbergs Jon: Gunder Evenssøns k., Maren Jacobsdtr., Jens Olessøn, Sveno Jonssøn, Anund Nilssøn.

Ragnhild Sondresdatter var på N. Mæla i konfirmasjonsalderen (1795). Trolig i tjeneste der. Hun er ikke datter av Sondre Kittilsen
på Grønnerød, ellers hadde hun vært nevnt i skiftet etter sin far i 1809. Heller ikke er hun døpt i Gjerpen kirke. Jeg fant denne Ragnhild
Sondresdatter tilfeldigvis, da jeg på 90-tallet skrev av døpte i en tidlig kirkebok for Tinn. G.S.

Nedenfor er dokumentert følgende husmannsplasser under Løberg nordre:
Myren (Løbergmyra) fra 1798.
Leppen fra 1802.
Lerkerønningen (Gammelrønningen) fra 1804.
Myren (Løbergmyra) fra 1805.
Myren (Løbergmyra) fra 1806.
Sanne fra 1809.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Torbjørn Jonsen, Anund Nielsen (på sin kones vegne) og Ole Jonsen til Sondre Kittilsen og Kone (Torbjørns svigerforeldre) for levetid
paa et Jordstykke med aarlig afgift 5 rdl., dateret 27de Dec. 1798, thinglæst 11te Januar 1799." Se Løbergmyra(A). Se Løbergmyra(B).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Torbjørn Johnsen, Anund Nilsen (på sin kones vegne) og Ole Jensen til Christen Eriksen og konen Maren Colbjørnsdatter
for Livstid paa en Plads eller Jordstykke heraf og løbenr. 395 (Skau), Leppen kaldet, mod aarlig afgift 4 Rdl., dat. 18. sept. 1802, thinglæst 15. jan. 1803." Se Leppen.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Torbjørn Johnsen og Ole Jensen til Gunder Evensen og kone for Livstid paa Pladsen Lerkerødningen heraf,  og af Løbenr. 395 (Skau)
med aarlig afgift 4 Rdl. - 2 ort, dateret 13. Febr., thinglæst 19. juni 1804." Se Gammelrønningen.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Torbjørn Jonsen og Ole Jensen til Ole Einertsen og hustru Sara Reiersdatter for Levetid paa et Jordstykke,
Løbergmyhren heraf og af Løbenr. 395 (skau) med aarlig afgift 6 rdl., dateret 22den Dec. 1804, thinglæst 14de Januar 1805." Se Løbergmyra(B). Se Løbergmyra(C).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Torbjørn Jonsen og Ole Jensen til Anund Nielsen og kone for Levetid paa et Jordstykke heraf og af Løbenr. 395 (skau),
mod aarlig afgift 2 rdl., dateret 6te Nov. 1805, thinglæst 17. Nov. 1806." Se Løbergmyra(A).

16/3-1809      TORBJØRN JONSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 210b.
N. Løberg       Arvinger:                            
               Enka Ragnhild Sondresdatter
               og barna:
               1. Jon Torbjørnssen     1 år.
               2. Berthe Torbjørnsdtr. 8 ”
               3. Gurine Torbjørnsdtr. 5 ”
               Enka tok Jon Svendssen Løberg til verge.
               Formynder for Jon ble Ole Jenssen Løberg.
               ----”---- -”- døtrene: morbror Gunder Evenssen u/Løberg.
Brt: 961 - 1 -  1
Net: 259 - 0 - 22.
Jordegods: I nordre Løberg 1 hud m.b. og herl., taksert for 900 rdl.
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Ragnild Sondresdatter og Ole Jensen til Ole Einertsen og Børn paa Jordstykke "Sanne" heraf og af Løbenr. 395 (skau),
mod aarlig afgift 4 rdl., Dateret 11te April, thinglæst 29de August 1809." Se Sanne. Se Løbergmyra(C).

Enka Ragnhild Sondresdatter ble g2g med Gunder Thomassen. Se nedenfor.

Den gangen var det slik at i det øyeblikket en trolovelse mellom et par var inngått, tilkom alt av kvinnens eiendeler mannen.

Bonde, selveier (gjennom kona)
Gunder Thomassen
fra Løberg(11) "Leppen" dpt. 20/6-1779 d. 18/7-1857 på Løberg, s.a. Thomas Jensen Leppen.
g. i Gjerpen 5/6-1810 m. enke Ragnhild Sondresdatter (herfra) fra Skeie i Atrå, Tinn dpt. 29/11-1778 d. 8/11-1855 på Løberg, d.a. Sondre Kittilsen Skeje og Guri Knudsdatter.
Forlovere: "
Ole Jenssøn og Jens Olessøn Løberg."
1. Thorbjørn Gundersen f. 24/2-1811. Se Løbergmyra(C).
2. Jens Gundersen f. 22/2-1813. Se Familie 1 - S. Brekke 1835.
3. Sondre Gundersen f. 7/5-1815. Se Familie 8 - N. Brekke 1845.
4. Thomas f. 21/11-1817 d. 12/4-1818 på Løbergmyra.
5. Maria Gundersdatter f. 17/3-1819. Fadder for Jens Gundersens barn i 1839, boende på Løberg.

6. Thomas Gundersen f. 25/2-1823. Se Familie 7 - Falkum 1845.
Eier 1810.

F.f. Gunder Thomæssøn fra N. Løbergs Torbjørn: Maren Jacobsdtr., Kirsten Thomædatter, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn, Anders Thomæsøn.
F.f.
Gunder Thomesen fra N. Løbergs Jens: Jens Olsens kone, Inger Thomesd., Thomas Jensen, Gunder Evensen, Anders Thomesen.
F.f.
Gunder Thomassen und. N. Løberg og Ragnild Sondresdatters Sondre: Jens Løbergs kone, Kirsten Thomasd., Gunder Evensen, Thomas Leppen, Kittil Olsen.
F.f.
Gunder Thomassen und. N. Løberg og Ragnild Sondresdatters Thomas: Jørgen Leppens kone, p. Birte Johnsd. Løberg, Jens Olsen Løberg, Ole Larsen ibid., Johannes Gundersen Øde-Sneltved.
F.f. Gunder Thomassen und. N. Løberg og Ragnild Sondresdatters
Maria:
Pige Anne Jansd. Løberg, pige Birte Rorbjørnsd., ib., Jens Olsen ib., Kittil Olsen ib., Anders Tommesen ib.
F.f.
Gunder Thomassen und. N. Løberg og Ragnild Sondresdatters Thomas: Pige Birte Sondresd. Løberg, pige Gurine Torbjørnsd. ib., Ole Larsen ibid., Anders Tommesen ib., Engebret Rasmussen af Skien.

Tjenestepike i 1825: Gro Kittilsdatter (20) fra Stulen under Rising.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Gunder Thomassen og Ole Jensen til Johan og Fredrik Plesner samt med deres Koner og Børn paa en ".........myhr", mod aarlig
afgift 2 1/2 rdl. pr. maal (heraf løbenr. 395), udateret, thinglæst 2den Mai 1827."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Udløsningsskjøde fra Gunder Thomassen med fler til Jon Torbjørnsen for 800 rdl. for dette brug, dateret 27de April, thinglæst 7de Mai 1828." Se Løberg(7).

I 1845 bodde Gunder og Ragnhild hos Ragnilds datter fra hennes 1. ekteskap, Berthe Torbjørnsdatter og hennes
familie på Løberg(7), som var den i 1828 utskilte nabogården i sør.
Da var dessuten Løberg nordre delt i 2 bruk. Bnr 6 og bnr 7. Begge med ei landskyld på 1 hud 3 skinn. Hver med
halvparten av jorda nede på Løberg og hver sin halvpart i skog og seterland på heia i øst.

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Skifte efter John Torbjørnsen (bnr 7), hvorved dette brug er udlagt Even Nilsens bo, (av-) sluttet 9. des. 1842, thingl. 20. jan. 1843."

Bonde, selveier
Even Nilsen Løberg
fra Lunde i Telemark (den gangen i Bø prestegjeld) f. 14/1-1799 på Bekkhus und. Hanto d. 10/10-1841 på Løberg, 43 år gml., s.a. Nils Evensen og Kari Gulliksdatter.
g. Gjerpen 11/11-1825 m. Gurine Torbjørnsdatter herfra dpt. 19/2-1804 d. i USA, d.a. Torbjørn Jonsen Løberg.
Forlovere: "Thord Løberg, Niels Torbjørnsen Marker."
1. Nils f. 16/2-1828 under S. Brekke d. 13/4-1828 på S. Brekkej.
2. Johanne Evensdatter f. 21/11-1829.
3. Nils Evensen f. 2/5-1833.

4. Torbjørn Evensen f. 1/2-1836.
5. Christian Evensen f. 29/10-1839.

Deleier 1829. 

F.f. Arbeider Even Nielsen und. S. Brække og Gurine Torbjørnsdatters Niels: Pige Guri Sondresd. af Skien, pige Gro Ketilsd. Stulen, Gunder Tommesen Løberg, John Torbjørnsen ib., Torbjørn Gundersen ib.
F.f.
Even Nielsen Løberg og Gurine Torbiørnsdatters Johanne: Pige Gro Ketilsd. Stulen, Niels Torbiørnsens K., Løberg, Simon T. Marker, Torbiørn Gundersen Løberg, Jens Gundersen ib. HD Gunner Tollevsens K. Løberg.
F.f. Even Nielsen Løberg og Gurine Torbjørnsdatters 
Niels: Niels T. Løbergs K., P. Berthe Thomasd. ib., Gunder Thommesen ib., Sondre Gundersen ib., Ole Jensen ib. HD (Hjemmedøpt av) Gunder Løbergs Kone.
F.f.
Even Nielsen N. Løberg og Gurine Torbiørnsdatters Torbiørn: Ragnild Sondresd. N. Løberg, Maria Gundersd. ib., Gunder Thomassen ib., Niels Torbiørnsen ib., Ole Jansen ib.
F.f. Even Nielsen N. Løberg og Gurine Torbiørnsdatters 
Christian: Niels Markers Kone Berthe Torbiørnsd., P. Maria Gundersd. Løberg, Niels Anundsen ib., Ole Jensen ib., Thomas Gundersen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

394

Løberg nordre

Gunder Thommasen, Even Nielsen, Niels Thorbjørnsen

 1 hud 3 skind

4 daler - 2 ort - 16 skilling


12/11-1841     EIVIND NIELSSEN LØBERG       Bamble Skifteprot. nr. *)
N. Løberg       - død d.a. (dette anno, - dette år) -                         
Arvinger:
Enka Gurine Torbjørnsdatter og barna:
   1. Nils Eivindssen     9 1/2 Aar.          Formynder:
Nils Torbjørnssen Løberg. Tilstede.
   2. Torbjørn Eivindssen 5 3/4 "        do. 
   3. Christian Eivindssen    2 "            do. 
   4. Johanne Eivindsdtr.    12 "          do.
   Laugverge for enka ble Gunder Thomassen Løberg. Tilstede.
   Senere: Hans Guttormssen Bratsbergkleiv.
Brt: 381 - 2 -  2
Net: 214 - 2 - 23                                   
Jordegods: 7 1/2 skind eller 2 skylddaler 16 sk. av gd. Løberg, matr.nr. 17, nytt nr. 120 m. hus og tilligg. herl., takst 300 spd.

*) A: BS 18 s.257b-277-304b. B: BS 22 s.3b. C: BS 24 s.14b.
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Skifte efter Even Nielsen hvorved dette brug er udlagt stervboenken Gurine Torbjørnsdatter, avsluttet 20. des. 1842, thingl. 10. jan. 1843."

Enka Gurine Torbjørnsdatter ble g2g med Jacob Jacobsen fra Siljan. Se nedenfor.

Bonde, selveier (gjennom sin kone)
Jacob Jacobsen Løberg
fra Øverbø i Siljan dpt. 13/2-1803 i Siljan d. i USA, s.a. Jacob Olsen Øverbøe og Ingeborg Knudsdatter. 
g. i Gjerpen 27/12-1844 m. enke Gurine Torbjørnsdatter herfra dpt. 19/2-1804 d. i USA, d.a. Torbjørn Jonsen Løberg.
Forlovere: "Niels Amundsen Løberg og Niels Thorbiørnsen Løberg."
1. Ingeborg Maria Jacobsdatter f. 18/12-1846.
Eier 1844. 

F.f. Jacob Jacobsen Løberg og Gurine Thorbjørnsdatters Ingeborg Maria: Niels Thorbjørnsen Løberg, og Kone Berthe Thorbjørnsd., Ole Jensen og Thomas Nielsen do., pige Johanne Evensd. i Skien.

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jacob Jacobsen angivelig gift med Gurine Torbjørnsdatter, til Ole Jensen paa dette brug, og
fæsteretten til Klokkerstykket og Myhrene
, dat. og thingl. 25. aug. 1846."

Denne familien solgte gården og emigrerte til N. Amerika i mai 1847. Se Emigranter 1847.

Av hennes barn fra 1. ekteskap var det følgende som ble med til Amerika:
Johanne (18), Nils (14), Torbjørn (11) og Christian (6 ½).
Jacob var 45 år og Gurine var 43. Deres eneste fellesbarn, Ingeborg Maria var bare ½ år gammel.

Se fortsettelsen på denne eierrekka nedenfor under Ole Jensen f. 1814.
 


Familie 2.
Deleier av 2 1/2 huder i N. Løberg. Den store 2 etasjers våningen på N. Løberg.

Bonde, selveier
Ole Jensen Løberg
fra lille Huggeto i Gjerstad dpt. 5/3-1749 d. 15/2-1821 på Løberg, 72 år gml., s.a. Jens Olsen Huggeto (1713-1780) og Marthe Olsdatter fra Gjerstad.
g. i Gjerstad 30/5-1779 m. Karen Kittilsdatter fra Moe i Gjerstad dpt. 13/1-1759 bg. 31/1-1802. ”Ole Jenssøns kone, Karen Kittilsdtr f. N. Løberg, anm. at være 43 aar.”, d.a. Kittil Thoresen Moe og Kirsten Kittilsdatter Ausland.
1. Jens Olsen dpt. 24/5-1781. Se nedenfor.
2. Marthe Olsdatter dpt. 28/12-1783 bg. 3/2-1809. ”Pigen Marthe Olesdtr. f. N. Løberg 25 1/2 aar.”
3. Kittil Olsen dpt. 5/11-1786. Se "Rødstua".
4. Kirsten dpt. 6/9-1789 bg. 7/8-1796. ”Ole Løbergs dtr. Kirsten 6 11/12 aar.”
5. Thor Olsen dpt. 28/7-1793. Se Familie 6 - S. Brekke 1845.
6. Lars dpt. 4/2-1798 bg. 25/3-1798. ”
Ole Jenssøns db. Lars f. N. Løberg 6 uger.”
7. Lars Olsen dpt. 24/2-1799. Se Løberg(11) "Leppen".
Eier av halve N. Løberg 1777.

F.f. Ole Løbergs Jens: Kittil Houens kone, Lars Løbergs kone, Jon Løberg, Svend Løberg, Ole Alfsen.
F.
f. Ole Løbergs Marthe: Jon Løbergs kone, Kittil Riises kone, Kittil Houen, Lars Schejesen.
F.f. Ole Løbergs Kittil: Kittil Riises kone, Anne Kittilsdatter, Erik Øfrum, Jon Torbiønsen Løberg, Svend Løberg.
F.f. Ole Løbergs Kisten: Jon Torbiønsen Løbergs kone, Anne Kittilsdtr., Lars Løberg, Kittil Riis, Ole Kittilsen.
F.f. Ole Jenssøn fra N. Løbergs Tord: Kittil Riises k., Marthe Kittilsdtr., Laers Nilssøn, Laers og Jens Kittilssøn.
F.f. Ole Jenssøn fra N. Løbergs Lars: Kittil Riises k., Marthe Kittilsdtr. Lars og Anund Løberg, Kittil Erikssøn.
F.f. Ole Jenssøns fra N. Løbergs Lars: Lars Kittilssøns k., Ingerløv Jonsdtr., Kittil Hougen, Kittil Riis, Lars Løberg.

Denne slekta ble i Gjerstad kalt ”klokkerfamilien”, da mennene hadde vært klokkere i flere generasjoner. Ole Jensen solgte
sin gård Huggeto lille i Gjerstad og sammen med Jon Torbjørnsen Ulltveit, som på samme tid solgte sin gård Ulltvedt ytre.
De dro sammen til Gjerpen i 1777 og kjøpte hele nordre Løberg (2 1/2 huder). Se forklaring øverst på denne siden.
Etter gammel norsk tradisjon "tok de navn" etter hvor de bodde, som en slags adresse. Etter 1777 ble derfor slektsnavnet,
Løberg. Som et minne etter Gjerstad-tiden, ga de et jordstykke navnet "Klokkerstykket", gjennom åra endret til "Klokkærstøkke",
eller bare "Klokker'n".

Dette er den såkalte ”Stor Ola” fra lille Huggeto i Gjerstad. Han hadde også en yngre bror som ble kalt "Lille Ola".
"Stor Ola" gifta seg i Gjerstad med Karen Kittilsdatter. Karen var søster til Kittil Kittilsen Riis i Gjerpen. Deres moster
(mors søster), Marthe Kittilsdatter var gift med Knud Gundersen Gulset. Men de finnes i andre deler av Gjerpen.

10/5-1803      KARI KITTILSDATTER     Bamble skifteprotoll nr 14, folie 31b.
N. Løberg       Arvinger: Enkem. Ole Jenssen og barna:
               1. Jens Olssen    20 år.
               2. Kittil Olssen  16 ”
               3. Thor Olssen     9 ”
               4. Lars Olssen     4 ”
               5. Marthe Olsdtr.
19 ”
Alle heime. Faren verger for alle sine barn.
Brt: 1023 - 3 - 12
Net:  748 - 0 -  2
Jordegods: 1 hud 3 skind skyld med bygsel og herligheter i nordre Løberg, 800 rdl. 1/2 skind i gd. Rørholt i Bamble, 100 rdl.
Skiftet avsluttet 7. febr. 1821.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 85. Digitalarkivet.
"Skifte efter Karen Kittilsdatter avsluttet 7. febr. 1821, hvorved arvingerne har faaet udlæg i dette brug, tingl. 18. januar 1826." Se bnr 8.

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5. folie 17. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra
Ole Jensen og Torbjørn Jonsen, til Gunder Evensen paa Pladsen Lerkerudningen, dat. 13. Februari 1804,
tinglæst 19. Juni 1804."

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5. folie 17. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra
Ole Jensen og Torbjørn Jonsen, til Ole Gundersen paa et Jordstykke under denne Gaard, dateret 22. Dec. 1804,
tinglæst 14. Januari 1805."

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5. folie 17. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra
Ole Jensen og Torbjørn Jonsen, til Knud Nielsen paa et Jordstykke under denne Gaard, dateret 6. Nov. 1805,
tinglæst 17. Nov. 1806."

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5. folie 17. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra
Ole Jensen og Ragnild Sondresdatter til Ole Ejnertsen og børn paa et Jordstykke under denne Gaard, dateret 11. April, tinglæst
29. Aug. 1809."

I 1821 ble den resterende halvdel av Løberg(6), som da hadde en landskyld på 1 hud 3 settinger, igjen delt mellom brødrene
Jens Olsen Løberg og Kittil Olsen Løberg. Kittil bygde seg nytt våningshus og uthusbygninger her. Se "Rødstua".

Bonde, selveier
Jens Olsen Løberg
herfra dpt. 24/5-1781 d. 22/3-1860 på Løberg, s.a. Ole Jensen Løberg fra Gjerstad.
g. 3/12-1811 m. Maren Jacobsdatter fra Løbergmyra(A) dpt. 21/12-1783 d. 12/12-1869 på Løberg, d.a. Jacob Anundsen.
Forlovere: "
Lars og Gunder Løberg.
1. Ole Jensen Løberg f. 8/1-1814. Se nedenfor.
2. Karen Jensdatter f. 1/5-1816 g.m. Peder Johnsen Løberg. Se Løberg(7).
Eier av 7 1/2 skinn 1821.

F.f. Jens Olsen Nordre Løberg og Maren Jacobsdatters Ole: Ingeborg Johnsd., Marthe Gundersd., Kittil Olsen, Thor Olsen, John Jacobsen, Bent Jacobsen.
F.f. Jens Olsen Nordre Løberg og Maren Jacobsdatters Karen: Ingeborg Jonsd., Anne Tronsd., Bent Jacobsen, Kittil Olsen, Lars Olsen.

Jens Olsen Løberg og Kittil Olsen Løberg ble tilskjøta hver sin halvdel av gården i 1821. Det var da "Rødstua" ble oppført.

Familien hadde en fostersønn som vokste opp her: Jacob Bentsen f. ca. 1824. Han var her allerede i 1825 som
1-åring. Tjenestepike her i 1825: Marthe Andersdatter(22) fra Putten under Gravli.

Ingen tjenestefolk her i 1835, men fostersønnen Jacob Bentsen(11) bodde her fremdeles. Jacob Bentsen giftet seg
senere og ble boende på Myra under Espedalen. Han var også noen år på Lia und. Meen.

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Nils Torbjørnsen og Even Nilsen samt Jens og Kittil Olssønner til Lars Johannesen og hustru paa et jordstykke mod
aarlig afgift og 2 arbeidsdage, dat. og thingl. 2. sept. 1834." Se Løbergmyra(B).
"Bevidnelse om at fæstet er indbetalt, thingl. 21/5-1898."

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Mindelig udskiftning mellem dette brug og bnr 8 m.fl. afholdt 22-29 juli 1841, thingl. 11 jan. 1842." Se Løberg(8).

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 7 dets løbnr. 394b er udskilt, afholdt 17. okt. 1842, thingl. 9. jan. 1844." Se Løberg(7).

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 7 dets løbnr. 394c er udskilt, afholdt 17. okt. 1842, thingl. 9. jan. 1844." Se Løberg(7).

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jacob Jacobsen angivelig gift med Gurine Torbjørnsdatter, til Ole Jensen paa dette brug, og
fæsteretten til Klokkerstykket og Myhrene
, dat. og thingl. 25. aug. 1846."

Bonde, selveier
Ole Jensen Løberg
herfra f. 8/1-1814 d. 8/1-1898 på Løberg, s.a. Jens Olsen Løberg.
g. i Siljan 1/10-1835 m. Gunhild Maria Larsdatter fra Høgset i Siljan f. 16/1-1812 i Siljan d. 24/4-1896 på Løberg, d.a. Lars Knudsen og Anne Olsdatter.
Forlovere: "Nils Løberg og Fredrik Sneltvedt."
1. Jens Olsen Løberg f. 15/8-1836. Bodde her til han emigrerte til N. Amerika i 1869. Se nedenfor.
2. Lars Olsen Løberg f. 19/10-1838. Overtok halvparten av gården. Se Løberg(8).
3. Ole Olsen Løberg f. 30/5-1840. Emigrerte til Amerika. Gift der med Othea.
    Barn 1. Gusta Loberg g.m. Anton Endresen.
4. Christian Olsen Løberg f. 7/6-1842. Emigrerte til Amerika. Gift der med norske Johanne. 7 barn, bl.a.: Oscar, Carl og Hanna.
5. Anne Maria Olsdatter f. 7/6-1844 g.m. Ole Olsen fra Brekkejordet. Emigrerte til Amerika.
6. Ingeborg Olsdatter f. 25/9-1846 g.m. slakter Martin Christensen Augestad. Se Augestad(1). Emigrerte til Amerika.
7. Olava Olsdatter f. 16/12-1849 g.m. Andreas Olsen Sneltvedt. Se Sneltvedt(11).
8. Karen Marie Olsdatter f. 16/11-1851 g.m. Andreas Rasmussen Lie. Se Lid(1).
9. Hans Jakob Olsen (Hans O. Løberg) f. 28/3-1855. Se nedenfor.
Eier 1846.

F.f. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Jens: Kittel Løbergs K. Ingeborg Johnsd., P. Karen Jensd. Løberg, Kittel Løberg, Lars Olsen ib., Thorbiørn Gundersen Fahret (i Solum. G.S.).
F.f. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters 
Lars: Kittel Olsen Løberg og Kone Ingeborg Johnsd., P. Karen Jensd. ib., Peder Johnsen Løberg, Lars Olsen Løberg.
F.f. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters 
Ole: Peder Johnsen Løberg og Kone Karen Jensd. P. Maren Larsd. af Slemdal, Kittel Olsen Løberg, Lars Nielsen ibid.
F.f. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters 
Christian: Peder Johnsen og Kone Karen Jensd. Løberg, Lars Nielsen, Harald Andersen, P. Karen Larsd., alle paa Løberg.
F.f. Gmd. Ole Jensen Løberg og Gunhild Marie Larsdatters 
Anne Marie: Peder Johnsens Kone, Karen Jensd. Løberg, pige Anne Marie Hansd. Ramsaasen, Peder Johnsen Løberg, Thomas Nielsen do., Lars Olsen do.
F.f. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters 
Ingeborg: Peder Johnsen Løberg og Kone Karen Jensd., Lars Nielsen do., Jacob Bentsen do., pige Anne Helvig Olsd. Austad i Slemdal.
F.f. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters 
Olava: Peder Johnsen Løberg og Kone Karen Jensd., pige Anne Isaksd. Høyseth i Slemdal (Siljan), Ole Kittilsen Løberg, Mads Eriksen do.

Ole Jensen overtok løpenr. 395a i 1855. I 1865 bodde hans gamle mor her med føderåd.
Det var enka Maren Jacobsdatter (82).


Foto fra Amerika: Ole Olsen Løberg herfra
f. 1840, hustru Othea og to døtre. Trolig Gusta i midten.
DigiColor: www.pixbim.com

Odelsgutten Jens overtok gården i 1857, men ville heller til USA. Gården gikk tilbake til faren, som lot sin yngste sønn,
Hans Jacob overta resten av denne gården i 1886.
Ole Jensens nesteldste sønn Lars Olsen Løberg hadde allerede i 1841 fått tildelt halvparten av gården, men overtok
den ikke før i 1886. Se Løberg(8).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

394a

Løberg nordre

Ole Jensen

1 daler - 4 ort - 9 skilling

395a ditto ditto 1 daler - 4 ort - 9 skilling
395d ditto ditto 0 daler - 0 ort - 11 skilling


Gårdsarbeider, innerst

Jens Olsen Løberg
herfra f. 15/8-1836 d. 1919 i Alban, Portage Co., Wisconsin, s.a. Ole Jensen Løberg.
g. i Gjerpen 30/4-1857 m. Gurine Isaksdatter fra Rustan under N. Brekke f. 22/6-1835 d. på Atlanterhavet i april/ mai 1869, d.a. Isak Pedersen Rustan.
Forlovere: "Mads Erichsen Løberg og Sigurd Sigurdsen Løberg."
1. Isak Jensen f. 25/8-1857 d. 13/12-1884, 27 år gml. i Stevens Point, Portage Co., Wisconsin.
2. Olavus Jensen f. 12/8-1860.
3. Hanna Jensdatter f. 30/1-1863.
4. Ole Christian f. 27/12-1865 d. 1/6-1867 på Løberg.
5. Gustav Christian Jensen f. 27/3-1868.
Beboer 1857.

F.f. Jens Olsen Løberg og Gurine Isaksdatters Isak: Maren Isaksdatter og Karen Marie Pedersd. Løberg, Ole Halvorsen, Ole Olsen og Lars Olsen Løberg.
F.f. Leilænding Jens Olsen Løberg og Gurine Isaksdatters Olavus: Moderen, Anne Marie Olsd., Faderen, Lars og Christian Olsen Løberg.
F.f. Inderst Jens Olsen Løberg og Gurine Isaksdatters Hanna: Moderen, pige Ingeborg Olsd. Løberg, Lars Olsen, Lars Larsen og Knud Larsen, alle Løberg.
F.f. Grdm. Jens Olsen Løberg og Gurine Isaksdatters Ole Christian: Kirsti Jensd. Løberg, pige Ingeborg Olsd. ib., Lars Olsen ib., Faderen, Halvor Olsen Brækkejordet.
F.f. Grdm. Jens Olsen Løberg og Gurine Isaksdatters Gustav Christian: Kirsti Jensd. Løberg, Ingeborg Olsd. ib., Lars Olsen, John Pedersen og Svenke Kittilsen Løberg.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i april 1869.  Gurine Olsdatter døde under overfarten og havet ble hennes grav.
Enkemannen og barna bosatte seg i Portage County, Wisconsin.

I 1865 var "Gammelrønningen" fremdeles underlagt denne gården. Det var også Løbergmyra(A).

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Jensen til sønnen Hans Jacob Olsen paa halvdelen av de paa Myren og bnr. 8 staaende huse og løsøre for 3.600 kr.,
med forbeholdt brugsrett for sælgeren og hustru, dat. 16. sept., thingl. 23. okt. 1886."

Bonde, selveier
Hans Jakob Olsen Løberg
(Hans O. Løberg) herfra f. 28/3-1855 d. juli 1941, s.a. Ole Jensen Løberg.
g. i Gjerpen 5/5-1885 m. Gunhild Olsdatter fra Rønningen i  Tuddal, Hjartdal f. 29/3-1862 i Tuddal d. 10/5-1932 i Gjerpen av bronkitt, d.a. Ole Knutsen Rønningen og Rønnaug Hansdatter.
1. Ragna Marie Løberg f. 25/12-1885 g.m. Martin August ”Gusten” Grønnerød. Overtok gården.
2. Ole Hansen Løberg f. 21/6-1889 d. 12/9-1901 på Løberg av skarlagensfeber.
Eier 1886.

F.f. Arbeider Hans Jakob Olsen Løberg og Gunhild Olsdatters Ragna Marie: Moderen, Karen Olsd. Lid, Lars Olsen Løberg, Andreas Rasmussen Lid, Laurits Kristiansen Løberg.
F.f. Hans Jakob Olsen Løbergs søn Ole: Lars Olsen Løberg gbr.søn, Lars Larsen Leppen Skomager, Martin Augestad Slagter, Ingeborg Augestad, Ragna Olsd. Løberg.

"Gunhild Olsdatter Rønningen" ble konfirmert i Tuddal krk. i 1855.


Kilde: Bratsberg-Demokraten 19/7-1909. (nb.no)

Kilde: Varden 18/2-1922 Nasjonalbiblioteket (nb.no).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

112

6

394a

Løberg

nordre

Hans J. Olsen

2 - 0 - 16

4 mark 84 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

6

Løberg

nordre

Hans J. Olsen

4 mark 84 øre


Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 4/12-1907, thingl. 15/1-1908, hvorved er utskilt en til Tidemand Lauritsen bortfæstet tomt av skyld 0,01 mark. Bnr 38."

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 29/7, tingl. 17/8-1910, hvorved til Gjerpen landboforening er utskilt Løbergmyren av skyldmark 0,05. Bnr 40."

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Overenskomst eller mindelig utskifting, hvorved Hans Jacob Olsen Løberg overdrar til Lars Larsen Leppen ett skogstykke av denne eiendom
mot at sidstnævnte frafalder sine rettigheter i denne eiendom, ifølge skylddelingsforretning tingl. 12/5-1899 og skjøte tingl. 13/12-1899 til verdi kr. 1.500,00,
dat. 11. tingl. 18. juli 1917.

"Overenskomsten indeholder Erklæring fra Utstedningsmændene om at der ikke blir nogen Forandring i Skylden."

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet.
"Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold har kanalstyret
(vedtatt) for kr. 448,00, dat. henholdsvis aug. 1926 og 21/8-1931, tingl. 29/4-1932."

Bonde, selveier (gjennom kona)
Martin August ”Gusten” Grønnerød (August Grønnerød) fra Grønnerød(4) f. 4/1-1880 d. 13/10-1971, s.a. Andreas Olsen Grønnerød.
g. 28/6-1913 m. Ragna Marie Løberg (Ragna Grønnerød) herfra f. 25/12-1885 d. 5/11-1974, d.a. Hans Jakob Olsen Løberg.
Forlovere: "Andreas Olsen Gønnerød og Hans Olsen Løberg".
1. Amborg Grønnerød f. 30/7-1916 på Grønnerød d. 20/7-2010 g. 25/3-1950 m. snekker Lars Røsaker f. 20/1-1918 d. 10/1-2001. Fredrik Rodesv. 5 på Frogner.
2. Hans Løberg Grønnerød f. 16/10-1917 på Grønnerød. Overtok gården.
3. Andreas Grønnerød f. 20/4-1920 på Løberg d. 7/8-1997 g.m. Ragna Nikolaisen f. 7/9-1923 d. 18/6-2019. Gravlagt på Gjerpen.
    Barn 1. Bernt Grønnerød f. 1952. Bosatt i 3746 Skien.
4. Gjertrud Marie Grønnerød f. 1928 på Løberg g.m. Harald Ytterbø fra Gløsmyr. Hun bor i Nybergåsen ved Klyve i Skien.
Eier 1941.

F.f. Gbr. August Grønnerød og hustru Ragna Løbergs Amborg: Gbr. Hans Løberg og hustru Gunhild, forældrene.
F.f. Gbr. August Grønnerød og hustru Ragna Marie Løbergs Hans Løberg: Gbr. Hans Løberg og hustru Gunhild, forældrene.
F.f. Gbr. Martin August Grønnerød og hustru Ragna Marie Løbergs Andreas: Ole Larsen Løberg, Berta Larsen Løberg, Gunhild Løberg og faren.
F.f. Gbr. Martin August Grønnerød og hustru Ragna Marie Løbergs Gjertrud Marie: Gbr. Ingebret Kristoffersen Bretsberg, Olava Kristoffersen og forældrene.

Denne familien bodde i den gamle våningens første etasje.


Familien Grønnerød ca. 1958.
Eier av originalfoto: Øystein Grønnerød. Farger: www.PixBim.com
Foran fra venstre: Besteforeldrene Martin August og Ragna Grønnerød f. Løberg, Øystein Grønnerød i kortbukser, Bernt Grønnerød foran
Arnulf Ytterbø og Bjørg Ynnesdal til høyre.
Bak: Andreas Grønnerød, Ragna Grønnerød, Hans Grønnerød, Gjertrud Ytterbø, Liv Alvilde Grønnerød med lille Ranveig på armen.

Gårdens besetning i ca. 1950: 2 hester, 8 kuer, 3 kalver, 3 griser og 20 høner.
En seter plass oppe ved Rustan hører også til gården og har gjort det i mange år.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

6

Løberg nordre

Hans Jacob Olsen (død 1941!) A. Grønnerød

4 mark 78 øre

112 38 En hustomt ditto 0 mark 01 øre
112 65 Labakken August Grønnerød 0 mark 05 øre

Bonde, selveier
Hans Løberg Grønnerød
(Hans Grønnerød) herfra f. 16/10-1917 d. 3/1-2015, s.a. August Grønnerød.
g1g 31/7-1948 m. Liv Alvilde Kristiansen fra Åsland i Hedenstad, Sandsvær f. 10/2-1923 (døpt 13/5 i Hedenstad krk.) d. 12/2-1962, d.a. småbruker Kristian Østensen og Anna Marie f. Bommen.
g2g 1970 m. Ruth Jacobsen f. 15/2-1932.
1. Øystein Grønnerød f. 1948. Overtok gården i 1985. Bygde ny kårbygning.
2. Rannveig Marie Grønnerød f. 1955 g.m. Arne Bang Huseby. Bosatt på Nesoddtangen i Akershus.
Eier 1954.

Hans Grønnerøds første kone flytta tidlig til Oslo og hadde jobb på slottet i noen år. Så kom krigen og hun flytta hjem
igjen til Hedenstad. Siden traff de hverandre og de ble lykkelig gift. Denne familien bodde i den gamle våningens andre
etasje.


Kårbolig
.
Løbergv. 145.

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 145 (Gnr 112, bnr 6), er overdradd for kr 276.000 til Øystein Grønnerød (01.04.1985).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 41. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 65."

Anleggsgartner og agronom
Øystein Grønnerød
herfra f. 1948.
g.m. 4/12-1970 m. Liv Oterholt fra Luksefjellv. 731, f. 1952, d.a. Martin B. Oterholt. Se Luksefjellv. 731 under Åsen.
1. Liv Inger Grønnerød f. 1971.
2. Hilde Irene Grønnerød f. 1972.
Eier 1985.Løberg bnr 6 "Labakken" med kårboligen. Den gamle to-etasjers våningen ligger helt syd på den fargelagte delen av kartet (under).
Foto: G.S. 25. april 2013.Kart fra NIBIO. Innmark.Kart fra NIBIO. Alle teiger:


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no